Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 10 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka
...

Milovan Marković

Demokratska stranka

Demokratska stranka