AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 19.07.2024.
Predlagač: Vlada
[pdf] 
Datum predloga: 18.07.2024.
Predlagač: predsednik Narodne skupštine Ana Brnabić

[pdf] 
Datum predloga: 18.07.2024.
Predlagač: Poslanička grupa „MI SNAGA NARODA PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ"


[pdf] 
Datum predloga: 18.07.2024.
Predlagač: Poslanička grupa „MI SNAGA NARODA PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ"