Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika

Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika

Sažetak

Važećom odredbom Zakona o izboru narodnih poslanika predviđeno je da je izborna lista utvrđena kada je svojim potpisima podrži najmanje 10.000 birača. Ova odredba primenjuje se na svaku izbornu listu, bez obzira na to da li je njen predlagač stranka koja ima položaj stranke nacionalne manjine ili stranka odnosno drugi politički subjekt koji nema ovaj status.

Polazeći od toga da važeće zakonsko rešenje otežava pa i onemogućava učešće nacionalnih manjina u izbornom procesu, predložena je dopuna Zakona kojom je predviđeno da je za utvrđivanje izbornih lista čiji su predlagači političke stranke nacionalnih manjina i koalicije ovih stranaka potrebno 1000 potpisa, dok bi politički subjekti koji nemaju ovaj položaj i dalje morali da sakupe 10000 potpisa podrške birača kako bi liste koje predlažu bile utvrđene.

Osnovni cilj predložene dopune je da se pripadnicima nacionalnih manjina olakša mogućnost učešća u izbornom procesu i zastupljenost u parlamentu.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 174
Protiv: 216
174%
216%
0%

Ključne novine

MANJI BROJ POTPISA PODRŠKE POTREBAN ZA UTVRĐIVANJE IZBORNE LISTE STRANAKA NACIONALNIH MANJINA

Za utvrđivanje izbornih lista čiji su predlagači političke stranke nacionalnih manjina i koalicije ovih stranaka potrebno 1000 umesto 10000 potpisa podrške birača.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 95
86%
95%
0%

Poslednji put ažurirano: 18.05.2024, 02:48