Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Karić glasao

Ivan Karić

Zeleni Srbije
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao