Osmo vanredno zasedanje , 14.07.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/307-21

2. dan rada

14.07.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto više nema vremena, izvinjavam se poslanicima koji su ostali na listi.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 14. jul, sa početkom u 18.55 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Zahvaljujem se ministarki i državnom sekretaru.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 171 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Tačka broj 1. – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su svi podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 173, za – 173.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.
Tačka broj 2. – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 173, za – 171, nije glasalo - dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačaka od 3. do 7. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se određuje javno zaduživanje, kao i zaključivanje i potraživanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
S obzirom na to da na navedene predloge zakona nisu podneti amandmani, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština će o ovim predlozima zakona glasati samo u celini.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Treća tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 175, za – 175.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Četvrta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1. iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 176, za – 176.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Peta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 176, za – 176.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Šesta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 176, za – 176.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Sedma tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. i 35. Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR 1975), u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 176, za – 176.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Osma tačka dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 176, za – 176.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Pre nego što zaključim sednicu, dozvolite mi da vas još jednom podsetim da sam zakazao sledeću sednicu Deveto vanredno zasedanje za sredu 21. jul sa početkom u 10.00 časova.
Na dnevnom redu je devet tačaka.
Ne radimo u utorak, 20. jula. Moram da kažem da je to možda prvi put u skorijoj istoriji, ne radimo zbog jednog muslimanskog verskog praznika Kurban Bajrama.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Osmog vanrednog zasedanja Narodne Skupštine u Dvanaestom sazivu.
Hvala.