Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dobro. Znači, ne želite po amandmanu.
  ...
  Demokratska stranka

  Dragana Rakić

  Demokratska stranka - DS
  Prema tome, da bismo sprečili ovaj kriminal i korupciju u koju su upleteni najviši funkcioneri SNS… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ne, dao sam vam reč po amandmanu.
  Onda replika?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dakle, navedena tema, evo sad ovo je korektnije bar nešto znamo o ovome svemu. Dakle, suđeno i presuđeno, dokazano da je bilo zloupotrebe, ali ima tu jedna interesantnija stvar. Ja sam putovao kolima jednom prilikom i na radio stanici, voditelj jutarnjeg programa, voditeljski par je bio u pitanju, koji nisu u svojim komentarima nešto baš naklonjeni vlasti i on priča kako mu se ista stvar desila. I, još komentariše, evo, vidiš kako smo se onda smejali, ali ispade da se ovo dešava. Da, dešava se. Da, dešavaju se te zloupotrebe. Dešava se uzimanje, korišćenje tuđeg broja lične karte, JMBG i tako dalje. Nažalost, tome ćemo tek prisustvovati u nekom narednom periodu. Dosta toga treba za ove aplikacije i tako dalje, ljudi ne znaju, odnosno nemaju tu, kako se kaže bezbednosnu kulturu, pa ostavljaju svoje podatke svuda, tako da dešava se.

  Što je najgore od svega, ne samo da se dešava, nego suđeno i presuđeno da je istina to što je Andrej Vučić rekao. I, sada vi vraćate nazad priču i kažete, ne, to što je sud utvrdio u postupku, to ništa nije tačno, tačno je ovo što vam ja kažem.

  Kažem vam ponovo, nemojmo da vraćamo pravosuđe u parlament. Evo, sad i on dobacuje, ali on se bar ne žali kad se njemu dobacuje, tako da je oprošteno. U svakom slučaju, ono što je tu bitno kada se tiče vaših amandmana na Registar o stvarnom vlasništvu, znam ne brini, da čujem ja ko je stvarni vlasnik dela sa Miškovićem u Maksiju u centru Kruševca. E, nećeš da kažeš, dobro. U svakom slučaju, ne navedeni vlasnik, stvarni vlasnik, pusti to na tuđe ime i te varijante, ja nisam rekao da je na tvoje ime, nego sam rekao da preko trećeg lica ima učešće u Maksiju u centru Kruševca. Tako da sam vrlo jasno govori, da vidimo ko je stvarni vlasnik.

  U svakom slučaju, da ne vraćamo pravosuđe u parlament, da ne budemo mi ti koji presuđuju bez suda, a posebno da ne komentarišemo ono što je već gotovo i što je presuđeno. Dakle, bez ikakvih novih dokaza, nego na – majke mi i čini mi se drugačije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2, 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas, da ćemo danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda.
  Vi po amandmanu samo da vidim po kom osnovu vi ste odustali, ne, ne vi, pitam Gavrilovića, da li ste odustali? Dobro.
  Milivojević, po kom osnovu? Dobro, znači nije Poslovnik.
  Reč ima Dragana Rakić.
  ...
  Demokratska stranka

  Dragana Rakić

  Demokratska stranka - DS
  Ovako, pa ja niste me razumeli, znači ja zaista, verujem da je Andreju Vučiću neko falsifikovao ličnu kartu i čoveku uplaćivao četiri i po godine, penziono, doprinose, možda mu je uplaćivao platu, ali čovek nije baš obraćao pažnju na to, i ja u to sve verujem, ja ne preispitujem sudijske odluke, ja samo tražim snimak sa kamera u APR-u, od tog dana da se vidi, da li je zaista neko drugi ušao, a ne Andrej Vučić, da registruje „Asomakum“?

  To do sada nikad, niko nije tražio, evo, ja vam kažem – ja ću nakon završetka ove skupštine tražiti snimak sa kamera u APR-u, onog dana kada je osnovan „Asomakum“, da vidimo da li je neko drugi ušao da bi osnovao „Asomakum“?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  To je bilo po amandmanu?
  ...
  Demokratska stranka

  Dragana Rakić

  Demokratska stranka - DS
  Jeste, to je bilo po amandmanu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Veoma je bilo po amandmanu.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, gospodine predsedniče Narodne skupštine da se i vama obratim, vi me najčešće ne razumete, molim vas probajte da me razumete, važno je ovo na šta je ukazao gospodin Jovanov.

  Ovde se pominje neki stvarni vlasnik „Delte“, odnosno „Maksija“ iz Kruševca i upire se prstom u mene. Ja mislim da samo treba da pročitaju moj matični broj, pa da mi tek onda date pravo na repliku. Zato ja koristim vreme ovlašćenog predlagača.

  Vidite gospodine Jovanov, ovo je naslovna strana časopisa „Velika Srbija“, ovde su Mišković, Toma, Vučić, Jorgovanka, recenzent ovih novina sedi blizu vas.