Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 21.10.2022.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akt na dnevnom redu.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Zoran Lutovac.
Reč ima podnosilac amandmana Zoran Lutovac.
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Član 1. stav 18. – ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Ovde sam podneo amandman koji se odnosi na jedno formalno i drugo suštinsko pitanje. Što se tiče formalnog smatram da bi adekvatniji termin za ovu vrstu ministarstva bilo – ministarstvo za populacionu politiku. Zašto? Zato što bi to ministarstvo obuhvatilo i brigu o porodici, ali i brigu o detetu, brigu o starijima, takođe brigu o osobama sa invaliditetom, kao i brigu o migrantima, a migranti su oni koji ulaze u Srbiju, ali i oni koji se sele iz Srbije. Dakle, i imigranti i emigranti.

Znači, takođe bi se izbegao neodgovarajući termin – demografija jer je demografija naučna disciplina i demografijom kao naučnom disciplinom bavi se Ministarstvo za nauku. Ako je već želelo da se upotrebi ovaj termin možda bi bilo bolje da se reklo – demografski problemi.

Dakle, sugerišem da bi bilo bolje da to bude populaciona politika jer to obuhvatilo sve ove oblasti o kojima sam govorio i najzad da kažem – kada govorimo o osobama sa invaliditetom zašto da budu u ovom ministarstvu, a ne u ministarstvu za socijalna pitanja? Zato što mi kao društvo treba da prestanemo da osobe sa invaliditetom tretiramo sa aspekta milosrđa, nego moramo da ih integrišemo kao ljude u naše društvo, a to znači i sa aspekta ljudskih prava i sa ekonomskih, sa svih drugih aspekata.

Zato smatram da bi bilo mnogo bolje da se problem osoba sa invaliditetom tretira u okviru ministarstva za populacionu politiku.

Jedan dobronamerni savet za sve one koji koriste termin – osobe sa posebnim potrebama, taj termin se više ne upotrebljava i to same osobe sa invaliditetom žele da se kaže i molim vas da taj termin ne upotrebljavamo ovde u Skupštini jer se koristi termin – osobe sa invaliditetom.

To je suština predloga ovog amandmana.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Po amandmanu Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, moram da u ime Poslaničke grupe Srpski pokret Dveri – Patriotski blok izrazim svoje protivljenje predloženom amandmanu od strane kolege Zorana Lutovca jer ga smatram krajnje neprimerenim iz jednog veoma jednostavnog razloga – najpre je postojeća vlast uradila jednu stvar koju takođe smatram pogrešnom, a to je Komesarijat za izbeglice i uopšte izbeglička pitanja svih Srba koji su morali da izbegnu sa ratom zahvaćenih područja u bivšoj Jugoslaviji i čiji problemi, mnogih od njih nisu rešeni ni do dana današnjeg uvezala sa problemom tzv. migranata i sada se to rešava u paketu kroz razne lokalne akcione planove za izbeglice i migrante. Kakve veze imaju izbeglice koje nažalost imaju tu tragičnu sudbinu, više od milion Srba izbeglih sa svojih vekovnih ognjišta iz bivše Jugoslavije, sa migrantima bez ličnih identiteta, bez ličnih dokumenata koji dolaze sa krajnje sumnjivim i protivzakonitim ulaskom na našu državnu teritoriju i zašto je to aktuelna vlast uradila?

Sada imamo još opasniji, rekao bih, i još gori predlog od strane kolege Lutovca, da se ministarstvo za porodicu bavi migrantskim pitanjima i kakve veze imaju migrantska pitanja sa porodičnim pitanjima u Srbiji?

U tom smislu naravno da nećemo podržati ovaj amandman i koristim priliku upravo da ukažem na složenost problema migrantske krize koja i dalje traje, jer možda mi koji živimo u nekim drugim gradovima gde se ne oseća ta kriza ne mislimo mnogo o toj temi, ali pitajte građane Obrenovca, Šida, Sombora, Subotice kako je njima sa i dalje više hiljada i hiljada migranata koji svakodnevno opsedaju te gradove, granične prelaze i koji žive nažalost često van prihvatilišta za migrante van njihovih sabirnih centara i ugrožavaju bezbednost porodica i građana širom Srbije.

Ozbiljno pitanje kome će nadam se ova Narodna skupština posvetiti posebnu temu.

(Zoran Lutovac: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hoćete po amandmanu?
Prijavite se samo.
Reč ima Zoran Lutovac.
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Dakle, da objasnim kolegi Bošku Obradoviću, i te kako, migranti, a u migrante, objasnio sam već, spadaju i oni koji ulaze u Srbiju, ali i oni koji odlaze iz Srbije. Znači, ako se bavimo populacionom politikom moramo da se bavimo i problemom onih koji ulaze i problemom onih koji odlaze, a odlaze ljudi iz porodica i narušavaju naše porodice. Odlazi veliki broj građana, ogroman broj građana odlazi. Porodice se razdvajaju i to je razlog zašto bi se ministarstvo zvalo ministarstvo za populacionu politiku. Dakle, ono bi uključilo porodice, a problem migracije se i te kako odnosi na populacionu politiku jer moramo da regulišemo i pitanje onih koji ulaze i pitanje onih koji odlaze. Naši građani koji odlaze su građani koji pripadaju nekim porodicama. Otuda ja kažem da bi bilo adekvatnije da se to ministarstvo zove ministarstvo za populacionu politiku.

(Boško Obradović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Možete po amandmanu? Ne želite tako?
(Boško Obradović: Želim repliku.)
Obrazložio je Zoran Lutovac svoj stav. Ako želite, možete vi? Ne.
Onda po amandmanu Marko Mladenović.
...
Srpska napredna stranka

Marko Mladenović

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ja neću glasati za predložen amandman iz jednog prostog razloga, a to je zato što se njime predlaže ministarstvo za populacionu politiku a predlažu ga oni koji o populacionoj politici, o porodici, o mladima, o starima, o društveno osetljivim kategorijama nisu razmišljali kada su oni bili vlast.

Složićemo se, a i narod Srbije će to reći da je ovo malo dvolično sa njihove strane. Svakako mi ove nedelje razgovaramo o Zakonu o ministarstvima kojim ćemo napraviti dobar temelj za buduću Vladu gospođe Ane Brnabić.

Ono što je evidentno jeste to da će ova Vlada raditi u vrlo teškim vremenima. Pored toga što će raditi u teškim vremenima, ona mora da nastavi da nas i dalje ekonomski i privredno snaži, mora da se odupre svim pritiscima koji će dolaziti sa strane. Ona mora da bude jedinstvena i mora da se vodi isključivo i samo srpskim interesima.

U skladu sa tim, smatram da je ovako predložen zakon koji imamo na dnevnom redu tokom ove nedelje dobar i da ga kao takvog treba usvojiti, jer formiranjem novih ministarstava dobijamo to da će se nova Vlada mnogo detaljnije i mnogo studioznije baviti poljima u okviru kojih će ta ministarstva delovati.

Upravo kroz delovanje svih ministarstava, koja su formulisana ovim zakonom o kojima mi raspravljamo, radićemo na tome, tj. oni će raditi na tome da se realizuje Projekat Srbija 2025, koji ima za cilj unapređenje svih segmenata života u našoj državi, izgradnje komunalne i saobraćajne infrastrukture, ali svakako i jačanje privrede i ekonomije.

Očekujući da ćemo mi ovde prisutni narodni poslanici biti u ovim teškim vremenima složni i jedinstveni, mi smo doživeli da u prethodnim danima kolege opozicioni poslanici, umesto o Zakonu o ministarstvima, raspravljaju o predsedniku Aleksandru Vučiću, što ja donekle i razumem, da im je čovek trn u oku jer svojim radom i borbom za bolju, napredniju i razvijeniju Srbiju smeta njima kao takav. Slušali smo o nekim lažnim, izmontiranim aferama. Slušali smo o Veljku Belivuku. Slušali smo sve, samo ne o Zakonu o ministarstvima.

Onda i kada su pričali o Zakonu o ministarstvima, žalili su se na veliki broj ministarstava upravo oni čije su stranke formirale vlade sa daleko većim brojem ministarstava, žaleći se na nedostatak ministarstva za Kosovo i Metohiju upravo oni u čijoj Vladi je postojalo to ministarstvo, one godine kada je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost, a Slobodan Samardžić bio upravo ministar tog ministarstva.

Ono što je negde evidentno, a što građani Srbije umeju da procene, jeste da je ovakva njihova politika vrlo licemerna i da će upravo sa ovim glasanjem na izborima koji su pred nama, ali i izborima koji su prošli građani Srbije reći svoje.

Meni je žao što mi nikada nećemo biti jedinstveni, jer u ovim teškim vremenima je jedinstvo upravo ono što nam je potrebno. Nažalost, kolege preko puta, sa druge strane sale, ne razumeju šta je to srpski interes. Kod njih fali ljubav prema ovoj državi, ljubav prema svim našim građanima, jer njima zapravo Srbija i život u Srbiju nije bitan. Njima je jedino bitan lični interes, ali svakako imaju pravo i na to.

Mi ćemo nastaviti da radimo još bolje, još jače, još više kako bismo učinili Srbiju boljim mestom za život, jer to dugujemo građanima Srbije, svim onima koji su nas podržali na izborima koji su za nama, ali i svima onima koji nisu glasali za nas, jer mi treba da brinemo apsolutno o svakom građaninu ove države i da radimo konstantno na ravnomernom regionalnom razvoju i da ne zapostavimo nijedno selo, nijednu opštinu, nijedan grad. To je zapravo briga o svakom čoveku u ovoj državi, briga o svakom detetu, briga o svakoj porodici. To je ono što mi zapravo treba i da radimo i to i radimo.

Nama ne treba neko tzv. ministarstvo za populacionu populaciju, ministarstvo za porodicu, ili kako god da ga nazovemo, jer mi svojim delima zapravo govorimo da brinemo o porodici kao osnovnoj ćeliji društva, govorimo da brinemo o deci, govorimo da brinemo o starijima, govorimo da brinemo o društveno osetljivim kategorijama.

Svakako pozivam poštovane koleginice i kolege narodne poslanike da u danu za glasanje usvoje Zakon o ministarstvima onako kako je predložen, a što se tiče ovog amandmana ja ga neću glasati jer ga smatram licemernim od strane kolege koji ga je predložio, a verujem da ga ni moje kolege iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ neće podržati. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Po amandmanu, reč ima Nebojša Cakić.

Nebojša Cakić

MORAMO - ZAJEDNO
Dame i gospodo narodne poslanice i narodni poslanici, pre svega građani Srbije, ne javljam se po amandmanu, javljam se po vremenu poslaničke grupe.