SRĐAN NOGO

Dveri

Rođen je 1981. godine u Beogradu, gde je pohađao osnovnu školu i Četvrtu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međunarodno – pravni smer.

Od 2008. Član redakcije časopisa Dveri Srpske.

Bio je jedan od osnivača politikog pokreta Dveri 2011. godine, i kandidat za narodnog poslanika na izborima 2012. i 2014. godine.

U Dverima je koordinator Stručnog saveta za spoljnu politiku. Takođe vrši funkciju predsednika Gradskog odbora Dveri u Beogradu.
Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Oženjen je, i ima dvoje dece.

Osnovne informacije

  • Poslanička grupa Dveri
  • Beograd
  • Beograd
  • 1981
  • pravnik

Statistika

  • 205
  • 2
  • 360
  • 6
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Ukazao bih na povredu člana 103. Poslovnika koji u stavu 1. precizira da narodni poslanik može ukazati na povredu Poslovnika neposredno po učinjenoj povredi.

Da li je to što se u svojstvu poslanika iz klupe za poslanike javila predsednica parlamenta za reč, sa željom da ukaže na povredu Poslovnika? Da li se posebna pravila primenjuju na predsednika parlamenta i da li za nju ne važi ovaj Poslovnik, nego ima neki poseban? Jer, ja nisam čuo do sada da je neki poslanik mogao da ukaže na povredu Poslovnika koja je učinjena ranije. Pre nje je govorio gospodin Dragan Vesović, a koliko sam razumeo, Dragan Vesović nije taj poslanik, jer je on muškarac, a ovde se radilo o nekom poslaniku ženskog pola koji je učinio povredu Poslovnika.

Nama iz opozicije se ne dozvoljava da ukažemo na povrede Poslovnika u takvim slučajevima, ali očigledno poslanicima vladajuće većine i konkretno predsednici se izlazi u susret.

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Kao što smo napomenuli, pružićemo podršku samo Milošu Stankoviću. Nadamo se da će on opravdati naše poverenje i da će biti dostojan obavljanja te funkcije. Što se tiče ostalih predloženih, svakako možemo biti skeptični.

Osvrnuo bih se samo u ovo kratko vreme na Zaštitnika građana. Dveri smatraju da je ta ustanova suvišna u pravnom poretku Srbije i da pripada nekoj drugoj pravnoj kulturi i da nema puno značaja za građane. Međutim, vrlo je zanimljiva činjenica da to što je bio prethodni Zaštitnik građana loš, imamo biografiju ovog novog koji nam garantuje da će i ovaj biti loš. Meni nije jasno kako je Pašalić došao u vezu sa SNS, jer koliko je meni poznato, on je sa izvesnim Zoranom Đurićem, sudskim veštakom, približio se Snežani Malović i zahvaljujući Snežani Malović bio protežiran u Prekršajnom sudu. Nisam ispitivao odakle on u kombinaciji sa SNS, ali i to će se uskoro saznati.

Ono na šta bih morao da osvrnem jeste i konstatacija da neće biti puno posla za njega, jer nažalost, mislim da će biti izuzetno puno posla za Zaštitnika građana. Samo bih napomenuo jedan aktuelni slučaj nove stvari koja mora svakako biti predmet interesovanja i Zaštitnika građana.

Naime, ovde je tehnološko Uputstvo o prijemu i uručenju sudskih, pismena i pismena u upravnom postupku, upravo doneto na osnovu Statuta pošte, a na osnovu ugovora između Pošte i VSS i Državnog veća tužilaca i mišljenja Ministarstva za državnu upravu, koje je potpisala sadašnji premijer Ana Brnabić. Time se van zakona stavlja Zakonik o krivičnom postupku…

Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

Ukazujem na povredu člana 108. i člana 109. Naravno, vi niste bili na mestu predsedavajućeg, ali dobro je što ste rekli da ste posmatrali tok sednice. Povređen je član 108. jer je predsedavajući morao da opomene prethodnog govornika, a u vezi sa članom 107. i dostojanstvom Narodne skupštine.

Naime, poslanik Martinović je u dva navrata grubo vređao pripadnike opozicionih političkih stranaka i ja bih izvukao jednu analogiju sa prethodnom sednicom kada su na insistiranje i ukazivanje dva poslanika vladajuće većine, vi ste korigovali odluku i izrekli kazne naknadno, jednom poslaniku, konkretno poslaniku poslaničke grupe Dveri, Bošku Obradoviću, da isti aršin primenite i u ovom slučaju. Gospodin Martinović je u svom govoru, a vi ste to čuli zato što ste rekli da ste posmatrali, poslanike opozicije nazivao nejakima, pa poredio da su od njih jači razno-razne, ne znam ni ja kakve osobe, što je izuzetno nekorektno sa njegove strane.

Sada ja vas pitam da li je nedostatak politike u govoru gospodina Martinovića koji 20 minuta ne govori o dnevnom redu i o temi može da se kompenzuje sa nedostatkom kulture, jer kulturu ako nije poneo iz kuće, tu je predsedavajući da ga nauči i primena Poslovnika. Zaista, ja ne znam, nikada nije izgovorio takve uvrede na račun svojih kolega iz vladajuće većine i mislim da mi kao poslanici nismo zaslužili da se i prema nama tako odnosi.

Što se tiče početnog dela njegovog izlaganja, takođe smatram da je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine jer je insinuirano da je nešto što je objavio Vučićević i „Informer“ potiče od bilo kog poslanika opozicije. Znači, ta umrlica je jedino postojala u „Informeru“. Nemojte molim vas da dovodite u vezu bilo koga iz opozicije, makar Dveri nemojte da dovodite u vezu sa tim.

Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

Dobar dan.

Hteo bih da postavim neka pitanja za novu mandatarku Anu Brnabić, s obzirom da u svom govoru neću imati dovoljno vremena da ukažem na neke stvari iz njenog ekspozea, a voleo bih da dobijem odgovore.

Naime, mi smo videli u ekspozeu pohvalu od mandatarke Ane Brnabić da je primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju 900.000 izvršnih predmeta rešeno za godinu dana. Hteo bih da postavim pitanje – da li je ona uopšte svesna posledice koju izaziva Zakon o izvršenju i obezbeđenju i koliko u nepovoljan položaj stavlja dužnike taj zakon koji ne garantuje nikakva prava? Naime, tih 900.000 predmeta manje je pre svega nastalo zbog odredbe u zakonu gde su stranke imale jedan vremenski period da se opredele da li će svoja potraživanja naplaćivati putem suda ili preko javnih izvršitelja. Mnogi broj stranaka, to su razni radnici koji su u postupcima privatizacije kada su upropaštavane njihove firme ostali zakinuti za radni staž, za plate, za vrednost akcija, eventualno, preduzeća u kojima su imali akcije, kao pravno neuke stranke nisu iskoristile tu mogućnost i nisu se opredelile kako će izvršavati svoja potraživanja, tako da je na taj način smanjen broj predmeta.

Sa druge strane, ovim zakonom se javnim izvršiteljima bukvalno daje mogućnost da preko noći postanu bogatiji ljudi. Naročito kada su dužnici javna preduzeća. Potrebno je samo poslati jedan mejl i kada pošaljete taj mejl, recimo, ako je dužnik budžet Republike Srbije, prosto Narodna banka izvrši blokadu i lako se naplati. Vi dobijate unapred i predujam troškova i dobijate i nagradu na osnovu naplaćenih potraživanja.

Da li zna mandatarka Ana Brnabić koliko ljudi je isterano i izbačeno iz svojih domova? Svaki dan po nekoliko ljudi bude iseljeno iz svojih domova samo u Beogradu zbog naplate tih potraživanja primenom Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kada se Dveri budu pitale, niko neće moći da ostane bez porodičnog mesta stanovanja zbog bilo kakvih dugova. To nije ni normalno, niti isplativo za državu. Nije normalno sa ljudske strane, nije isplativo za državu, a vi dozvoljavate i tolerišete kriminal, da se stanovi prodaju za 30% od realne vrednosti, čak i manje, da se za lažne i fiktivne dugove ljudima otimaju stanovi i da se bagatelno kupuju, da li od strane kombinacija korumpiranih sudija i izvršitelja, da li banaka. To je jedna mreža koja upropašćava ove građane.

Javni izvršitelji su veliki problem. Ja sam ukazivao i na samo jednu fakturu koju je izvršitelj javni Ranković uputila ka Elektroprivredi, 57 miliona dinara samo jedna faktura od pre dve godine prema Elektroprivredi Srbije. Da li vi znate koliko ti ljudi zarađuju? Stotine hiljada evra. Naravno, oni daju deo za stranku, deo za onog ko ga je postavio na mesto izvršitelja. Mislim da je skandal da se vi u svom ekspozeu hvalite Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

Drugo pitanje tiče se nečega što je jako zanimalo poslanike ova dva dana, vidim da su i jutros postavljena pitanja, a tiče se poslovanja firme vašeg brata. Zanimljivo je da ste vi Direkciju za elektronsko poslovanje ugasili, mandatarka Ana Brnabić je ugasila, pitam nju, Direkciju za elektronsko poslovanje i verovatno će je prevesti pod kabinet predsednika Vlade. Videli smo iz ekspozea da je to, u stvari, glavni fokus njenog delovanja.

Hteo bih da ukažem da je zaista nelogično i, u najmanju ruku, nemoralno da uopšte učestvuje na tenderu firma brata ministarke Brnabić, sadašnje mandatarke, dok je ona na čelu te ustanove. Želeo bih da je pitam da li će to biti praksa, dok ona bude predsednik Vlade, da njen brat učestvuje na tenderima kod države, gde ona direktno odlučuje o njegovoj sudbini? Kako on učestvuje na tenderima? On je do sad, moram da priznam, nije imao nameru da dobija poslove, nego ta firma Asseco je služila da bude „zec“,odnosno da namerno daje višestruko uvećane ponude, da bi drugi ponuđač, koji treba da dobije posao, realno ga i dobio.

Hteo bih samo da ilustrujem jednim primerom, da čim je stupila na dužnost, evo već dan pošto je postala ministarka, znači, to je praksa koja je postojala očito i pre i nje, 12.08.2016. godine, unapređenje portala „api“ za plaćanje karticama e-uprave, kao softverske infrastrukture i elektronske uprave, posao dobija S&T Srbija za nekih sedam miliona sa PDV-om, a firma Asseco za taj isti posao daje ponudu od 37 miliona. Znači, očigledno ima ulogu „zeca“ i radi u dogovoru sa drugim ponuđačem koji treba da dobije posao.

Sama mandatarka će shvatiti, verovatno, kada bude prestajala sa svojom funkcijom, što će biti vrlo brzo, zašto i kako su osmislili tu igru i zašto je specifična uloga njenog brata, ali tad će za nju biti već kasno.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 23.05.2017.

Prvo pitanje imam za specijalnog tužioca za organizovani kriminal – da li je Tužilaštvo za organizovani kriminal ikada, u sklopu operacije „Balkanski ratnik“ i procesa koji se vodi protiv klana Darka Šarića, obavilo informativne razgovore i saslušavalo ili preduzimalo neke istražne radnje protiv Nenada Kovača zvanog Neša Roming, Save Terzića koji je vlasnik „BUS plusa“ i vlasnik, zajedno sa Željkom Mitrovićem, aplikacije „Globatel“, koja se agresivno reklamira kod njih na Pink televiziji? Da li su ikada obavljeni razgovori sa LJubišom Jovanovićem iz AIK banke, Slobom Racićem iz AIK banke, Dušanom Jovanovićem iz „Pireus banke“, Bojanom Kordićem iz „Komercijalne banke“, Đorđem Stojšićem iz „Hipo“ banke, Igorom Laušom iz NLB banke i Srđanom Petrovićem iz „Metals banke“ odnosno kasnije „Razvojne banke Vojvodine“? To su sve visoki direktori i funkcioneri pomenutih banaka. Da li ste ikada obavljali neke istražne radnje prema tim licima?

Imovinska karta

(Beograd, 30.01.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 69886.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 14:11