Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Novica Tončev glasao

Novica Tončev

Socijalistička partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovao