Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 6 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Snežana Petrović

Srpska narodna partija
...

Slobodan Alavanja

Srpska narodna partija
...

Bratislav Jugović

Srpska napredna stranka