Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Milija Miletić

Milija Miletić

Ujedinjena seljačka stranka

Govori

Zahvaljujem se, predsednice Skupštine.

Uvaženi ministre Šarčeviću, uvažene kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Inače, poslanik sam Ujedinjene seljačke stranke, izabran sa liste Srpske napredne stranke.

Inače, ja ovako počinjem od 2014. godine, od kad sam poslanik, jer želim da se čuje odakle dolazim, jer želim da se čuje kojoj stranci pripadam i ja ovde u Skupštini uvek govorim o problemima naših ljudi koji žive na teritoriji malih opština na jugoistoku Srbije, o problemima koje treba da rešavamo.

Doneli smo veći broj zakona kojim želimo da pospešimo razvoj jugoistočne Srbije, razvoj malih opština, malih sredina, kroz program i donošenje ovih zakona, sada kroz dopunu zakona, gde dajemo još godinu dana rok da se preregistruju oružja za sve naše ljude koji su zaljubljenici u lov, za one koji imaju trofejna oružja. To je dobro, zato što zbog nedovoljnog broja kadrova ljudi koji rade u policijskim stanicama, ne možemo završiti taj deo posla i to je stvarno preko i vrlo brzo trebamo uraditi u toku od narednih godinu dana.

Još nešto što je vrlo bitno za mene, vezano za ove zakone o školstvu, o osnovnom obrazovanju, za mene je vrlo bitno zato što stavljamo akcenat na ono što je potrebno. Gospodine ministre, sa vama uvek razgovaramo i uvek rešavamo probleme malih sredina, malih opština, malih škola koje imaju nedovoljan broj đaka. Evo, sada će biti završena i mreža škola, mreža odeljenja, gde iz brdsko-planinskih područja imamo veći broj takvih odeljenja koja će, trebalo bi da ostanu tamo da rade, da deca tamo uče, da tamo nastavljaju da rade, jer mislim da ćemo samo tako imati mogućnost da obezbedimo razvoj tih malih sredina… (Isključen mikrofon.)
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Kao i do sada, ja ću postaviti pitanja koja se tiču problema naših građana, sa akcentom na jugoistok Srbije, na brdsko-planinska područja, na naša sela. Konkretno pitanje Ministarstvu energetike, pošto lokalne samouprave na zahtev građana u svojim sredinama imaju potrebu da izgrade javnu rasvetu, da izgrade novu mrežu, nisko naponsku, i da bi to uradili, oni imaju potrebe i traže tehničku saglasnost od nadležnih institucije, gde je tu i elektrodistribucija. Kada oni podnesu zahtev, lokalne samouprave su tada uslovljene od elektrodistribucije da moraju tu elektromrežu, odnosno tu mrežu da daju u vlasništvo elektrodistribucije i na taj način, ukoliko to ne urade, oni ne mogu uraditi za građane tu elektromrežu, odnosno izgraditi javnu rasvetu. Ukoliko prihvate takav zahtev, tada lokalne samouprave krše Zakon o budžetskom sistemu, krše Zakon o javnoj svojini i imaće problema svi, odnosno oni koji rukovode lokalnom samoupravom.

Pitam nadležno ministarstvo, pošto se elektrodistribucija vodi, da je Zakonom o energetici to tako definisano, i moje pitanje je da se iznađe mogućnost da nema odgovornost ni rukovodstvo opštine, ukoliko po zahtevu građana želi da uradi nisko naponsku mrežu ili javnu rasvetu u nekim područjima gde to do sada nije bilo i da obezbede bolje uslove života za sve te građane, a normalno da niko nema odgovornost i da se ispoštuje elektrodistribucija, zato što oni to i rade. To je jedno pitanje.

Drugo pitanje isto Ministarstvu energetike. Konkretno, problem jugoistoka Srbije jeste da je loša elektromreža, loša instalacija, dotrajale bandere, što znači da je to rađeno 80-ih, 90-ih godina prošlog veka, da je napon slab, da je u nekim područjima na jugoistoku Srbije i 110, 120 volti.

Mislim da je tu potrebno što pre uraditi rekonstrukciju elektromreže, instalacija, jer je potrebno da svi građani, svi mi koji živimo na jugoistoku Srbije, živimo u seoskim područjima, da imamo iste mogućnosti, istu jačinu struje, jer isto i mi plaćamo tu struju, na isti način kao i oni koji imaju dobar napon, odnosno odličan napon i na taj način ti ljudi sutra mogu da obezbede sebi uslove da mogu da rade neki privatni posao. Imamo neka seoska područja u većem delu istočne Srbije, gde, recimo, imamo i opštinu Svrljig, Bela Palanka, Knjaževac, Boljevac, Gadžin Han i još takvih opština, gde su sela stara, gde je niskonaponska mreža urađena osamdesetih godina, da tu nije rađeno ništa i da je stanje, što se kaže, alarmantno.

Moje pitanje je - kada će se ući u postupak da se uradi kompletna rekonstrukcija elektroinstalacija elektromreže na jugoistoku Srbije u našim područjima koja sam sada naveo i da svi naši građani koji tamo žive imaju istu mogućnost da sutra, kada neki čovek želi da se bavi nekom poljoprivrednom proizvodnjom i žele da uključi, recimo mlin čekićar, da on to može da uradi, jer toliko je slab napon da to nije moguće?

Isto veliki problem su i bandere koje su dotrajale, koje su stare i voleo bih da mi to što pre uradimo i da to što pre završimo, da ljudi na jugoistoku Srbije imaju mogućnost da tamo nastave da žive i čak da se neko doseljava zato što je priroda dala sve, ima mogućnosti da se bavi poljoprivredom, zdrava sredina i sada na ovaj način da pojačamo i da obezbedimo bolje uslove, a normalno tu se mora postaviti internet, komunikacija zato što svi želimo da idemo, što se kaže, u bolju budućnost.

Još nešto, moram da kažem nešto pohvalno za ljude koji rade u Elektrodistribuciji, ljude koji rade na ovim poslovima, to su teški poslovi, da 2014. godine, kada je bila velika zima, kada je bio veliki sneg, kada su bili ledolomi, tada je ispao veliki problem, došlo je do ispadanja i visokonaponske mreže i niskonaponske mreže, gde je uz podršku naše Vojske, uz podršku svih, uz podršku svih ljudi koji rade u Elektrodistribuciji i Zaječar i Niš i okolnih, da su oni nadljudskim naporima uspeli da sve stave u funkciju i da na taj način obezbede uslove za …
Zahvaljujem se predsednice Skupštine.

Uvaženi ministre, kolege poslanici, ja sam podneo četvrti amandman kojim uvek želim doprinos i akcenat na razvoj nerazvijenih područja, brdsko-planinska područja, na jugoistok Srbije, na seoska područja i mogu da kažem da upošljavanje ljudi i upisa u centralni registar vidi se sve to ide kako treba.

Mogu da kažem nešto vrlo bitno, kao domaćin i kao čovek. Mi smo do 2012. godine imali kuću, našu zemlju Srbiju, koja je imala problema, gde je temelj bio opterećen, gde je počeo da se urušava, ali, dolaskom nove Vlade, dolaskom predsednika Vučića i svih nas ovde, počeo je temelj da se gradi novi. Sada je izgrađen novi temelj, naše kuće, naše zemlje Srbije.

Temelj je sada jak i ja sada očekujem da mi svi zajedno u budžetu za 2019. godinu nastavimo da gradimo, da radimo i da normalno naša kuća Srbija bude jaka, snažna i moćna, da stavimo akcenat da se gradi jugoistok Srbije, da stavimo akcenat da gradimo u našim selima, da damo podršku našim ženama koje žive na selu, našim mladim ljudima koji žive na selu, da damo podršku jugoistoku Srbije i normalno, pomoći našim mladim ljudima da se upošljavaju.

Program Vlade, Ministarstvo finansija, daju veliku šansu kroz budžet za 2019. godinu da se dobiju veće subvencije za jugoistočnu Srbiju, za brdsko-planinska područja, za devastirana područja.

Izgradnjom železnice, izgradnjom puteva, rešavanjem svih problema u infrastrukturi, to je šansa i mogućnost da se bolje i brže razvija jugoistočna Srbija.

Uvažene kolege poslanici, ja vas pozivam da podržite moj amandman, da podržite politiku razvoja jugoistoka Srbije i da mi svi zajedno damo još veću i snažniju šansu, mogućnost i podršku predsedniku Srbije da razvijamo jugoistok Srbije i našu celu Srbiju. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre finansija dr Mali, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam podneo amandman na član 2. u kojem uvek napominjem i govorim o razvoju nedovoljno razvijenih područja, o područjima iz kojeg ja dolazim Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han i još veliki broj takvih opština na jugoistoku Srbije su područja koja su do 2000. godine imali veći broj fabrika, ali posle 2000. godine te fabrike su gašene, ljudi ostali bez posla i bili na ulicama. Sada polako, ali sigurno, ljudi dobiju svoja radna mesta, imaju svoje, što se kaže, socijalno i zdravstveno osiguranje, obavezno, odrađeno, i vidi se pomak ka boljem životu za sve te ljude.

U budžetu za ovu 2019. godinu stvarno se vidi velika šansa i do sad je u tim područjima urađeno dosta, urađeno je puno, upošljen je veliki broj ljudi. Po prvi put u budžetu 2018. i 2019. godine daje se mladim bračnim parovima, nezaposlenim porodiljama finansijska pomoć, i to će biti veliki podstrek za razvoj takvih područja.

Uvek sam govorio da se pomaže poljoprivreda, žene na selu. Sada to i u ovom budžetu i u ovom sledećem budžetu već ima i izdvajaju se dosta velika sredstva za te namene, jer bez ulaganja u naše žene koje žive na selu, da imaju finansijsku mogućnost za stvaranje bračne zajednice, za mlade ljude na selu koji imaju mogućnost da kroz razvoj poljoprivrede mogu tamo da žive. To je podstrek da tamo ljudi nastave da žive.

Budžet za 2019. godinu je budžet razvojni, socijalni i stvarno budžet kojem trebamo dati podršku. Ja ću kao poslanik USS, ali izabran sa liste SNS dati podršku budžetu i svim zakonima koji se nalaze na dnevnom redu, jer mislim da je ovo neophodno i 2019. godina biće preokret za razvoj jugoistoka Srbije i za razvoj celokupne Srbije. Hvala još jednom.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege poslanici, podneo sam amandman na član 3. kojim želim da stavim akcenat na nerazvijena područja, na brdsko-planinska područja, na područja sa otežanim uslovima života, gde i sada, kao i ranije, Vlada Republike Srbije i njen predsednik, gospođa Ana Brnabić i predsednik Vučić, svi zajedno radimo i u tim područjima se bolje živi.

Vidimo sad u budžetu za 2019. godinu da ima mnogo veća izdvajanja za seoska područja, za one žene koje žive na selu, po prvi put je sada mogućnost da dobiju finansijsku pomoć kada rađaju na selu.

Još jedna stvar za sve nas koji tamo živimo. Vrlo je bitno da se radi na svim onim stvarima, kao što je infrastruktura. Konačno ćemo sada u toku naredne 2019. godine raditi i rekonstrukciju železničke pruge koja ide od Niša, preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, Negotina, Prahova, odnosno prema Boru. Ta pruga je za sve nas vrlo bitna, jer na toj pruzi ima građevine, ima mostova koje je radio naučnik, čovek koji je veoma prepoznatljiv, Milutin Milanković.

Pozivam kolege poslanike da dođu da obiđu opštinu Svrljig, da dođu da obiđu lepote našeg kraja, da odemo svi do Stare planine, do bisera na Staroj planini, da vidimo kako je lepo urađen put. I sve je to odrađeno u prethodnom periodu, a nastaviće da se radi sada, rekao sam, železnička pruga.

Ulaganje u infrastrukturu, za sve nas to je vrlo bitno. Siguran sam da će Vlada nastaviti u 2019. godini da radi, da se da više sredstava za jugoistok Srbije, za izgradnju na jugoistoku Srbije, završetka Koridora i svega onog za sve nas koji ostajemo tamo da živimo.

Poljoprivreda i selo, to je naša šansa. Razvoj jugoistoka Srbije je naša šansa.

Još jednom pozivam sve kolege da glasaju za moje amandmane. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se predsednice Skupštine.

Uvaženi ministre finansija gospodine Mali, kolege poslanici, ja sam podneo amandman na član 1. vezano za Predlog zakona o centralnom registru socijalnog osiguranja, jer mislim da je to potrebno da stavimo akcenat na nerazvijena područja, na brdsko-planinska područja, a prethodna Vlada i sadašnja Vlada daje podršku nerazvijenim područjima iz kakvog ja dolazim, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored grada Niša. To su područja u koja se ulaže, gde je sada i veći broj ljudi koji su uposleni, a setimo se perioda do 2000. godine opština iz koje ja dolazim, to je bila jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji, a u vremenu tom 2000. godine ugašen je veliki broj radnih mesta, firme koje su bile uspešne i na taj način ti ljudi su izgubili pravo na rad.

Unazad nekoliko godina stavlja se veliki akcenat na razvoj takvih opština, takvih sredina, kroz program infrastrukture, uvođenje novih programa za stimulaciju zapošljavanja, unošenjem novih programa za razvoj poljoprivrede sa akcentom na mlade poljoprivredne proizvođače, na žene na selu i to daje rezultate.

Uvaženi ministre Mali, ja vas pozivam da svojim mogućnostima obezbedite još sredstava u budžetu za 2019. godinu, da damo podršku malim opštinama, da damo podršku našim selima, da damo podršku jugoistoku Srbije i normalno razvoju grada Niša, jer grad Niš je motor pokretača razvoja jugoistoka Srbije.

Siguran sam da će Vlada na čelu sa našom Anom, da naš predsednik Srbije i svi mi zajedno, imati mogućnost da obezbedimo bolju budućnost za sve one ljude koji žive na selu od sela, žive na jugoistoku Srbije i na taj način, siguran sam, razvoj našeg jugoistoka Srbije imaće siguran razvoj i naše Republike Srbije.

Pozivam sve kolege poslanike da daju podršku mojim amandmanima, jer ja kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke, podržavam i Vladu Republike Srbije i našeg predsednika gospodina Vučića, jer, siguran sam, to je jedini način da damo veću slobodu većem razvoju svih nas koji živimo tamo. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se, uvažena predsednice Skupštine.

Kolege poslanici, ja ću kao i dosad postaviti određena pitanja koja se tiču konkretno problema naših građana, naših poljoprivrednih proizvođača i ljudi koji žive na selu, od sela i na jugoistoku Srbije.

Ovo moje pitanje je usmereno ka Ministarstvu saobraćaja, „Putevima Srbije“, a i gradu Nišu. Inače, moje pitanje se tiče konkretno rekonstrukcije izgradnje dela puta, koji ide od kraja ulice Knjaževačke. Oni koji žive u tom kraju znaju ulicu Knjaževačku i znaju taj deo. To je gradska opština Pantelej, a taj deo puta je bio do 2010. godine u nadležnosti „Puteva Srbije“. Inače to je bio državni put i u to vreme vlast koja je vodila i državu i vodila grad Niš je taj put prebacila na nadležnost grada Niša, da grad Niš radi i rekonstruiše i održava taj deo puta, što je bila još jedna od grešaka te vlasti koja je u to vreme vladala.

Ovaj deo puta koje sam malopre pomenuo, to je završetak Knjaževačke ulice prema Mačvanskoj petlji, tu je blizu šest kilometara dužina tog dela puta i vrlo je frekventan put. Unazad 20 godina taj deo puta je loše održavan, nije urađeno ništa i u katastrofalnom je stanju. Udarne rupe, velike, i mislim da je za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije, za sve one koji žive na teritoriji grada Niša, koji žive u Svrljigu, Knjaževcu, a dolaze do Niša, bitno je da se taj deo puta što pre rekonstruiše, uradi, a mislim da bi bilo najbolje za sve nas koji tamo živimo da preduzeće „Putevi Srbije“ ponovo preuzme gazdovanje nad ovim delom puta, jer je to najlakše i najbolje i da se taj put održava na najbolji način.

Inače, dužina, rekao sam, je oko šest kilometara. Vrednost tih radova bila bi oko 170 miliona dinara i izgradnjom, rekonstrukcijom tog dela puta bilo bi za sve ljude koji tamo žive, ima ljudi koji žive u selu Malče, selo Matejevac, Donja Vrežina, Pasjače i oni koji žive u Svrljigu, jer veliki broj mojih Svrljižana živi i radi u Nišu, ali dolaze u Svrljig, obilaze naša sela, to važi i za ljude iz Knjaževca, koji žive u Nišu, imaju svoje porodice, da taj deo puta što pre završimo.

Inače, nešto što je vrlo bitno, a to svi moramo da znamo, radi se i naplatna rampa u delu Malčanske petlje i kada ta naplatna rampa bude završena, tada će biti obaveza svakog onoga ko želi da ide na autoput da plati tu putarinu, što je normalno. Sa druge strane, veliki broj naših ljudi koji sada putuju od Svrljiga, Knjaževca, idu prema Nišu, idu tim delom autoputa zato što je ovaj put u veoma lošem stanju. U ovom delu puta ima veliki broj privrednih subjekata, koji su veoma aktivni, koji odlično rade i još jednom bih zamolio i pozvao nadležne u „Putevima Srbije“, zamolio bih nadležno Ministarstvo saobraćaja, a i grad Niš da se što pre uđe u proceduru i da se obezbede sredstva za rekonstrukciju, kompletnu rekonstrukciju ovog dela puta, jer je stvarno bitan za sve ljude koji tamo žive, koji tamo funkcionišu, za one poljoprivredne proizvođače koji idu u svoja sela, koji idu do Niša, bave se proizvodnjom određenih poljoprivrednih proizvoda, a u Nišu na pijaci prodaju.

Sa izgradnjom ovog dela puta biće stvarno velika relaksacija za sve one koji tamo žive, a ujedno, još jednom, napominjem, da će u 2019. godini biti izgrađena naplatna rampa u delu Malčanske petlje i ta naplatna, normalno, iziskuje veća sredstva za sve one koji bi išli preko autoputa, kao što to sada rade.

Siguran sam da će nadležno ministarstvo i „Putevi Srbije“ iznaći mogućnost, jer vidim da u budžetu 2019. godinu ima velikih ulaganja u infrastrukturu, u izgradnju, što je dobro za sve nas, da taj deo puta završimo. Dobro je za one ljude koji žive u Nišu, dobro je za one ljude koji žive u Svrljigu, a rade u Nišu, za one iz Knjaževca, jednostavno za svakog meštanina u gradu Nišu je taj put vrlo bitan i izgradnja tog dela puta je za sve nas neophodna.

Još jednom, siguran sam i imam veliko poverenje u našu premijerku, u predsednika Srbije i očekujem da će se ovo završiti. Hvala još jednom.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena ministarka pravde, uvaženi predstavnici MUP-a, kolege poslanici podneo sam amandman na član 3. sa kojim želim da stavim akcenat na nerazvijena područja, na razvoj tih nerazvijenih područja i za odbranu od poplava, požara i svih neželjenih stvari u nerazvijenim područjima.

Inače, ja sam unazad, juče i prekjuče, govorio za problem koji je bio na Staroj planini, Svrljiškoj planini, gde je bio veliki požar i sada mogu da kažem da je požar, što se stručno kaže, likvidiran od strane pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice, i da su ostali još mali džepovi koji se moraju likvidirati. To je velika stvar i za sve nas je vrlo bitno koji živimo u tom delu naše Srbije.

Inače, jedinica vatrogasno-spasilačka policija, d.v.d. društvo, ljudi koji rade u šumskoj upravi, svima smo zahvalni zato što rade maksimalno dobro svoj posao. Upotrebljeni su i helikopteri za gašenje požara i mislim da smo ovim pokazali da imamo mogućnosti i snage da upotrebimo sve svoje kapacitete koji se šire, koji jačaju kroz nove programe, kroz nove zakone, koje sada usvajamo.

Ujedno bih vas pozvao, uvaženi ministre pravde, uvažena ministarko pravde, da zajedno sa ministrom Stefanovićem, obiđete našu opštinu, obiđete ta područja, da vidite lepote našeg kraja, a ujedno bih pozvao i kolege iz MUP-a, da prenesu našem ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Stefanoviću, da je jugoistok Srbije, da je Niš kao centar jugoistoka Srbije grad koji je sada siguran za život, gde više nema onih loših stvari, koje su bile u prethodnom periodu, da se radi na izgradnji objekata, gde naši policajci rade, gde žive, odnosno za sve nas mogu da kažem da je vrlo pohvalno i dobro što i naša policijska uprava u Nišu, gospodin Virijević, je veoma aktivan i zajedno sa njim, sa policijskom upravom u Nišu, sa policijskim stanicama Svrljig, Bela Palanka i svi ostali želimo da uspemo, da bude još mirnije i bolje nego što je bilo do sada.

Još jednom, pozivam sve kolege poslanike da podrže moj amandman, jer ja kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, stvarno želim podršku jugoistoku Srbije i Nišu, kao centru jugoistočne Srbije. Hvala još jednom.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Marinkoviću.)
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvažena ministarka, kolege poslanici, podneo sam amandman na član 4, gde se ponovo stavlja akcenat na zaštitu nerazvijenih područja za razvoj istih, jer suština svega jeste da u malim opštinama kao što je opština Svrljig, Bela Palanka, Vladičin Han, opštine na jugoistoku Srbije, tamo se dešavaju uvek veliki problemi, i kad su požari i kad su poplave. Normalno, mi sada donosimo zakon kojim dajemo mogućnost da sve te stvari predupredimo, da zaštitimo imovinu naših ljudi.

Najbitnije od svega toga, primer dobre prakse jeste – današnjeg dana je vatrogasna služba uspela da ugasi požar na Staroj planini, na Svrljiškim planinama, što je znak stvarno efikasnog rada naše policije, naših vatrogasaca i svih nas koji radimo tamo i živimo na jugoistoku Srbije.

Pozivam sve kolege poslanike da podrže moj amandman, gde stavljam akcenat na jugoistok Srbije, gde stavljam akcenat na nerazvijena područja, jer ovakvim angažovanjem mi štitimo imovinu naših opština, naših sela, naših poljoprivrednika i na taj način dajemo šansu za razvoj nerazvijenih područja. Kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke, pozivam sve kolege da glasaju za moj amandman, da glasaju za nas i za našeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer znam, siguran sam, da ćemo samo tako uspeti da spasimo te male sredine i male opštine.
Zahvaljujem predsednice Skupštine.

Postavio bih nekoliko pitanja konkretno Ministarstvu ekologije, pošto dolazim iz kraja gde je životna sredina veoma lepa, gde ima stvarno velika šansa za razvoj i turizam i svega ostalog.

Moje pitanje se tiče konkretno grada Niša, pošto znamo da u prethodnom periodu 2010. godine, tadašnje Ministarstvo ekologije je opredelilo 20 miliona dinara za rešavanje problema otpada, ostataka u kompleksu Elektronske industrije u Nišu.

Inače, Elektronska industrija u Nišu je formirana 1948. godine. Znači, 70 godina ima do sada. Do 2000. godine elektronska ima blizu 25.000 radnika, ali posle 2000. godine, dešavale su se loše stvari, gde je počelo da se gubi, da nestaju radnici, da nema posla, ali u kompleksu Elektronske industrije u Nišu ostale su loše, otrovne hemijske supstance u bilo kom agregatnom stanju, da li je tečno, da li je vazduh, da li je čvrsto agregatno stanje, to sve nije dislocirano. Godine 2010. opredeljeno je 20 miliona dinara da se to dislocira i do današnjeg dana to nije urađeno.

Mislim da to stvarno nije dobro, jer za sve građane koji žive u tom delu, te hemijske supstance mogu praviti štetu i biti loše i za životnu sredinu i za sve one koji tamo žive i mislim da bi trebalo što pre to rešiti.

Mene stvarno interesuje zašto to tada nije urađeno, gde su ta sredstva koja su opredeljena?

Inače, načelnica okruga Draga Spirovska je na inicijativu određenih građana ponovo potencirala da se taj problem reši, jer smo svedoci, privatizacija je urađena kako je urađena. Tamo je to ostalo nezaštićeno, ta hemijska supstanca i taj otrovni materijal i bilo bi dobro, ukoliko postoji mogućnost, da zajedno sa načelnicom okruga sa Dragom Spirovski, koja se stvarno trudi da na svaki način obezbedi što bolje uslove za život svih građana na teritoriji nišavskog okruga, a i samog Niša, da se obezbede sredstva u budžetu za 2019. godinu i da konačno se dislociraju te otrovne supstance koje štete životnoj sredini, a i svim ljudima mogu štetiti koji tamo žive. To je jedno pitanje.

Voleo bih da mi se odgovori šta je sa tim novcem koji je dobije 2010. godine, da li je upotrebljen, gde je upotrebljen i zašto nije urađeno?

Pošto ovih dana u mom kraju odakle ja dolazim ima velikih požara, veliki problem, moje pitanje je Lovačkom savezu Srbije, pošto imamo dosta naših lovaca koji su aktivni u zaštiti životne sredine, a konačno sada je urađen izbor u Lovačkom savezu Srbije, čestitao bih novom rukovodstvu, Bratislavu Ćirkoviću, kao predsedniku Lovačkog saveza Srbije i pozvao bih ga da, zajedno sa svojim Lovačkim savezom, učestvuje sa svima nama u gašenju požara, u zaštiti životne sredine, jer je svima nama bitno koji živimo tamo na jugoistoku Srbije. Bratislav Ćirković je iz Niša i sada je predsednik Lovačkog saveza Srbije da zajedno sa prethodnim predsednikom, zajedno rade na tome da se učestvuje u gašenju požara, da se pomogne našim ekipama koje su na terenu i da zajedno sa šumarima, sa ljudima koji rade u šumi, da radimo svi zajedno, da se spasimo, što se kaže, jer je stvarno veliki problem kada je požar, a sada je kod nas to velika vatra.

Još jedno pitanje i podrška Lovačkom savezu Srbije da se uključi u svim ovim stvarima, da štitimo našu životnu sredinu i da se zaštitimo od požara i neželjenih dejstava vatre i svega ostalog. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se, predsednice Skupštine.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman vezano za član 2. oko problema klizišta, a gde je klizište tu imamo potrebe da radimo i neke druge stvari.

Rekao bih neke stvari konkretno vezane za problem koji se dešava sada na Staroj planini, tu je sada i ministar, da obavestim prisutne, požar koji je sada već treći dan tamo, da ljudi rade punim kapacitetom, da su tamo sada i helikopteri koji gase požar, da je uključeno preko 20 vatrogasaca iz Svrljiga, Niša i okoline i Bele Palanke i Pirota. Požar se polako lokalizuje, što znači da je to dobro. Ekipe koje rade na terenu, vatrogasci su stvarno efikasni, oprema je vrlo dobra, ali imamo veliki problem, a to je zbog velikog dima i mraka koji dolazi, pa ljudi moraju polako da se sklanjaju i sutra se mora nastaviti sa gašenjem požara.

Inače, požar preti da upali borovu šumu, bukovu šumu i da se proširi, jer je tamo veliki vetar i veliko nevreme, a za sve nas koji tamo živimo, ta šuma je vrlo bitna i normalno svi zajedno želimo da to zaustavimo na najbolji način.

Ovim sadašnjim gestom i učešćem helikoptera sa strane Bele Palanke, bilo bi dobro, ukoliko postoji mogućnost, da helikopteri sutrašnjeg dana dopreme vodu do vrha Svrljiških planina da bi naši vatrogasci mogli lakše da dođu, da gase požar, da bi se sve to zaustavilo.

Mislim da ovo što sada radimo, ovi zakoni, to je vrlo dobro, da ne kažem to je odlično za nas, formiranje d.v.d društva za gašenje požara i za sve ono što je potrebno, a ujedno, uvaženi ministre i potpredsedniče Vlade, hteo bih još jednom da vas pozovem da obiđete naš kraj i da obezbede jedan terenski auto za policijsku stanicu kod nas u Svrljigu, jer je to neophodno da mogu da dođu naši i policajci i vatrogasci do svakog dela naše opštine, a i van nje. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi predstavnici MUP, podneo sam amandman sa akcentom na kom govorim uvek na nerazvijena područja, za brdsko-planinska područja, za opštine kao što su slični mojoj opštini, Svrljig, Gadžin Han, Bela Palanka, i veći broj takvih opština.

U svom amandmanu sam stavio akcenat vezan za problema klizišta, ali sada bih nešto više rekao konkretno za problem koji se desio juče i danas u mom kraju, u opštini iz koje ja dolazim, gde se desio jedan veliki požar. Što se tiče svih nas u Svrljigu i u tom delu našeg regiona, imali smo dosta takvih požara koji su bili veoma problematični, veliki, 2007. godine. Sada se desio jedan takav veliki požar koji je počeo juče u 10,00 časova, gde su vatrogasne jedinice bile na terenu, počeo je u Beloj Palanci, tako da su sada Svrljiške planine i deo Zelenog vrha, gde se požar širi prema Staroj planini i širi se velikom vrzinom. Zbog suvog rastinja, zbog nepristupačnog terena vatrogasno-spasilačke jedinice su na terenu, stalno su mobilne, aktivne su.

Sada sam hteo ovde u Skupštini da obavestim vas, predstavnike ministarstva, predstavnike Sektora za vanredne situacije, pretpostavljam da će opština Svrljig da uvede i vanrednu situaciju, zato što je stanje alarmantno, zato što ima veliki broj ljudi koji su ugroženi, ugrožene su i životinje, zato što taj deo naše opštine i jugoistoka Srbije veoma je dobar za ispašu stoke, tako da je sada takva situacija da su sada već četiri ili pet ekipa na terenu, naših vatrogasaca spasilaca, i mi smo angažovali dobrovoljno vatrogasno društvo iz mog kraja i želimo svi zajedno da pokušamo da lokalizujemo taj požar koji se širi velikom brzinom.

Sve su to stvari koje su za nas koji živimo u tom kraju vrlo bitne, i mislim bilo bi dobro, ukoliko je to moguće, da nadležno MUP, u okviru svog delokruga rada i Sektor za vanredne situacije da se obezbedi jedan helikopter koji bi mogao da učestvuje u gašenju požara zbog toga što naši vatrogasci spasioci nemaju mogućnosti, jer su to stvarno velike kosine i nepristupačni tereni, suvo šiblje, rastinje počelo da gori, bukova šuma. Inače, naš kraj je prepoznatljiv po toj šumi, po kvalitetu, po zdravoj sredini. Ali, stvarno je bitno za sve nas da uspemo da lokalizujemo taj požar, i bilo bi stvarno dobro, i pozivam vas iz ministarstva iz sektora da se angažuje neki helikopter da pomogne našim ljudima da ugasimo taj požar da se ne širi i da ne pravi veliku štetu. Hvala još jednom .
Ministre Kuburović, uvaženi saradnici iz Ministarstva pravde, MUP, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga, a to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Izabran sam sa liste SNS, ali u Skupštini Srbije predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku.

Pošto smo svedoci svih onih loših stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu, naša mala opština iz koje ja dolazim, opština Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han i veliki broj takvih opštine uvek su bile u velikim problemima kada su bile teške situacije, kada su bili požari 2007. godine, 2010. godine kada su bile poplave, kada je bila suša, kada je bio grad, kada je bila zima. Sve se to dešavalo u našim malim opštinama.

Zato ću ja ovde govoriti o tim stvarima. Jeste, imam malo vremena, ali napomenuću samo nekoliko stvari. Vrlo je bitno da sad ovaj zakon usvojimo. Vrlo je bitno zato što smo mi, kao lokalna samouprava, kada sam ja bio predsednik opštine do 2014. godine, imali organizaciju Regionalnog štaba za vanredne situacije i kada je sa nama bio gospodin Predrag Marić, gde smo svi zajedno učestvovali u svim tim aktivnostima gde je bilo i gašenje požara 2007. godine, 2010. godine odbrane od poplava, zaštita od zime, od velikog snega. Stvarno je bila velika potreba za formiranjem dobrovoljnog vatrogasnog društva. To je nešto vrlo bitno. Mi smo to uradili i o tome može da kaže i gospodin Marić. Imali smo i jednu akciju gde su naši ljudi, koji rade u tom društvu, koji su bili aktivni, pomagali našim vatrogascima.

Vrlo je bitno za sve nas u ovom zakonu, ja sam policijski sin, meni je otac bio policajac, i za mene je vrlo bitno da policajci, da ljudi koji rade na bezbednosti naših građana imaju mogućnost da imaju veću platu, da onaj ko mnogo radi ima veću platu. Normalno, ne smemo zaboraviti one ljude u policiji koji rade na upravnim poslovima, oni ljudi koji rade sa našim strankama, jer su ti ljudi vrlo bitni u sistemu MUP.

Još jednom, mislim da je sve ovo dobro što sada radimo. Mislim da je potrebno da u narednom periodu još više stavimo akcenat na te male opštine, na te male sredine, na ta d.v.d društva, da ona mogu biti aktivnija i da se tim društvima obezbedi čak i oprema.

Mi smo iz lokalne samouprave obezbedili opremu za d.v.d društvo. Ta oprema je sada kod naših ljudi. Očekujemo da zajedno, uz još bolju edukaciju, uz pomoć naših vatrogasaca, radimo na poboljšanju uslova, jer opština Svrljig, opština Bela Palanka, te male opštine imaju veliku teritoriju, brdsko-planinska područja i stvarno treba bolja organizacija.

Ujedno bih sada, pošto ministar Stefanović nije tu, podsetio njegove kolege saradnike…

Samo da završim, izvinite.

… kada ste bili kod nas, u Svrljigu je otvorena policijska stanica, novi objekat. Tada je obećano da se obezbedi jedno terensko vozilo, neki džip ili tako nešto, baš zbog potrebe da se zaštitimo od teških stvari, da dođemo u svakom trenutku do svakog našeg sela, do svakog našeg građanina.

Još jednom, hvala. Ja ću kao poslanik USS glasati za sve ove zakone, jer mislim da je neophodno da ovo usvojimo, jer je to potrebno građanima Srbije. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se.

Postavio bih jedno pitanje baš iz delokruga naših sredina. Pošto smo imali skoro zakon, gde je bio naš ministar ekologije, gde smo govorili o problemima ekologije, ja bih sada postavio pitanje Ministarstvu ekologije i nadležnom sektoru za vanredne situacije. Konkretno, tiče se demontiranja radioaktivnih gromobrana koji se nalaze na teritoriji grada Niša.

Inače, svedoci smo da veliki broj naših građana ima dosta zdravstvenih problema, svedoci smo da ti problemi ne znamo od čega dolaze, ali mi bismo želeli da znamo. Pošto znamo da je 2009. godine donesen Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja, u okviru koga je bila odredba da se do kraja 2014. godine moraju demontirati svi radioaktivni gromobrani, imam informacije da su u tom periodu, 2009-2010. godine, bila obezbeđena sredstva iz budžeta Republike u budžet grada Niša da se demontiraju ti radioaktivni gromobrani. Kao što znamo, to do sada nije urađeno.

Prošli su svi rokovi, verovatno su sredstva potrošena nenamenski, a i dalje su gromobrani prisutni. To su stvarno radioaktivni gromobrani koji su veoma štetni i bilo bi dobro da Ministarstvo ekologije ili neka druga institucija iznađe mogućnost da se obezbede sredstva za demontiranje tih radioaktivnih gromobrana sa teritorije grada Niša i okoline, jer mi želimo na taj način da obezbedimo zdravu životnu sredinu, da obezbedimo sigurnije zdravlje ljudi, a s druge strane da to bude urađeno što brže i da na taj način svi mi koji tamo živimo, živimo slobodnije i da živimo sigurno.

Inače, ja sam se malo i raspitao, naknada za demontiranje tih radioaktivnih gromobrana košta blizu 300 hiljada dinara i to rade samo kuće, recimo kuća „Vinča“, Institut „Vinča“ bi to mogao da uradi i ta sredstva bi trebala da se obezbede.

Nadam se da ću imati što pre informaciju šta je urađeno sa tim novcem koji je bio obezbeđen za demontiranje tih gromobrana u periodu 2009. godine i konačno da obezbedimo sredstva i iznađemo mogućnost da se ti gromobrani demontiraju, obezbedi sigurnost i ono što je potrebno, a ima ih blizu 30-ak. Ima ih i na stambenim objektima, ima ih i na privrednim subjektima koji su neki u stečaju, pa se ne zna ko je vlasnik, zato što ih ima 10 ili 12 koji su možda kupili neki objekat gde se nalazi taj radioaktivni gromobran. Baš zbog toga, možda, i ne mogu se ukloniti, jer bi to trebalo da urade ti privredni subjekti gde se nalazi taj gromobran ili vlasnik zgrade.

Zbog toga mi moramo obezbediti ponovo sredstva da se ti gromobrani dislociraju, pomere, da se stavi gromobran koji nije štetan, koji nikome sutra ne može praviti štetu. Siguran sam da ćemo imati tu mogućnost da to uradimo što pre.

Inače, načelnica okruga Dragana Sotirovska je u prethodnom periodu pokušavala više puta. Ja se još jednom njoj zahvaljujem na inicijativi, jer se ona stvarno svim srcem zalaže da se obezbede bolji uslovi života za sve građane na teritoriji Nišavskog okruga.

Još jedno pitanje moje jeste – kada će se demontirati radioaktivni gromobrani koji se nalaze na teritoriji grada Niša, na teritoriji Nišavskog okruga i da se proveri šta je sa tim sredstvima koja su u prethodnom periodu plaćena i gde su otišla ta sredstva?

Još jednom se zahvaljujem. Siguran sam da ćemo imati mogućnost da, kada to rešimo, imamo zdraviju budućnost za sve nas koji živimo na teritoriji jugoistočne Srbije. Hvala još jednom.