Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.12.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/543-21

3. dan rada

23.12.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 15:10 do 18:35

 • ZAKONI

 • Zakon o inovacionoj delatnosti
 • Zakon o kulturnom nasleđu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o tržištu kapitala
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam - Univerzitetska infrastruktura
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - Požega), izm
 • Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
  Hvala.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 169 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O INOVACIONOJ DELATNOSTI.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o inovacionoj delatnosti u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog Zakona o inovacionoj delatnosti.
  Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji.
  Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 171, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasanja usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
  Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u načelu.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – četiri, protiv – četiri, nije glasalo – 164.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
  Peta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da je na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Šesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da je amandman Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo na član 28. postao sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
  Sedma tačka dnevnog reda – Predlog zakona o tržištu kapitala.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o tržištu kapitala, u celini. Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o tržištu kapitala.
  Osma tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u načelu.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je članom 6. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju.
  Deveta tačka dnevnog reda.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Deseta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, protiv - jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine.
  Jedanaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o kulturnom nasleđu.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o kulturnom nasleđu, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o kulturnom nasleđu.
  Dvanaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima, u načelu.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o podnetom amandmanu.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marijan Rističević i Đorđe Komlenski.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 171, za – devet, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 161.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 162, uzdržan – jedan, nije glasalo dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima.
  Trinaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa od 2021. do 2027.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027), u načelu.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 170, nije glasalo dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je Vlada predložila da član 6. tačka 2. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
  Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 6. tačka 2. Predloga zakona.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 173, za – 172, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 6. tačka 2. Predloga zakona.
  Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027), u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Četrnaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope Republike Srbije za projektni zajam – Univerzitetska infrastruktura, u celini.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 172, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Petnaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta u izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-Lajkovac (veza sa auto-putem E-763 Beograd-Požega), između kineske Eksport-Import banke, kao Zajmodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javna zaduživanja i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 171, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Šesnaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 171, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Pošto sada prelazimo na odlučivanje o listama kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (tačke 17. i 18. dnevnog reda), podsećam vas da Narodna skupština, prema članu 8. stav 2. Zakona o elektronskim medijima, članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije bira većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Sedamnaesta tačka dnevnog reda – Lista kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije.
  Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.
  Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece su Radoje Kujović i Zoran Mirosavljević.
  Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.
  1. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Radoje Kujović.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 172, nije glasao – jedan.
  2. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Zoran Mirosavljević.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – jedan, nije glasalo – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece izabrala Radoja Kujovića.
  Osamnaesta tačka dnevnog reda – Lista kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije.
  Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji.
  Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji su prof. dr Vesna Baltezarević i dr Nemanja Tasić.
  Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.
  1. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere prof. dr Vesna Baltezarević.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 1, uzdržan – jedan, nije glasao – 171.
  2. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere dr Nemanja Tasić.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 172, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji izabrala dr Nemanju Tasića.
  Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam članovima Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na izboru i poželim im uspeh u radu.
  Devetnaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 172, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 171, nije glasalo – troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 172, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.
  Dvadeseta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 173, nije glasalo – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 173, nije glasalo – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 173, nije glasalo – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima.
  Pošto je Narodna skupština danas obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četrnaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.
  Hvala.