Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Mitrović SNS glasao