Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 7 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka - DS

...

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka
...

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka
...

Ksenija Marković

Demokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka

MORAMO - ZAJEDNO

UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde