Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Milija Miletić

Milija Miletić

Ujedinjena seljačka stranka

Govori

Uvaženi predsedavajući, uvažena potpredsednice Vlade sa svojim saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, i dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji.

Inače, u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, a izabran sam sa liste SNS. Ja ću, kao i do sada, govoriti o konkretnim stvarima vezano za set ovih zakona. Što se tiče Predloga zakona o ozakonjenju, u tom delu, iz kraja iz koga ja dolazim, urađeno je većim delom, obišao sam svu imovinu, sve zgrade, svi objekti u Svrljigu, a to je urađeno i u okolnim opštinama i mislim da ćemo u okviru ovog zakona imati mogućnost sada, i ovo potenciram baš zbog toga što veliki broj objekata koji se nalaze na seoskim područjima, nema mogućnost da se uradi sve ono po zakonu, zato što je to imovina koja se vodi na pra-pra-pra bake i deke, a zbog toga ti ljudi imaju problema sa ozakonjenjem. Očekujemo da svi zajedno nađemo mogućnost da se obezbede adekvatna sredstva kojim bi se olakšalo tim ljudima da ozakone svoje objekte.

Nešto što je vrlo bitno u Zakonu o planiranju i izgradnji, za mene je isto velika stvar to što je po prvi put data mogućnost da se olakša našim poljoprivrednim proizvođačima, ljudima koji rade, koji grade na svojim imanjima, na poljoprivrednom zemljištu, grade svoje ekonomske objekte za staje, za sve ono što je njima potrebno, tu je sada data mogućnost da tim ljudima bude olakšano i oni će imati mogućnost da to lakše urade.

Ja bih sada govorio o zakonu vezano za istraživanja o nesrećama, vezano za železnički saobraćaj, vodini saobraćaj i vazdušni saobraćaj, s tim što bi stavio apostrof i akcenat na železnički saobraćaj. Ja sam u prethodnom zakonu, u kojem sam govorio o železnicama, govorio o pruzi koja ide od Niša, Svrljiga, preko Knjaževca, Zaječara, prema Negotinu i Prahovu jedan krak, a drugi krak ide prema Boru i Majdanpeku, gde u delu te pruge, na osnovu svih onih istraživanja koja su rađena prošle godine, imamo dosta nesreća, baš zbog toga što je ta pruga u veoma lošem stanju, što je ta pruga, što se kaže, vrlo nestabilna, gde je tu vožnja vozom bila planirana u jednom delu pruge od Knjaževca prema Zaječaru, 95 kilometara na sat tada, sada se tu ide 50 kilometara na sat, dok od Niša preko Svrljiga, prema Knjaževcu ta pruga je bila predviđena na 65 kilometara, a sada se tu ide 10, 20, 30 kilometara. Baš u tom delu pruge bilo je dosta tih nesreća, iskakanja vagona. Konkretno, 2017. godine novembra meseca, šest vagona su iskliznula u Negotinu.
Maja meseca 2018. godine, na delu pruge od Knjaževca prema Svrljigu, iskliznuo je vagon cisterna, isto maja meseca iskliznuo je vagon cisterna, septembra meseca, isto ove godine, iskliznula cisterna, isto u Matercu, tako da, to su sve situacije na kojima moramo raditi da tu prugu što pre rekonstruišemo. Ja se nadam da ćemo rekonstruisati tu prugu, popraviti tu prugu i siguran sam da ćete vi kao…
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre, ja sam dao još jedan amandman vezano za član 2, a moj je interes da što više radimo u malim sredinama, u malim područjima, i na životnoj sredini, i na privredi, i na poljoprivredi.

Konkretno, pošto dolazim iz Svrljiga, predstavljam taj deo tih malih opština koje imaju kapaciteta. Imamo zdravu životnu sredinu, ali treba se tamo ulagati, pojačati kapaciteti.

Hteo bih da kažem nekoliko stvari, i to sam govorio ranije, vezano za kolektore, koje trebamo uraditi u tim malim opštinama, za otpadne vode, što je vrlo bitno zato što je veliki broj tih naših malih opština, pa i veći gradovi imaju vodovode koji imaju azbestne cevi. U tom delu treba više da radimo, da obezbedimo sredstva i mogućnost u tim našim malim opštinama, u gradovima gde su još azbestne cevi, da te azbestne cevi promenimo, da te vodovode promenimo i da to bude na najbolji način, da ti ljudi mogu da piju zdravu vodu.

Inače, Svrljig iz kojeg dolazim, mislim da je ¾ vodovoda odrađeno, promenjene su azbestne cevi, ali ostalo je još malo. Ima tih azbestnih cevi i u Nišu i u još nekim opštinama, a i u našim mesnim zajednicama ima tih azbestnih cevi.

Kao predstavnika Ujedinjene seljačke stranke i čoveka koji živi na jugoistoku Srbije, čoveka koji je izabran sa liste SNS, mene interesuje isto i grad Niš i sve oko grada Niša i region Nišavskog okruga.

Inače, načelnica okruga Dragana Sotirovska je veoma aktivna i onda mogu da kažem sigurno da je ona sada neki svetionik u tom kraju zato što je veoma zainteresovana i za životnu sredinu.

Jedno pitanje koje sam hteo da postavim i vama jeste i vezano za gromobrane, pošto imamo na teritoriji grada Niša, Aleksinca i u malim opštinama još nekim blizu 30 gromobrana koji su radioaktivni, pa moje pitanje - kada ćemo moći te gromobrane da pomerimo da se dislociraju, da se uklone gromobrane, zato što je to veoma štetno za sve građane i u Nišu i u Aleksincu, a i drugim opštinama gde ima takvih gromobrana?

I, još bih vas pozvao da obiđete Niš, da iznađemo mogućnost da se ti gromobrani uklone, zato što je to jedna od težih stvari i grad Niš i neke male lokalne samouprave to ne mogu odraditi i ne mogu izmestiti i zato što tu treba određeni postupak, velika ulaganja i ja mislim i voleo bih da vi dođete što pre u grad Niš da zajedno sa našom načelnicom okruga iznađete mogućnost, da se nađe način da se ti gromobrani uklone i da na taj način pojačamo kapacitete i razvoja životne sredine i zdravlja naših ljudi, jer mislim, pre svega, zdravlje je u prvom plavu.

Imamo šanse za razvoj iz tih naših malih sredina kroz određene aktivnosti svih nas, promocije zdrave hrane, zdrave sredine. To je ono što sada trebamo koristiti. Ali, pre toga moramo ovo rešiti. Rešiti vodovode, azbestne cevi, pomerite gromobrane i normalno raditi na ljudima da što više čuju informacije i da znaju kako i šta treba da rade. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se.

Uvaženi ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam podneo amandman na član 1. vezano za Zakon o zaštiti životne sredine, gde sam uvek mojim amandmanima govorio da stavim akcenat na razvijena područja, na brdsko-planinska područja, na životne sredine kao što je opština Svrljig, kao što je opština Bela Palanka, grad Niš i okolina, jugoistočna Srbija je stvarno prelepo mesto za življenje, gde je priroda dala sve, gde mi tu prirodu moramo sačuvati.

Ja sam na konto toga uvek govorio, a i sada bih voleo, u okviru ovog amandmana, jer stavljam akcenat na zaštitu životne sredine, na ekološki potencijal tih naših sredina. Mogu sigurno da kažem da ekološki potencijal u našim sredinama, gde je Niš kao centar jugoistočne Srbije i okolne opštine, ostvarimo veliku mogućnost što se tiče turizma, razvoja turizma, ali na konto toga, mi moramo mnogo više staviti akcenat na životnu sredinu.

Mi imamo velikih problema kao lokalne samouprave na jugoistoku Srbije, velikih problema sa budžetima, zato što su to mali budžeti, a ulaganje u životnu sredinu jeste jedan veći poduhvat. Konkretno, veliki broj naših malih opština, kao što je opština iz koje ja dolazim, Svrljig, kao što je Bela Palanka, Gadžin Han i veliki broj takvih opština, nemaju mogućnosti da obezbede sredstva u okviru svog budžeta da odrade određene projekte sa kojima mogu sutra da apliciraju prema projektima EU i na taj način da obezbede sebi sigurno bolju i lepšu životnu sredinu, gde mogu sutra konačno i da se ljudi bave i turizmom, da nema tu deponija, malih deponija u našim selima, da se reše problemi naših reka. Recimo, reka Timok, koja prolazi kroz Svrljig, koja je stvarno prelepa reka, u delu ispod Svrljiga nemamo kolektor za otpadne vode, tako da imamo započet projekat, ali nemamo dovoljno sredstava da taj projekat završimo, a konačno, i da taj projekat realizujemo.

Mislim da bismo mi imali potrebe da se u okviru ovog ministarstva obezbedi više sredstava. I, moje pitanje prema vama, uvaženi ministre, je da li će u narednom periodu vaše Ministarstvo imati mogućnost da izdvaja više sredstava za naše male sredine, da kroz te projekte koje mi sutra možemo da realizujemo, da obezbedimo bolju životnu sredinu, a samim tim, veliku šansu za razvoj seoskog lovnog turizma i ostalih vidova turizma.

Inače, opština iz koje ja dolazim, Bela Palanka, Gadžin Han, to su opštine gde je stvarno lepa životna sredina, lepa priroda, ima Stara planina, koja se nalazi u delu moje opštine, ima Suva planina, koja se nalazi u delu Gadžinog Hana. To su stvarno lepote koje su izmišljene za uživanje. Ja vas pozivam, sve kolege poslanike, da stavimo akcenat na razvoj takvih sredina, na razvoj takvih malih opština, na razvoj Niša, jer smo svedoci da grad Niš stvarno ima kapaciteta. Radi se i ulaže se u Nišu. Konačno, kada sve to bude urađeno, sa razvojem malih opština, naše poljoprivrede, naših sela, brdsko-planinskih područja, biće i razvoja, siguran sam, naše zemlje Srbije.

Srbija je nešto najlepše u svetu. Mi to moramo čuvati. Priroda nam je dala sve, čuvajmo prirodu i, uvaženi ministre, molim vas, odgovorite mi – da li ima mogućnosti da se više ulaže u male sredine za projekte kojima se rešavaju problemi u našim životnim sredinama, u našim malim opštinama? Hvala još jednom.
Postavio bih nekoliko pitanja iz delokruga vezano za bazu za poljoprivredu baš zato što je poljoprivreda nešto što se tiče nas koji živimo na jugoistoku Srbije, velika šansa za razvoj tog dela.

Pitanja su usmerena Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinu – da li je u prethodnom periodu, pošto smo svedoci da je blizu naše granice sa Bugarskom, Rumunijom, prisutna afrička svinjska kuga, da li su kod nas pokrenute određene aktivnosti koje bi sprečile dolazak te zarazne bolesti za koju nema vakcina?

Ja sam u toku prethodnih desetak dana bio sa prisutnim direktorom u Veterinarskom institutu u Nišu, dr Milošem Petrović i kolegama veterinarima koji su imali inicijativu da formiraju krizni štab i gde je sada veliki broj veterinarskih stanica, koje su prisutne u tom delu jugoistoka Srbije, spremno i aktivno obilaze teren i prate situaciju vezano za afričku svinjsku kugu.

Inače, to je zarazna bolest. Kao što sam rekao malopre, nema vakcine. Ukoliko, nedaj Bože dođe, do nas u Srbiju, to je samouništavanje svih svinja. Zato ja pitam Upravu za veterinu da li će imati mogućnosti da se kroz neki budžet obezbede sredstva za veterinarske stanice koje će biti aktivne u praćenju stanja kod nas, vezano za svinjarstvo, a normalno i za ostale vidove stočarstva? Da li će biti neka mogućnost da im se obezbede sredstva da rade na terenu, da obilaze i da aktivno prate stanje?

Inače, mogu i jednu stvar vrlo bitnu da kažem, da Veterinarski institut u Nišu, na čijem čelu je direktor Miloš Petrović, jeste, to svima kažem, najbolji institut u Srbiji, gde se pokazao veoma aktivan, moćan i snažan kada je uspeo da zaustavi zajedno sa svim veterinarima u Srbiji, na jugoistoku Srbije, kada su uspeli da zaustave širenje nodularnog dermatitisa, to je krgavost goveda.

Znači, to je zarazna bolest koja je bila prisutna kod nas 2014, 2015. godine, kada su naši veterinarski radnici, nije bitno da li su veterinari, da li su tehničari, bili svuda na terenu, radili na terenu i uspeli da zaustave širenje te zarazne bolesti, koja je stvarno bila veoma aktivna, ali na konto toga Uprava za veterinu i naši veterinari su dobili i veliku pohvalu iz Brisela zato što su uspeli da se spreči širenje zarazne bolesti u ostalim delovima Evrope i na Balkanu.

Znači, velika podrška veterinarskoj struci, mislim da bi trebalo da bude još više, jer svedoci smo da bez jakog stočarstva nema ni razvoja poljoprivrede, a bez veterine nema nam sigurno ni zdravlja životinja, a gde nema zdravlja životinja nema ni zdravlja ljudi.

Pozvao bih sve nadležne u Ministarstvu poljoprivrede da u narednom periodu stave veći akcenat na ljude, na veterinare, na veterinarske stanice, na veterinarske ambulante, koje rade ovako na suzbijanju zaraznih bolesti, da im se obezbede sredstva za gorivo, prevoz za prevoz, da mogu da odu na teren da vide, da obiđu, a vi svi znate ili veći broj ljudi zna da veliki broj opština na jugoistoku Srbije, kao što je moja opština Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han i ostale opštine koje su veoma razruđene, gde je staračka populacija ljudi prisutna i gde je veterinarska noga treba da kroči do svakog domaćinstva. Ima jedna kuća i naredna kuća, sledeća kuća je na recimo tri kilometara, pa zbog toga pitam, da li će Uprava za veterinu imati mogućnost da obezbede sredstva za veterinarsku službu, za veterinarske radnike?

Inače, jedna stvar što je urađena veoma loše, a to je privatizacija veterinarske struke, veterinarske službe u Srbiji, koja je urađena 2000. godine. To je nešto najgore što se moglo desiti u Srbiji. Najgora privatizacija koja je urađena.

Zato, ja još jednom pozivam Upravu za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, da se stavi veći akcenat i obezbede više sredstava, a po mogućnosti ovo što govorim možda će nekim kolegama posebno biti smešno, pozvao bih Upravu za veterinu da pokuša da promeni pravilnike. Inače, da neki stočar iz Svrljiga ili iz Bele Palanke želi sutra da proda tele, a kod nas je praksa u našim malim opštinama, malim sredinama, da se tele prodaje na tri-tri i po meseca, najviše četiri meseca, taj čovek koji bi želeo da proda tele, on to ne može da uradi pre tri meseca, već mora da sačeka da se tele vakciniše od plavog jezika, da se uradi revakcinacija i tek posle četiri – četiri i po meseca taj čovek može da proda tele.

U međuvremenu, to tele poraste, izgubi cenu, zbog toga je to velika šteta za te naše poljoprivredne proizvođače. Hvala.
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga, a to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji, da bi tako ostalo mi moramo zaštiti životnu sredinu, mi moramo čuvati ćivotnu sredinu. Svedoci smo da lokalne samouprave, kao što je moja opština Svrljig, kao što je Bela Palanka, kao što je Gadžin Han, kao što je Knjaževac i ostale opštine, nemaju dovoljno sredstava da mogu to same da odrade.

Imamo veliki broj deponija koje moramo rešiti, imamo te lokalne deponije koje mi rešavamo iz budžeta, ali to je veoma teško. Recimo, opština Svrljig iz koje ja dolazim ima započet, ali nije završen projekat rešavanja otpadnih voda. Da bismo uradili konačno taj projekat i da bismo rešili problem otpadnih voda i da zaštitimo našu prirodu naš Timok i sve oko Timoka, inače Timok je reka koja prolazi kroz Svrljig, mi moramo obezbediti sredstva.

Nadam se, uvaženi ministre da ćete vi sa vašim ministarstvom i naša Vlada obezbediti u narednom periodu više sredstava u budžetu vašeg ministarstva i da zajedno svi radimo da te male lokalne samouprave iz svojih malih budžeta, zajedno sa budžetom Republike Srbije zajedno sa evropskim sredstvima da radimo na tome da rešimo sve deponije, da rešimo problem otpadnih voda i da naše opštine ostanu najlepše, najlepše u svetu.

Inače, ja predstavljam u Skupštini Srbije Ujedinjenu seljačku stranku, izabran sa liste SNS, i stvarno mislim da Vlada Republike Srbije na čelu sa našom Anom, sa našim predsednikom Vučićem, daje veliku podršku razvoju malih sredina, razvoju naših malih opština, razvoju jugoistoka Srbije. Jedna je stvar najbitnija, priroda nam je dala sve, mi je moramo sačuvati. Zato pozivam sve kolege poslanike da glasamo za predlog ovog zakona i za sve predložene predloge, jer mislim da ćemo na taj način imati mogućnost da ojačamo naše opštine, da zaštitimo našu prirodu, da obezbedimo zdravlje svih naših građana u Srbiji.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, građani Srbije, podneo sam još jedan amandman na član 2. kojim želim da stavim akcenat na nedovoljno razvijena područja, na razvoj istih područja, jer mislim da život u tim područjima ima budućnost kada se stavlja veća pažnja, kada se više ulaže, a konačno, evo danas, gospodin Vučić, predsednik, otvara dve firme koje će zapošljavati više hiljada ljudi. Te firme će imati mogućnost da zaposle visoko kvalifikovane stručnjake, tako da je to pravi potez da se ulaže, da se radi i da se na taj način obezbede uslovi, da se povećaju penzije, da se izdvajaju veća sredstva za ostanak ljudi u našim područjima.

Konačno, mislim da ulaganjem u privredu, ulaganjem u poljoprivredu gde će naši poljoprivredni proizvođači, ako se ulaže i daju veće subvencije u nerazvijena područja, kao što je opština Svrljig, kao što je opština Gadžin Han, kao što je opština Bela Palanka, Aleksinac, Sokobanja, Knjaževac, Babušnica i ostale opštine na jugoistoku Srbije. Verujte mi, tamo će ljudi imati mogućnost da se ozbiljnije bave poljoprivredom, da od te poljoprivrede mogu da plaćaju sopstvene penzione dohotke i da od te poljoprivrede mogu da žive, da stvaraju svoje porodice i da tamo imaju mogućnost za budućnost.

Još jedna velika stvar za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije jeste ulaganje u privredu. Evo, očekujem da ćemo do kraja oktobra meseca imati mogućnost za otvaranje jedne nove firme u Svrljigu, što će biti uz podršku Vlade, uz podršku Ministarstva privrede, uz podršku Razvojne agencije Srbije, gde će se otvoriti 105 novih radnih mesta. Firma je već u postupku, uzela je prostor, radi na tome, radnici su pošli na obuku, tako da će to biti jedna firma. Još jedna firma iz Bugarske je uzela prostor, kupila prostor i ona će kod nas stvarati nova radna mesta sa ciljem da se radi i u poljoprivredi, da se ulaže u poljoprivredu, u zdravu hranu.

Velika šansa za sve naše opštine, koje su na jugoistoku Srbije, jeste zdrava sredina, zdrava hrana i jedna stvar koja je bitna – priroda nam je dala sve. Mi to moramo koristiti ulaganjem u tu prirodu, ulaganjem u poljoprivredu. Imamo šansu da razvijemo naša sela, penziono osiguranje će u narednom periodu imati mogućnost da se menja za poljoprivredne proizvođače, da ćemo tada dati veliku šansu razvoju poljoprivrede, privrede i razvoju jugoistoka Srbije, a samim tim i cele Srbije.
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministri, kolege poslanici, građani Srbije, stavio sam amandman na član 3. kojim želim da stavim akcenat na nedovoljno razvijena područja, iz kojeg ja dolazim, iz Svrljiga, gde sada unazad nekoliko godina stvarno se vidi stabilnost u svemu, gde se daje mogućnost kroz otvaranje novih radnih mesta, ne samo u privredi nego i u poljoprivredi, gde kroz program zadrugarstva ima veliki broj naših ljudi koji su sada dobili svoje radno mesto, da putem udruživanja u zadrugarstvu se dobije radno mesto i na taj način sutra može uplaćivati penzija. Kroz ovakav način rada daje se mogućnost, sada je to i urađeno, veće penzije.

Meni je najveće zadovoljstvo što u ovom zakonu sada dajemo mogućnost i onim našim ljudima koji rade najteže stvari, i rudarima, i policajcima koji rade specijalne zadatke, i u Vojsci i avijatičarima, da sada prvi put imamo mogućnost da odu u penziju sa 50 godina, a da dve trećine svog radnog veka provedu na takvim zadacima. Do ovog sadašnjeg zakona bilo je drugačije. Do sada je bilo da čovek mora raditi taj posao non stop, sve dok ne dobije mogućnost da ode u penziju. Znači, ukoliko je prethodnih godinu ili dve godine imao nekih problema, nije mogao da radi te specijalne zadatke ili da bude u rudniku, radio neke lakše poslove, taj čovek ne bi mogao da ode u penziju. Ovim zakonom stvaramo mogućnost i dajemo mogućnost da svi ti ljudi mogu da odu u penziju jer svedoci smo da smo imali stvarno velike i dobre radnike i rudare, a i ljude koji rade u Vojsci i policiji, da sada slobodno mogu da odu penziju da uživaju jer su zaslužili to.

Još jednom pozivam sve kolege da daju podršku mojim amandmanima, da daju podršku nedovoljno razvijenim područjima, kao što su Svrljig, Bela Palanka i ostale opštine u Srbiji.
Zahvaljujem, uvažena predsednice Skupštine.

Postavio bih nekoliko pitanja, konkretno za jugoistok Srbije, za razvoj jugoistoka Srbije, što se tiče turizma. Još jedno bih postavio pitanje nadležnom ministarstvu vezano za put koji ide od Svrljiga do Stare planine, gde ima stvarno veliki broj putnika koji dolazi na Staru planinu, gde imamo veliki problem sa nepokrivenošću internetom, mobilnom telefonijom, pa je moje pitanje usmereno – kada će se u tom delu uraditi mobilna telefonija, releji, da mogu u svakom trenutku putnici, budući turisti koji dolaze na Staru planinu, a idu preko Svrljiga, gde je put stvarno urađen najsavremenije, gde ima veliki broj lepih destinacija gde ljudi mogu da dođu i da probaju kvalitetnu hranu, zdravu hranu, da se tu uradi internet, da ima mobilna telefonija i da konačno svi oni koji žele da odu od Niša, preko Svrljiga do Stare planine, da mogu da imaju slobodu, da u svakom trenutku mogu da pozovu svoje, da pošalju slike, da vide lepote našeg kraja? Ja uvek govorim da je Svrljig najlepša opština u Srbiji.

Stara planina jeste nešto najlepše. Direktor hotela, gospodin Karadžić, zalaže se svim srcem da se stave u funkciju svi kapaciteti, ali sada je potrebno da mi malo i potpomognemo da se to pokrije mobilnom telefonijom, internetom. A, evo, ima i zainteresovanih firmi, koje rade neke slične stvari. Recimo, jedna od njih jeste „Ekse net“, koji se sam ponudio da napravi na svakom desetom, petnaestom kilometru neko internet drvo, gde mogu u svakom trenutku ljudi da koriste to za potrebe, ono što je najbitnije, da mogu da se čuju sa svojima i da pokažu slike i informacije i iz Svrljiga, Knjaževca, Sokobanje, Niša, do Stare planine.

To je za sve nas koji tamo živimo vrlo bitno i to je dosta veliki problem, a problem koji je bio za nas najbitniji i urađen je, a to je prilazni put koji ide od Svrljiga prema Staroj planini.

Još jedno pitanje u tom delu, što se tiče razvoja privrede i poljoprivrede, je da li će se nastaviti, to je Ministarstvo bez portfelja, gospodina Krkobabića, da li će se nastaviti sa tendencijom razvoja zadrugarstva? Jer, svedoci smo da kroz razna zadrugarstva imamo veliku šansu razvoja naše poljoprivrede i razvoja jugoistoka Srbije, gde kroz udruživanje, kroz zadrugarstvo, kroz stimulacije koje daje država Srbija, imamo mogućnost da razvijamo i stočarstvo i proizvodnju lekovitog bilja i sve ostale poljoprivredne proizvodnje, jer samo udruživanjem imamo šansu da vratimo osmeh našim poljoprivrednim proizvođačima koji žive na jugoistoku Srbije.

Još nešto, za mene isto vrlo bitno, pošto ja jesam iz Svrljiga, ali je meni Niš centar. I, evo, sutrašnjeg dana, to je za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije veoma bitno, sutra se ispunjava obećanje koje je gospodin Vučić rekao i to je nešto najbolje za sve nas koji živimo tamo u tom kraju. Otvaraju se sutra dve firme. Jedna od tih firmi je „Cumtobel“, to je firma koja proizvodi led rasvetu. To je najjača i najbolja firma za proizvodnju led rasvete, koja će uposliti u početku preko 300 ljudi. Druga firma, to je filipinska firma „Imi“, koja radi autodelove, koja će uposliti preko 1.500 ljudi za naredne dve ili tri godine.

Za sve nas koji živimo tamo, to se nalazi blizu naše opštine Svrljig, u delu prema Niškoj banji, za sve nas koji živimo tamo, to je uopšljavanje novih radnih mesta i ovim načinom koji je gospodin Vučić rekao, obećao i sada završava to obećanje, sutra će biti otvaranje, znači, Niš će imati mogućnost da zaposli. Što je najbitnije, tu će se zaposliti ljudi koji su visokoobrazovani, ljudi koji će sutra dati mogućnost da iskažu svoje znanje koje su naučili na fakultetu. Niš je stvarno univerzitetski grad. Mogu da kažem, jesam iz Svrljiga, ali mi je Niš u srcu i Nišlije. I kao predsednik USS, zahvalio bih se našem predsedniku Vučiću, koji svojim angažovanjem stavlja veliki akcenat razvoju jugoistoka Srbije, razvoju malih opština, razvoju Niša, kao centra jugoistoka Srbije.

Još jednom, svim našim pravoslavnim vernicima bih poželeo da čestitam današnji dan, to je slava Krstovdan. To je veliki dan za sve nas, to je crveno slovo i svim poljoprivrednim proizvođačima želim zdravlja, sreće, uspeha i da im ova godina bude rodna i blagorodna, kako na njivi, tako i u kući.
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman na član zakona, na član 1, konkretno vezan za PIO Fond, gde stavljam akcenat na nedovoljno razvijena područja, na brdsko-planinska područja, jer ja iz takvog područja dolazim.

Inače, kod nas u Srbiji imamo veliki broj opština u kojima ima mogućnosti da se sa većim ulaganjem dobije i veći profit, a država Srbija, na čelu sa našim predsednikom, je unazad pet ili šest godina krenula to da radi, ulažu u male opštine i rezultati su vidljivi, imamo veći broj zaposlenih radnika.

Sutra se kod nas u Nišu otvaraju dva pogona, dve firme koje će uposliti blizu tri hiljade radnika u naredne tri godine, firme koje će uposliti visoko obrazovane i stručne ljude i kroz takvo ulaganje imaće i veće plate, gde ćemo kroz realni osnov imati mogućnost da povećamo penzije, da poništimo odluku, zakon koji smo doneli 2014. godine i da vratimo penzije koje su bile 2014. godine. Ovo što radi Vlada znači da je to realna stvar i da je sve vidljivo.

Ujedno, ja ovde u Skupštini predstavljam USS i svi moji amandmani koje sam podneo su amandmani kojima dajem podršku razvoju nedovoljno razvijenih područja, razvoju sela, poljoprivrede. Normalno, očekujemo svi da će u narednom periodu doći do promena i da će zakon biti vezan za poljoprivredne proizvođače gde ćemo naći rešenja da se povećaju penzije, ali samo na realnim osnovama.

Inače, svedoci smo da se prethodnih godina i ove godine formiralo blizu 300 novih zadruga. Kroz ulaganje u zadrugarstvo zapošljavaju se novi ljudi, zapošljava se hiljadu ljudi u te naše nove zadruge i na taj način mi ćemo razvojati poljoprivredu. Ulaganjem u poljoprivredu, ulaganjem u zadrugarstvo, ulaganjem u nerazvijena područja, brdsko-planinska područja, ulaganjem u turizam, seoski turizam, lovni turizam je šansa za razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Pozivam sve kolege poslanike da glasaju za moje predloge, za moje amandmane, jer sam siguran da ćemo usvajanjem i ovog zakona i mojih amandmana imati mogućnost da poboljšamo život malim opštinama.

Još jednom, zahvaljujem se našem ministru, gospodinu Đorđeviću, što svojim angažovanjem, predlozima zakona daje vetar u leđa nerazvijenim područjima, našim poljoprivrednim proizvođačima i svemu onome što je potrebno u našim opštinama, a to je, kao prvo, dobra reč, a sada i direktna ulaganja kojima dajemo vetar leđa razvoju nedovoljno razvijenih područja.

Pozivam još jednom sve kolege da glasaju za moje predloge amandmana.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa svojim kolegama iz ministarstva, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam podneo još jedan amandman na 3. član zakona o ćelijama i tkivima, sa željom da još jednom dam podršku ovom zakonu, baš zbog toga što je to neophodno za naše građane Srbije.

Inače, ja sam i kao donor 2011. godine potpisao donorsku karticu sa željom da dam doprinos i da se čuje za to, jer sam tada bio predsednik Opštine.

Uvaženi ministre, ja mogu da kažem kao čovek iz Svrljiga, iz male opštine koju predstavljam ovde u ovoj Skupštini, Ujedinjenu seljačku stranku, mogu da vam kažem da vi kao ministar jeste jedan od najboljih unazad 20 godina, baš zbog toga što je mnogo uloženo u naše zdravstvo, u aparature, mislim da vi to treba tako da nastavite. Ovakvim zakonima, mi imamo mogućnost da neke stvari pospešimo, da damo još veći značaj za ove predloge zakona koje ranije to nije moglo da se uradi.

Inače, svi mi možemo biti u jednom trenutku, može nam biti potrebna neka zdravstvena pomoć, ne daj Bože, neka transplantacija, tako da ovim zakonom mi dajemo mogućnost i nama, našim najbližima da se u jednom trenutku spase neki život. To je nama cilj i svih nas ovde u skupštini i vas kao ministra. Ujedno, ja sam kao poslanik dao podršku našem predsedniku Vučiću kada je bio premijer, vezano za borbu protiv korupcije.

Vi kao ministar i naš direktor KCN prof. dr Zoran Radovanović, jeste najaktivniji u borbi protiv korupcije, jer želite da se suzbije korupcija u svakom delu naše Srbije.

Jedna stvar što je za nas sve vrlo bitno, KC je otvoren unazad šest ili sedam meseci, a uloženo je i dato blizu 100 miliona za KC, ali za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije razvoj Niša, zdravstvo u Nišu jeste nešto najbitnije.

Sada kako čujem biće otvoren heliodrom, to je nešto što je za sve nas bitno, zato što je jugoistok Srbije, gde Niš kao centar ima veliku mogućnost da preko heliodroma pružimo mogućnost da svakom onom ako se zadesi neka loša stvar, neka nesreća, u bilo kom delu Koridora 10.

To je velika stvar za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije. Još jednom vas pozivam, uvaženi ministre, da date podršku i malim opštinama, da se tamo obezbede specijalizacije koje su potrebne za život, egzistenciju naših ljudi. Naše opštine su male, devastirane, demografski ugrožene, brdskoplaninska područja i zato takvim opštinama moramo dati mogućnost na ovoj specijalizaciji, a ja sam govorio o medicinskoj specijalizaciji, internoj, a u Svrljigu toga nema. Situacija je slična i u drugim malim opštinama.

Još jednom pozivam sve vas poslanike da podržite moj amandman, jer želim da ovim damo podršku, Nišu, jugoistoku, malim opštinama i normalno našem zdravstvu Srbije.
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre, sa kolegama iz Ministarstva, kolege poslanici, građani Srbije, podneo sam na član 4. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, sa željom da doprinesem da se mnogo više priča i da veliki broj ljudi zna da ima podršku od mene kao čoveka i kao predsednika Ujedinjene seljačke stranke i čoveka koji je potpisao donorsku karticu još 2011. godine. Meni je tada želja bila da svojim primerom, tada sam bio predsednik Opštine, da svojim primerom pokažem da je to potrebno, da to treba.

Sada ovim zakonom, predlogom zakona i ostalim zakonima dajemo veliku mogućnost da, ukoliko dođe neka loša situacija, možemo spasiti ljudima život. Ti ljudi mogu biti nama najbliži, naša porodica. To možemo biti mi i zbog toga ja podržavam set svih ovih zakona, jer mislim da je ovo ispravno, jer mislim da je cilj svih nas da u prvom planu obezbedimo bolju budućnost i zdravlje svih naših građana u našoj Srbiji.

Inače, više puta sam govorio i sada govorim da je Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom, sada predsednikom Srbije gospodinom Vučićem, tada ste vi bili, ministre, isto ministar zdravlja, velika sredstva uložila u razvoj zdravstva na teritoriji jugoistočne Srbije, uložila je u novi KC gde je za sve nas bitno da ljudi u svakom momentu mogu imati mogućnost da sebi obezbede zdravstvenu zaštitu.

Još jedna velika stvar jeste što će se sada, pošto se radi Koridor 10, raditi heliodrom u KC Niš, i to je velika stvar za sve naše građane, za sve one ljude koji će ići Koridorom 10. Ako se desi neka neželjena situacija, tu može ljudima u svakom trenutku da se obezbedi i spasi život.

Ujedno, sada ponovo govorim i ranije sam govorio, veliki broj naših malih opština, kao ona iz koje ja dolazim, ima problema sa velikom teritorijom, sa malim brojem stanovnika. Mi smo, recimo, Svrljig i okolne opštine pored Svrljiga, imali ranije devet ambulanti, a teritorija opštine je bila pokrivena tim ambulantama, a sada zbog nedostatka kadrova, mi tim ambulantama stvarno želimo da obezbedimo da i dalje doktori obilaze, medicinske sestre, jer tu su ostali stari ljudi, iznemogli i tim ljudima mi moramo dati maksimalnu mogućnost da mogu da se leče, da mogu da se izleče i konačno da imaju sigurnu starost .

Još jednom vas pozivam, uvaženi ministre, da svi zajedno iznađemo mogućnost da damo podršku malim opštinama, malim domovima zdravlja i da se tamo obezbedi interna medicina i svi potrebni vidovi specijalističkih pregleda, da tamo ljudi mogu da žive i da se leče na najbolji način, kao što to rade ljudi u velikim gradovima.
Zahvaljujem se uvaženi predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman na član 1. Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima sa željom da dam doprinos i sa željom da se što veći broj ljudi odazove i da, ukoliko je potrebno, pomogne svakom onom kada nešto treba.

Inače, počeo sam da radim kao veterinarski tehničar u veterinarskoj stanici, niz godina radio sa ljudima, bio sam i predsednik opštine i moj životni put jeste bio i želja moja jeste uvek bila da pomažem ljudima.

Živim u Svrljigu, živim na jugoistoku Srbije. U vreme kada sam bio predsednik opštine potpisao sam donorsku karticu 2011. godine, to je bio septembar mesec, gde smo preko Kliničkog centra kod nas napravili takvu aktivnost, i moja želja jeste bila tog trenutka, unazad sedam godina, da ukoliko se sutra nešto desi da ukoliko bude potrebno neki organ, a moji organi budu kako treba, da se normalno iskoriste i da se pomogne tim ljudima, da se spasi nečiji život.

Mislim da mi smi, koji smo ovde u Skupštini poslanici, i vi ministre, mi imamo obaveze prema svim našim građanima Srbije. Ja sam i kao čovek koji je počeo da se bavi politikom i kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, 2014. godine pošao putem ka našem predsedniku Aleksandru Vučiću zato što sam želeo da zajedno sa njim radimo za bolji život svih u našoj Srbiji, sa posebnim akcentom na jugoistok Srbije. Želeo sam da zajedno sa njim da se radi borba protiv korupcije, gde je gospodin Vučić na tome radio.

Zajedno svi mi koji smo tu, želimo da svi naši ljudi koji imaju potrebe da dođu do domova zdravlja, do kliničkih centara, da ih tamo sačekaju doktori, sestre, da sa njima rade na način kako su završili fakultete ili srednje škole.

Svi znamo da je bilo dosta i nekih loših stvari, ali kao čovek podržavam i borbu protiv korupcije na svim nivoima. Kod nas u Kliničkom centu Niš direktor kliničkog centra dr. Zoran Radovanović je dosta aktivan u tome da se bori protiv korupcije, gde ima dosta doktora koji su uhvaćeni u nekim krivičnim delima i procesuirani.

Još jednom, uvaženi ministre, mislim da svi ovi zakoni koji su sada predloženi, to su zakoni koji su potrebni našim ljudima, potrebni našoj deci, jer svi znamo da kada je najteže, moramo da se obratimo vama, domovima zdravlja..

Još jednom vam se zahvaljujem što ste predložili ovakve predloge zakona da mi ovde to izglasamo sa željom da u narednom periodu jugoistok Srbije, mali domovi zdravlja imaju mogućnost, da imaju interniste, da imaju ljude koji će se baviti našim pacijentima. Jer, verujte mi, u malim opštinama kao što je opština Svrljig nemamo doktora interne medicine, a ima veliki broj ljudi koji su bolesni, ljudi kojima je potrebna pomoć.

Inače, meni unazad nekoliko dana, sedam ili osam dana, umrla je vrlo draga osoba, to je bila moja druga majka, i ja sam siguran da je bilo potrebe, da je bio možda neki od ovih zakona, možda bismo mogli njoj da spasimo život.

Još jednom zahvaljujem, i pozivam vas kao ministra odgovornog za Ministarstvo zdravlja da obezbedite uslove da mali domovi zdravlja imaju adekvatne specijalnosti, a jedna od tih jeste interna medicina, jer verujte mi, veliki broj naših ljudi je oboleo od kardiovaskularnih bolesti i od srca. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa kolegama, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam podneo još jedan amandman vezano za ovaj Predlog zakona, sa željom da podržim sve ove predloge, jer mislim da ovi predlozi odgovaraju i potrebama naših građana i potrebama svih nas ovde u Srbiji.

Na ovaj način imamo konačno mogućnost da sutra, nekome možemo spasiti život, a sada trenutno to ne može.

Ja sam potpisao donorsku karticu još 2011. godine, sa željom da na taj način dam podršku toj inicijativi zato što je stvarno odlična.

Veći deo nas je govorio o problemima, posebno o stvarima koji se tiču medicine, ministarstva vašeg. Ja sam zadovoljan time što ima veliki broj novih aparata, novih stvari, radi se rekonstrukcija domova zdravlja, ali jedna stvar za mene kao čoveka koji dolazi iz Svrljiga, kao predstavnika tih malih opština sa jugoistoka Srbije, veliki problem svih nas jeste što imamo nekada velike domove zdravlja koji su sada rekonstruisani, imamo aparature, imamo sve, ali nemamo dovoljan broj doktora, dovoljan broj sestara, pa zato sada svi mi želimo da održimo te ambulante zato što veliki broj tih naših malih opština ima velike teritorije, a mali broj stanovnika. Ti stanovnici su mahom stari ljudi i postoji velika potreba da se ode do njih, da se sa njima radi, da se u krajnjem slučaju obezbede adekvatni uslovi za njihovo lečenje. Zato mislim da zajedno sa vama u narednom periodu iznađemo mogućnost da obezbedimo određene specijalizacije, da konkretno domovi zdravlja kao što je dom zdravlja Svrljig, Bela Palanka i te male opštine da imaju mogućnost da imaju svog internistu, da imaju neku specijalnost koja će njima sutra u svakom trenutku obezbediti da mogu spase neki život.

Još nešto što je vrlo bitno za te naše male domove zdravlja jeste to da je dežurstvo tamo obavezno, da tamo domovi zdravlja rade non stop, a nema dovoljan broj radnika.

Još jednom, zahvaljujem se i pozivam sve kolege poslanike da daju podršku mom amandmanu.
Zahvaljujem se predsedavajući.

Postavio bih nekoliko pitanja iz delokruga nerazvijenih područja na jugoistoku Srbije.

Prvo pitanje konkretno je usmereno potpredsedniku Vlade, gospodinu Rasimu LJajiću, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, a prvo bih se zahvalio predsedniku Vučiću sadašnjem, a prethodnom premijeru države, za put koji je završen od Svrljiga prema Staroj planini, za put koji je bio veoma bitan za sve građane koji žele da odu do Stare planine, a najbolja destinacija jeste taj put koji ide, onaj ko dolazi sa strane do niškog aerodroma, preko niškog aerodroma, preko magistralnog puta do Svrljiga, preko Svrljiga do Stare planine.

Ovim želim da obavestim sve ljude koji žele da odu do Stare planine, da obiđu hotel Resort, da obiđu lepote, biser turizma. To je taj deo Srbije koji je stvarno nešto najlepše. Može se sada doći, taj put je urađen, da je put u odličnom stanju. Ali, moje pitanje je bilo i u delu, kada će se obezbediti i pokrivenost mobilnom mrežom, internet mrežom, baš zbog toga što svi znamo da stvarno ima veliki broj turista koji sada dolazi i ide prema Staroj planini, ali problem je nedostupnost mreže, a samim tim to je i još jedna potreba koju moramo završiti da obezbedimo preko nadležnog ministarstva, preko operatera da se obezbedi pokrivenost mreže u celom delu puta, jer ćemo na taj način stvarno imati mogućnost ne samo da ljudi mogu komunicirati, da se mogu naći na svakom mestu, kvalitetni poljoprivredni proizvodi, koji su u tom kraju veoma transparentni, dobri, odlični, kao što je Svrljiški belmuž u okviru koga je formirana organizacija „Belmužijada“. To je nešto turističko-poljoprivrednog karaktera koja će biti unazad, za nekoliko dana u Svrljigu, odnosno 3, 4. i 5. avgusta. Pozvao bih sve ljude da dođu, da obiđu opštinu Svrljig, da odu do Stare planine, do hotela Resort koji je stvarno nešto najlepše. Očekujem da ćemo zajedno sa direktorom Karadžićem, hotela Resort imati mogućnost da u narednom periodu obezbedimo još smeštajnih kapaciteta, jer moja želja jeste i želja svih naših građana na jugoistoku Srbije, da se Stara planina razvija, da se radi, a nadam se da će nadležno ministarstvo i potpredsednik Vlade, gospodin LJajić imati mogućnost da dođe do Svrljiga, da ode do Stare planine. Pozvao bih ga ovako javno da dođe i na „Belmožijadu“. To je turističko-privredna organizacija i manifestacija gde će biti preko 100.000 ljudi za tri dana. Na tom mestu se mogu videti kvalitetni proizvodi, domaća radinost, sportske aktivnosti i to je sve ono što naša Srbija, naš narod, naši seljaci neguju i poštuju, uvažavaju. Na jednom mestu se mogu kvalitetni proizvodi i probati, jer smo svedoci da nam je priroda dala sve, da u malim opštinama kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Merošina, Sokobanja, Knjaževac i veliki broj malih opština na jugoistoku Srbije imaju mogućnost da se bave poljoprivrednom, a kada se bavimo poljoprivredom kroz ovakve organizacije, kao što je „Belmožijada“, kao što je seoski turizam, kao što je lovni turizam, kao što je hotel Resort na Staroj Planini, sa direktorom Karadžićem na čelu. To je velika šansa da se poljoprivreda razvija. Da bi se razvijala poljoprivreda potrebni su i povoljni krediti.

Postavio bih pitanje direktoru Poštanske štedionice, gospodinu Kekiću, pošto Poštanska štedionica je jedna naša državna banka koja stvarno stavlja veliku pažnju na nerazvijena područja, na male opštine, jer smo svedoci da veliki broj malih opština kao što je bila i moja opština Svrljig, kao što je i Babušnica i još dosta takvih opština, nemaju svoje banke. Zbog toga je tu Poštanska štedionica koja svojom politikom želi da pokrije svako selo, svaku opštinu, da svojim povoljnim kreditima da mogućnost da se i male opštine razvijaju, jer bez kvalitetne banke, bez povoljnih kredita, a ovo govorim stvarno iz srca, Poštanska štedionica na čelu sa gospodinom Kekićem daje veliku podršku razvoju poljoprivrede, kvalitetni uslovi su tamo.

Još jedno pitanje – da li država Srbija i Ministarstvo poljoprivrede kroz program kreditiranja i subvenciju kredita daje subvenciju i povraćaj kredita za one klijente koji uzimaju kredite za poljoprivredu preko Poštanske štedionice?

Ja mislim da mi svi koji smo tu želimo dobar razvoj jugoistoka Srbije, razvoj poljoprivrede i zbog toga još jednom kao čovek koji dolazi iz jedne male opštine, iz najlepše opštine u Srbiji, Svrljiga, ispred Ujedinjene seljačke stranke…