Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 12 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka

Demokratska stranka