Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 18.10.2022.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/140-22

1. dan rada

18.10.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 12:10 do 21:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
O čemu govori?
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Ne starate se o redu na Narodnoj skupštini.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
O primeni mera. Ja nisam imao nameru, nisam želeo da primenjujem mere nad gospodinom Aleksićem, niti nad ostalima koji su ukazivali na povrede Poslovnika.
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Vi ste nas pozvali da aplaudiramo zverstvima Veljka Belivuka. Vi ste nas pozvali…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne, ja sam vam rekao da ste aplaudirali, ali slabo.
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Vi ste nas pozvali…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Niste dobro razumeli. Kad ste vi aplaudirali na pokušaj da se promoviše Veljko Belivuk, bio je mali aplauz, slab. To sam ja komentarisao, a odgovarao sam gospodinu Milićeviću. Hvala vam.
Ni u ovom slučaju, dakle, nemam nameru da primenjujem mere, iako je to vaš predlog.
Da li želite da glasamo?
(Ivana Parlić: Da.)
Da, glasaćemo svakako.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Milenko Jovanov, želi reč sada? (Da)
Gospodine Jovanov, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala, gospodine predsedniče.

Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo potpredsednici Skupštine, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama se nalazi Predlog zakona o izmenama dopune Zakona o ministarstvima, koji je podnelo 148 narodnih poslanika poslaničkih grupa: Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, SPS, SCDP, SVM, Partije ujedinjenih penzionera, JS i poslanici Muftijin amanet, koji nisu članovi poslaničke grupe.

Ovo je prvi korak u onome što nas očekuje već verovatno naredne nedelje i preduslov za ono što nas očekuje naredne nedelje, a to je izbor Vlade, izbor Vlade Republike Srbije, i smatrali smo da ovim predlogom stvaramo dobar okvir za ono što nas u narednom periodu i kao državu i kao narod i kao sve građane ove zemlje čeka.

Okolnosti u kojima će funkcionisati Vlada Republike Srbije nisu nimalo lake. Okolnosti su vanredne. Situacija koja se dešava trenutno u svetu pokazuje da se nalazimo u nečemu što nije zvanično, ali faktički je tako, a to je sukob koji ima karakter svetskog sukoba i vrlo često možemo već čuti da je to treći svetski rat.

Sa druge strane, mi očekujemo od Vlade Republike Srbije da nastavi sa svim onim projektima i planovima koje je stavila pred sebe i u nekom prethodnom periodu, odnosno da nastavi sa razvojem Srbije.

Osnovni zadatak, rekao bih, ove Vlade je da sačuva samostalnost i slobodu Republike Srbije u veoma teškim okolnostima, u okolnostima kada sa svih strana dolazi do osporavanja prava Republike Srbije da bude slobodna i svoja i što je, rekao bih, još važnije - prava građanima Srbije da odlučuju kakvu politiku žele, kakvu Vladu žele i kako i na koji način žele da funkcioniše država u kojoj žive. To pravo su mnogi ostvarili za svoje države i za svoje nacije, ali to pravo građanima Srbije, srpskom narodu ne žele da dozvole, nego žele da porukama, pritiscima dovedu dotle da mi ovde imamo faktički jednu kancelariju koja će da ispunjava zahteve koji dolaze bilo sa istoka, bilo sa zapada, bilo sa severa, bilo sa juga, ali nikako onako kako žele građani Srbije.

Važno nam je da ova Vlada nastavi ekonomski rast. Važno nam je i da se završi ova godina, bilo bi dobro da to bude na nivou ili preko nivoa onoga što je bilo prethodne godine. Ima izgleda da će biti tako. Prethodna je završena sa 3,9 milijardi evra direktnih stranih investicija. Ove godine smo u septembru mesecu bili na 3,1 milijardi. Da se najavljeni rast plata i penzija nastavi i u narednom periodu. Već novembra meseca će biti rast penzija od 9%, a od nove godine 12,1%, a minimalna cena rada će biti, po prvi put, 40 hiljada dinara. To su veoma važni i dobri rezultati.

Želimo realizaciju Plana 2025, koji će iz temelja i iz osnova da promeni uslove života u Srbiji.

Takođe, planiran je rast zarada od 12,5%, a ekonomski pokazatelji koji se tiču zaposlenosti pokazuju da je nezaposlenost u ovom trenutku i po statistici i načinu merenja koji nam nije na korist negde na 8,9%.

Postoji određeno iskustvo ljudi koji su u prethodnom periodu vodili Vladu Republike Srbije i zahvaljujući određenim stvarima koje su imali prilike da vide i određenim situacijama u kojima su se nalazili i u razgovoru koje smo imali sa njima došli smo do određenih predloga koji se tiču same strukture Vlade Republike Srbije. Neću ulaziti u to da li je i ovaj zakon još jedan relikt nekih prethodnih vremena. U mnogim zemljama ovako nešto ne postoji, Vlada sama predlaže svoju strukturu, ali pošto je već tako kao što jeste mi danas ovaj prvi korak predlažemo da izgleda ovako.

Neka ministarstva su podeljena, neka su drugačije organizovana, u skladu sa onim što su okolnosti u kojima se Vlada danas nalazi, u kojima funkcioniše diktirala.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je podeljeno na nekoliko resora, u želji pre svega da se formira ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Svedoci smo da stvari koje nemaju veze sa ovom zemljom i te kako imaju posledice i u našoj zemlji. Vrlo često uticaji koji nemaju veze sa našom ekonomijom prave posledice upravo kod nas, u odnosu na određene cene, u odnosu na određene inpute koji se kasnije prenose sve do džepa građana.

Zato nam je bilo važno da se sve stvari vezane za trgovinu nađu na jednom mestu, da se ne nalazimo u situaciji da se traži informacija od jednog ministarstva, da ono uputi na drugo ministarstvo, da drugo ministarstvo uputi na treće ministarstvo i da građani na kraju ne dobiju tačnu informaciju šta je razlog za određeno stanje koje se tiče trgovine, koje se tiče cena, marži itd.

Informisanje i telekomunikacije kao posebno ministarstvo. Smatramo da je u vremenu u kojem živimo i jedno i drugo veoma važno, ali takođe i veoma povezano.

Život se promenio toliko da je danas život bez mobilnog telefona faktički nezamisliv, da se preko mobilnog telefona i informišemo i komuniciramo i zato je potpuno, rekao bih, logično da na ovakav način formiramo jedno ministarstvo.

Takođe, ono se tiče i obaveze da se putna infrastruktura i sva druga infrastruktura unapredi u skladu sa današnjim potrebama života. Dakle, kao što imamo Moravski koridor na kome imamo celim putem optičku infrastrukturu, tako je potrebno da se završe i oni projekti koji podrazumevaju brzi internet u svakom naselju, u svakom selu u Srbiji do 2025. godine.

Ovo ministarstvo imaće obavezu da se pripremi za raspisivanje aukcije za 5G mrežu u Srbiji, što će dodatno omogućiti nove mogućnosti korisnicima mobilne telefonije i još bolju telekomunikaciju, odnosno informisanje.

Danas faktički sve što se tiče medija ili najveći deo informacija koje se tiču medija dobijamo sa medija koji nisu tradicionalni. Tradicionalni mediji kao što su novine, kao što su radio programi ili radio stanice i televizije danas polako odlaze u drugi plan, a primat preuzimaju mediji koji se nalaze na internetu, koji se nalaze na mrežama kroz razne portale, kroz razne podkaste, kroz razne aplikacije i preko njih danas dolazimo do najvećeg broja informacija.

Upravo zbog toga ovo ministarstvo će imati obavezu da se bavi i medijskom strategijom, realizacijom i sprovođenjem medijske strategije, kao i uređivanjem pravila funkcionisanja portala i svega ostalog što čeka ne samo našu zemlju nego i mnoge zemlje u svetu.

Sport je postao prevelik resor i zaista u sportu se planira mnogo toga velikog važnog i zato smo smatrali da sport treba da bude izdvojen, a turizam i omladina će biti posebno ministarstvo iako na oko postoje kritike i bile su one i juče u tim dominantnim nastupima izrečene, za koje inače samo tvorci koji smatraju da su bili dominantni kažu da su dominantni, jer oni su to nepristrasno ocenili - svoj nastup kao izuzetno dominantan, ali dobro, važno je u životu biti objektivan.

Dakle, za ove dve oblasti postoje razni konkursi i pri EU i na drugim mestima gde možete da konkurišete za sredstva koja se odnose i na turizam i na mlade.

Sa druge strane, mi imamo situaciju da smo jedan sistem nasledili koji dugo vremena traje i nekako je postala sintagma da izgovorite sport i omladina, ili omladina i sport, mada nije to često ministarstvo na takav način funkcioniše u drugim zemljama, a nije bio slučaj ni kod nas, ali o tome ćemo u raspravi, pošto ovde očekujem da će biti određenih pitanja. Mi se omladinom bavimo multisektorski, ovo će biti samo ministarstvo, koje će dakle, biti resorno, zaduženo da vodi računa o tom pitanju, ali ne postoji ministarstvo na ovom spisku koje možete da vidite a da se ne bavi pitanjem omladine, bukvalno svako ministarstvo se bavi pitanjem mladih.

Kultura će biti posebno ministarstvo, ili, trebalo bi da bude po ovom predlogu posebno ministarstvo, zato što smatramo da u kulturi treba nastaviti sve ono što je dobro započeto i što predstavlja dobar temelj za nastavak razvoja kulturne politike Srbije. posle deset godina nerada, otvoren je Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, ali su urađene i neke druge stvari u pravcu podizanja i jačanja nacionalnog dostojanstva Srbije i njenih građana, Srbije i srpskog naroda. Pokrenuli smo pitanje kulture sećanja koje je u ovoj zemlji bilo zanemarivano godinama, bez kompleksa žrtve, govorimo o tome i gde smo stradali, kako smo stradali i od koga smo stradali, i nemamo problem da na to ukažemo, i zato spremamo da se u budućnosti otvori muzej koji će biti posvećen svim žrtvama našeg naroda u NDH, naravno, gde je Jasenovac kao tvornica zla, nezabeleženog ljudskog zla simbol, ali koji podrazumeva i stradanje u svim znanim i neznanim jamama Hercegovine, ljudi koji su bacani u Savu, ljudi koji su stradali u Garavicama kod Bihaća, gde su klani samo zato što su Srbi i što su pravoslavni. Tu kulturu sećanja moramo da gajimo da buduće generacije znaju šta se dešavalo, ne zato što želimo na taj način da stvaramo nekakav antagonizam, nego zato što smatramo da smo dužni da se sećao onih koji su svojim glavama platili pripadnost našem narodu.

Ministarstvo za javna ulaganja će objediniti sve one poslove koji su neophodni za realizaciju poslova koji se tiču velikih investicija koje se i u ovom trenutku odvijaju u Srbiji. Velike su investicije u škole, u bolnice, domove zdravlja, u lokalne sredine, i sada će na jednom mestu svi predstavnici i lokalnih samouprava i građana imati priliku da dobiju informaciju o tome šta je ono što treba da se radi, šta je ono što treba od dokumentacije da donesu i sve ono što je radila Kancelarija za javna ulaganja sada se diže za još jedan viši nivo. Glavni cilj, rekao bih, ovog ministarstva treba da bude da se nastavi ravnomerni regionalni razvoj Srbije, jer mi nemamo investicije samo na ovom potezu koji se tiče Beograda i Novog Sada, gde je faktički, žila kucavica srpske privrede i naše ekonomije, i koji u najvećoj meri utiče u onome što je naš BDP, nego se ulaže i u Sombor i u Kikindu, i u Vladičin Han, i u Niš, i u Kragujevac, i naravno, i uu Novi Pazar i u Rašku i u Kraljevo, dakle, i na istok i na zapad i na sever Srbije u želji da u svakom delu Srbije učinimo život građana boljim.

Nauka i tehnološki razvoj predstavljaju takođe, važan segment koji treba regulisati u narednom periodu, i zaslužuju posebno ministarstvo, jer se mi nalazimo u nečemu što se zove četvrta industrijska revolucija, i ne samo da se nalazimo tu, nego da dajemo ozbiljan doprinos toj industrijskoj revoluciji zahvaljujući mladim ljudima koji se bave IT sektorom i koji su uspeli da izvoz od IT industrije podignu na nivo poljoprivrede, ili su već premašili malo izvoz koji Srbija ima od poljoprivrede. Želimo to da se nastavi, jer smatramo da je veoma važno da Srbija bude u korak sa svetom u toj oblasti, jer ukoliko, bismo propustili ove brze promene koje se dešavaju u ovoj oblasti, mislim da bi one postale nenadoknadive i da bismo onda tavorili u mestu, dok bi drugi nenadoknadivo odmakli od nas. Ovde je jako važno da će ovo ministarstvo biti prava podrška naučnoj zajednici, kao i to da će u okviru upravo ovog ministarstva funkcionisati fond za mlade talente, baš da bi se pogurala ta inovativnost, kreativnost mladih ljudi koji zaista su, ne ravnopravni sa svojim vršnjacima iz sveta, nego su vrlo često i daleko ispred njih.

Dakle, ovo bi bile neke osnovne promene koje se tiču postojećeg Zakona o Vladi, međutim, ipak, želim da završim onim kako sam i počeo ovo izlaganje, okolnosti u kojima će Vlada, ukoliko bude dobila podršku poslanika, su vanredne okolnosti, neke oblasti upravo zbog vanrednih okolnosti moraju da budu izdvojene i da im se posveti posebna pažnja. Neke druge oblasti, a sve su nam važne, moraju biti reorganizovane, ali ova vlada, koja će nadama se, biti izabrana naredne nedelje, bar što se nas iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, ima jedan važan i krupan zadatak, jer to nije lak posao, a to je da svima i svuda poruči jednu jasnu i glasnu rečenicu, koja glasi – ovo je naša zemlja, u njoj odlučuju naši građani, za njih radimo i za njih se borimo. Sve vas poštujemo, ali Srbija nam je preča od svega. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala predstavniku predlagača.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč?
Da, ispred Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Jelena Žarić Kovačević, predsednik odbora.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, hvala vam što ste mi dali reč.

Dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas, a biće i u načelnoj raspravi i u raspravi o pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima koji je takođe bio i tema sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Mi smo na sednici ocenili da ovaj predlog zakona jeste u skladu sa Ustavom i zakonodavnim sistemom Republike Srbije.

Ukratko u ovom javljanju mogu da se osvrnem na celokupan predlog. Želim da kažem da sam mišljenja da je ovaj predlog dobar i da su izmene koje možemo iz ovog predloga da vidimo, dobre u odnosu na prethodni sastav Vlade ili na neke ranije sastave Vlade, utoliko što ćemo moći da govorimo o mnogo većim rezultatima kada budemo sagledali sve pozitivne efekte koji se očekuju od ovog zakona onda kada on bude bio usvojen.

Posebno bih možda istakla u ovom trenutku samo oblast na koju je stavljen akcenat i to bih pohvalila. To je oblast trgovine, odnosno akcenat je stavljen na kako unutrašnju tako i spoljašnju trgovinu i to bih učinila iz dva razloga. Prvo zato što se celokupna Međunarodna zajednica nalazi u specifičnim okolnostima, a razume se najpre i zbog toga što je ekonomija jako važna za našu zemlju.

Važno je da možemo da radimo na unapređenju ekonomskih odnosa i sa inostranstvom i da sprovodimo mere koje će dati rezultate kada govorimo o različitim mogućnostima koje će moći da budu otvorene za Srbiju. Bez obzira na to da li se radi o zaključivanju nekih novih trgovinskih sporazuma ili se radi o merama koje ćemo sprovoditi, a koje se tiču uvoza ili izvoza ili se radi o sredstvima koje ćemo povući, iskoristiti iz određenih predpristupnih fondova.

U svakom slučaju, sve to zajedno očekujem da će rezultirati novim investicijama, novim radnim mestima i na kraju i boljim životnim standardom naših građana, čemu naravno i težimo.

U svakom slučaju, detaljnije i više ću govoriti u plenumu. Mislim da je ovo dobar trenutak da se podvuče crta, da se govori o nekim rezultatima, ali da se govori o nekim projektima koji očekuju našu zemlju.

Za kraj ovog javljanja iskoristiću samo priliku da pozovem koleginice i kolege narodne poslanike da podržimo ovaj predlog, jer nam je potrebno da nastavimo sa jačanjem, potrebno nam je da nastavimo sa razvojem naše Srbije u svim oblastima i da pokažemo da nam je zaista značajan put sveukupne stabilnosti na kome se nalazimo.

Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.