Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/131-21

2. dan rada

22.04.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačka od 2. do 6. dnevnog reda.
Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o tačkama od 1. do 4. dnevnog reda ove sednice, a s obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi dan za glasanje o predlozima pojedinih zakona bude odmah po završetku pretresa tih predloga zakona.
U skladu sa ovakvom odredbom, određujem četvrtak 22. april 2021. godine, sa početkom u 18 sati i 32 minuta, kao dan za glasanje o tačkama od 1. do 4. dnevnog reda Devete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Pre nego što pređemo na glasanje, pošto sam danas bio na službenom putu na početku dana, želim da samo dam dve informacije. Kao što znate, danas je Dan sećanja na žrtve Holokausta, genocida i drugih žrtava rata. Taj uopšteni naziv se u stvari odnosi na godišnjicu kada su 22. aprila 1945. godine goloruki logoraši izvršili herojski proboj ustaškog logora Jasenovac, sa ciljem da preživi bar jedan da ispriča istinu o Jasenovcu.
Od hiljadu logoraša iz samoubilačkog proboja preživelo je samo njih 80, u Jasenovcu, najbrutalnijem i najozloglašenijem od više stotina logora smrti u Drugom svetskom ratu. Jasenovački logoraši nisu imali sreće da budu oslobođeni kao što su to logoraši Aušvica imali 27. januara 1945. godine, kada ih je oslobodila Crvena armija. Ovog aprila je 80 godina od uspostavljanja prvih logora smrti u tzv. NDH, među kojima je najdrastičniji izraz planiranog ustaškog konačnog rešenja bio genocid nad decom jer je NDH jedina imala specijalizovane logore za decu. Samo zbog greha što su Srbi, bili su izloženi jednom od najmonstruoznijih genocida i žrtve ustaške ideologije, koja je pored nacističke, nesumnjivo bila jedna od najsmrtonosnijih ideologija u istoriji 20. veka. Jasenovačko stradalništvo je ubeleženo i utemeljeno u temelje srpskog identiteta.
Mi danas dugujemo nezaborav svim žrtvama Jasenovca, koji nisu samo Srbi. Dugujemo istinu i za našu decu, za budućnost. Želim ovom prilikom da kažem da u dogovoru sa državnim rukovodstvom, sa predsednikom Srbije, pre svega Aleksandrom Vučićem, počećemo da radimo na jednom ozbiljnom prilazu povodom donošenja određenih državnih akata tim povodom, imajući u vidu da je za donošenje takvih akata, kojima bi se i odredio taj termin genocida, i uopšte taj dokument bio na dnevnom redu, neophodno je da se sve to dobro prouči. Imamo i odgovornost prema prošlosti ali i obavezu prema sadašnjosti i prema budućnosti. To sam želeo danas da kažem zato što nisam bio na početku ove sednice danas, pošto sam bio na službenom putu u Banja Luci sa predsednikom Vučićem.
Druga stvar koju sam hteo da vam kažem, a mislim da je važno da javnost to čuje, a to je da naša predsednica Odbora za ustavna pitanja, zakazala je za 29. april u 10,00 sati prvu javnu raspravu o ustavnim amandmanima, odnosno o Predlogu za promenu Ustava. To govorim zbog toga što se od nas očekuje da damo taj plan i raspored javnih rasprava. Koliko sam shvatio od predsednice, biće nekoliko javnih rasprava, ne samo u Beogradu, i onda ćemo preći na odlučivanje o predlogu za promenu Ustava, sa ciljem da se javne rasprave sa strukovnim udruženjima, sa predstavnicima evropskih institucija, sa naravno, sudovima, tužilaštvima, znači, sa onima kojih se to tiče, kako bi se postigla što šira saglasnost oko sveta toga.
Izvinjavam se zbog ovoga što sam rekao, nevezano od dnevnog reda.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice. Hvala.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 192 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, i da prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u načelu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona u načelu.
Podsećam vas da je članom 8. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni priliko njihovog donošenja.
Zato stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o ranijem stupanju na snagu zakona, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.
Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu.
1. Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 192, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu.
2. Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu.
3. Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu.
4. Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 193.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.
Druga tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM REGISTRU PUNOLETNIH DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ZA UBLAŽAVANjE POSLEDICE PANDEMIJE BOLESTI KOVID – 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2.
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da na Predlog zakona nisu podneti amandmani.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledice pandemije bolesti Kovid – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 193, za – 192, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila Predlog zakona u načelu.
Podsećam vas da je članom 10. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.
Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 194, za – 194.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 194, za – 193, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona.
Treća tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANjU GARANTNE ŠEME KAO MERA PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANjE POSLEDICE PANDEMIJE BOLESTI KOVID – 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 194, za – 194.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Četvrta tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANjU DRUGE GARANTNE ŠEME KAO MERA DODATNE PODRŠKE PRIVREDI USLED PRODUŽENOG NEGATIVNOG UTICAJA PANDEMIJE BOLESTI KOVID – 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 194, za – 194.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto smo završili glasanje, nastavljamo rad u utorak u 10.00 sati po preostalim tačkama dnevnog reda.
Još jednom podsećam da ćemo raditi utorak i sredu, a u četvrtak će početi Deseta sednica Narodne skupštine.
Hvala puno.