Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 10 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Radoslav Milojičić

Demokratska stranka

Poslanička grupa Dosta je bilo

...

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije
...

Vladimir Đurić

Stranka moderne Srbije

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Goran Čabradi

Zelena stranka

Poslanička grupa Dveri