Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 8 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka
...

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

NADA - NOVI DSS - POKS

Narodna stranka

...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
...

Ivana Parlić

Narodna stranka