Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dame i gospodo, pošto smo obavili glasanje za izbor potpredsednika Narodne skupštine prozivkom zaključujem glasanje i pristupam utvrđivanju rezultata.
Pošto smo utvrdili rezultate glasanja za izbor potpredsednika Narodne skupštine, dozvolite da saopštim rezultate glasanja.
Predloženi kandidati dobili su sledeći broj glasova: Sandra Božić 194, Božidar Delić 197, Usame Zukorlić 195, Elvira Kovač 194, Zoran Lutovac 207, Snežana Paunović 194, Borko Stefanović 204.
Pošto su svi kandidati dobili većinu glasova svih narodnih poslanika, a konstatujem i više glasova nego predsednik Narodne skupštine na čemu čestitam sa svoje strane, konstatujem da su izabrani za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije.
Zahvaljujem posebno svima koji su se držali našeg dogovora.
Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam potpredsednicima Narodne skupštine na izboru i molim sve da zauzmu mesta pored predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda – IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE.
Primili ste Predlog predsednika Narodne skupštine da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Otvaram pretres o predlogu kandidata za imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.) Zahvaljujem.
Zaključujem pretres.
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je, prema članu 21. stav 3. Poslovnika, generalni sekretar Narodne skupštine imenovan ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 182, protiv – 5, uzdržanih – 10, nije glasalo – 15, ukupno – 212 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika imenovala Srđana Smiljanića za generalnog sekretara Narodne skupštine.
Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam Srđanu Smiljaniću na imenovanju za generalnog sekretara narodne skupštine.
Molim gospodina Smiljanića da zauzme svoje mesto.
Peta tačka dnevnog reda je – IZBOR ČLANOVA RADNIH TELA NARODNE SKUPŠTINE.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije sa izmenom u Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, informatičko društvo.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima gospodin Zukorlić.
Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Usame Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Započeću moj prvi govor rečima Selam alejkum – mir vama narodni poslanici.

Izvinjavam se što vam oduzimam vreme u ovom maratonskom skupštinskom zasedanju. Možda ćete neki zameriti ali moji glasači će mi zameriti još više ako prođe ovaj dan, a da se ja ne obratim.

Pre svega, zahvaljujem se na poverenju za izbor za mesto potpredsednika Narodne skupštine. Hvala i građanima koji su od 36.000 glasova dali listi Muftijin amanet – Stranke pravde i pomirenja i to Bošnjaci, Romi, Albanci, Aškalije i veliki broj pripadnika srpskog naroda koji su podržavali muftijinu politiku.

To je politika projekata, to je politika podizanja stepena prava naroda nacionalnih zajednica. Ne volim reći nacionalne manjine jer ne želim da učestvujem u marginalizaciji manje brojnih naroda u ovoj državi.

Mi se zalažemo za projekte zajedno sa koalicionim partnerima Stranke pravde i pomirenja i SNS kojima smo mi partneri, ne poltroni kako je muftija govorio. Nastavićemo tu politiku.

Pre svega su nam prioritet projekti u Sandžaku. Tu reč neko ili neki možda ne bi želeli da čuju u ovoj Skupštini, ali Sandžak je postojao, postoji i postojaće kao kulturni istorijski i region u Srbiji i Crnoj Gori.

Mi kao stranka se zalažemo da Srbija pristupi EU. Zalažemo se i za centralizaciju Srbije, zalažemo se da na jedan civilizovan način doprinesemo da se razvije jedan od najsiromašnijih regiona u ovoj državi na Balkanu, a to je Sandžak.

Sandžak vidimo kao mesto koje vole i Bošnjaci i Srbi i Crnogorci i drugi, kao mesto koje će približiti Srbiju i Crnu Goru.

Ali, s obzirom da program koji imamo po pitanju Sandžaka, a koji podrazumeva da kroz evro-regione doprinesemo razvoju tog kraja, mi ćemo se zajedno sa našim partnerima boriti da dovedemo projekte zato što su evropski procesi dugotrajni, a mi ćemo u tim procesima raditi na razvoju Sandžaka, kroz projekte autoputa, aerodroma, železnice, gasovoda i Kliničkog centra.

Poštovani svi koji slušate, ovo Sandžak ništa nema, to je toliko zapostavljena regija da su za nas ovo sve krucijalni projekti. Neki koji su predstavljali Bošnjake su, kada bi bili u vlasti, se zalagali za Sandžak, a kada nisu u vlasti, ne zalažu se.

Mi ćemo biti u vlasti i zalagaćemo se za Sandžak i braniti pravo, mi kao stranka koja će biti deo vladajuće većine ćemo se boriti da se ovde prihvati reč Sandžak i da niko od te reči ne zazire, kao što su se u prošlosti svi narodi na tom tlu podjednako borili za to ime. Zašto bi bilo kome smetao izraz Sandžak, kad nije smetao ni partizanima, ni četnicima? Za njega su se borili i Treća sandžačka proleterska i Četvrta i Peta sandžačka brigada i 37. sandžačka divizija iz partizanske vojske i za njega su se borili sandžačka vojska, kraljevine, koja se sastojala od 1. i 2. sandžačke divizije Kraljeve vojske. Ako njima nije smetalo, zašto bi danas nekome smetalo ovde?

Mi nismo za separatizam, mi smo konstruktivni deo ove države i želimo graditi ovu državu zajedno sa svima, ali želimo poštovanje i pravdu. Mi smo pre svega pravda, pa onda pomirenje.

Ako je neko mislio da muftijinom smrću neće niko da se zalaže za prava nacionalnih zajednica i prava Bošnjaka, nemoj to da misli. Imaće i nastavićemo da se borimo za pravdu i pomirenje i koliko god neki mislili i nama zamerali iz mog naroda, mi i dalje verujemo da je moguće pomirenje između srpskog i bošnjačkog naroda i ne samo pomirenje i nego i suštinsko prijateljstvo.

(Predsednik: Hvala vam, gospodine Zukorliću.)

Završiću samo sa jednom rečenicom - ne dirajte nam Sandžak, već dođite da vas ugostimo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Lazoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Lazoviću, tražite od mene da budem manje tolerantan nego što sam spreman da pokažem. Nisam razumeo da li to stvarno mislite. Trideset sekundi je bilo premašeno vreme. Mislim da to možemo da… Rekli ste - ne 106, nego 108.
Da li želite da se izjasnimo o povredi Poslovnika? (Ne.) Hvala vam.
Gospodine Dačiću, da li ste se vi javili za reč? (Da)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Gospodine predsedniče, prvo, čestitam na izboru i želim vam puno uspeha.

Kada je reč o prethodnoj diskusiji, mislim da nije dovoljno ozbiljno i odgovorno da pod tačkom dnevnog reda koja se tiče odbora, radnih tela Narodne skupštine Republike Srbije, govorimo o pitanjima koja mogu imati i imaju ozbiljne reperkusije na druga nacionalna i državna pitanja. Jer, ako bismo sada otvorili raspravu o tome, a niti je tema, niti je mesto za to, vreme naročito, onda bismo otišli previše daleko. A naročito ukoliko insistiramo na nečemu gde ne verujem da u ovom trenutku postoji bilo kakva potreba za tim.

Više puta je upotrebljavano, i danas i u prethodnim periodima, neki izrazi koji nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ja sam samo na to skrenuo pažnju kada sam govorio.

Drugo je pitanje da li neko pod tim smatra neko regionalno udruživanje ili smatra neki začetak separatizma. Nemojmo samo govoriti o tome da to nije slučaj. To je bilo još pre 30 godina. Odvojimo ta pitanja. Jedno je pitanje regionalizma, a drugo je pitanje državnog integriteta, teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Znači, za prava Bošnjaka, za prava nečega što se može organizovati kao Sandžak, a koliko sam shvatio, odnosi se i na deo teritorije Crne Gore, o tome se može ozbiljno razgovarati, naročito kada je reč o ustavnim promenama i drugim pitanjima.

Ali, sada nametati to pitanje i postavljati na ovakav način, da sada ispada kao da neko dira Sandžak, šta to znači? Ko dira Sandžak? Ko dira Sandžak? A naročito da se obraćate na takav način - ne dirajte nam Sandžak. Ne dirajte nam Srbiju. To je glavna stvar.

Prema tome, Stara Raška je stariji naziv i termin od Sandžaka. Ali, jel mi insistiramo da sada govorimo o tome i da ne možete da govorite o Sandžaku? Govorite. Ali, pod ovom tačkom dnevnog reda mislim da to nije u skladu sa onim što smo govorili.

Imali smo dobru saradnju sa gospodinom Zukorlićem i nije problem, nastavićemo i dalje. Ali, treba da znate da u tome što vi zovete Sandžak, sigurno jedno 30-40% stanovništva su Srbi, i više verovatno. Tako da to nije samo pitanje bošnjačkog naroda, to je pitanje ustrojstva države Srbije. Država Srbija ima svoj Ustav. Ako mislite da se taj Ustav promeni, nikakvih problema nema. Dok je ovaj Ustav na snazi, on mora da se poštuje.

To je bio cilj moga govora, a ne sada da raspravljamo o tome da li neko osporava nekome da se zove na jedan ili drugi način. Naročito zato što, kao što sam rekao, u staroj Jugoslaviji, nekadašnjoj, bilo je 25 Sandžaka krajem 17. veka. Jedino se koristi na ovoj teritoriji, čak se ni u Turskoj ne govori. Ali, želimo dobre odnose sa Bošnjacima i sa strankom gospodina Zukorlića. Samo je pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao što svaka druga država brine o svom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, a naročito nije vreme da pod tačkom dnevnog reda radna tela Narodne skupštine razgovaramo o ovoj temi. Bez želje da izazivam bilo kakve polemike, ali sam spreman da polemišem.

Podsetiću, ja više nisam predsednik Narodne skupštine. Ja sam predsednik poslaničke grupe SPS i kao što ste svi danas govorili i ja sam spreman da o tome govorim na jedan način, a dobro znate da u vreme ove vlasti su značajno unapređeni odnosi u tom delu Srbije. Nadam se da će se to odraziti i na međusobnu toleranciju i zajednički život Srba, Bošnjaka i svih ostalih koji tamo žive.

Nisam uopšte mislio da se javim, ali sam se javio kao reakcija na nešto što mi nije ličilo na nešto što može da ima dobru poruku – ne dirajte nam Sandžak. Niko ne dira Sandžak. Ko dira Sandžak? A niko ne može ni da nam dira Srbiju i Staru Rašku. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Zukorliću, ako se javite za repliku, zaista nema osnova. Niste bili pomenuti direktno, ni vi ni grupa. Hvala.
Pošto više nema prijavljenih za reč zaključujem jedinstveni pretres. Pošto je Narodne skupštine obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje podsećam da na osnovu člana 24. Poslovnika Narodne skupštine o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Narodna skupština odlučuje u celini javnim glasanjem.
Članovi i zamenici članova su izabrani ako je za predlog odluke glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije sa ispravkom u celini.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 206, nije glasalo – 4, od ukupno 210.
Konstatujem da Narodna skupština usvojila predlog odluke u celini.
Tačka 6. – Izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Primili ste Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlogu odluke o sastavu parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
Da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici žele reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Pošto nema prijavljenih zaključujem jedinstveni pretres.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres pre prelaska na odlučivanje, podsećam da prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 206, uzdržano – 2, nije glasalo – 3, ukupno – 211.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlogu odluke o sastavu parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 202, uzdržano – 1, nije glasalo – 8, ukupno – 211.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog odluke.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsedavajućeg Narodne skupštine narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati bez prava na obrazlaganje da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Borislav Novaković na sednici 2. avgusta 2022. godine u 10 časova i 31 minut je ukazao na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 31, protiv – 13, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 208 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 10 časova i 32 minuta je ukazao na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 33, protiv – četiri, nije glasalo 168 od ukupno prisutnih 205 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Zoran Lutovac na sednici 2. avgusta 2022. godine u 10 časova i 34 minut je ukazao na povredu člana 109. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 33, protiv – šest, nije glasalo 164 od ukupno prisutna 203 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Radomir Lazović na sednici 2. avgusta 2022. godine u 10 časova i 35 minut je ukazao na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 37, protiv – troje, uzdržan – jedan, nije glasalo 161 od ukupno prisutna 202 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Vladimir Gajić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 12 časova i 20 minuta je ukazao na povredu člana 103. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 29, protiv – jedan, nije glasalo 172 od ukupno prisutna 202 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Veroljub Arsić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 13 časova i 33 minuta je ukazao na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – 17, uzdržan – jedan, nije glasao 171 od ukupno prisutna 202 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Đorđe Miketić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 13 časova i 47 minuta je ukazao na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 27, protiv – troje, nije glasalo 171 od ukupno prisutnih 201 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Hadži Milorad Stošić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 15 časova i 35 minuta je ukazao na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – 10, nije glasao 181 od ukupno prisutnih 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik prof. dr Jelena Jerinić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 16 časova i 50 minuta je ukazao na povredu člana 96. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 27, protiv – troje, nije glasalo 170 od ukupno prisutnih 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
U skladu sa, verujem uspostavljeno dobrom praksom i sa verom u kvalitetnu buduću saradnju, obaveštavam vas da povlačim sve danas izrečene mere opomene.
Poštovani, narodni poslanici obaveštavam vas da sam na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine sazvao prve sednice Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu koji će se održati odmah po završetku ove sednice, s tim što će prvo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja održati sednicu iza koje sledi sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i potom sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu. Hvala svima.
(Sednica je završena u 00.15 sati.)