Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.12.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/543-21

3. dan rada

23.12.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 15:10 do 18:35

 • ZAKONI

 • Zakon o inovacionoj delatnosti
 • Zakon o kulturnom nasleđu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o tržištu kapitala
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam - Univerzitetska infrastruktura
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - Požega), izm
 • Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad Četrnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja.
  Prelazimo na pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanju.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Maja Gojković, potpredsednica Vlade, ministar kulture i informisanja, doktor Saša Stojanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Slavica Trifunović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Tatjana Đurđević Stepanović, šef odseka za pravni poslove u ministarstvu, Gordana Predić, posebni savetnik ministra. Sa nama je i ministar finansija Siniša Mali.
  Primili ste amandmane, koji su na predlog zakona podneli narodni poslanici: Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadija Bećiri, Mirsad Hodžić i Ajđend Bajrami, kao i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj informatičko društvo.
  Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadija Bećiri, Mirsad Hodžić i Ajđend Bajrami.
  Da li neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
  Na član 50. amandman je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč, po ovom amandmanu. (Da.)
  Reč ima prof. dr Marko Atlagić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Atlagić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, pošto je amandman prihvaćen, dozvolite da izrazim svoje zadovoljstvo sa tim, ali kada sam već uzeo reč dozvolite da kažem nekoliko reči, pošto su amandmani vezani za vaspitanje i obrazovanje.

  Mi smo ovih dana raspravljali o zakonima počevši od predškolskog do srednjeg vaspitanja i obrazovanja. S tim u vezi je jako bitno u celokupnom procesu koje smo postigli zadnjih osam godina - ličnost nastavnika. Mislim da bi u budućnosti i pedagoški naši fakulteti i katedre za pedagogiju posebno trebali povesti računa kakvog to nastavnika mi u budućnosti trebamo u 21. veku.

  Ne radi se samo o prosvetnim radnicima. Mi kada raspravljamo tražimo dostojnost i kod sudija da bi izbegli ono što se danas u političkom životu dešava svakodnevno, a to su podmetanja, laži, medijski napadi bez pokrića i tako dalje.

  Kada sam već kod toga dozvolite, potpredsedniče, da kažem da smo svedoci stalnih svakodnevnih nezapamćenih medijskih napada na predsednika Republike Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, građane Republike Srbije i državu Srbiju.

  Ti medijski napadi vrše se preko medija pod kontrolom Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Borisa Tadića. Medijski napadi na predsednika Vučića su sprega tajkunsko mafijaškog politikanskih grupa, predstavnika političkih stranaka nažalost, pojedinih nevladinih organizacija, posebnih grupa i pojedinaca, predstavnika tzv. elite kako domaće, tako i inostrane provenijencije.

  Cilj im je svima jedan, a to je lažima, poluistinama i izmišljotinama, kako bi narod rekao, sa dna kace satanizovati Aleksandra Vučića kako bi ga psihološki slomili da bi ga tako primorali da ode sa predsedničke funkcije. Zašto? Upravo zato što izborima to nikako ne mogu, zato je Dragan Đilas, čuli ste preključe, rekao da već on ima 57%. Kakvi god da rezultati, naravno da neće imati toliko, ni svi skupa 12, kakvi god da budu oni će reći da u pokradeni i ići će na ulice. To je već viđeno 5. oktobra.

  Ti medijski napadi su duboko zašli u patologiju i vrlo su opasni po život predsednika Aleksandra Vučića. Sve češće mu se prati ubistvom.

  Poštovani građani Republike Srbije, ja ću danas reći o kome se radi, imenom i prezimenom i pokušaću unazad četiri, pet godina da citiram neke stvari koje su pojedine kulturne, naučne, akademske ličnosti izrekle na račun predsednika, njegove roditelje, ali u prvom redu na račun njegov.

  Tako je reditelj Goran Marković 16.12.2021. godine u intervju „Novom magazinu“ broj 555, strana 20 rekao, citiram – još se ipak nadam da Vučić pred očima ima Čaušeskov kraj, završen citat, i time direktno pozvao na Vučićevo ubistvo. Molim vas, da li je tačno ili ne proverite u ovom časopisu.

  Taj propali kandidat za akademika, gospodin Marković, godinama vređa bez ikakvog razloga Aleksandra Vučića. Goran Marković je 4.7.2019. godine izvređao predsednika Vučića rečima seoskog kočijaša. On je tada rekao, citiram - svi oni koji Vučića hvale i podržavaju su skloni i dostojni su prezira.

  „On je bio i ostao prostak iz higijenskih razloga ne želim sa njim boraviti u istoj prostoriji.“, završen citat.

  Poštovani građani Republike Srbije, da li verujete da to jedan kandidat za akademika, propali, za akademika Srpske akademije nauka i umetnosti izgovora našem predsedniku?

  Ja hoću danas, sada i ovde da upoznam građane Republike šta to radi Goran Marković i Goran Markovići. Za svaki citat odgovaram moralno, ako treba materijalno i bilo kako.

  Osim što vređa i ponižava predsednika, Goran Marković ponižava i državu Srbiju. Da, da, državu Srbiju. On je 25. novembra 2021. godine rekao, citiram: „Srbija je dno dna.“, završen citat, i dodao, citiram: „Primitivci vode državu.“, završen citat.

  Poštovani građani vidite ko se napada. Ne napadaju se ni Goran Marković, niti njegovi radnici iz kulture, već se napada predsednik države, svakodnevno država Srbija i građani Republike Srbije.

  Ne samo to, Goran Marković ide dalje u ponižavanju predsednika Vučića. Ta ponižavanja su nezabeležena u istoriji beščašća, pa kaže, citiram: „Kada bi morao da pravim film o Vučiću, morao bih da povraćam sve vreme.“, završen citat. Gospodine Markoviću, da li ste to rekli ili niste? Izađite na TV i recite građanima Republike Srbije da li ste ovo što ja danas govorim rekli ili ne? Da li to dolikuje jednog profesora i radnika u kulturi ili čoveka.

  Ta moralna gromada, Goran Marković je izvređao i Emira Kusturicu samo zato što je lepo rekao Aleksandru Vučiću zato je kazao za njega, citiram: „Kusturica je uličar i pomalo delikvent.“, završen citat.

  Ta moralna gromada, Goran Marković je 21. avgusta 2020. godine rekao, citiram: „Uputio poziv kolegama da se ograde od spomenika Stefana Nemanje.“, završen citat. Pazite, poštovani građani o kakvom se čoveku radi. Idemo dalje.

  Ta moralna gromada, Goran Marković je 30. avgusta 2019. godine nazvao režim teroristički, pa je rekao, citiram : „U ovom terorističkom Vučićevom režimu nema smisla izlaziti na izbore.“, završen citat. Dakle, radi se o 2019. godini. Idemo dalje.

  Da Goran Marković ne želi izbore, ta moralna gromada, govori on sam 20. septembra 2021. godine kada je rekao, citiram: „Mi prelazimo fazu u kojoj nema više izbora samo će se ubrzavati i postati drastičnije i na kraju će ulica rešiti naše muke, sada se taj trenutak približava.“, završen citat.

  Poštovani građani, znate koga priziva? Peti oktobar. Zato je Đilas i rekao da ima 56%, a ni svi skupa nemaju 10%. Koji god rezultat bude spremni su da idu na ulicu i proliju krv i to je već viđeno.

  Krvožedni Marković je zapretio svojim kolegama 15. decembra 2021. godine kada je kazao, citiram: „Mnoge moje kolege su obični ludaci, obični bednici.“, završen citat. „Oni predstavljaju saradnike okupatora, a zna se kako oni prolaze.“, završen citat, kada osvane sloboda, tu je završen citat.

  Dakle, vidite preti i svojim saradnicima i kada sloboda njemu nekakva dođe preti i saradnicima, a možete misliti kako će proći građanima koje vređa svakodnevno, a pogotovo poslanici koji nisu njegove, Đilasove i Jeremićeve opcije.

  Goran Marković je pretio i Zoranu Đinđiću isto tako kada je 14. februara 2003. godine rekao mesec dana pre atentata, citiram: „Ja bih strašno voleo kada bi se pojavio jedan čovek koji ima neki format koji bi mogao da se suprotstavi Đinđiću.“, završen citat. Gospodine Markoviću da li ste tada to izrekli ili ne? Izađite pred građane Republike Srbije i demantujte to.

  Samo mesec dana kasnije ispunila se želja Gorana Markovića kako znate. Još 4. jula 2019. godine Goran Marković je rekao, citiram: „Vučić je primitivna ličnost, on je bio i ostao prostak, rulja je njegovo prirodno okruženje.“, završen citat.

  Svi vi koji ste glasali poštovani građani za Aleksandra Vučića i mi njegovi saradnici naziva da smo rulja. Možemo biti i rulja i građani i mi, ali nikada, nikada nećemo raditi protiv interesa svoje zemlje, interesa svog naroda i građana Republike Srbije. Nećemo lagati, kao što gospodin Marković vrlo često laže.

  Ima masu ovih citata, da vas ne bi zamarao, ja preporučujem reditelju Goranu Markoviću da sve ove gadosti koje je izrekao Aleksandru Vučiću, državi Srbiji i građanima, urami i stavi u svoju radnu sobu kako bi se svakodnevno podsećao, divio se svom kulturnom i civilizacijskom dometu, a mi koje nazivamo botovi i nazivani ludacima, nikada ne bi to učinili što je on učinio.

  Poštovani građani, ja preporučujem Goranu Markoviću da svakoga jutra kada se probudi, neka pogleda u ogledalo, videće jednog primitivnog bumbara, punog mržnje kada spozna da je Aleksandar Vučić i njegov predsednik, bojim se da će od mržnje eksplodirati i uništiti ga samog. Neka mu je Bog na pomoći.

  Marković je gostujući na Đilasovoj „N1“ televiziji rekao da je upisao filozofiju, citiram: „Da popuni mračne, pazite građani, mračne praznine kod sebe koje ima“, završen citat. Marković ima toliko mračnih praznina kod sebe što se vidi iz ovih bljuvotina upućenih Aleksandru Vučiću, državi i građanima Republike Srbije, da mu je potrebno tri života da ih popuni. Bojim se da ih uopšte ne može popuniti.

  Zato mu preporučujem u hram Svetog Save na Vračar na molitvu i da upiše pedagogiju na Filozofskom fakultetu, a za diplomski rad da uzme temu – vaspitna funkcija ličnosti.

  Gle čuda, poštovani građani, podržao ga u nameri za ubistvo predsednika Vučića, niko drugi nego akademik Dušan Teodorović, u narodu zvani akademik glavotres, Zašto? Jer, čim se spomene Aleksandar Vućić on trese glavom od mržnje. To ste videli i u nastupima na televiziji. Ta moralna gromada i veliki patriota je 22. jula 2020. godine i izjavio, citiram: „Kosovo nije sastavni deo Srbije“, završen citat.

  Moralna gromada, akademik Dušan Teodorović je napao Aleksandra Vučića 23. februara 2019. godine kada je kazao, citiram: „Na čelu države je navijač huligan“, završen citat. Ta moralna gromada od akademika Dušan Teodorović napao je i Momčila Bajagića samo zato što je pevao na Vesićevim, kako on kaže, koncertima, slikao se i podržao kako kaže on, moderne varvare, to nas naziva i građane, i time crtao metu na čelu čoveka samo zato što je pevao za svoj grad.

  Pripretio je Bajagi, citiram: „Nemoj posle da bude samo – radio sam svoj posao“. Dakle, vidite kakvom osvetom jedan akademik preti. Ta moralna gromada u emisiji „360 stepeni“ na N1, 18. jula 2019. godine, rekao je, citiram: „Narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije su primitivci“, završen citat, a njegov kolega Stuparu, to je novinar, u toj emisiji je rekao: „Narodna skupština Republike Srbije je štala“.

  Možemo mi, gospodine akademiče, biti primitivci, ali znajte, nikada, nikada ove kolege i koleginice koje su pored mene, iza mene, neće raditi protiv interesa svoje zemlje i građana Republike Srbije. Gromada od akademika je 5. marta 2020. godine kazao, citiram – da su građani koji podržavaju Aleksandra Vučića isti kao stanovnici nacističke Nemačke i pristalice Adolfa Hitlera.

  Da li, poštovani građani, možete verovati da je to akademik SANU? Ta moralna gromada podržala je nasilje, tako što je 28. oktobra 2021. godine dao javnu podršku da se poslanik Nevena Đurić, u Narodnoj skupštini poslanik Republike Srbije, pretuče. Pazite, akademik seje nasilje. Obratio se roditeljima ovaj čuveni pedagog rečima, citiram: „Roditelji, tucite decu na vreme“.

  Gospodine akademiče, deca se ne tuku, nego vaspitavaju. Gle čuda, da nesreća bude veća, gospodin Teodorović je predsednik Odbora za obrazovanje u SANU. Ja ga u ime pedagoške javnosti pozivam, ako ima bar malo morala profesorskog, a tvrdim da ima, da podnese ostavku na tu funkciju. Ta moralna gromada je proterana sa Saobraćajnog fakulteta zbog nerada 31. maja 1999. godine. Prilikom bombardovanja naše zemlje Teodorović je pobegao, verovali ili ne, u zemlju koja nas je bombardovala, u SAD. Vratio se nakon dve godine, spasio je, što bi narod rekao, „tur“, ali nije spasio obraz.

  Na Saobraćajni fakultet, gle čuda, prilikom povratka primila ga je niko drugi nego Srbijanka Turajlić. Moralna gromada 16. novembra 2021. godine nije krila zadovoljstvo prognozirajući poraz reprezentacije Srbije. On je tada kazao: „Vučić uđe u avion i obeća im milion evra“, pazite na izraz, „loptačko rukovodstvo viri iza njega i jedva čeka da mu se tapše“, završen citat. Samo pravi patriota, gospodine akademiče, to može učiniti, kao Aleksandar Vučić ući u avion i bodriti svoje fudbalere kao pravi patriota. Drugo, znate li, gospodine akademiče, čije su reči „loptačko rukovodstvo“? Ako ne znate, poštovani građani, ja ću vam reći, to je rečnik iz NDH, ustaški rečnik, loptačko rukovodstvo.

  Ta moralna gromada od akademika je 28. jula 2021. godine tražio bojkot svega, pa je kazao: „Bojkot svega. Bojkot izbora. Bojkot proizvodnje i firmi koje se reklamiraju na Pinku i Hepiju, bojkot kafića, bojkot svega“. Gospodine akademiče, od čega će narod da živi? Lako je vama, akademiče, ali od čega će građani da žive ako bojkotuju, stane proizvodnja? On se bori, kao i njegovi svi ovi saborci, da se zaustavi sva proizvodnja. Tako je, između ostalog, Đilas rekao unazad pet dana, citiram: „Kada dođemo na vlast, sakupiću sto pravnika najboljih i zaustaviti sve radove koje radi ova vlast“. Poštovani građani, nema penzija, nema plata, nema ničega, to nudi Dragan Đilas.

  Poštovani potpredsedniče, još jedan pripadnik tzv. elite ostrvio se na Aleksandra Vučića ovih dana, videli ste, a to je gospodin Petričić. On je kazao: „Ovaj narod je neprosvećen. Prvi put nam se dogodilo da imamo za vođu sa kojim se sprda, on služi za sprdnju“, završen citat. To je taj Petričić. Da li je iko ikada čuo, poštovani građani, da su to rekli poslanici ikada SNS i bilo ko iz SNS? Da li je to rekao predsednik? Da li su to rekli ministri u Vladi? Nikada nikoga niste čuli.

  Petričiću je kriv Aleksandar Vučić znate zašto? Zato što ga je urednik „Politike“, u kojoj je godinama uzimao dve do tri hiljade evra mesečno za samo četiri do pet karikatura, Vučić mu je kriv verovatno i za to što se vratio iz Kanade kao propali karikaturista. Da je Petričić lišen morala pokazuje i njegova izjava, citiram: „Vučić je jedan od inspiratora fašizma“, zamislite šta govori, i dodao: „on je ludak, manijak sa stadiona“, završen citat.

  Petričić nastavlja sa vređanjem Aleksandra Vučića, srpskog naroda, pa kaže, citiram: „Srbija je zemlja u kojoj živi glupo slepo roblje“. Poštovani građani, vidite kako vas tretira, sa robljem glupim i slepim. „U njoj nema ničega dobrog“, završen citat. Gospodine Petričiću, u ovoj državi ima mnogo dobrog. To ne bi radile ni ustaše, takve izjave davali. „U njoj živi imbecilni i polupismeni svet, svi osim građanske intelektualne elite“, završen citat.

  Evo, poštovani građani, Petričić je rekao ko je ta građanska intelektualna elita, a moja malenkost će danas i ovde sada da dokaže ko su ti ljudi. Preporučujem gospodinu Petričiću da ove gadosti kojima je vređao predsednika Aleksandra Vučića stavi u svoj radni sto, kako bi se svakodnevno podsećao na visoke domete svoje civilizacijske kulture.

  Gle čuda, ko se još pridružio u psovanju i satanizovanju Aleksandra Vučića. Niko drugi nego prof. dr Vesna Rakić Vodinelić, svakodnevno, danima na predsednika Vučića psuje vređajući ga rečnikom nedostojnog čoveku. Vodinelićka je podržala Marka Vidojkovića u psovanju predsednikove majke, kada je Vidojković psovao, citiram: „P* ti materina ona odvratna, budaletino jedna“, završen citat. To je, verovali ili ne, Rakić Vodinelić podržala. Vodinelićka je kazala da Vidojković psuje koloritno, u prevodu, građani – slikovito, i graciozno, što znači prijatno. Za nju je psovanje majke Aleksandra Vučića slikovito i prijatno.

  Da li možete, poštovani građani, verovati da to ovaj čovek izgovara, a ova gospođa da podržava? Ova profesorka nastavlja dalje vređajući Aleksandra Vučića, pa kaže: „Nedavno je kod mene došla kopija spiska Advokatske komore Beograda, na kojem pod rednim brojem 33. je pisalo – Aleksandar Vučić, diplomirani pravnik iz Beograda, na pripravničkom stažu kod advokata Vladimira Đukanovića“.

  Ovim ste hteli uvrediti gospođo Vodinelić Aleksandra Vučića i Vladimira Đukanovića. Gospođo Vodinelić, ponizili ste sebe, kao profesora pravnih nauka. Vi gospođo treba da ste srećni što su Vlado Đukanović i Aleksandar Vučić bolji pravnici od vas, pogotovo što su oni bili vaši odlični studenti i izvanredni pravnici i odlični političari, a niste. Kakav ste vi to profesor? Ja sam sretan čovek što su moji studenti, đaci nadmašili mene i čitavog života ću se boriti da tako i bude. Valjda ste i vi trebali gospođo Vodinelić.

  Vređanja, ponižavanja, uvredama nastavlja se i od strane pojedinih novinara. Među njima se ističu novinari Kesić i Ivan Ivanović. Dovoljno je da navedem samo Ivana Ivanovića koji je pao na najniže ljusko dno kada je uvredio predsednika rekavši, citiram: „Moraćeš ćoravu guzu picousti da mi ljubiš“ završen citat. To je taj Ivan Ivanović, to je ta elita novinarska, intelektualna, drugosrbijanska, krug dvojke, to su poštovani građani, moralne gromade od novinara. Uokvirite ovu rečenicu da se setite koliko možete biti jadan, jad jada i bedna novinarska ličnost gospodine Ivanoviću.

  Da li je iko pitam vas gospodo novinari, reagovao na ove ispade o kojima ja danas govorim? Dabome da nije. Znate li zašto? Upravo zato što se vređa Aleksandar Vučić, koji vas gospodo novinari, nikada ni građane, a ni vas političke protivnike nije uvredio. Navedite mi jedan citat da je to učinio. Zašto to radite? Zašto mrzite Srbiju? Zašto mrzite građane Srbije, kada ih tako nazivate?

  Znam zašto još mrzite Aleksandra Vučića. Zato što je sagradio posle više neuspeha vaših gospodo 13 godina, Muzej savremene umetnosti i posle 14 godina Narodni muzej. Zato ga mrzite. Zato što gradi i radi, zato što zajedno sa građanima Republike Srbije, što je sagradio 286 fabrika. Mrzite ga zato što je revitalizovao Železaru Smederevu, a vi ste predlagali da se radnici pošalju kući. U ovom visokom domu ste predlagali. I mrzite ga zbog RTB Bora, mrzite ga zato što je sagradio i obnovio stotine domova zdravlja, kliničkih centara, kao i kovid bolnica. Mrzite ga zato što je zajedno sa građanima sagradio železničku prugu Beograd-Novi Sad, koja će uskoro biti gotova i mrzite ga zato što svakodnevno gradi i radi zajedno sa građanima Republike Srbije i izgrađuje našu Srbiju. Samo vi njega mrzite, samozvana elito, ali građani još ga više vole.

  Pogledajte grafite po gradovima Srbije. Već ih možete u desetinama naći koji glase – što je više kleveta i laži Vučić nam je sve miliji i draži, završen citat. Pogledajte građani po gradovima Republike Srbije.

  Na kraju dozvolite još dve, tri rečenice da kažem.

  Među stalnim napadima na Aleksandra Vučića je i Jeremićev potpredsednik Siniša Kovačević, u narodu zvani ispičutura. Kovačević je novembra 2020. godine kazao, citiram: „da je Aleksandar Vučić kurir burek debeljka“, pazite izraz, znate na koga se odnosi. Sram da ga bude, to reći jednom čoveku. Nije on kriv što je debeljko. Sram da vas bude Siniša. Dodao – do juče klao goveda, a on je kuga i izdajnik. Ovo su sve citati.

  Kovačević ide dalje u ponižavanju Aleksandra Vučića, pa kaže 3.11.2021. godine – Vučić ima politički talent ispod nule, završen citat. Kovačević je u svom pijanstvu nastavio na čelu države, citiram: „su prodane duše, na čelu države je i prodana duša, na čelu države je kuga i tako se prema njoj treba ponašati“.

  Jeremićev Siniša Kovačević nastavlja dalje pa pljuje po Aleksandru Vučiću, pa kaže – predsednik je oholi pakosnik, iskompleksirani podlac, neobrazovan, intelektualno nedovršen, pogrešno definisan, lažov i ljigavac, za sve naše muke od tog zlog golubijeg srca dolazi, završen citat. Da li možete, poštovani građani iako se radi o ispičuturi, verovati da ovaj čovek to izgovara?

  Na kraju, poštovani građani Republike Srbije ima još ovih predstavnika, ali zbog vremena neću danas da govorim, ali ste shvatili o kakvim se ljudima radi. Dakle, ljudima koji traže ubistvo i vešanje Aleksandra Vučića.

  Dok Dragan Đilas, u narodu zvani Điki mafija, sa 619 miliona, Vuk Jeremić, član grupe međunarodne bande lopova i prevaranata, Boris Tadić, bajni akademik Dušan Teodorović, gospodin Petričić, gospođa Vodinelić i drugi, svakodnevno vređaju Aleksandra Vučića rečnikom, sa dna kace, dotle Aleksandra Vučić zajedno sa građanima sve jače i sve brže i sve bolje sprovodi politiku mira, politiku bezbednosti, politiku zdravlja svih naših građana u zemlji i regionu, politiku međunarodnog ugleda naše zemlje, politiku ubrzane modernizacije naše zemlje Srbije, a sve to zarad budućnosti naše zemlje. Živela Republike Srbije! Živeo naš predsednik i poštovani narodni poslanici i građani, davajmo podršku, prenosimo pozitivno energiju, koja će se završiti kod Aleksandra Vučića zarad veće i jače modernizacije Republike Srbije. Živela Srbije!
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Hvala vam.
  Reč ima narodna poslanica, Nataša Jovanović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Nataša Jovanović SNS

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Zahvaljujem, potpredsedniče Narodne skupštine.

  Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, kao član Odbora za obrazovanje, prosto osetila sam potrebu da malo prodiskutujem, iako što se tiče ovog amandmana na član 50. stav 3. nema mnogo šta da se kaže, jer se radi apsolutno o tehničkoj grešci koja je sada ispravljena.

  Hoću da kažem, da je od izuzetne važnosti za razvoj našeg društva, a posebno mladih, je stalno usavršavanje obrazovanja i da moramo da idemo u korak sa tehnologijom, jer tako stvaramo buduće i doktore i profesore, ali i mašin-bravare o automehaničare, ali isto tako da od deset najtraženijih sada profesija, zanimanja u svetu, sedam ili osam nije postojalo pre desetak godina. To znači da moramo pripremiti decu za poslove koji sada ne postoje, a to možemo samo ako ih naučimo da misle. To je funkcija i roditelja i vrtića i škole.

  Čitava Evropa je zbog lošeg obrazovnog sistema u problemu, tako da nemaju mnoga zanimanja. Napreduje, na primer istočna Azija, jer oni uče decu da misle i povezuju informacije, što se vidi po PISA testovima koji mere funkcionalno znanje. Na deci počiva budućnost, tako da i SNS znajući važnost ovog o čemu govorim, je imala i slogan na prošlim izborima, a to je Aleksandar Vučić – Za našu decu.

  Takođe, predstavljanjem svog ekspozea je i premijerka pokazala odnos Srbije prema obrazovanju, nauci i tehnološkom razvoju, tako što sada tehnološki parkovi, start-ap projekti su u stvari naša stvarnost, a nisu samo ideja.

  Obrazovni sistem je projekcija budućnosti, tako da u sledećih 30, 40, 50 i više godina i svi mi koji učestvujemo u donošenju zakona moramo da budemo vrlo odgovorni, jer ovo utiče na život građana i od velike je važnosti za budućnost zemlje. Jer, to je motor pokretač pozitivnih promena.

  Dugo se ništa nije radilo, na primer, u domenu visokog obrazovanja, a onda su krenule izmene, tako da se nekima to nije dopalo, jer su izmene sprečavale korupciju i nepotizam.

  Reformisanje sistema je svakako neminovnost, jer ne možemo ostati na nivou 20. veka a tehnologija da ide u 22. vek. Reforme u obrazovnom sistemu su stalne i kontinuirane i predstavljaju adekvatan odgovor na izazove sa kojima se čitavo jedno društvo suočava, jer je to motor koji pokreće sve.

  To je sada uočljivije više nego ikada pre. Sada se u skladu sa epidemiološkom situacijom na nedeljnom nivou, na primer, odlučuje kakav će vid nastave biti, on-lajn ili kombinovana ili kada će biti, na primer, školski raspust.

  Deca su bića koja su stvorena sa sopstvenim karakterom, idejama, mislima i uverenjima. Ono što su naša deca, umnogome govori o nama odraslima, jer deca nisu stvari koje treba oblikovati, nego ljudi koje treba otkriti. Obrazovanje i vaspitanje je najvažnije, ali isto i vreme je najteži zadatak, jer utiče direktno na budućnost deteta, na njihovu decu, unuke i unuke unuka.

  Ja vam se zahvaljujem, samo sam htela toliko, da kažem nekoliko reči uopšte o obrazovanju i o važnosti svih ovih zakona o kojima je bilo reči prethodnih dana. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Hvala vam.
  Reč ima Lav Grigorije Pajkić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Lav-Grigorije Pajkić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Mnogopoštovani potpredsedniče, gospodine Orliću, poštovani ministre Ružiću, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani, smatram da će ovi amandmani doprineti boljim zakonskim rešenjima. Ali, kada govorimo o obrazovanju, mislim da treba da popričamo i o obrazovanju opozicije, posebno u poslednje vreme, mada oni, mogu reći, pokazuju neobrazovanje već godinama, ali u poslednje vreme možemo da kažemo da su zaista to pokazali na svim frontovima.

  Ali, da odem korak nazad, želim istinski da sagledamo jednu situaciju.

  Činjenica je da je Srbija pod velikim pritiskom, kako unutar Srbije, tako i srpski narod u regionu. U Republici Srpskoj se Srbima zabranjuje da misle, u Crnoj Gori smo već videli da je Srbima ugrožena sloboda veroispovesti, na Kosovu i Metohiji naši građani stalno bivaju napadnuti, a, naravno, tim centrima antisrpskih lidera pridružili su se i predstavnici opozicije u Beogradu, koji definitivno na sve načine pokušavaju da zaustave napredak naše Srbije tako što organizuju kojekakve akcije koje su zaista sumnjivog karaktera, a objasniću zašto.

  Kada primetimo eko-proteste, možemo da kažemo da su to protesti koji su jasno finansirani iz inostranstva. Ti ljudi dobijaju otvoreno, transparentno, podršku od određenih fondacija, blokiraju auto-puteve, sve pod idejom da su oni, tobože, nekakvi ekolozi, a jedino što smo mogli da vidimo jeste ekološki vađenje građana iz kola, razbijanje prozora, zaista ekološko ponašanje, ekološko paljenje kontejnera, ekološko prebijanje ljudi.

  To su sve, dragi moji građani, jedne od mnogih ekoloških akcija. Ovo paljenje kontejnera je verovatno dobro za ozon ili nešto slično. To je vazduh koji mi udišemo. Isto tako, kada su dolazili vatrogasci, i njih su ekološki blokirali, čisto da još malo udahnemo tog njihovog prelepog ekološkog dima. Takođe, možemo da primetimo sledeću stvar.

  Predsednik Vučić i njegova porodica bivaju konstantno napadnuti, to već postaje tradicija. Vi ne možete danas da budete predstavnik Đilasove opozicije a da bar niste jednog člana porodice predsednika Vučića napali. To postaje već zastrašujuće, iz dana u dan. Govorim o bratu Andreju Vučiću, koji je non-stop napadnut, vidimo najstrašnije morbidne uvrede, morbidne izmišljotine o Danilu Vučiću, a o predsedniku Vučiću i da ne pričamo, kakve izmišljotine možemo da primetimo na dnevnom nivou.

  To je sve deo, nemojte da mislite drugačije, to je već postala činjenica, sveukupne kampanje protiv Srbije. Na taj način pokušavaju da destabilizuju predsednika, da destabilizuju Vladu koja zaista sjajno radi, koja ima vrhunske rezultate, koji do sada nisu viđeni u srpskoj istoriji.

  Zašto sam odlučio da se javim? S obzirom, a imajući u vidu da je moja struka, film, televizija, produkcija, to je nešto što sam studirao, moram da primetim jednu interesntnu pojavu, koja sve više izlazi na videlo.

  Naime, reditelj Goran Marković, govori najstrašnije uvrede, preti predsedniku Vučiću, govori o koje kakvom streljanju, i slično i tu su mu se naravno pridružili Srđan Dragojević, i mnogi drugi reditelji.

  O čemu se tu radi, dragi građani? Napokon se vidi da je u pitanju tzv. filmska mafija koja sarađuje sa svim režimima, a pošto se ovaj režim bori sa mafijom, i nije poznat po koje kakvim prljavim kompromisima, i nije poznat kao režim koji može da se ucenjuje, oni upravo su skloni takvom ponašanju, ucenjivanju.

  Pošto eto, tobože se nije desilo da šesti put zaredom Goran Marković nije dobio neki projekat, zafalio mu je još jedan milion, pošto mi nismo prepoznali njegovu veličinu i jednostavno kada se neko usudi tobože nešto da mu kaže, onda Vuk Jeremić, sa svojih 10 članova govori, eto, napali su jednog Gorana Markovića, pazite, jednog, to je kao otprilike naše nacionalno blago, tog čoveka mi moramo da negujemo svake godine, po svaku cenu.

  Naravno, takva je stvar i sa Srđanom Dragojevićem, non stop se finansiraju njegovi filmovi i non stop dobijaju podršku, a kada iz objektivnih razloga ne dobiju, kada komisija koja se bavi time, a ja se najbolje ne razumem u to, ustanovi i da šansu nekom novom reditelju, nekom mladom reditelju, odmah najstrašnije uvrede protiv predsednika Vučića možemo da primetimo, kao da je on odgovoran za to.

  Zamislite molim vas, on će se naljutiti što ja njega pominjem, ali ja moram da pomenem recimo mog oca. On 20 godina nije dobio nikakva sredstva da radi film. Šta ja sada treba da pretim streljanjem ili on? Treba da izađemo i da kažemo - mrzi nas čitava vlast. Ne radi se o tome, nego jednostavno postoje stvari koje su jasne, kada neko treba da dobije projekat, kada ne. Tako da, imate jednostavno objektivne razloge zašto neka komisija neki projekat podrži, a neki ne. To je potpuno neverovatno. Tako da, šta da vam kažem, možda se ja sada pridružim napadima tom njihovom logikom, to je potpuno neverovatno.

  Naravno, šta smo mogli dalje da primetimo? Posle tih bolesnih uvreda, i pretnji predsedniku Vučiću, neki ljudi su odlučili da vide to i da odgovore i da kažu, to nije normalno ponašanje za jednog kvazi intelektualca.

  Ministarka Kisić je odgovorila, recimo Goranu Markoviću, i odmah šta smo mogli da primetimo, isto je dobila tu seriju najstrašnijih napada, svi su se udružili protiv nje, protiv jedne žene, najstrašnije uvrede su izrečene na njen račun, po principu uvreda koje je dobijala i gospođa Vladanka Malović, kada su joj pretili šišanjem, to su jednostavno, postale utemeljene tradicionalne vrednosti opozicije. Vređanje žena, vređanje neistomišljenika, pretnja smrću, to je nešto što je postalo zaista klasika.

  Prema tome, nama ostaje samo jedno, zaista moramo da se udružimo i da osudimo ovakve napade, da kažemo, stop ucenjivanju, da jednostavno predočimo toj filmskoj mafiji, da ne možete da ucenjujete aktuelnu vlast, kao što ste inače radili, da ne možete da ucenjujete sve ljude koji ne podržavaju non stop vaše filmove, i vaše bezbrojne projekte, koje vama upadnu odjednom da radite, jednostavno dajemo šansu svima ravnopravno.

  Svi treba da imaju šansu, a ne zato što ste deo bivšeg režima, deo jedne mafije da, jednostavno non-stop dobijate sredstva. To je potpuno neverovatno.

  Na nama je da to osudimo, da primetimo to. Istinski se ja nadam da će nadležni organi, napokon primeti ovo i malo ispitati šta se tu dešava. Jer, kažem vam još jednom, nemoguće je da svake godine isti ljudi dobijaju podršku, a eto kada se neko drzne da im ne da odmah biva najstrašnije vređan. Ne znam kako se to drugačije zove nego mafijaška ucena.

  Hvala vam.

  Živela Srbija!
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Nataša Mihailović Vacić.
  Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Nataša Mihailović Vacić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Zahvaljujem, potpredsedniče Orliću.

  Obrazovanje je visoko na listi prioriteta Socijaldemokratske partije Srbije, ne samo programski, već suštinski i vrednosno. To opredeljenje smo iskazali jasno i kroz stranačku platformu država obrazovanja i zato želim da kažem nekoliko reči o važnosti obrazovanja za napredak i razvoj našeg društva.

  Nema važnijeg pitanja u jednom društvu i civilizovanoj zemlji od pitanja obrazovanja. Od obrazovanja zavisi celokupna budućnost i napredak jednog društva. Obrazovanje pokreće društva i civilizacije.

  Rano, osnovno obrazovanje jeste temelj celokupnog sistema obrazovanja. Misija je da kvalitetno obrazuje sve svoje građane, da bazično opismeni učenike iz svih oblasti tako da mogu znanja međusobno da povezuju i da ih primenjuju u kasnijem školovanju, ali i u samom životu.

  Jedan od važnijih zadataka obrazovanja je da razvija znanja, umeća, stavove, veštine i vrednosti koje su neophodne i potrebne za savremeni život u savremenom svetu. To podrazumeva i uvažavanje uzrasnih karakteristika, potreba i specifičnosti, osobenosti dece kroz negovanje i poštovanje različitosti i njihovih drugačijih potreba i interesovanja.

  Cilj obrazovanja mora biti čovek, učenik, društvo, porodica. Decu u školama moramo da obrazujemo da budu građani koji na razne načine doprinose svojoj zajednici, ljudi koji kritički promišljaju, preispituju i sebe i svet oko sebe širom otvorenih očiju. Nema funkcionalne države bez funkcionalnih građana, a funkcionalne građane stvaramo upravo kroz sistem obrazovanja.

  Kada je doneta nova Strategija obrazovanja do 2030. godine vi ste, ministre, tada rekli da je fokus na obrazovanju usmerenom na učenika i razvoju njegovih kompetencija, kao i primenu savremenih pristupa, metoda i tehnika u sistemu obrazovanju.

  Definisali smo za naredni period željeni cilj, a da li smo odabrali pravi put kojim ćemo krenuti i da li smo to dobro isplanirali videćemo, zapravo u godinama pred nama, kada budemo po tom novom sistemu obrazovali i prve generacije.

  Ono što želim da kažem i da podsetim još jednom jeste da je neophodno da uz obavezno osnovno obrazovanje obavezno postane i srednje obrazovanje. Za to je, naravno, potrebna promena Ustava i verujem da će i to ubrzo postati naša realnost i obaveza. Ukoliko se to ne desi, a verovatno neće, u ovom sazivu, u nekom drugom ja sam sigurna da nam je u interesu da svi idemo ka tome da i srednje obrazovanje postane obavezno.

  Da zaključim. Bez obzira na to šta činimo i radimo u obrazovanju neophodno je obrazovanje za 21. vek kako ne bismo upali u zamku da najopštiji utisak o kvalitetu obrazovanja u najširoj javnosti, a to smo svi mi korisnici sistema obrazovanja, bude ona društvena i školska baba roga koja ignoriše ličnost, a unapređuje poslušnosti i mediokritetstvo, kako je to svojevremeno napisao i rekao i čuveni Duško Radović.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Hvala vama.

  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakonu u načelu, pojedinostima i u celini.

  Prelazimo na 6. tačku – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNjEM OBRAZOVANjU I VASPITANjU.

  Primili ste amandman koji je na Predlog zakona podneo Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

  Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

  Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Na član 28. amandman je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

  Predstavnik predlagača je prihvatio ovaj amandman na sednici Odbora.

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Reč ima dr Uglješa Mrdić, po amandmanu.

  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Uglješa Mrdić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Zahvaljujem.

  Uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću, uvaženi potpredsedniče Vlade i ministre, gospodine Ružiću, uvaženi predstavnici vladinih institucija, Ministarstva finansija i Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, uvažene kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić ulažu dosta u obrazovanje. Tu vidimo konkretne rezultate.

  Samo što se tiče prethodnih nekoliko godina izgrađeno je dosta i predškolskih i školskih ustanova u Srbiji. Brojne škole su ili renovirane ili izgrađeno, ali ono što mene posebno raduje i što me je podstaklo da se javim je vest koju je saopštila Vlada Srbije koja je usvojila izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Tako će finansijska pomoć porodicama za prvorođene dete biti 300.000 dinara umesto 100.000 dinara. Dakle, 300.000 dinara, tri puta više nego što je to bilo do sada.

  To najbolje govori koliko država Srbija, predvođena Aleksandrom Vučićem, zajedno sa njegovim saradnicima u Vladi Republike Srbije i premijerkom Anom Brnabić, vodi jednu odgovornu politiku i u pravom smislu te reči vodi jednu politiku za budućnost naše dece.

  Trista hiljada dinara danas, do juče je to bilo 100.000 dinara, a koliko je Vlada Srbije davala porodicama za prvorođeno dete do 2012. godine? Mnogo, mnogo, mnogo manje, a bilo je perioda i kada nije davala i kada je kasnila ta pomoć. Ne mogu sad tačno da setim koliki je taj bio podatak, ali bilo je desetak puta manje. Sećam se da je 2014. godine ta pomoć bila negde oko 30.000 dinara, a za vreme Dragana Đilasa, Borisa Tadića i Vuka Jeremića bila je još manja.

  Dakle, to samo govori da politika Vlade Srbije i Aleksandra Vučića nisu samo obećanja, nego i konkretni rezultati.Ono što se kaže to se i obeća, a ono što se obeća to se i sprovede. Pomaže se svaka porodica u Srbiji.

  Takođe, pomoć sutra i za drugo rođeno dete i za treće rođeno dete najavljeno je da će, takođe biti velika pomoć. To samo govori da Vlada Republike Srbije i predsednik Vučić brinu i vode računa i o građanima i o budućnosti naše države.

  Koliko Srbija vodi jednu odgovornu politiku, ne samo po pitanju obrazovanja, finansije, brige o porodicama, ekonomije, privrede, nego i jednu odgovornu, regionalnu politiku, spoljno-političku odličnu politiku i politiku čuvanja državnih i nacionalnih interesa.

  Ko sprovodi tu politiku očuvanja državnih i nacionalnih interesa? Naš predsednik Aleksandar Vučić. Zato što je to tako, zato i danas imamo reakciju predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani, koja je danas jasno poručila da je jedini problem za nezavisno Kosovo Aleksandar Vučić.

  Aleksandar Vučić je taj koji čuva južnu srpsku pokrajinu, Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Dakle, Aleksandar Vučić stiže sve. Srbija vodi najbolju politiku u oblasti ekonomije i finansija u Evropi. To nije samo moj stav i stav nas iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, to govore statistički pokazatelji.

  Što se tiče zdravstva i borbe protiv korona virusa, a na sreću imamo pad brojki, imamo jednu od najboljih politika što se tiče zdravstva i borbe protiv korona virusa u Evropi.

  Tako je što se tiče svih oblasti zato što je Srbija danas onakva kakva treba, sem što je demokratska država, ona je država koja sprovodi i vodi jednu odgovornu politiku, i ostvarenja državnih i nacionalnih interesa i ostvarenja svih obećanja.

  Istovremeno, kada kažemo mir i stabilnost u Jugoistočnoj Evropi, kada kažemo mir i stabilnost na Balkanu, tu pomislimo pod broj jedan i samo na Srbiju predvođenu Aleksandrom Vučićem. Drugi uče od nas.

  Jedini slobodan lider na Balkanu i Jugoistočnoj Evropi i skoro u celoj Evropi je Aleksandar Vučić, koji bez bilo kakvih pritisaka i uticaja spolja vodi najbolju moguću politiku.

  Mi smo pokazali da možemo odlično da sarađujemo i to i danas tako radimo i sa istokom i sa zapadom, i sa regionalnim silama, i sa Amerikom i sa Kinom, i sa Rusijom i sa Turskom, i sa zemljama EU i sa zemljama arapskog sveta. Pomažemo i države bivše Jugoslavije. Svima pružamo ruku i pomoći i ruku prijateljstva i ruku pomirenja kada zatreba i zato imamo ove rezultate, zato što mi gledamo u budućnost. Mi gledamo kako da pomognemo i svim građanima Srbije i našim komšijama i gde god možemo.

  Ko god pruži ruku prijateljstva Srbiji, mi to vratimo dvostruko zato što u Srbiji vlada uređene sistem, a uređen sistem odgovara većini građana Srbije i oni koji vole Srbiju, a nadamo se da voli Srbiju najveći broj građana Srbije, ali takav uređen sistem ne odgovara onima koji bi da ruše sistem i koji ruše sistem.

  Moje kolege narodni poslanici iz poslaničke grupe su pre mene odlično govorile i saopštile javnosti na koji način oni koji hoće da ruše sistem, a bili su ga dobro rušili do 2012. godine i hoće ponovo da se vrate na vlast da bi ga rušili, to su Dragan Đilas i njegovi saborci.

  Danas narod zna istinu. Danas narod jasno vidi rezultate. Danas je narod po ko zna koji put shvatio ko čuva Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Danas je narod video ko se bori za sve porodice u Srbiji, ko sprovodi svoja obećanja, ko čuva zdravlje građana Srbije. To je Aleksandar Vučić. Ko je glavni protivnik Aleksandru Vučiću? Dragan Đilas. Zašto? Zato što mu on smeta, zato što mu smetaju svi ovi rezultati o kojima su danas govorili i predstavnici vladinih institucija i moje drage kolege narodni poslanici.

  Na kraju, želim da završim svoje današnje izlaganje rečima predsednika Aleksandra Vučića - Srbija vodi odgovornu politiku i zato što Srbija vodi odgovornu politiku naša ekonomija najbrže raste, zato što mi vodimo računa o našoj deci, o budućnosti naše države.

  Hvala.