Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.12.2019.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/336-19

6. dan rada

23.12.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 11:50

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenjih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen banka a.d. Beograd po zaduženju javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - K
 • Zakon o javnim nabavkama
 • Zakon o dopunama Zakona o carinskoj tarifi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš-Merdare faza I, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o dopunama Zakona o prekršajima
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Odluka o izboru predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći
 • Odluka o izboru članova Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno popisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i nemačke razvojne banke "KfW" Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 75 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 131 narodni poslanik, odnosno da imamo uslove za rad.
  Prelazimo na odlučivanje o predlozima za stavljanje na dnevni red ove sednice akata po hitnom postupku.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika predložio je da se uvrsti u dnevni red sednice tačka – Predlog liste kandidata za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za je glasao131 poslanik.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, po istom osnovu, predložio je da se uvrsti u dnevni red sednice tačka – Predlog liste kandidata za izbor četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za je glasao 131 poslanik.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
  Radi se o pretresu o Predlogu liste kandidata za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o PREDLOG LISTE KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI
  Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić, predstavnik predlagača.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandra Tomić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, podsetiću vas da je Zakonom o kontroli državne pomoći koji je usvojen 10. oktobra 2019. godine u ovoj Skupštini, primena ovog zakona počinje 1. januara 2020. godine i tim zakonom je nadležnost rada ove komisije prebačena u nadležnost rada Narodne skupštine Srbije, koja je do sada bila u okviru Vlade, odnosno Ministarstva finansija.

  Zahvaljujem se predsednici na razumevanju, s obzirom da je bio veliki i dug postupak izbora članova, odnosno predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći i ne izglasavanjem u datom roku praktično bi ušli u ne sprovođenje ovog zakona. Zato smo ovim zakonom sproveli kompletnu proceduru koja je u nadležnosti Odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

  Naš zadatak je bio da raspišemo javni konkurs, koji je raspisan 23. oktobra 2019. godine, izašao u „Službenom glasniku“, u dnevnom listu „Politika“, na veb stranici Skupštine Srbije, kao i same Komisije.

  Rok za dostavu podataka, odnosno dokumentacije zainteresovanih kandidata je bio 20 dana i ono što su bili uslovi, pored državljanstva Republike Srbije, svakog kandidata, znači određena stručna sprema, završen fakultet, sedmi stepen koji se odnosi uglavnom na pravnu i ekonomsku struku. Zatim, stručnost i osposobljeni kadri i dokaz o tome da minimum sedam godina ste radili ovaj posao i na kraju krajeva, da imate potvrde sve da kandidati nisu osuđivani niti da se vodi određeni sudski postupak.

  Prilozi koji su uz prijave trebali da budu, dostavljeni su upravo ti dokazi, potvrde koliko je i na koji način kandidat i gde radio i gde je ostvario to svoje iskustvo. Ono što smo imali prilike da vidimo da se 17 kandidata javilo do tog roka.

  Odbor je na 93. sednici 18. novembra doneo odluku da obrazuje Radnu grupu koja će pregledati detaljno tu dokumentaciju i dati svoje mišljenje, odnosno kroz izveštaj, da li su zaista poštovani svi podaci, odnosno sva dokumentacija koja je definisana konkursom.

  Zatim je Radna grupa dala svoj izveštaj 20. novembra. Odluka je 27. novembra, usvojen je taj izveštaj Radne grupe, od kojih je ona ustanovila da je 15 kandidata od 17 ispunilo uslove konkursa i na kraju na 96. sednici 3. decembra imali smo obavezu prema 203. članu Poslovnika o radu Narodne skupštine, da obavimo razgovor sa svim kandidatima.

  Do početka razgovora sa kandidatima, jedan kandidat je povukao svoju dokumentaciju, tako da je zadatak Odbora bio da obavimo razgovor sa 14 kandidata. Prijave kandidata sa biografijama su poslate svim poslaničkim grupama i svim članovima Odbora. Nakon obavljenih razgovora, Odbor je objasnio da u stvari prema zakonu na kojem donosimo odluku morali smo da se izjasnimo o svim kandidatima koji su konkurisali.

  Tako je lista za predsednike imala šest kandidata, a lista za članove Saveta 14 kandidata. Prema zakonu biramo predsednika Saveta i četiri kandidata Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Od šest kandidata izabrali smo jednog, od 13 kandidata, s obzirom da je od ovih šest jedan izabran za predsednika, izabrano je četiri kandidata.

  Kandidati koji su izabrani, a glasali su za svakog kandidata pojedinačno, za predsednika Vladimira Antonijevića, diplomiranog pravnika, koji je inače i do sada bio predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći u nadležnosti rada Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije.

  Zatim, četiri kandidata Saveta su gospođa Ljiljana Blagojević, diplomirani pravnik. Zatim, Marko Vidaković, diplomirani ekonomista, Dušica Đorđević, diplomirani pravnik i gospodin Dragan Đurđević, mr ekonomskih nauka.

  Ja ću samo nešto reći o biografiji predsednika zato što za sve ostale biografije imate prilike da vidite čime su se sve bavili i mislim da je direktan kontakt uopšte sa državnom pomoći do sada bio, ali kako predsednik i razlog zbog čega gospodina Vladimira Antonijevića smo podržali, to je zato što je zaista u ovoj oblasti postignut veliki iskorak i smanjenje svih onih kritika koje smo dobijali, ne samo od EU, nego i svih drugih razvijenih država, kako ne stimulišemo dovoljno tržišnu ekonomiju, odnosno da uz pomoć državne pomoći mi vršimo određenu državnu kontrolu privrede i tržišta.

  Gospodin Vladimir Antonijević inače u svojoj biografiji, kada pogledate, je radio na različitim projektima Svetske banke i drugih međunarodnih organizacija, ali ono što je važno, učestvovao je kao predsednik pregovaračkog Poglavlja 8, koje je vrlo bitno i za ovu oblast kontrole državne pomoći i za politiku konkurencije. Ono što je za nas bilo kao jedna od velikih preporuka, to je da cela priprema za ovakvo definisanje zakona je išla uz njegovu inicijativu, što je nama svima od velikog značaja, jer se u podacima učešća državne pomoći u BDP pokazuje da se sve više smanjuje, da sada najmanja iznosi 1,9% BDP-a, što je u odnosu, recimo, samo na 10 godina pre, skoro 70% manje.

  U vreme 2010. godine iznosila je 2,74% i to je ono što, u stvari, i ovim zakonom, izmeštanjem praktično nadležnosti ove Komisije i formiranjem jedne nezavisne institucije u smislu rada Vlade, a u nadležnosti Narodne skupštine Srbije, zaista pokazuje kao veliki značaj i iskorak. Mislim da ćemo zbog toga dobiti velike pohvale ne samo od Evropske komisije, nego od svih međunarodnih institucija.

  S druge strane, kao predsednik, gospodin Antonijević je imao veliko iskustvo i u radu, kada govorimo o politici evropskih integracija i zakonodavstvu. Radio je u Kancelariji za evropske integracije.

  Ono što je za nas jako važno, da je njegov rad prepoznat u svim tim institucijama kao neko ko zaista na određeni način pokreće velike promene kada su određene oblasti u pitanju, a u skladu sa međunarodnim standardima.

  Ostali kandidati su, kao što je gospodin Dragan Đurđević, takođe iz same Komisije, magistar ekonomskih nauka, potpredsednik dosadašnje Komisije, zatim, gospođa Dušica Đorđević, diplomirani pravnik iz Komisije za zaštitu konkurencije. Inače, dosta kandidata se javilo iz ove Komisije, ali je ova gospođa aktivno učestvovala u izradi zakonskog predloga o kome smo mi imali prilike da se izjašnjavamo.

  Na kraju krajeva, imamo još dva kandidata, gospođu Ljiljanu Blagojević, gradskog pravobranioca, bez koje bilo koja državna pomoć u smislu rada grada Beograda, potpisivanje ugovora i implementacija tih ugovora ne bi mogla da bude ukoliko nije prolazila i kroz ovu instituciju, kada govorimo o gradskom pravobraniocu, na čijem čelu je gospođa Ljiljana Blagojević. Zbog toga njeno iskustvo mislimo da je dragoceno u budućem radu ove Komisije, kao i gospodina Marka Vidakovića, kao diplomirani ekonomista, koji je radio na projektima UN iz ove oblasti, direktno na implementaciji, iako sada radi u banci, radi i na tim projektima koji se odnose na davanje garancija za državnu pomoć.

  Mislimo da su ovi kandidati najbolji od onih koji su se javili na konkurs i zbog toga u danu za glasanje smo predložili plenumu da ova lista danas bude predmet ove tačke dnevnog reda. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Pitam da li neko od poslaničkih grupa traži reč?
  Zahvaljujem.
  Pošto nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam ponovo da li predsednici ili još neko po članu 96. Poslovnika traži reč?
  Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu liste kandidata za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Sada PREDLOG LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA SAVETA KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI
  Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu liste kandidata za izbor četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Pitam predlagača da li želi reč?
  Pitam predstavnike poslaničkih grupa da li neko želi reč? (Ne)
  Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu liste kandidata za izbor četiri člana Saveta Komisije za Kontrolu državne pomoći.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak, 23. decembar 2019. godine, sa početkom u 10.30 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.
  Molim vas da, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, utvrdimo kvorum.
  Molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je prisutno 130 narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnim nabavkama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao jedan poslanik.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za - devet, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za - devet, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 12, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Zaključujem glasanje: za - tri, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za - devet, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za - devet, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za - osam, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za - tri, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. i ostale članove u kojima se navode reči: "dana slanja na objavljivanje", amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
  Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
  Zaključujem glasanje: za - šest, protiv - niko, uzdržan - jedan.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
  Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 81. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 11, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 81. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
  Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
  Zaključujem glasanje: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 93. koji je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
  Zaključujem glasanje: za - pet, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
  Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 119. koji je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
  Zaključujem glasanje: za - sedam, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 123. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
  Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 125. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za - 15, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 126. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 127. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 129. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 151. koji je podneo narodni poslanik mr Dejan Radenković.
  Zaključujem glasanje: za - šest, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 151. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
  Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 178. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
  Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 181. koji su, sa ispravkom, zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
  Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 184. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 185. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije.
  Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 191. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 192. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za - 15, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 193. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 203. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 225. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 228. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 233. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 234. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 235. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 241. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na Prilog 4. Deo 3. koji je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
  Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih – jedan.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju Predloga zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnim nabavkama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 135, protiv - jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 153 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o javnim nabavkama.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuna Zakona o privrednim društvima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za - 10, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja zakon kojim se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmena i dopunama Zakona o javnom dugu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo četiri narodna poslanika poslaničke grupe SDPS.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – dvoje, uzdržanih – nema, od ukupno 155.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržan – jedan, od ukupno 155.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman sa ispravkom na član 37. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 158 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržan – jedan, od ukupno 157 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 158 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno 159 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno 157 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno 158 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju Predloga zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno 158 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – jedan, od ukupno 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, od ukupno 158 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazim na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 155 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Aleksandar Šešelj, sa ispravkom i narodni poslanik Vjerica Radeta, sa ispravkom.
  Zaključujem glasanje: za: 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je sa ispravkom, podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -140, protiv – niko, uzdržanih – dva.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazim na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – dva, od ukupno 152 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj i Sreto Perić, sa ispravkom.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -139, protiv – niko, uzdržanih – jedan, od ukupno 157 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -138, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -138, protiv – niko, uzdržanih – jedan, od ukupno 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -151, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 156 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Bance Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (III faza), u celini
  Zaključujem glasanje: za -139, protiv – niko, uzdržanih – dva, od ukupno 156 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora autoput E-80 deonica Niš – Merdare Faza I između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: za -139, protiv – dva, uzdržanih – nema, od ukupno 155 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS), u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržan – jedan, ukupno – 155.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama zakona, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW“ Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - dvoje, uzdržanih – nema, ukupno – 155.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - dvoje, uzdržanih – nema, ukupno – 155.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 155.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 135, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 136, protiv - jedan, uzdržan – jedan, ukupno – 154.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 133, protiv - jedan, uzdržanih – dvoje, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 133, protiv - jedan, uzdržanih – troje, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 134, protiv - jedan, uzdržanih – troje, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 132, protiv - jedan, uzdržanih – troje, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 133, protiv - jedan, uzdržanih – troje, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 136, protiv – jedan, uzdržan – jedan, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 135, protiv - jedan, uzdržanih – nema, ukupno – 153.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – jedan, uzdržanih –nema, ukupno – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – jedan, uzdržanih –nema, ukupno – 153 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – niko, uzdržan – jedan, ukupno – 154 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
  Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam članovima Nadzornog odbora na imenovanju i da im poželim puno uspeha u radu.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da lista kandidata za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći sadrži isti broj kandidata kao i broj koji se bira.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Vladimir Antonijević.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno – 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Vladimira Antonijevića za predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Dozvolite mi da da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam predsedniku Komisije za kontrolu državne pomoći na izbori i poželim puno uspeha u radu.
  Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Ljiljana Blagojević.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno – 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Ljiljanu Blagojević za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Marko Vidaković.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno – 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Marka Vidakovića za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Dušica Đorđević.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno – 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Dušicu Đorđević za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Stavljam na glasanje Predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da se za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći izabere Dragan Đurđević.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno – 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Dragana Đurđevića za člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.
  Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam članovima Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći na izboru i poželim puno uspeha u radu.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
  Narodni poslanik Neđo Jovanović, na sednici 16. decembra 2019. godine, u 15 časova i 56 minuta, ukazao je na povrede čl. 27. i 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno - 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
  Narodni poslanik Milorad Mirčić, na sednici 16. decembra 2019. godine, u 16 časova i šest minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema, ukupno -134 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređeni navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Aleksandar Šešelj, na sednici 20. decembra 2019. godine, u 11 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – dva, ukupno - 131 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.