Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.10.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

03 Broj 06-2/409-21

2. dan rada

14.10.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primeno elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 154 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu Odluke podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 13. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o izboru sudija većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu, podsećam vas na odredbe člana 201. stavovi 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine koji glasi – u toku pretresa na sednici nadležnog odbora, i na sednici Narodne skupštine, narodni poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito i obrazloženo.
O predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni, odlučuje u celini javnim glasanjem.
Prvo, u skladu sa tim odredbama stavljam na glasanje Predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Loznici izabere Jelena Srdanović, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan Kesar.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Ukupno – 156, za – dva, protiv – jedan, nije glasalo 153.
Konstatujem da Narodna skupština nije većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Jelenu Srdanović za sudiju Osnovnog suda u Loznici.
Drugo - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Majdanpeku, izabere Svetlana Jović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan Kesar.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Ukupno – 156, za – jedan, nije glasalo 155.
Konstatujem da Narodna skupština nije većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Svetlanu Jović za sudiju Osnovnog suda u Majdanpeku.
Treće - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu izabere Mina Borota Ristić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan Kesar.
Zaključujem glasanje: Ukupno – 156, nije glasalo 156.
Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Minu Borotu Ristić za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu.
Četvrto - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Prekršajnog suda u Zaječaru izabere Milijana Jovnaš, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Zaječaru, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan Kesar.
Zaključujem glasanje: Ukupno – 157, nije glasalo 157.
Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Milijanu Jovnaš za sudiju Prekršajnog suda u Zaječaru.
Peto - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Prekršajnog suda u Kraljevu izabere Nataša Rubežić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom apelacionom sudu, čiji je predlog osporio narodni poslanik Dejan Kesar.
Zaključujem glasanje: Ukupno – 157, nije glasalo 157.
Konstatujem da Narodna skupština nije većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Natašu Rubežić za sudiju Prekršajnog suda u Kraljevu.
Šesto - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Senti izabere Nina Atanacković Sulomar, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporio narodni poslanik dr Uglješa Mrdić.
Zaključujem glasanje: Ukupno – 157, nije glasalo 157.
Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Ninu Atanacković Sulomar za sudiju Osnovnog suda u Senti.
Sedmo - Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci izabere Milana Petrović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporio narodni poslanik dr Uglješa Mrdić.
Zaključujem glasanje: Ukupno – 157, nije glasalo 157.
Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Milanu Petrović za sudiju Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva bez osporenih kandidata u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici za glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 157, ukupno – 157 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izbranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.
Prelazimo na glasanje o predlozima akata iz ostalih tačaka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 16. jula 2021. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinci.
Zaključujem glasanje: za – 156, nije glasalo – dvoje, ukupno – 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zaključka.
Treća tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 156, protiv – jedan, nije glasao – jedan, ukupno – 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština Republike Srbije usvojila Predlog zaključka.
Četvrta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 2. jula 2021. godine.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, nije glasao – jedan, ukupno – 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
Peta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, ukupno – 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zaključka.
Dame i gospodo, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Saziv za narednu sednicu ste dobili.
Hvala svima na uspešnom radu.