Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova

Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova

Sažetak

Odlaganje roka za prenošenje budžetskih nadležnosti sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva

Pravosuđe u Srbiji još nema svoj budžet potpuno odvojen od budžeta izvršne vlasti što umnogome narušava osnovne principe nezavisnosti, samostalnosti i ravnopravnosti sudske vlasti u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast.
Zakonom o uređenju sudova predviđen je prelazak nadležnosti koje čine pravosudnu upravu (utvrđivanju merila za određivanje broja sudskog osoblja, donošenje Sudskog poslovnika i nadzor nad primenom Sudskog poslovnika; predlaganje i izvršenju budžetskih sredstava i nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava za rad sudova) sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva. Iz godine u godinu rok za prenošenje nadležnosti se odlaže, a poslednjom izmenom Zakona o uređenju sudova odložen je do 1. Januara 2020. godine.
Predlagač zakona smatra da je novo odlaganje neophodno dok se ne stvore uslovi za izmenu zakona iz oblasti pravosuđa u skladu sa najavljenim izmenama Ustava.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 53
Protiv: 50
53%
50%
0%

Ključne novine

ODLAGANJE ROKA ZA PRENOŠENJE BUDŽETSKIH NADLEŽNOSTI SA MINISTARSTVA PRAVDE NA VISOKI SAVET SUDSTVA

Prenošenje celokupnih budžetskih nadležnosti sa Ministarstva pravde na Visoki savet sudstva neće se sprovesti pre 01.01.2020. godine

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 45
Protiv: 41
45%
41%
0%

Poslednji put ažurirano: 04.07.2020, 03:39