Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Manojlović glasao

Ivan Manojlović

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao