Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Gospodine Jovanov, moram i vas opomenuti da se držite teme.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Ako neko 10 minuta priča o Vojvodini i kaže da je to razlog zašto neće da glasa za gospodina Orlića, ja sada želim da predstavim rezultate koje mi imamo u Vojvodini i zašto treba da glasa za gospodina Orlića, jer je on predstavnik i simbol, na kraju krajeva, i tih rezultata. Prosto, ako ste dozvolili ono, molim vas da dozvolite i ovo.

Dakle, to je ono što je suština. Autoput Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad, Šabac-Ruma-Loznica, put Sombor-Kikinda, odnosno Nakovo-Bački Breg, to su naši planovi za Vojvodinu koji su već počeli da se realizuju. Fabrika vode u Kikindi je počela da se gradi. Fabrika vode u Zrenjaninu, uz sve negativne pojave koje su taj projekat pratile, neću da budem licemer i da kažem da je to sve išlo ili da je teklo kao voda, nije, ali pokušavamo da ispravimo i mislimo da ćemo već do 2024. godine imati vodu na česmu koja je u potpunosti ispravna. Ove godine se daje 18 miliona evra iz budžeta za to u Zrenjaninu. Osamnaest miliona evra se daje ove godine za to! To su rezultati za Vojvodinu, a ne priča o Vojvodini.

Na kraju krajeva, i to ostaje, bilo je poslanika koji su iz Vojvodine itd, ja sebe ne doživljavam kao Vojvođanina. Taj veštački identitet koji neko pokušava da nametne jednostavno ne prolazi i ne znam nikoga u ovoj poslaničkoj grupi ko taj identitet gaji. Vojvodina, srpsko vojvodstvo je proizvod srpske političke i svake druge misli, ali ta Vojvodina pripada jednako, i to je stav naše stranke i naše koalicije, svakom onome ko na njoj i od njene zemlje hrani svoju decu i u njoj sahranjuje svoje očeve i pretke. Ta Vojvodina je ono za šta radimo i ono za šta se borimo. Taj veštački identitet jednostavno nemojte da nam namećete. To je konstrukt koji pokušavaju ovi vaši da proguraju, ali nekako im ne ide.

Tako da, ako o meni već govorite kao o poslaniku iz prethodnog mandata, ja sam Srbin, a ako ćete regionalno, onda Banaćanin. Nikada u porodici nisam imao nikoga ko je bio Vojvođanin, a ja ne mislim da budem prvi.

Tako da, za razliku od priča o Vojvodini, imamo rezultate o Vojvodini. Umesto što smo pričali, mi smo radili. Te rezultate možete da vidite. Te rezultate i građani vide. Pogledajte, na kraju krajeva, na izborima.

Na kraju samom, pristojno ste govorili, nisam apsolutno saglasan ni sa čim što ste rekli, ali prosto iz poštovanja prema načinu na koji ste se obraćali, želim da kažem da nije zgodno da otvarate temu legitimiteta poslanika u ovom sazivu. Zbog vas, ne zbog nas. Da ne bismo ulazili u to kako su se koje liste kandidovale, da li je tu bilo legitimiteta ili nije i ko je za šta glasao, sa čijom podrškom, prećutnom ili javnom, ko je pokušavao da od Vojvođana napravi nacionalnu manjinu u Srbiji da bi izašao na izbore kao stranka nacionalne manjine.

Da ne bismo sve to sad raščivijavali, a nema potrebe, jer nije ni tema, ni vreme, ni mesto, možda tokom mandata ako bude bila tema, moj vam je dobronameran savet i molba da tu temu sada ne otvaramo. Tako da, ostavite to ko ima legitimitet, ko nema legitimitet. Građani su glasali, izbori su takvi kakvi su, u smislu pravila. Izborna jedinica je jedna, to je tako već godinama. Zna se kako sistem funkcioniše, jedan čovek – jedan glas, sa neverovatnim povećanjem koeficijenta za nacionalne manjine, čime se ponosimo.

Prema tome, izašli ste na te izbore, ušli ste u Skupštinu, prihvatili ste mandat, nemojte govoriti o tome da se onda dovodi legitimitet bilo čega u čemu ste i sami učestvovali. Hvala.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Gospodine Olenik, diskutant nije pomenuo vaše ime i u tom smislu vi nemate prava na repliku.
Međutim, moje tumačenje i shvatanje člana 104. Poslovnika je takvo da imate pravo na repliku.
Izvolite, odgovorite.
...
Zajedno za Vojvodinu

Aleksandar Olenik

EVROPSKI REGIONI - Vojvodina, Sandžak, Preševska dolina
Hvala na savetima.

Što se mene tiče, sve teme su otvorene, a pogotovo teme legitimiteta, o tome ćemo uvek da raspravljamo na svakom mestu i sa svakim.

Što se tiče izmišljenog identiteta Vojvođanin, da li to znači da je i Skupština Vojvodine izmišljena i Vlada Vojvodine, odnosno Veće da je izmišljeno i sekretarijati, ministarstva, da je to sve izmišljeno da ne postoji? Ja razumem da oni koji sada vladaju Vojvodinom mrze Vojvodinu i da im je cilj da unište autonomiju i ovako malu kakvu imaju. Ali ne mogu da se odreknu plata, privilegija i onoga što nosi članstvo i upravljanje autonomijom u Vojvodini.

Kada bi mogli to da urade, da se odreknu tog vojvođanskog novca, verovatno bi je i ugasili, ali neće, jer smo tu mi. Ja sam takođe iz Banata i takođe imam nacionalni odnos, ali imam i vojvođanski identitet, koji je nadnacionalni. I svi koji su glasali za nas, a i većina koja će glasati, priznaju vojvođanski identitet, koji je nadnacionalni. Uopšte nije bitno koje ste nacije. Vi rezultata nemate, ili su oni negativni – nema vode, nema pruga, NIS je predat Rusima, sedam puta su manje subvencije od okoline za sve paore u Vojvodini.

Koji su to rezultati kada je selo Melenci imalo 10.000 stanovnika, a sada, posle 10 godina vaše vlasti, ima 5.000? Kakvi su to rezultati? To jesu rezultati, ali su negativni i zato nećemo podržati ni vašu politiku, ni vašeg kandidata. Hvala vam.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Da li želite još jednom?
Želite repliku, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Postoji jedan problem u ovom što ste rekli, a to je razlikovanje nacije i institucija. Ja govorim o nacionalnom identitetu ljudi koji su sa vama i uz čiju pomoć ste ušli u parlament, kada već hoćete da pričamo o tome, koji pokušavaju da naprave. Naravno, uz svesrdnu pomoć Demokratske stranke u Vojvodini, bez koje ništa od toga ne bi moglo da ide. Zajedno su pravili sve te konstrukte nove vojvođanske nacije.

Ja govorim o tome, ja ne govorim o institucijama pokrajinskim. Pokrajinske institucije su kategorija koju prepoznaje i Ustav Srbije i Statut AP Vojvodine, odnosno Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine itd.

Da ja mrzim ono što sam rekao šta je, apsolutno ne mrzim. Ne radi se tu o tome i ne znam zašto nam to namećete kao temu, kada to apsolutno niko nije rekao, niti ko misli. Naprotiv, svaki deo ove zemlje volim i svaki deo ove zemlje svi mi volimo i to je razlika u odnosu na one sa kojima ste ušli u ovu skupštinu, što oni vole parcijalno, oni vole do Save i Dunava, a mi volimo…
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Ja bih vas molio, gospodine Jovanov, da ne prekoračujete dobar ton, držimo se i teme i držimo se uljudnog ophođenja. Molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Šta sam rekao loše?
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Znate i sami da ste ga prekoračili.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Dakle, volimo i ono što je iznad Save i Dunava i ono što je pored Tise i ono što je ispod Save i Dunava i ono što je iznad i ispod Ibra, a bogami i ono što je preko Drine, iako smo svesni i u potpunosti poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ali sa druge strane, niko ne može da nam zabrani da volimo Republiku Srpsku.