Dvadeseto vanredno zasedanje , 31.01.2020.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

5. dan rada

31.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 13:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 11. govori o popisnoj komisiji, mi smo intervenisali na stav 3, gde je Predlogom zakona predviđeno da popisna komisija broji od tri do sedam članova, s tim što će predložiti članove komisije jedinice lokalne samouprave gradovi i grad Beograd, imenovaće ih Republički zavod za statistiku. U ovom ukupnom broju članova biće jedan predstavnik Republičkog zavoda za statistiku.

Mi smo amandmanom predložili da se ova brojka od tri do sedam zameni od tri do pet. To je sasvim dovoljno, jer nismo prepoznali u ovom članu 11. kriterijume na osnovu koji će Republički zavod za statistiku da kaže ona opšta. Mogli bi čak i da razumeo da opštine koje imaju od tog do tog broj stanovnika mogu da imaju od tri do pet, one koje su veće, grad Beograd može da ima od sedam do devet. To vi niste uradili i ostavlja sumnju da ćete vi u svim jedinicama lokalne samouprave i tamo gde treba i gde ne treba, uglavnom ići na ovaj maksimalan broj.

Imate vi ovde još dosta propusta. Vi ste definisali porodično domaćinstvo, odnosno - ako neko zajednički troši stečeni dohodak. Mislim da u jednoj porodici mogu da se dogovori da svako troši što je zaradio, tako da vi niste baš s ovim zakonom bili dovoljno precizni.

Imajući u vidu, da je ovo jednokratan zakon, da će on stupiti na snagu u određenom periodu od dana usvajanja i primenjivaće se i njegov značaj i važnost će prestati da postoji onog trenutka kada popis bude završen. Ako je to tako, onda ste se trebali malo potruditi i jedan malo ozbiljniji predlog zakona predložiti Narodnoj skupštini.

Mi i dalje ne sporimo da je popis stanovništva, stanova jako ozbiljna stvar, jako kompleksna stvar, i Boga mi, verovatno će biti neke packe ukoliko ovi popisivači budu objektivno pisali.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

(Nemanja Šarović: Želim reč.)

Nemanja, ja vas nisam videla u sali. Izvinjavam se.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, narodni poslanici član 33. na koji sam podneo amandman, govori, odnosno propisuje neke kaznene odredbe za popisivače, instruktore i druge koji učestvuju u ovom postupku popisa i predložene kaznene kazne su od 30.000 do 50.000 dinara.

Mi smo predložili da se te kazne smanje jer smatramo da je mnogo bitnije od visine kazne izvesnost primene kazne. I to je ono što je generalni problem u Srbiji i danas i što je problem svih prethodnih godina, što postoje neki propisi, ali se ti propisi ne primenjuju.

Mi smo imali prilike i upozoravali smo i kada je bio popis u Crnoj Gori, kakvi su sve pritisci bili, kakve su sve bile zloupotrebe, mnogi to tada nisu ozbiljno shvatili, ali kao što danas vidimo, to dovodi do mnogih štetnih posledica. Veštački je smanjivan broj onih koji se osećaju kao Srbi u Crnoj Gori, veštački je smanjivan broj onih koji govore srpskim jezikom i danas se dešava ono što mnogi nisu verovali da će ikada biti moguće, da neki u Crnoj Gori kojima su roditelji Srbi, babe i đedovi Srbi, da danas misle da su oni montenegrini ili milogorci.

Vi, kao režim, izražavate neku formalnu brigu i čujem od jutros da su neki kukumavčili nad njihovom sudbinom i kažu – spremni su da zaštite Srbe, oni to mogu. A ja vas pitam, ako ste spremni, ako možete, zašto ih ne štitite? I šta je to što ste konkretno uradili? Šta je država konkretno uradila? Nije uradila ništa. Vi imate mnogo mogućnosti: da tražite sednicu Saveta bezbednosti, da povučete ambasadora, da prekinete diplomatske odnose, čitav niz diplomatskih mera vi imate na raspolaganju, niste uradili ni jedan, i upravo taj vaš mlak stav je podrška crnogorskom režimu u onome što radi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, prekoračili ste vreme.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ko je bio juče tu, pa slušao, mi smo razgovarali o ovome, mogao je da čuje upravo ono čemu bi se radovali svi oni koji srpskom narodu ne misle dobro, srpskom narodu generalno, pa ni srpskom narodu u Crnoj Gori, bilo bi da se daje bilo kakav alibi onima koji danas nečovečno postupaju prema našim sunarodnicima u Crnoj Gori, da se izvuku iz situacije koju su sami zamesili, a ništa dobro nisu uradili ni sebi ni Srbima, ali bi bilo kome trećem u Crnoj Gori, da može da kaže – vidite, sve vreme smo mi pričali da iza ovoga stoji Beograd, da iza ovoga stoji nekakva zavera političke prirode koja hoće da uništava nezavisnu Crnu Goru, a upravo tu vrstu opravdanja mi nikada nismo hteli da im damo i sve vreme ponavljamo, poštujemo, apsolutno poštujemo to što su danas Srbija i Crna Gora dve kažemo, a nažalost mi bismo voleli da je drugačije, ali nije, dve različite države, ali postoje neka prava, postoje neki standardi i postoje neke obaveze koje imate prema svojim građanima, a ako imate i prema tom svetu u kom kažete da želite da pripadate i to su naši argumenti i kao što vidite, protiv tih argumenata nikakvih opravdanja nema, nikakvih kontra argumenata nema.

Šta je uradio Aleksandar Vučić, šta je uradila Srpska napredna stranka, a zvanično Srbija ako hoćete, za srpski narod u Crnoj Gori? Evo, vi, koliko već dana ponavljamo, da li pitate nekada Srbe iz Crne Gore – šta vi mislite o tome šta čini Srbija za vas danas? Da li znate zašto ne pitate? Jer znate njihov odgovor. Znate da će reći – niko nije učinio za srpski narod u Crnoj Gori više od Aleksandra Vučića i Vlada koju okuplja Srpska napredna stranka, niko nikada. I znate dobro da će reći da zahvaljujući zvaničnoj Srbiji Srbi u Crnoj Gori danas imaju mnogo više kada je reč o medijima, prilici da zaštite svoje interese, i kada je reč o crkvu u Crnoj Gori, kada je reč o njihovim institucijama i institutu i kulturnom klubu i Matici srpskoj, kada je reč o prostorima o kojima se okupljaju, kojima organizuju sve svoje aktivnosti, sve to imaju zahvaljujući tome što se lično zauzeo Aleksandar Vučić, vlada koju predvodi Sprska napredna stranka.

Šta rade oni koji drsko nas pitaju šta smo uradili, a nikada malim prstom mrdnuli nisu, osim što su propustili raspravu juče, a ovde se pojavili pre pet sekundi da kažu – član 33. a ne znaju ni dokle smo stigli, pa nikada ništa uradili nisu, toliko uspešni, toliko veliki politički koliko jesu, nikada ništa uraditi neće.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Idemo dalje.
(Nemanja Šarović: Replika.)
Nema osnova za repliku.
(Nemanja Šarović: Kako nema osnova? Meni se obraćao sve vreme.)
(Vladimir Orlić: Nisam.)
To se vama čini, ali vas nije spomenuo.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Despotović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uvaženi narodni poslanici, gospodine ministre, na Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova za 2021. godinu, … intervencija Srpske radikalne stranke se odnosi na član 12. stav 1. tačka 7. Predloga zakona gde smo tražili brisanje deo teksta „i posebne organizacije“, uz obrazloženje da neke posebne organizacije učestvuju u popisu stanovništva što je neprihvatljivo.

Želim da kažem da je ovakav jedan zakon bio neophodan, s obzirom na haotično stanje u ovoj oblasti koja treba da se konačno na jedinstven način pravno reguliše, kao i sve nadležnosti i obaveze ministarstava i drugih organa i organizacija, a posebno poslovi i zadaci Republičkog zavoda za statistiku, koja je zadužena za celokupan ovaj projekat. Podaci dobijeni u popisu čuvaju se trajno u elektronskoj formi, a direktor Republičkog zavoda za statistiku donosi poseban akt o čuvanju i skladištenju ovih podataka. U ovom kontekstu da dodam da se dobijeni podaci mogu koristiti isključivo u statističke svrhe i ne mogu se ustupati drugim pravnim i fizičkim licima.

Što se tiče stava Srpske radikalne stranke, ovo je sve lepo zamišljeno i upakovano, a da li je i kako će se sprovesti ostaje da se vidi. Fali nam timski, kolektivni rad Ministarstava za turizam i trgovinu, poljoprivredu, saobraćaj, zaštitu životne sredine i kulturu i informisanje. Postavlja se pitanje zašto kultura i informisanja, pa iz prostog razloga što sela nema u medijima, samo dve emisije na tzv. nacionalnoj frekvenciji, ostale iz ranijih vremena, selo pominjemo tek kada se neko opljačka ili ubije, a kultura nam treba jer neko mora da sačuva našu narodnu tradicionalnu baštinu.

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na naslov iznad člana 13. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov iznad član 14. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov iznad člana 15. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Petar Jojić.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospođo predsedniče.

Ono što su rekli poslanici SRS napomenuo je i poslanik, posebno Nikola Savić, da ne bi trebalo prihvatiti preporuke EU, a imajući u vidu današnju vest kako je radikal Džonson Englesku izvukao iz EU. Nama EU, dakle, ne treba.

Što se tiče popisa stanovništva članom 15. je predviđeno da diplomatsko konzularna predstavništva treba da izvrše detaljan popis naših građana u inostranstvu. Bilo je u praksi sporno i to kada su bili izbori, a sprovodila ga je DS i DOS, svi glasovi su skoro pripisivani tom režimu i na taj način nismo imali dovoljan pregled, niti su ti podaci realno korišćeni, ni glasovi koji su dobijeni u inostranstvu za političke partije.

Iskoristio bih priliku samo, ako mi dozvolite, da zamolim ministra za poljoprivredu da nam kaže da li ima dovoljan broj inspektora koji vrše nadzor u okviru Ministarstva i koliko ima ministara, odnosno inspektora za poljoprivredu na lokalu, gradu i opštinama?

Prema mojim saznanjima, u okviru Ministarstva vašeg u sedištu treba da ima pet inspektora, ako je to tačno, ne mora da znači, možda ovaj podatak nije tačan, ali ako je tačan taj podatak da samo ima pet, a treba da ih bude najmanje 50, je ovu mafiju na lokalu, gde se vrše zloupotrebe u pogledu izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, mora detaljno država da kontroliše. Hvala.