Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta posebna sednica

01 Broj 06-2/123-17

2. dan rada

29.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Brnabić, daćemo vam podršku, u to nemojte da sumnjate, a najvažniji razlog jeste taj što u svom radu imate rezultate. Neki mogu da ih osporavaju, neki mogu da ih vide. Oni koji ih uopšte ne vide, njima nema pomoći, verujte.

Ako ćemo od izuzetaka da pravimo pravilo, onda ova zemlja nema nikakvu budućnost.

Moram da vam kažem da morate da date sve od sebe da ove programske ciljeve koje ste izneli u svom ekspozeu i ostvarite, a reći ću vam i zašto. Zato što tokom čitave ove diskusije neko je optuživan, a reći ću tačno i ko je optuživan, predsednik Republike Aleksandar Vučić, da se bavi manipulacijom podacima. Pa su kolege poslanici iz bivšeg režima stalno iznosili neke podatke. Evo, ja ću samo nekoliko podataka da iznesem, ali počeo bih od ovoga.

Recimo, jedan moj uvaženi kolega kaže da su devizne rezerve Republike Srbije danas manje za milijardu, ali nije rekao čega. Ako pogledate, manje su za milijardu dolara, ali bih isto tako bio u pravu kada bih rekao da su veće za milijardu evra, zbog kursne razlike između 2008. godine odnosa između dolara i evra i današnjeg dana.

Zar to nije manipulacija činjenicama? Ili, recimo, još jedan podatak koji je jako bitan. Ovde su poslanici bivšeg režima skakali od radosti i od sreće manipulišući jednom činjenicom, a to je da je Narodna banka u završnom finansijskom računu za 2013. godinu iskazala gubitak.

Kada pogledate finansijski izveštaj, izgleda da je zaista tako, ali niko od tih manipulatora podacima nije rekao da taj finansijski izveštaj je umanjen zbog pada cene evra i ostalih deviza u deviznim rezervama, i da to što Narodna banka ima negativno poslovanje znači da u privredi i među građanima ima više novca. Ali, to im ne odgovara. Još kažu – mi to ne znamo, mi se u to ne razumemo.

Kada pričaju o javnom dugu, takođe iznose podatke koji mogu da se nazovu manipulacija. Evo, jedan kolega poslanik kaže 31.12.2013. godine javni dug Republike Srbije bio je 15 milijardi i 116 miliona evra, a danas je, odnosno 31.12.2016. godine 24 milijarde i 820 miliona evra. I jedan i drugi podatak su tačni, ali je iskazivao babe i žabe, i to nije iz neznanja, nego iz zlobe i pakosti, zato što su direktne obaveze bile 15 milijardi i 100 miliona. Međutim, indirektne su uvećavale to za još dve milijarde i 600 miliona, što ukupno iznosi 17 milijardi i 700 miliona, tako da je javni dug za pet godina skočio za nešto manje od sedam milijardi evra, i to je tačan podatak.

Polako, doći ćemo i do toga kako je nastao taj javni dug. Sačekajte malo, što ste nestrpljivi? To je ruka i delo bivšeg režima. Sad ćemo i o tome. Znate, mi ovde u Skupštini izbegavamo da govorimo neke stvari, odnosno ne dajemo kvalifikaciju da neko ko ne govori istinu, da ga nazovemo pravim imenom, nego mu kažemo iz vaspitanja – ne govorite istinu.

Nećemo da kažemo onu ružnu reč. Niko neće da kaže da je 2013. godine iz budžeta Republike Srbije isplaćeno 90 milijardi dinara na kredite sa kojima SNS i Vlada u kojima učestvuje nema nikakve odgovornosti. To su krediti koje je podizao bivši režim.

Kada se zadužite da biste platili glavnicu kredita, da biste platili kamatu kredita, taj iznos sa kojim ste se zadužili pripisuje se vašoj glavnici. Zbog otplate kamate iz 2013. godine u 2014. godini imamo povećanje iznosa za otplatu kamata i ona već iznosi 113 milijardi dinara ili 900 miliona evra. Opet su plaćene samo kamate, a podignut je kredit da bi se platile te kamate zato što nismo imali privredu koja je mogla da izdrži to zaduženje, a privredu smo nasledili od bivšeg režima.

U 2015. godini, tačni podaci, kamate su iznosile 131 milijardu dinara ili milijardu i 50 miliona evra. To je opet plaćeno zaduženjem države zbog kredita koje ste vi podizali i kamata koje moramo mi da otplaćujemo, a vi ste ih pravili.

Godine 2016. plaćeno je na osnovu kredita koje ste vi podizali kamate u iznosu od 139 milijardi dinara, odnosno milijardu i 100 miliona evra. Što to ne kažete? To je vaših ruku delo. Da li se stidi neko od vas? Ne bogami, taman posla. To je ukupno iznosilo 4 milijarde i 200 miliona evra novih obaveza države. Kada pitate odakle toliki javni dug, svi su podaci dostupni, javni, …

Samo da vam kažem, vi volite da kažete da je matematika egzaktna nauka, a ja koristim srpske reči, precizna, znači nema greške.

Idemo dalje. Milijardu evra, igrao se neko sa dve banke – Razvojnom bankom Vojvodine i Agrobankom. To je isto plaćeno iz budžeta Republike Srbije.

Idemo dalje. Četiristo miliona evra dug za subvenciju poljoprivredi iz 2009, 2010, 2011. i 2012. godine. Hoćete dalje?

Vojne penzije koje nisu usklađivane od 2008. godine zbog pretnje gubitka pred sudom. Što ne galamite? Istina vas boli, pa šta da vam radim? Dve stotine miliona evra.

Tu je i ministar Vujović koji će sve da potvrdi. Nisam još došao do kraja. Imate u strukturi našeg javnog duga 6 milijardi dolara koje smo nasledili po kursu 1,34 u odnosu dolar – evro, a danas je 1,05, pa imamo zbog vaših 6 milijardi dolara kursne razlike u budžetu koje utiču na javni dug u iznosu od milijardu i 620 miliona evra.

Svi ovi podaci koje sam izneo su tačni, dostupni su svima. Čudi me da neke kolege poslanici koji su učestvovali i podržavali mogu da me pogledaju u oči, što znači da su bez skrupula, a ko je bez skrupula je bez časti, ko je bez časti ne može da vodi Srbiju. Zato morate da date sve od sebe da vaši programski ciljevi, gospođa Brnabić, uspeju. Zamislite da oni koji ovde ne govore istinu šta će da rade kada dođu na vlast. Srbija ih više ne zaslužuju na vlasti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović. Imate 46 sekundi.

Sonja Pavlović

Poslanički klub samostalnih poslanika
Gospođo Brnabić, ne može brže, bolje, jače ako imamo premijera kome treba mentor, ako imamo Vladu kontinuiteta spornoga kvaliteta, ako je ta Vlada donela set zakona direktno škodljivih po građane Srbije, ako ta Vlada proglasi lični interes za interes od javnog značaja zarad sprovođenja projekata tipa „Beograd na vodi“.

Možda će Ministarstvo životne sredine imati čime da se bavi. Pitam – ko će biti vlasnik životne sredine o kojoj će se baviti to ministarstvo kada ste sve što je moglo da se proda prodali? Hvala najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

Uvažena predsednice Skupštine, poštovana mandatarko, gospođo Brnabić, kandidati za ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Ja u Skupštini Srbije predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, a izabran sam sa liste SNS – Aleksandar Vučić.

Ja ću vas, kao mandatara, podržati bezrezervno. Baš zbog toga što znam da ste dobra osoba, da ste dobar čovek. Baš zbog toga što znam da ste stručni i baš zbog toga što znam da dolazite, da vaša krv jednim delom jeste iz Babušnice. To je opština koja se nalazi na jugoistoku Srbije. Baš zbog toga ja želim da podržim vas, da podržim vašu Vladu jer znam da ćemo nastaviti da radimo sa istim ciljem, a to je da se razvija jugoistok Srbije, da se ulaže u poljoprivredu, da se ulaže u selo, da se ulaže u mlade, da se ulaže u zadrugarstvo, da se ulaže u nauku, da se ulaže u zdravstvo. Ja znam da će tako biti. Ja znam još nešto što moje kolege i građani Srbije moraju da znaju, a to je da se vi, kada vas neko pozove, uvek odazovete i znam kada nešto treba, kao ministar za lokalnu samoupravu, vi ste uvek davali smernice nama u Svrljigu i opštinama, kao što je Babušnica, Gadžin Han, kao što je jugoistok Srbije.

Mislim da mi ne treba da se stidimo onoga što imamo. To je naša snaga u ljudima, snaga u prvom čoveku naše Srbije, a to je gospodin Vučić, predsednik, kome smo dali podršku, a koji je i vas predložio. Zato ću na glasanju glasati svim srcem za vas jer znam da će ova naša buduća Vlada na čelu sa vama nastaviti da radi na razvoju jugoistoka Srbije. Siguran sam da ćemo nastaviti sa ulaganjem u niški aerodrom, da nastavimo sa izgradnjom svih puteva na jugoistoku Srbije i, još jednom, ja ću glasati za vas.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Goran Pekarski.
...
Nova Srbija

Goran Pekarski

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije
Poštovana predsednice, poštovani poslanici, poštovani bivši i budući ministri, poštovana mandatarko, Nova Srbija i poslanički klub Nove Srbije i Pokret za spas Srbije u danu za glasanje neće podržati ovu Vladu, jer je Nova Srbija odustala od kursa podrške prethodnoj Vladi, a s obzirom da je ova Vlada u kontinuitetu i želji da nastavi kontinuitet prethodne Vlade, logično je da mi nećemo podržati takvu Vladu.

Slušali smo danas ovde i juče u izlaganju raznih diskusija, od hvalospeva do teških kritika, od lepih reči i iskrene podrške nekih ljudi koji stvarno veruju u to, do cinizma, nećemo ulaziti u te detalje. Jednostavno smatramo da ova Vlada nije vaša Vlada, da ove ministre niste vi birali, da ovu rokadu koju ste napravili između ministara niste vi napravili, da ministarstvo bez portfelja zaduženo za inovacije nije vaša ideja. Mislimo da to nije vaša zasluga i zato nećemo podržati ovu Vladu. Naravno, to što nećemo podržati ovu Vladu ne znači da nećemo pratiti njen rad i da nećemo je pohvaliti i kritikovati.

Isto tako, kao što smo pratili i do sada rad bivše vlasti i bivše Vlade, tako ćemo pratiti i ubuduće. Pohvalićemo sve ono što je dobro. Pohvalićemo i gama nož, pohvalićemo i sajber nož, pohvalićemo i novi start pet skenera, pohvalićemo i onkolologiju dva, pohvalićemo i novi deo za radioterapiju. Isto tako, sa druge strane, skrenućemo pažnju i na neke druge strukture vlasti, troše neka sredstva koja bi možda bilo bolje da su otišla, ili za zdravstvo, ili za omladinu, ili za kulturu, ili za ne znam šta drugo. Možda je tu baš vaš sledeći problem, da u nekom narednom periodu, kada budete pravili neke rebalanse budžeta ili predlog za sledeću godinu za budžet, taj okvir budžeta za lokalnu samoupravu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme ste iskoristili.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Đurović.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Đurović

Poštovana predsednice, uvažena gospođo Brnabić, koleginice i kolege narodni poslanici, kandidati za ministre, na samom početku bih htela da izrazim zadovoljstvo što ćemo prvi put u istoriji Srbije imati ženu premijera. Iako nije to ono što je preporučilo gospođu Brnabić za ovu poziciju, mislim da je to jako važno ohrabrenje za sve žene u Srbiji, ne samo one koje se bave politikom, već i za sve druge žene da mogu da dođu na najviše pozicije zahvaljujući svom znanju i obrazovanju.

Što se tiče gospođe Brnabić, ona je svojim dosadašnjim radom već pokazala stručnost, sposobnost, odgovornost u poslu koji je radila. Takođe, ono što smatram da je jako važna osobina za svakoga ko pretenduje da bude na vrhu bilo koje organizacije, a posebno, ukoliko je to Vlada Republike Srbije, a to je da je timski igrač, a to je upravo osobina koja krasi vas, tako da sam sigurna da ćete sa uspehom da vodite Vladu Republike Srbije.

Zadaci koji su pred Vladom, koja će uskoro da bude izglasana, jesu da nastavi onim putem, onim utvrđenim prioritetima, koje je imala prethodna Vlada, koja je dobila podršku na izborima prošle godine, parlamentarnim izborima. Što se tiče unutrašnjeg plana, to je nastavak ekonomskih reformi, a posebno bih pohvalila to što ste kao jedan prioritet na unutrašnjem planu izdvojili obrazovanje i digitalizaciju. Mislim da je to jako važno za modernizaciju našeg društva.

S obzirom da je Vlada koju je predvodio gospodin Aleksandar Vučić imala izuzetno hrabre poteze koji su doveli do dobrih rezultata, mislim da će nastavak rada, u tom smislu, za vas biti ni malo lak zadatak. Ono što je, takođe, važno reći, jeste da naši građani posle ovih reformi, koje su sprovedene, očekuju i neke vidove konkretnih benefita da osete, a to je u pogledu povećanja penzija, povećanja plata u javnom sektoru i to je ono što se očekuje od ove Vlade.

Ono što bih želela da stavim kao fokus mog izlaganja, to je spoljna politika, to je nešto čime se bavim u Narodnoj skupštini, jako je važno što ste naglasili kontinuitet u spoljnoj politici Republike Srbije, članstvo u EU, kao strateški prioritet, ali svakako održanje i očuvanje najboljih odnosa i saradnje, kako sa Ruskom Federacijom, tako i sa Kinom i jača bilateralna saradnja sa drugim važnim akterima na međunarodnoj sceni.

Svakako je Vlada u sektoru spoljne politike nešto što je prethodna Vlada ima čime da se pohvali. Od decembra 2014. godine, kada je organizovan samit Kina- Zemlje centralnoistočne Evrope, kada smo posle mnogo godina imali priliku i da ugostimo premijera Kine, i izuzetno važan projekat „Jedan pojas-jedan put“, izuzetno važan za celu Evropu, rekla bih, a koja je Srbiju stavila u centar je jako važno i nešto čemu nam, sigurna sam, ceo region zavidi.

Takođe, predsedavanje Srbije OEBS-om, što se prvi put desilo u ovoj organizaciji da Srbija predsedava OEBS-om, 2015. godine na jako uspešan način, je nešto što je promovisalo i popravilo imidž naše zemlje i činjenica da je, na kraju, u decembru došlo do toga da je 44 delegacije na ministarskom nivou došlo u Beograd, je svakako bio veliki doprinos promociji naše zemlje.

Ono što je važno istaći jeste veliki napredak, i sve ono što smo ostvarili oko sprečavanja članstva tzv. Kosovo međunarodnim organizacijama, posebno bih istakla UNESKO. Takođe, u Savetu bezbednosti UN smo sprečili usvajanje rezolucije koja je, zahvaljujući vetu koji je dala Ruska federacija, sprečena da se usvoji, tiče se događaja koji su se desili u Srebrenici.

Mislim da je to nešto što mi, kao država, smo u obavezi, da tu vrstu podrške koju smo dobili od Ruske federacije, da to nikada ne zaboravimo. Da je Srbija uspela da popravi svoj međunarodni ugled pokazala je inauguracija predsednika Vučića, kada je više od 50 stranih delegacija došlo da prisustvuje. Svi lideri regiona, i pored određenih nesuglasica koje su postojale u regionu, činjenica da su na visokom nivou došli svi da daju podršku našem predsedniku, pokazuje jedno poštovanje, ne samo prema njemu, nego i prema Srbiji.

Strateški cilj, članstvo u Evropskoj uniji, je nešto što ostaje naš prioritet. Mislim da je dobro što će sada sve pod krovom novog ministarstva za evropske integracije biti objedinjene nadležnosti, kako Kancelarije za evropske integracije, tako i nadležnosti koje je imalo Ministarstvo bez portfelja zaduženo za evropske integracije i pregovarački tim. Jako je dobro, jer mogu na bolju način da koordiniraju aktivnosti. Svi mi dobro znamo da se Evropska unija suočava sa velikom krizom, i da proces proširenja nije nešto što je prioritet.

Ono što je zabrinjavajuće i što je jedan od, rekla bih, zadataka za buduće ministarstvo jeste poboljšati imidž i podršku samom procesu našeg pristupanja EU. Ono što smo mogli da vidimo kroz istraživanja, jeste da je najniža podrška upravo među omladinom, među studentima, to je nešto što treba da se promeni. Mislim da i sama EU može tu mnogo da doprinese promenom retorike i jačom podrškom Srbiji, što je često znalo da izostane. Mislim da je nizak nivo podrške koji postoji, u određenim krugovima, da je za to razlog upravo poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije, da je to ono što nedostaje da bi EU ovde bila prepoznata, ne samo kao spoljnotrgovinski partner, donator ili investitor, već da bi bila prepoznata kao politička organizacija koja uvažava i poštuje Srbiju.

Ono što je među našim građanima često prepoznato, jeste da je taj ceo proces dosta politizovan i da, često, proces proširenja ne zavisi samo od konkretnih kriterijuma koji bi trebali da važe za svaku državu, već, vrlo često, političkih okolnosti u kojima se proširenje dešava. Zato mislim da je važno i da EU pruži jasniju podršku Srbiji, kako bi pomogla i nama svima ovde da taj proces ima i veću podršku među građanima.

Ono što je važno za Srbiju, jeste regionalno povezivanje, agenda povezivanja u sklopu Berlinskog procesa je nešto što treba da nastavi ova Vlada Republike Srbije. Već sledeća prilika je i sastanak u Trstu, kada se očekuje realizacija i nekih konkretnih projekata povezivanja. Mislim da neki drugi primeri, koji pokazuju da neka bolja regionalna ekonomska povezanost može da dovede i do bržeg rešavanja otvorenih bilateralnih pitanja.

Na kraju bih želela da kažem, kao predsednik Grupe prijateljstva sa Ruskom federacijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je jedina Grupa prijateljstva koja ima, rekla bih, parlamentarnu većinu, 129 članova je u toj grupi

narodnih poslanika, koja pokazuje raspoloženje u našem Parlamentu, da je jako važno da nastavite u smeru u kojem je radila prethodna Vlada, a to je poboljšanje saradnje sa Rusijom, ne uvođenje sankcija Ruskoj federaciji i angažovanje na boljem ekonomskom povezivanju i povećanju robne razmene sa Ruskom federacijom. Nadam se da će i novoformirani Nacionalni savet biti podrška Vladi u tom procesu.

Želim da kažem da vam želim puno sreće u budućem radu. Svakako, podržaću, sa zadovoljstvom, vaš izbor i tima koji ste predložili.