Prva posebna sednica , 14.09.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala vama i saglasan sam.
Povreda Poslovnika.
Izvolite.
(Nebojša Cakić: Ko? Ja?)
Gospođa Parlić. Vidite da je ustala da govori.
(Nebojša Cakić: I dalje nemam pravo?)
Prijavite se u sistem i nemojte da ometamo.
Izvolite, gospođo Parlić.
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Gospodine predsedniče Skupštine, molim vas da obratite pažnju na član 107.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo da vam kažem, sad je upravo ukazano na član 107. Mora neki drugi član, ako imate neki drugi.
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Evo član 106.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Član 106. je gospođa pre vas.
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Onda član 108. Niste dali da obrazložim.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo trenutak. Svi budite strpljivi.
Koja odredba vezano za 108?
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Vi ne vodite računa o redu u Narodnoj skupštini. Dozvolili ste poslanicima iz SNS da prekidaju gospodina Jovanovića i da pominju Nedeljice.

Molim vas, predsedniče Vučiću, hoću da vam prenesem poruku iz Nedeljica, zamoljena sam, ako dozvoljavate…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ali ne možete kroz povredu Poslovnika da se obraćate…
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Nismo mogli. Vi ste prekidali.