Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 07.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

7. dan rada

07.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, gospodo oficiri, sistem odbrane garantuje nezavisnost i teritorijalnu celovitost, zaštitu nacionalnog identiteta, bezbednost unutrašnju u svakom smislu, i ono što je veoma važno, ekonomski, tehnološki i kulturni razvoj.

Kuća koja je zaštićena je retko na meti lopova, tako je i sa državom koja ima dobru odbranu, ali, nažalost, to nije bilo tako do 2012. godine. O tome smo slušali već nekoliko dana kako je uništavana imovina Vojske Srbije, kako su naši dobri oficiri i aktivna vojna lica prevremeno penzionisana, kako su im uskraćena brojna prava koja su im sledovala i mnoge druge stvari koje su građani mogli da čuju, a i znaju, od mojih kolega.

Srećom, to nesrećno vreme po Vojsku Srbije je daleko iza nas, već, evo, šest godina. Od 2012. godine naša Vojska jača i vraća poverenje kako unutar naših granica, tako i van nje.

U prethodnih šest godina Vojska Srbije bila je deo svih najznačajnijih, ali nažalost i najtežih situacija. Ko god je imao čast, a verujem da mnoge kolege moje su to imale i mnogi građani, da prisustvuje aeromitinzima i vojnim paradama Vojske Srbije, shvatili su koliko je Vojska Srbije povratila svoje dostojanstvo, koliko je povratila poverenje među građanima i to je najbolja slika kada se vidi na jednom mestu. Zato i ne čudi što danas sve više mladih ljudi se odlučuje da služi vojsku i što se sve više mladih ljudi odlučuje da pohađa vojno obrazovanje i na taj način služi svojoj zemlji.

Naravno, učestvovanje i u multinacionalnim mirovnim operacijama, o kojima smo slušali ovih dana, takođe predstavlja spremnost i gotovost, i potvrda je spremnosti i gotovosti, naše Vojske Srbije i, što je najznačajnije, Srbija i Vojska Srbije postaju ambasador mira u svetu. Svaka čast na tome. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Ognjanović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, gospodo oficiri vojno školstvo je jedna od osnovnih funkcija Vojske. Preko školstva se najdugoročnije utiče na stanje u Vojsci, jer profesionalni oficir radi oko 30 godina u službi.

Vojna akademija ima zadatak da obrazuje i osposobi oficire i kadete za odgovarajuće dužnosti u rodu i omogući im dalje usavršavanje. Akademija omogućuje visoko obrazovanje i stručno usavršavanje, organizuje kurseve za rezervne oficire za potrebe rodova Vojske.

Kao primer ću navesti da je prošle godine Vojska Srbije pokrenula proceduru za prijem 130 profesionalnih vojnika sanitetske službe. Rad u vojno-zdravstvenim ustanovama omogućava stalno stručno usavršavanje, mogućnost učešća u mirovnim misijama u inostranstvu i studiranje na visokoj zdravstvenoj školi VMA.

Vojno stručno osposobljavanje i usavršavanje doprinosi ostvarenju vizije razvoja i, ono što je najvažnije, odbrani zemlje, kao i sigurnosti i stabilnosti u regionu. Mir i bezbednost je nešto što moramo da čuvamo i negujemo. O tome više građani Srbije ne moraju da brinu, napokon imaju Vladu koja vraća narodu i vojsci ono što je od njih besramno oteto i pokazuje svetu da smo ozbiljna zemlja u koju vredi ulagati.

Na kraju, ne smemo zaboraviti da je Šutanovac sa kumovima i klupskim kolegama rasprodao naoružanje, da je gradi kasarne da bi ih prodao u bescenje i da je direktno ugrozio, bez imalo obraza, penziju i egzistenciju svih vojnih penzionera. Završiću citatom starogrčkog pesnika Pindara, koji je rekao – nije teško uništiti državu, teško je postaviti na čvrste noge. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
Da li neko želi reč?
Kolega Rančiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući gospodine Arsiću, poštovani ministre gospodine Vulin, poštovana gospodo iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, član 2. Predloga zakona o vojnom obrazovanju govori o vojnom obrazovanju koje je od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije.

Moj amandman na član 2. glasi: „Vojno stručnim osposobljavanjem obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje zdravstvenih uslova.“

Kao što sam u amandmanu na član 1. Zakona o vojnom obrazovanju govorio o medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije, tako ću u tom kontekstu govoriti o vojnoj bolnici u Nišu. Vojna bolnica u Nišu je prva zdravstvena ustanova osnovana na jugu Srbije. Vojna bolnica Niš formirana je 22. januara 1878. godine na inicijativu tadašnjeg načelnika sanitetske službe pukovnika Vladana Đorđevića. U ovu bolnicu, staru 140 godina, biće uloženo 125 miliona dinara za nabavku najsavremenije opreme. Jedna od najznačajnijih nabavki je kupovina digitalnog rendgen aparata vrednog 50 miliona dinara. Radi se na završetku dve hirurške sale za endoskopiju i sale za mikroinvazivnu hirurgiju iz oblasti hirurgije zglobova.

Kao što je u donaciju od 25 miliona dinara Direktorat sigurnog vazduhoplovstva namenjena za izgradnju objekta koji će omogućiti da VMA ima heliodrom sa najvišim evropskim i svetskim standardima, tako je najavljena donacija od Direktorata za civilno vazduhoplovstvo od 15 miliona dinara za izgradnju heliodroma KC Niš, koji je u neposrednoj blizini Niške vojne bolnice. Tako da će heliodromi biti na usluzi i jednoj i drugoj zdravstvenoj ustanovi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima kolega Jokić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Govoriću o samofinansirajućim studentima i učenicima za koje smatram da su veoma bitni u vojnom obrazovanju. Struktura tih samofinansirajućih studenata treba po meni da izgleda ovako. Veliki broj treba da bude iz stranih zemalja, jer su to devize koje su neophodne budžetu Republike Srbije.

S druge strane to su kadrovi za građanstvo i treće to su kadrovi za namensku industriju. Da bi tih samofinansirajućih bilo što više, mora vojno obrazovanje biti kvalitetno. A da bi bilo kvalitetno ono mora biti individualno organizovano, sa grupnim radom, a sa što manje frontalnog rada. Pošto će to biti internatski smeštaju, taj individualni rad i to stalno prisustvo nastavnika će omogućiti svakom pitomcu, odnosno svakom studentu na vojnoj školi da napreduje prema svojim mogućnostima. A vrh obrazovanja i osnovni cilj jeste omogućiti učeniku da napreduje prema svojim mogućnostima. Kada on napreduje prema svojim mogućnostima onda on iskazuje sebe. Nastavnik se pojavljuje u onom momentu kada on dođe do zida gde ne može da ide dalje. On mora da mu pomogne da taj zid preskoči i da ide i razvija se prema svojim mogućnostima.

Vrlo je bitno, zbog praktične nastave da se vojne gimnazije, da se srednje vojne škole, da se vojni fakulteti povežu sa namenskom industrijom. Jer, to je u stvari varijanta dualnog obrazovanja o kome mi govorimo i koji će predstavljati rešenje i za našu Vojsku i za našu privredu, jer to su celine koje se ne mogu razdvajati. Znači, samofinansirajući oni koji kad završe školu mogu, a ne moraju da rade u vojnoj industriji. Takvi su u vojsci, a takvi su nama u ovom trenutku najpotrebniji. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jokiću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima kolega Miletić, izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, gospodo oficiri, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam kao i prethodnog dana podneo amandmane vezano za ovaj zakon o obrazovanju Vojske sa ciljem da stavim akcenat na nerazvijena područja. Svi znamo i svedoci smo prethodnog perioda da je srpski tronožac koji je spasio našu zemlju Srbiju, a to je bilo srpsko selo, srpska crkva, srpska vojska. Zato ja uvek podržavam sve ove predloge koji daju akcenat na obrazovanje u Vojsci, jer samo Vojska koja je obrazovana, školovana, ima ljude koji su sa sela, ljude koji su iz grada, a svi Srbi znamo da su veoma dobri, da su odlični vojnici, mi svi zajedno želimo da naša Vojska bude još snažnija, jača i bolja.

Uvaženi ministre, vi ste dali akcenat našim ljudima koji su ranije bili izuzetni generali, koji su štitili našu zemlju, kao što je gospodin general Lazarević. Takvim ljudima i sa takvim ljudima u obrazovanju imaćemo još veću snagu i mogućnost da jačamo našu Vojsku.

Još jednom bih pozvao sve predstavnike, sve poslanike da izađu i da glasaju za ovaj moj predlog jer mislim da ovaj moj amandman sa akcentom za nedovoljno razvijena područja jeste da se nastavi da Vojska pomaže nedovoljno razvijenim područjima, kao što su opština Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, kao što je to rađeno ranije.

Još jednom bih pozvao sve i zahvalio se svim ljudima i kao pravi srpski domaćin čestitao bih današnjeg dana Đurđevdan. Danas je drugi dan Đurđevdana. Želim da u narednom periodu naša Vojska bude jača i još moćnija i da naše selo bude jače i bolje i da svi budemo u istom cilju, da pojačamo i naše selo i našu Vojsku i našu zemlju Srbiju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima kolega Palalić.