Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2022.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

1. dan rada

05.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 11:25 do 21:35

 • ZAKONI

 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije
 • Odluka o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gra
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnisti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika suda
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o sastavu parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 141 narodni poslanik.
  Podsećam da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 169 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88.
  Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik dr Miloš Jovanović.
  Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i, izuzetno, za ponedeljak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda.
  Dostavljeni su vam zapisnici Prve i Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini i Zapisnik Druge posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
  Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
  Stoga, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini, održane 18, 19. i 21. oktobra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – jedan, nije glasalo 58, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2022. godini.
  Stavljam na glasanje Zapisnik Druge posebne sednice Narodne skupštine
  Republike Srbije u Trinaestom sazivu, održane 25. i 26. oktobra 2022. godine.
  Zaključujem glasanje: za – 147, nije glasalo 59, od ukupno 206 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Druge posebne sednice Narodne skupštine u Trinaestom sazivu.
  Stavljam na glasanje Zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini, održane 7, 8, 9. i 10 novembra.
  Zaključujem glasanje: za – 146, nije glasalo 60, od ukupno 206 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja u 2022. godini.
  Uz saziv ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda.
  Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave.
  Poslanička grupa NADA-NOVI DSS - POKS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Molim Skupštinu da se izjasni o ovom predlogu.
  Zaključujem glasanje: za – 166, uzdržan – jedan, nije glasalo 39, od ukupno 206 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Predsednik Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
  Stavljam na glasanje i ovaj predlog.
  Molim narodne poslanike da se izjasne.
  Zaključujem glasanje: za – 164, nije glasalo 43, od ukupno 207 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 147, nije glasalo 60, od ukupno 207 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila i ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
  Stavljam na glasanje i ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – osam, nije glasalo 53, od ukupno 208 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći EU Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA3.
  Stavljam na glasanje i ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – dva, nije glasalo 59, od ukupno 208 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanik Vladimir Orlić, na osnovu čl. 92. stav 2, 157. stav 1, 170. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se bavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o:
  - Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalnu osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu;
  - Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu;
  - Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu;
  - Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu; - Predlogu zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
  - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  - Predlogu zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  - Predlogu zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog put IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E – 75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (Dunavska magistrala);
  - Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata;
  - Predlogu zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnje u oblasti strateškog partnerstva;
  - Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
  - Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći EU u Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III);
  - Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju;
  - Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, 25. marta;
  - Predlog odluke o izboru predsednika sudova, od 8. septembra;
  - Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, od 28. oktobra;
  - Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Visoki savet sudstva, od 6. septembra;
  - Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 21. aprila;
  - Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 25. marta;
  - Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 4. novembra;
  - Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 28. oktobra;
  - Predlogu odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije;
  - Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koje je podnela poslanička grupa IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije;
  - Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa NADA – NOVI DSS – POKS i
  - Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 148, protiv – 31, nije glasalo 33 od ukupno 212 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo - 147, protiv – 51, uzdržanih – dvoje, nije glasalo – 14, od ukupno 214 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupštine utvrdila dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini u celini.
  D n e v n i r e d:
  1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu, koji je podnela Vlada,
  4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada;
  5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
  6. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, koji je podnela Vlada;
  7. Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
  8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
  9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
  10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
  11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada;
  12. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada;
  13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada;
  14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, koji je podnela Vlada;
  15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
  16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
  17. Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada;
  18. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja „Požarevac“) - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala), koji je podnela Vlada;
  19. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podnela Vlada;
  20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva, koji je podnela Vlada;
  21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
  22. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), koji je podnela Vlada;
  23. Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
  24. Predlog odluke o izboru predsednika suda, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  25. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  26. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  27. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  28. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  29. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  30. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  31. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
  32. Predlog odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije;
  33. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS);
  34. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA - NOVI DSS - POKS;
  35. Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.
  Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: svi članovi Vlade; dr Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije; Zorana Delibašić, izborni član Visokog saveta sudstva; Saša Stevanović, Gojko Stanivuković, Slavica Savičić i Ana Tripović, državni sekretari; Mirsad Đerlek, državni sekretar; Mila Jelić, državni sekretar; Darko Komnenić, Ana Tešić, Snežana Karanović, dr Dragan Demirović, Ognjen Popović, Sonja Talijan i Verica Ignjatović, pomoćnici ministra; Katarina Pavičić, pomoćnik ministra; Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra; Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra; Anita Dimovski, vršilac dužnosti pomoćnika ministra; Zoran Martinović direktor Nacionalne službe za zapošljavanje; dr Radan Kostić Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika; Sanja Radojević Škodrić, vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; Ana Jović, savetnik ministra; Bojana Popović, finansijski direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; Marko Gvero, direktor Uprave za trezor u Ministarstvu finansija; Svetlana Tadin, direktor Sektora; Ljiljana Stanković, direktor sektora; Zvezdan Popović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija; Tatjana Paulica Milovanović i Dragana Dejanović, vršioci dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug; Olivera Ružić Poparić, Dragana Nešić, Irena Injac, Branka Đorđević i Vladimir Pejčić, viši savetnici u Ministarstvu finansija; Ivan Mimić, savetnik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; Luka Zloporubović, načelnik Uprave za budžet; Nataša Škemberević i Vera Vukčević Gligorić, načelnici odeljenja u Upravi za trezor; Milesa Marjanović i Anastazija Tanja Đelić, načelnici odeljenja u Ministarstvu finansija; Snežana Simić, načelnik odeljenja u Ministarstvu zdravlja; Miloš Čavić, načelnik odeljenja u Ministarstvu; Milena Tadić, Svetlana Kuzmanović Živanović i Ljiljana Petrović, šefovi odseka u ministarstvu; Zoran Gvozdenović, ministar savetnik u odeljenju u Ministarstvu spoljnih poslova; Dragan Stojović, prvi savetnik; Milana Marković, savetnik; Jelena Dragojlović, samostalni savetnik; Marijan Blešić, rukovodilac grupe u Ministarstvu finansija; Sanja Tomić Mihajlović, rukovodilac grupe u ministarstvu; Branko Budimir, Dejan Gojković, Miloš Golubović i Marija Oros Janković, iz Ministarstva za evropske integracije.
  Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika.
  Saglasno članu 157. stav 2, članu 170. stav 1, članu 192. stav 3. i članu 201. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama od 1. do 35.
  Sada krećemo redom.
  Povreda Poslovnika, Boško Obradović. Izvolite.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Boško Obradović

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Poštovani gospodine predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovana gospodo ministri i gospođe i naravno, poštovani građani Srbije, nije u pitanju povreda Poslovnika, već je u pitanju predlog koji proističe kao naše pravo iz člana 97. stav 3. Poslovnika, gde se jasno kaže da predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe pre otvaranja pretresa ima pravo da predloži duže vreme pretresa za poslaničke grupe od vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

  Zašto predlažemo dodatno vreme za raspravu. Mislim, da je više nego jasno, vladajuća većina je predložila da imamo jednu jedinstvenu raspravu za 35 različitih tačaka dnevnog reda, a neke se tiču budžeta i socijalno ekonomskih tema, neke se tiču izbora novih sudija, i na kraju neke se tiču izbora viceguvernera NBS i svakako ne mogu biti predmet….
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Narodni poslanik, Aleksandar Jovanović, ako može da se vrati dole na svoje mesto, nemate saglasnost da prilazite stolu.

  (Aleksandar Jovanović: Znači, ovo ovde je narodna inicijativa, 38 hiljada potpisa. Gde su nestali potpisi građana? Vi ste u obavezi da ovo stavite na dnevni red.)

  Molim vas, omogućite Bošku Obradoviću da završi svoje izlaganje.

  Narodni poslaničke, molim vas vratite se na svoje mesto.

  (Aleksandar Jovanović: Vi ste u obavezi da stavite na dnevni red ovu narodnu inicijativu.)

  Boško Obradović, iznosi predlog, a vi kao što znate dobro, nemate saglasnost da dolazite do stola sada i dok se utrkujete kako što efikasnije da ometate jedni druge i da se takmičite ko je veći i uspešniji, smetate ljudima da rade. Ako ste završili sa performansom, gospodine Jovanoviću.

  Boško Obradoviću molim vas nastavite.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Boško Obradović

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Hvala gospodine, predsedavajući. Dakle, dozvolite da zbog javnosti i uvaženih kolega ponovim predlog za koji se nadam, u dobroj volji da će narodni poslanici vladajuće većine pokazati razumevanje. Naime, o čemu se radi.

  Vladajuća većina je predložila 35 tačaka dnevnog reda da budu spojene u jednu raspravu, a sve te tačke dnevnog reda nisu iz iste oblasti, deo je iz socijalno ekonomske tematike vezane za budžet, deo je iz pravosuđa vezano za izbor novih sudija, deo se tiče izbora viceguvernera NBS. Dakle, nije prirodno, nije logično, nije normalno da svih 35 tačaka dnevnog reda budu u jednoj raspravi. Navešću vam i konkretan primer i sa tim završavam.

  Naša poslanička grupa ima sedam minuta i 24 sekundi za raspravu po jednoj tački dnevnog reda. Ako ste stavili 35 tačaka u jednu raspravu, mi imao po 20 sekundi za svaki predloženi zakon i za svaku predloženu tačku dnevnog reda, što priznaćete nije normalno, a rekao bih i nije pošteno.

  Dakle, apelujem na vladajuću većinu, da ako ste to već uradili sada omogućite duplo vreme za raspravu po ovim objedinjenim predlozima u jednu raspravu. Nadam se da je to korektno kao predlog, a nadam se ćete i vi biti korektni i ovo prihvatiti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.

  Iako se potrudio svojski, Ćuta Jovanović da vam ukrade šou i da se ne čuje vaš predlog, ja sam ga razumeo, predložili ste duže vreme za raspravu.

  Saglasno članu 97. stav 3. Poslovnika Narodna skupština o tom predlogu odlučuje većinom glasova narodnih poslanika, bez pretresa.

  Stavljam na glasanje ovaj predlog.

  Zaključujem glasanje: za – 57, protiv – dva, nije glasalo – 153, od ukupno 212 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

  Narodni poslanik Aleksandar Jovanović, zbog ovoga što ste uradili malo pre, uprkos upozorenju i bez saglasnosti, da počnemo dan na način na koji biste vi očigledno želeli, izričem vam opomenu.

  Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Povreda Poslovnika.

  Izvolite.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Miroslav Aleksić

  Narodna stranka
  Zahvaljujem.

  Poštovani narodni poslanici, poštovani ministri, ukazujem, gospodine predsedniče Skupštine, na povredu člana 92. Poslovnika o radu Narodne skupštine, gde jasno stoji da svaki narodni poslanik može da predloži dopunu dnevnog reda najkasnije 24 časa pre određenog vremena za početak sednice Narodne skupštine.

  Obavestiću vas, kao što znate, ali da čuju i drugi poslanici, da je poslanička grupa Narodne stranke predložila juče u 11.11 časova, šest predloga za dopunu dnevnog reda i to: Predlog za formiranje anketnog odbora za slučaj Savamala, Jovanjica, Krušik, Telekom, PKB, kao i Predlog rezolucije za zaštitu interesa Republike Srbije i njenih građana na teritoriji Kosova i Metohije.

  Gospodine predsedniče, sednica je počela u 11.24 časova, mi smo u 11.11 časova podneli zahteve za dopunu dnevnog reda. Shodno tome, ukazujem da ste prekršili član 92. Poslovnika o radu, jer niste naše predloge za dopunu stavili na dnevni red.

  Te vas, molim i apelujem na vas da ubuduće ne pravite ovakve slične greške, jer ste evidentno ovog puta ovaj član prekršili.

  Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Što se tiče člana 92. dakle, predlozi se podnose najkasnije 24 časa, pre časa određenog za početak sednice. Vi ste u odgovoru sekretarijata obavešteni da vaši predlozi nisu bili blagovremeni.
  Da li želite da se Skupština izjasni?
  (Miroslav Aleksić: Da.)
  Da. Izjasnićemo se.
  Reč ima narodna poslanica Marinika Tepić. Povreda Poslovnika.
  ...
  Stranka slobode i pravde

  Marinika Tepić

  PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
  Zahvaljujem, predsedniče.

  Smatram da ste prekršili član 27. koji vas obavezuje da se starate o primeni ovog Poslovnika.

  Branivši se na prethodno reklamiranje da ste prekršili Poslanik, jednako kao i poslanici naše poslaničke grupe Ujedinjeni, Stranke slobode i pravde sa partnerima, naše kolege su od pre devet sati juče, u nedelju čekale redovno da predaju dopune dnevnog reda, da predlože naše zakone da bi građani Srbije koji su nas ovde birali i koji vas, takođe plaćaju da se starate o primeni ovog Poslovnika mogli da čuju šta opozicija predlaže.

  Vi ste izvršili pravno nasilje, uskratili ste nama kao poslanicima našu zakonodavnu nadležnost, nažalost, paralelno dozvoljavajući nekim takozvanim novinarima da u ovoj sali snimaju špice i spotove za svoje programe, a nama narodnim poslanicima ne dozvoljavate da ovde u ovoj sali na našem radnom mestu obrazlažemo naše predloge i dopune zakona.

  Šta ste uradili, građani Srbije to treba da čuju. Juče je ova Skupština ličila na divlji Zapad. Trčali su zakazivači, da ne kažem vi, dva bulevara dalje preskačući od Narodne skupštine da u staru pisarnicu stare Narodne skupštine predate saziv za ovu sednicu, a ne ovde u suterenu tačno ispod nas gde se nalazimo i gde su predstavnici opozicije čekali sasvim uredno da predaju svoje predloge za naše zakone koji treba da se čuju u plenumu kada ih obrazlažemo.

  Bukvalno divlji Zapad. Vlast beži od opozicije, opozicija čeka ispred pisarnice. Šta je sledeće? Da li ćemo imati pokretnu pisarnicu kao onaj kombi Gorana Vesića, pa da sjurimo po parkingu kada treba da predajemo ono što nam po pravu pripada? Molim vas da to više ne radite.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  To je bilo dva minuta. Hvala.
  Što se tiče člana 27. on ni na koji način reguliše to što ste vi radili juče u devet, tako da stvarno ne znam kako ja mogu da pomognem, niti kako Poslovnik može da pomogne po tom pitanju i što ste se, kako kažete, ponašali kao divlji Zapad, to je vaše pravo.
  Koga ste od novinara videli tada u pisarnici ili u sali, takođe nije pitanje regulisano Poslovnikom niti članom 27. tako da, ne vidim šta sam mogao da prekršim.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni?
  (Marinika Tepić: Ne.)
  Ne želite. Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
  Povreda Poslovnika.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, reklamiram povredu Poslovnika član 85. stav 2. koji kaže – u Predlog dnevnog reda sednice Narodne skupštine mogu se uvrstiti samo oni predlozi akata koji su podneti u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Poslovnikom.

  U 11.10 minuta, ja sam se nalazio u pisarnici Narodne skupštine u ovom Domu sa predlozima za formiranje anketnih odbora i sa predlogom da se na dnevni red sednice Skupštine stavi Predlog zakona o radu.

  Razumem paničan strah vladajuće većine od pitanja anketnog odbora – ko je ubio Olivera Ivanovića i razumem paničan strah od pitanja za anketni odbor o Jovanjici, ali ne razumem zašto ste odbili da stavite to na dnevni red. Podvlačim, i gospodin Aleksić i ja smo vam kazali da smo predali te zahteve u trenutku kada smo ušli u pisarnicu, a to je bilo 11.10. To što ste vi napisali 11.11. je vaše legitimno pravo da na takav način pokušavate da opstruirate rad ove Skupštine. Posebno iritira što ste vi čuvar dostojanstva.

  Pitam vas sada – kojim ste se ljudskim i moralnim kriterijumima rukovodili kada ste odbili da stavite na dnevni red Predlog zakona o radu? Ne pitam poslovničkim, ljudskim i moralnim, to vas pitam.

  I pitam vas, pošto ste čuvar dostojanstva Narodne skupštine – zašto ste službenicu partijskog glasila tabloidnog karaktera pustili da snima spotove u zgradi Narodne skupštine?

  Hvala.