AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf]  [pdf]  [pdf] 
Datum predloga: 06.10.2023.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 06.10.2023.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 06.10.2023.
Predlagač: Vlada