Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Petar Petrović

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija

Govori

Gospođo predsednice, povreda Poslovnika član 106. stav 1, 2, 3. da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Danas nije tačka dnevnog reda raspodela sredstava po opštinama i gradovima. Gospodin prethodni govornik je pomenuo Jagodinu.
Zbog javnosti, moram da kažem da Jagodina ne dobija donacije od Vlade Republike Srbije, da je samo dobila krajem prošle godine zbog poplave za naknadu građanima koji su pretrpeli štetu određena sredstva, nego sopstvenim sredstvima obezbeđuje ono što treba za funkcionisanje grada Jagodine.
Uzgred, budi rečeno, hoću da kažem da u vreme vladavine gospodina koji je govorio pre mene, gospodina Živkovića, u Jagodini je ostalo bez posla više od 15.000 ljudi. Fabrika kablova je imala 8.500 ljudi, a ostalo je 6.500 bez posla, „Pivara“ takoreći ne postoji, „Resava“, „Minel“ i da ne nabrajam ostale firme. Znači, tom vladavinom je Jagodina dovedena u situaciju da mora da obezbeđuje socijalne potrebe i zadovoljava radnike.
Uzgred, budi rečeno, kada je gospodin Živković vladao u Nišu…
A kada govorimo o vinogradarstu, on je u vinograd ulazio samo kada ga je naterala potreba, jer nije imalo gde drugi toalet, pa je morao da ide u vinograd. E, to je njegovo znanje o vinogradarstvu.
Gospodine potpredsedniče, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu je na svojoj sednici razmatrao sve ove predloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za izbor sudija i zamenika osnovnih i javnih tužilaca koji se prvi put biraju i doneo je odluku da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i da ovi kandidati, koji su pred nama predloženi od strane ova dva tela, budu izabrani za sudije koji se prvi put biraju i za zamenik osnovnih javnih tužilaca koji se prvi put biraju.
Kao što vam je poznato, ja sam, kao predsednik Odbora shodno Ustavu Republike Srbije, član Državnog veća tužilaca Visokog saveta sudstva i učestvovao sam u radu ova dva tela prilikom donošenja ovih odluka da se Narodnoj skupštini predlože ovi kandidati za izbor sudija koji se prvi put biraju odnosno zamenika osnovnih javnih tužilaca koji se prvi put biraju. Mogu da vam kažem vrlo odgovorno da je i jedan i drugi organ, odnosno jedno i drugo telo vrlo odgovorno, savesno, temeljno razmatralo sve prispele kandidature za izbor za sudije, odnosno zamenika osnovnih javnih tužilaca i ovaj predlog koji se danas nalazi pred nama je predlog tog rada i Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, odnosno prethodno komisija koju su formirane od strane ova dva tela i koje su izašle sa određenim predlogom.
Svi ovi mladi ljudi, koji treba sutradan da budu izabrani za sudije osnovnih sudova, odnosno zamenike osnovnih javnih tužilaca, su svojim dosadašnjim radom pokazali, dokazali da s pravom mogu da nose funkciju sudija osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnih javnih tužilaca. I zato, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ne treba da imamo dilemu, treba da glasamo za ove predloge i da podmladimo srpsko pravosuđe, da imamo kvalitetne mlade ljude koji su se dokazali do sada kao sudijski, odnosno tužilački pomoćnici u svom radu, da znaju da rade svoj posao, da vole na prvom mestu svoj posao.
Ono što hoću da kažem, na kraju, nijedan od kandidata na Odboru nije osporen na bilo koji način, tako da još jednom vas pozivam da u danu za glasanje jednoglasno prihvatimo predloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.
Gospodine predsedavajući, gospodine mandataru Vučiću, dame i gospodo kandidatkinje i kandidati za buduće ministre u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, već ste čuli u izlaganju predsednika poslaničke grupe JS gospodina Markovića da će poslanička grupa JS podržati izbor Vlade Republike Srbije onako kako je predložio mandatar Vučić.
Dva su razloga koji stoje pred poslaničkom grupom JS zašto će podržati predlog mandatara Vučića za izbor novih ministarki i ministara. Prvo što povoljno ocenjujemo dosadašnji rad Vlade na čelu sa gospodinom Vučićem u prethodnom periodu od dve godine, a drugi razlog jeste vrlo jasan, moramo da poštujemo većinu građana Srbije koji su izašli na izbore 2016. godine jer ovi poslanici koji će podržati i glasati za Vladu, koju je predložio gospodin Vučić, su na ovim izborima osvojili skoro 70% poverenja građana koji su glasali.
Ono što je bitno za svaku zemlju, a to je bitno i za Srbiju da bi mogla da kreće napred, da se razvija jeste da njeni građani i deca koja žive u njoj imaju perspektivu življenja u njoj, a to su dve stvari. Prvo, ekonomska stabilnost i drugo, politička stabilnost.
Vrlo je bitno gospodine Vučiću što ste u svom izlaganju u skraćenom obimu rekli ono na šta je JS ukazivala još u ranijem periodu da ćete ista prava davati prilikom investiranja u nove pogone, nove hale, nove fabrike i domaćim investitorima koji do sada iz ovih ili onih razloga nisu bili potpuno izjednačeni sa inoinvestitorima. To znači da ćemo se i dalje truditi da što više stranih investitora dođe u Srbiju.
Međutim, to ne treba da bude posao samo Vlade Republike Srbije. Tim poslom mora da se bavi svaka lokalna samouprava, od najmanje do najveće, svaka opština i svaki grad, da preko svojih mogućnosti, veza i poznanstava nalazi investitore koji žele da investiraju u opštinu ili u grad u kome žive.
Drugo na šta želim da vam ukažem, gospodine Vučiću, ispred poslaničkog kluba JS kada ste pomenuli reformu obrazovanja. Apsolutno podržavam tu reformu i mislim da je to jedno od ključnih pitanja koje treba u narednom periodu da reši ova država, ova Vlada i Ministarstvo obrazovanja.
Danas imamo mnogo fakulteta, viših i visokih škola koje školuju kadrove bukvalno za Fond za zapošljavanje. Ti kadrovi završavaju određene škole, ali nemaju mogućnosti da se sutradan zaposle sa tim zanimanjem ni u privredi ni van privrede. Iz tog razloga mislim da tu treba nastaviti pomak, a jedan od načina jeste i neka vrsta planiranja kadrova da vidimo šta je to što je Srbiji potrebno za narednih pet, 10, 15 ili 20 godina od profila zanimanja. Mislim da u tom poslu ne trebate stati nego morate istrajati.
Posebno vam skrećemo pažnju, vi ste u svom izlaganju dotakli to, a to je razvoj tzv. ruralnih sredina. Gospodo kandidati ministarke i ministre, gospodine mandataru Vučiću, sigurno dobro znate da nam se Srbija iz dana u dan smanjuje, da nam se mnogi delovi Srbije prazne. Mi danas imamo mnogo mesta koje su samo geografski pojam u Srbiji, a u tim mestima ne živi niko.
Prema nekim mojim saznanjima u narednih pet ili deset godina više stotina tih sela i zaseoka će takođe ostati bez stanovnika i biće prazna. Da bismo to sprečili država mora da ulaže više u razvoj ruralnih sredina, da dovede i po nekog investitora u te male sredine kako bi zadržali mlade ljude da tamo žive, rade, da proizvode nešto što će im budući vlasnici fabrika otkupiti i preraditi.
Zato je naš predlog da se baziramo na razvoj prerađivačke industrije u tim malim mestima, na preradu, višu obradu jagodičastog voća, voća i povrća i slično, kao i na proizvodnju mleka zdravog i drugih proizvoda koji nisu obogaćeni, odnosno nisu opterećeni pesticidima ili nekim drugim materijama kojima se štite proizvodi, a ta roba danas u Evropi i u svetu ima prođu, ima zahteve za njenom kupovinom.
Govorili ste o reformi pravosuđa. Mi smo 2009. godine imali jednu reformu pravosuđa, znamo kako se završila. Pre dve godine smo novim zakonima o teritorijalnoj organizaciji sudova i tužilaštva nešto popravili, ali preporučujem i novoj ministarki pravde da sagleda mogućnost da se u još nekim manjim opštinama, koje nemaju danas ni sudske jedinice, a kamoli sudove, omogući da se može doći do ostvarenja pravde i u tim mestima. Ne mora da se zacrta, kao što je sada zacrtano, da svaki osnovni sud mora, čini mi se, da ima sedam, najmanje sedam zaposlenih, može to da se radi i sa dvoje ili troje sudija.
Takođe, tu treba izvršiti reformu sudova za prekršaje, jer mi danas imamo, evo jedan primer, jednu apsurdnu situaciju, da recimo u Pomoravlju Sud za prekršaje u Jagodini pokriva pet opština Pomoravskog okruga, a Sud za prekršaje u Paraćinu pokriva samo Opštinu Paraćin. Gde je tu, da kažem, realnost?
Mogao bih još dosta, međutim, vreme teče.
Još jednu stvar da kažem, Jedinstvena Srbija pozdravlja odnose Vlade prema nekim susedima, neću pomenuti nijednog, koji i dalje ima pretenziju prema našim teritorijama, pozivajući se na ovo ili ono, da je Vlada na čelu sa vama, gospodine Vučiću, i uz pomoć ministra inostranih poslova, gospodina Dačića, vrlo oštro odgovorila svim tim koji imaju kao kobci, što bi rekli, želju da osvoje neku teritoriju Srbije, pozivajući se na neke kvazi istorijske činjenice. Vi ste vrlo dobro to svima odgovorili i u tom delu imaćete podršku Jedinstvene Srbije.
Pošto moja poslanička grupa, već sam prekoračio vreme, predsedavajući me opominje i ipak sam disciplinovan poslanik, pa neću da kršim Poslovnik, na kraju želim još jednom da kažem da će Jedinstvena Srbija zdušno podržati Vladu, gospodine Vučiću, i vas i ministre koje ste predložili.
U nama ćete imati uvek dobre, odane i iskrene saradnike, a sve u želji da se u Srbiji ubuduće bolje živi, da nam deca posle završetka škola ostanu kod nas, odnosno da ostanu u Srbiji, da stvaraju uslove da se u Srbiji bolje živi, da Srbija bude srećnija, bogatija i veselija zemlja nego što je sada. Zahvaljujem.
Gospođo predsednice Skupštine, uvaženo predsedništvo, gospodine Vučiću, predsedniku Vlade Republike Srbije, dame i gospodo, ministri, gospodine Đorđeviću, budući ministre odbrane, dame i gospodo poslanici, poslanička grupa Jedinstvene Srbije će podržati predlog gospodina Vučića, predsednika Vlade Republike Srbije da se za ministra odbrane u Vladi Republike Srbije izabere gospodin Zoran Đorđević.

Čitajući njegovu biografiju, došao sam do zaključka da u ovom trenutku je odluka premijera Vučića da za ministra odbrane u Vladi Republike Srbije predloži gospodina Đorđevića je potpuno na mestu. Zašto? Iz razloga što je gospodin Đorđević već više od četiri godine državni sekretar u Ministarstvu odbrane i u vreme, kada ste vi gospodine predsedniče Vlade bili ministar odbrane i kada je bio gospodin Rodić i kada je bio gospodin Gašić i sigurno ste imali u vidu, poznajući njega i njegov rad i kvalitete njegovog rada i ono što je sve postigao do sada, kao državni sekretar, kad ste se odlučili da gospodina Đorđevića predložite za ministra odbrane u Vladi Republike Srbije.

Sada se postavlja pitanje dužine koliko će on biti ministar odbrane. Što se tiče Jedinstvene Srbije, siguran sam da će posle ovih izbora, ova skupštinska većina sastavljati Vladu Republike Srbije i da će gospodin Đorđević nastaviti u kontinuitetu da obavlja te poslove.

Poslanički klub Jedinstvene Srbije nema dilemu oko toga da li treba gospodina Đorđevića predložiti, podržati u stvari, za ministra odbrane Republike Srbije, ali treba reći nekoliko reči i o vojsci koja je pod okriljem Ministarstva odbrane u Vojsci Republike Srbije, koja je unazad četiri, pet godina vratila i sve više vraća ugled, ona koji je imala kako u domaćoj javnosti, tako i u međunarodnoj javnosti. To je sigurno doprinos svih ministara koji su bili unazad tri, četiri godine na čelu Ministarstva odbrane a takođe i ljudi koji su bili u sklopu Ministarstva odbrane, državni sekretari, pomoćnici, pa je tu sigurno i gospodin Đorđević. Takođe treba naglasiti i ono što Vlada već godinama radi i kreira tu politiku vojne neutralnosti Republike Srbije da treba sarađivati i sa NATO paktom i sa Rusijom i sa svim drugim silama koje nešto znače na međunarodnoj sceni i u tom delu imate punu podršku, kako vi gospodine premijeru, tako i Ministarstvo odbrane od strane Jedinstvene Srbije, ne samo poslanika Jedinstvene Srbije, nego svih članova Jedinstvene Srbije. Normalno je da mi očekujemo da će u ovoj raspravi biti govora i o nekim drugim stvarima koje nisu tema današnje sednice, ali će se vezati za to jer ipak najavljeni su izbori, kao što je rečeno, očekuje se da to bude, ajde i ja da kažem, uslovno 24. aprila i mnogi će možda koristiti priliku da iz ovih ili onih razloga pokušaju da dobiju neki politički poen pre nego što se i raspišu zvanični izbori.

Jedinstvena Srbija može da kaže samo sledeće – svi građani koji budu izlazili na te predstojeće izbore treba da odlučuju na osnovu onoga što vide, a ne osnovu onoga što čuju. Dakle, i na lokalu i na nivou države vidi se šta su lokali uradili na svojim teritorijama, lokalni funkcioneri i lokalna vlast, kao i ono što je Vlada Republike Srbije uradila u predstojećem periodu. Kada se sumira dolazi se do zaključka da i naredne bolje vlasti neće biti od vlasti koja je sada na čelu države Srbije i Jedinstvena Srbija poziva građane da istima da poverenje i da mogućnost da formiraju Vladu, a na taj način, gospodin Đorđević ponovo ostane, pošto ćemo ga danas izabrati, ministar odbrane.

Dakle, da ne dužim mnogi i da ne koristim ovu priliku da nešto drugo govorim što nije u vezi sa tačkom dnevnog reda, a voleo bih da to tako rade i svi oni koji danas budu uzeli učešće u raspravi, i da se ne vezujemo za pojedinačne slučajeve, protiv one ili one, onog naroda, nacionalne manjine itd. ako je nešto urađeno, što nije možda bilo u skladu sa nekim propisima koji su vladali u to vreme. Dajmo da gledamo u budućnost, dajmo da razvijamo Srbiju, dajmo da nam Srbija bude lepša, bogatija, da se u Srbiji želi živeti, da mladi ostaju u Srbiji, a to će moći da pomogne i ministar odbrane i onaj podatak koji sam ja čuo pre izvesnog dana koji me ohrabruje. Pre izvesnog vremena čuo sam od ljudi koji vode vojni odsek u Jagodini, da je iz meseca u mesec sve više mladih ljudi koji žele da dobrovoljno služe Vojsku Republike Srbije. To je dokaz da i Ministarstvo odbrane i Vlada Republike Srbije dobro radi.

Jedinstvena Srbija, još jednom ponavljam, daje punu podršku i Vladi i predlogu ministra i zaključiću time, gospodine premijeru, svaka vam čast što ste posle dužeg vremena unazad, ne znam koliko godina, vi jedini premijer koji je ispoštovao Ustav i dao predlog za novog ministra, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Još jednom, gospodine Đorđeviću, dozvolite da vam unapred čestitam izbor za ministra odbrane Republike Srbije. Hvala.
Gospođo predsednice, gospodine ministre sa saradnicima, ja ću biti vrlo kratak.
Poslanički klub JS neće podržati ove amandmane, podržaće Predlog zakona kakav je dat, odnosno izmene i dopune Zakona o uređenju sudova i dozvolite mi da samo u par rečenica kažem zašto.
Mi kada smo pre izvesnog vremena usvajali Zakon o uređenju sudova, usvojili smo ga na Predlog ministarstva i ja sam siguran da i kada su u pitanju ovi poslovi o kojima je reč, organizacija sudske uprave, finansiranje itd. gde je ministarstvo imalo u vidu sve ono što dolazi od strane Brisela, Venecije itd. da moramo postepeno i sve više odvajamo neke poslove i da ih stavljamo u isključivu nadležnost sudija, odnosno VSS kao najvišeg organa koji rukovodi sudovima.
Imajući to u vidu i sagledavajući sve šta ih čeka u narednom periodu, VSS je svojim predlogom tražio od Ministarstva pravde da izađe sa Predlogom izmenama i dopuna Zakona o sudovima, da nisu u situaciju, da nisu u ovom trenutku u mogućnosti da sa 30.6. preuzmu ove poslove iz Ministarstva pravde koje bi trebali da preuzmu.
Baš iz tih praktičnih razloga, ja sam o tome govorio i u načelnoj raspravi, došlo je do Predloga izmena i dopuna ovog zakona, odnosno do odlaganja primene ovog člana 34. sa 31.12. odnosno sa 1.1.2017. godine. Iz tog razloga smatram da ne treba sada da otvaramo neku novu polemiku oko toga. Razumem kada se napiše amandman da se popravi tekst zakona itd. ali ne razumem pisanje amandmana samo da bi bio protiv nečega što je tehničko pitanje itd.
Da završim jednom šalom. Kada su se završili izbori, prijatelji razgovaraju, jedan kaže drugom – čestitam ti, pobedio si na izborima. Kaže – ne, nisam pobedio, prešao sam u opoziciju. Zašto? Zato što volim da budem uvek protiv.
Prema tome, da zaključim i još jednom da kažem. Mi iz JS iz praktičnih razloga nećemo podržati ovaj predlog ovih amandmana. Jednostavno, podržaćemo Predlog zakona onakav kakav je dat, ne zato što smatramo da je taj zakon idealan, nego zato što smatramo da iz praktičnih razloga treba omogućiti da se izvrše dobre pripreme i da se sa 31.12. određeni poslovi, ne samo kada su u pitanju finansije itd. mislim da su u pitanju i određeni kadrovski poslovi itd. da može VSS da preuzme ove poslove. Hvala.
Gospodine potpredsedniče Skupštine, uvaženi gosti iz Ministarstva pravde, Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, ja bih zamolio, gospodine predsedavajući, da u par rečenica kažem u ime Odbora nešto, a posle bih nastavio kao ovlašćeni predstavnik Jedinstvene Srbije, da se ne bih dva puta javljao za reč i da bismo skratili vreme.
Mogu da kažem da je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu jednoglasno podržao sve predloge zakona koji su danas na dnevnom redu i predlaže Narodnoj skupštini da ih u načelu u Danu za glasanje usvoji.
Kada su u pitanju odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Odbor je takođe jednoglasno prihvatio rezultate glasanja koji su obavljeni za članove Državnog veća tužilaca između članova odnosno zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca i pred nama su rezultati koje su koleginice i kolege izabranih odnosno sada predloženih kandidata izabrali odnosno preporučili Narodnoj skupštini da ih usvoji i da ih izabere za članove Državnog veća tužilaca. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predlaže Narodnoj skupštini da prihvati ove predloge i izabere pomenute dame i gospodu za članove Državnog veća tužilaca.
Kada je u pitanju izbor članova Visokog saveta sudstva, takođe su održani izbori među sudijama osnovnih, viših, apelacionih sudova, Vrhovnog kasacionog suda, prekršajnih sudova i pred nama su rezultati glasanja tih sudija i Odbor, takođe, predlaže Narodnoj skupštini da prihvati ove rezultate glasanja i pomenute sudije izabere za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija.
Kada već govorimo o izborima, mogu da kažem da će i poslanički klub Jedinstvene Srbije predložiti, odnosno predlaže, i glasaće, prihvatiće sve ove predloge kada je u pitanju izbor članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva. Takođe, podržaćemo i predlog odluka Visokog saveta sudstva, kada su u pitanju izbori sudija koji se prvi put biraju na sudijske funkcije za sve ove sudove o kojima je gospodin Tomić pričao, da ih sada ja ne nabrajam, a radi se o desetak i više sudova osnovnih i prekršajnih u Republici Srbiji.
Kada su u pitanju predlozi zakona koje smo dobili od strane Ministarstva pravde, poslanički klub Jedinstvene Srbije će u Danu za glasanje podržati sve ove predloge zakona, a naročito sa zadovoljstvom prihvatamo i Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju naslednike. To je i obaveza Republike Srbije da, u skladu sa Terezinskom deklaracijom iz 2009. godine, u svoje zakonodavstvo uvede i jedan ovakav zakon.
Prema informacijama koje smo dobili iz Ministarstva pravde, do sada je preko 80% imovine jevrejskim naslednicima, čiji su preci bili žrtve holokausta, vraćeno na materijalni ili novčani način i da je otprilike nekih nepunih 20% te imovine sada u opticaju, da bi na osnovu osnovnog zakona, Zakona o povratku imovine tzv. restitucije, bilo vraćeno prema odredbama ovog zakona kako je i predviđeno.
Mogu da kažem da Jedinstvena Srbija smatra da je trebalo i ranije da se donese ovaj zakon, ali bolje i sada posle sedam godina od usvajanja ove deklaracije da imamo ovakav zakon, jer je poznato da je mnogo Jevreja i jevrejskih porodica u vreme neprijateljske okupacije od 1941. do 1945. bilo lišeno njihove imovine, života i ovo je istorijski momenat da se ta nepravda ispravi i zato će, kao što sam rekao, poslanički klub Jedinstvene Srbije u Danu za glasanje glasati za Predlog ovog zakona.
Kada je u pitanju zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima pozdravljamo ono što je Ministarstvo pravde uvidelo da je u primeni Zakona o prekršajima koji je u primeni od 1. marta 2014. godine, došlo do određenih mogućnosti, da tako kažem, da se naročito ovaj prekršajni nalog na drugačiji način uredi, odnosno da se povećaju iznosi koji mogu da se prekršajnim nalogom direktno plate, bez učešća kroz sudski postupak itd.
Ono što je posebno važno jeste da posle stupanja na snagu ovog zakona biće manje mogućnosti, odnosno rekao bih da će skoro biti nemoguće da se izbegavaju prekršajne kazne, odnosno da se izbegavanje dolaska u prekršajni sud po pozivima, zbog ne primanja poziva ili izbegavanja primanja poziva, dođe do zastarelosti postupka, jer opet, prema nekim mojim informacijama, ima desetine hiljada tih prekršajnih prijava koje nije moguće procesuirati jer ne može se doći do učinioca prekršaja. Na ovaj način će se poboljšati način određivanja kazni za učinjene prekršaje od strane građana, pravnih lica i drug.
Kada je u pitanju treći zakon, Zakon o uređenju sudova, Visoki savet sudstva je prepoznao probleme do kojih bi došlo i koji bi usledili da je ostalo da se ona odredba člana 34. Zakona primenjuje od 1. jula ove godine, i došlo bi sigurno do određenih nesporazuma, pa je zato i uputilo zahtev Ministarstvu pravde. Mogu da kažem, i u ime Visokog saveta sudstva, u čijem radu sam učestvovao, se zahvaljujem Ministarstvu pravde što je prihvatilo predlog i izašlo sa promenom, odnosno sa predlogom izmena i dopuna ovog zakona, odnosno da se primena ovog člana 34. prolongira do 1. januara 2016. godine, iz mnogo praktičnih razloga.
Da ne dužim, pošto je i u pitanju vreme, još jednom da napomenem da će poslanički klub JS u danu za glasanje podržati sve predloge zakona, i ova dva međunarodna sporazuma o kojima nisam govorio, kao i sve ove predloge, kako Državnog veća tužilaca, tako i Visokog saveta sudstva i glasaćemo za iste. Hvala.
Gospodine predsedavajući, gospodine predsedniče, gospodo ministri, poslanička grupa Jedinstvene Srbije će takođe, u skladu sa članom 107, jer je došlo do povrede Poslovnika, napustiti rad ovog parlamenta. Solidarisaćemo se sa našim koalicionim partnerima. Ne želimo više da učestvujemo u ovakvom radu i u ovakvoj diskusiji i u pokušaju omalovažavanja najviših funkcionera ove države.
Mislim da to nije dobro da se čuje iz ove Skupštine. To nije dobro zbog Evrope, kojoj težimo, to nije dobro zbog svega onoga što je ova Vlada i ova Skupština do sad uradila da Srbiju upristoji, da Srbija bude država u kojoj će želeti svi mladi da ostanu da žive i koja će biti primer i drugim zemljama na Balkanskom poluostrvu i šire kako treba da se radi u jednoj državi. Hvala lepo.
Gospodine potpredsedniče Skupštine, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite ovaj direktan prenos Narodne skupštine, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na svojoj sednici održanoj u petak, razmatrao predloge liste kandidata za izbor nosilaca javno-tužilačke funkcije u Tužilaštvu za organizovani kriminal i u Tužilaštvu za ratne zločine, kao i predloge kandidata za nosioce javno-tužilačkih funkcija u višim tužilaštvima u Republici Srbiji, kao i predloge kandidata za nosioce javno-tužilačkih funkcija u osnovnim tužilaštvima u Republici Srbiji.
Odbor je jednoglasno zaključio da predloži Narodnoj skupštini da podrži predlog Vlade Republike Srbije kada su u pitanju i lista kandidata za izbor tužioca za organizovani kriminal i za izbor tužioca za ratne zločine, kao i predloge kandidata za izbor viših tužilaca u višim javnim tužilaštvima i izboru tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima.
Ni jednom rečju od strane bilo kog člana Odbora nije osporen ni jedan predlog Vlade Republike Srbije i zato u ime Odbora imam ovlašćenje i obavezu da predložim Narodnoj skupštini da prihvati predloge za izbor viših tužilaca u Republici Srbiji, kao i predloge Vlade za izbor osnovnih tužilaca u Republici Srbiji, a iznaći ćemo se u danu za glasanje da li ćemo dati podršku nekome od više kandidata koje su predložili za izbor tužioca za organizovani kriminal, kao i za izbor tužioca za ratne zločine.
Ja vas molim da prihvatimo i predlog Vlade i predlog Odbora i da ovaj složen posao, kao što je rekao ministar, privedemo kraju jer svim ovim tužiocima ističe mandat na koji su izabrani, a to je 31.12. ove godine i moramo biti spremni i oni moraju biti spremni da nastave ili da preuzmu funkcije ako su to novi ljudi u tužilaštvima u Republici Srbiji.
Ono što mogu da kažem u ime Odbora jeste da smo zaključili i veoma zadovoljni kako je sproveden ceo postupak od raspisivanja oglasa, do formiranja predloga za izbor nosilaca javno-tužilačkih funkcija u Republici Srbiji i mislim da bi to trebalo i u buduće tako da bude. Hvala.
Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću sada govoriti u ime Poslaničke grupe Jedinstvene Srbije i odmah na početku da kažem da ćemo u Danu za glasanje podržati predloge koje je Vlada RS poslala kada su u pitanju izbor nosilaca javnotužilačkih funkcija u višim tužilaštvima u Srbiji i u osnovnim tužilaštvima u Srbiji, a kada su u pitanju izbor tužioca za organizovani kriminal i izbor tužilaca za ratne zločine, o tome ćemo se opredeliti  i odlučiti pred glasanje.
Ono što želim na početku da kažem, dame i gospodo poslanici, gospodine ministre, a to je da moja diskusija će ići u dva pravca. Prvo, moramo da razlučimo da li je prilikom predlaganja ovih kandidata za nosioce javnotužilačkih funkcija poštovani pozitivni propisi u Republici Srbiji koji regulišu ovu materiju. Na prvom mestu Ustav RS, na drugom mestu je Zakon o javnom tužilaštvu.
Mogu odgovorno da kažem da i u jednom i u drugom slučaju su poštovani važeći pravni akti koji regulišu ovu oblast. Jasno je u Ustavu rečeno ko je ovlašćeni predlagač za izbor tužilaca u Srbiji, to ponavlja i Zakon o javnom tužilaštvu, i tu mislim da diskusije i dilema nema. Sve dok se ne promene ovi akti, ovi propisi, mi moramo da ih poštujemo, inače bismo kršili te propise i onda bismo došli pod udar ocene ustavnosti naših odluka i izboru pred nadležnim Ustavnim sudom.
Dakle, svi oni koji kažu da ovi izbori imaju određene manjkavosti, mislim da greše. Vrlo često se u poslednje vreme, a čuo sam danas i na ovoj raspravi od strane nekih uvaženih kolega, pominju neke rang liste itd. S obzirom na to da sam učestovao u radu Državnog veća tužilaca, tačno je da je komisija koja je obavljala razgovore pravila neku svoju rang listu, ali istovremeno odgovorno tvrdim da od strane DVT-a ili Državnog veća tužilaca, rang lista sa bodovima nije otišla u Vladu neto je otišao spisak kandidata koji ispunjavaju uslove da budu predloženi za neku od javno tužilačkih funkcija u Republici Srbiji, i to treba da bude znano i to treba da bude svima jasno.
Vrlo često se ovde čula jedna reč i iza nje se želelo da se sakrije nešto što se radilo ranije, a to je nezavisnost tužilaštva, nezavisnost sudstva. Hajde da posmatramo to s druge strane. U čemu je to tužilaštvo zavisno od drugih organa vlasti, pa ako hoćete, u čemu je to i Državno veće tužilaca zavisno od predstavnika koji učestvuju u radu Državnog veća tužilaca, a nisu tužioci? Ministar, predsednik Odbora nadležnog u Narodnoj skupštini Republike Srbije, profesor Pravnog fakulteta itd. da ne nabrajam većinu u tom organu, kao i većinu u VSS, imaju tužioci, odnosno sudije i oni su jednostavno nezavisni ako hoće da donesu odluku. Uvek mogu da donesu odluku bez obzira kako glasao i ministar ili predstavnik Narodne skupštine, predstavnik profesura sa pravnih fakulteta itd.
To što priča i što piše, to ne sporim, Venecijanska komisija, samo bih voleo da isto to pišu kada su u pitanju neke članice, osnivači EU u kojima se tužioci biraju od strane il predsednika Republike, ili ministra ili na neki drugi način a ne bira ih direktno profesija, odnosno tužioci u tim zemljama. To je isti slučaj i kada je u pitanju sudija. Nemojte da mi u Srbiji budemo sada neki pokusni kunići i da sve ono što vi u vašim zemljama ne radite, hajde da se prvo proba u Srbiji, pa ako ne valja, nije važno, to je Srbija pogrešila, ako je dobro mi ćemo to da prihvatimo. Dosta je Srbija bila poligon za probe, sada je po Ustavu Republike Srbije ovako. Dok se Ustav ne promeni mi ćemo poštovati Ustav i ono što proizilazi iz Ustava.
Kada su u pitanju kandidati koji su predloženi za nosioce javnih tužilačkih funkcija i Državno veće tužilaca i naročito Vlada kao ovlašćeni predlagač je cenilo dosadašnji rad kandidata koji su se kandidovali i na taj način ispoljili i svoju želju da budu izabrani za javne tužioce u osnovnim tužilaštvima i u višim tužilaštvima, kao i u Tužilaštvu za ratne zločine i u Tužilaštvu za organizovani kriminal.
Ceneći njihov dosadašnji rad, njihovu stručnost, njihovu opredeljenost na zaštitu ustavnog poretka, zakonitosti imovine i svega onoga što treba da rade javni tužioci, došli smo i dobili smo određene predloge o kojima će Narodna skupština u Danu za glasanje da se izjasni.
Ono što mene posebno raduje, moram tako da kažem, jeste da je iz dosadašnjih diskusije niko od učesnika nije osporio ili bar ja nisam čuo da je osporen bilo koji kandidat koji je predložen za nosioca javnotužilačkih funkcija. Ako neko ima saznanja da neko od kandidata iz ovih ili onih razloga ne ispunjava određene uslove da bude izabran, treba javno reći.
Ovde su kandidati koji po oceni poslaničkog kluba JS u potpunosti zadovoljavaju sve kriterijume, ne samo one formalne, nego i moralne i stručne, da budu izabrani od strane ove Narodne skupštine na mesta za koja ih je predložila Vlada.
Iz tog razloga, da ne bih ponavljao ono što je već rečeno, poslanička grupa, odnosno poslanički klub JS će u Danu za glasanje glasati za predloge koje je Vlada Republike Srbije usmerila, odnosno uputila Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala.
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, uvaženi saradnici Ministarstva pravde, dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče poslaničke grupe JS, ja ću odmah na početku reći da ćemo mi u danu za glasanje podržati predloge svih zakona koja su danas pred nama.
Neću dužiti mnogo i ponavljati sve ono što je ministar govorio o svim zakonima, naročito o Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, kao novom zakonskom projektu, kojim ćemo zameniti isti zakon iz 2011. godine, za koga je ministarstvo na osnovu analiza, smernica radnih grupa, stručnih savetovanja na više mesta došlo do ovih rešenja koja su danas ponuđena ovde nama, narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini. Sigurno je da to na jedan bolji i kvalitetniji način rešava ova oblast, jer je poznato, ne znam da li je ministar rekao, koliko ima predmeta i tzv. izvršenja u našim sudovima, mislim da se to meri na stotinama hiljada predmeta. Mislim da će se na ovaj način poboljšati rešavanje i brzina rešavanja svih predmeta koji se nalazi pred budućim javnim izvršiteljima.
Kada govorim o ovom zakonu, mislim da svi treba da budemo svesni da je nažalost do sada bila praksa u Srbiji da je dužnik bio više zaštićen nego poverilac. Na ovaj način bi trebalo ipak da se izjednači položaj i poverioca i dužnika, da onaj koji je dužan mora da izvrši svoju obavezu, a onaj ko traži izvršenje obaveze, da može da očekuje da će na jedan adekvatan i zakonom propisan način doći do ostvarenja svojih potraživanja.
Kada je u pitanju drugi zakon, Zakon o javnom beležništvu kao novi institut u pravu Republike Srbije i njegova primena unazad par godina je pokazala da je neophodno izvršiti određene izmene i dopune, normalno kroz usvajanje novih zakonskih rešenja. Upravo je to Ministarstvo uvidelo i kroz ove izmene i dopune koje su i rezultat praktičnih primena postojećeg zakona jednostavno nedorečenosti koje su se pokazale u vremenu primene, za nas je rezultiralo i nateralo Ministarstvo pravde da izađe sa Predlogom izmena i dopuna Zakona o javnom beležništvu.
Ono što posebno želim ispred poslaničke grupe JS da pozdravim jesu izmene i dopune Zakona o sudskim taksama. Dobro je da je Ministarstvo uočilo određene nepravilnosti. Ne bih rekao nepravilnosti, ali propuste i kada je izašlo sa predlogom da se 5000 hiljada dinara mogu sudske takse plaćati kroz sudske taksene marke, jer je to upravo bio najveći problem za niže takse, kada neko ode da završi neki posao, da je morao da se vraća u poštu da plati, ili u banci, onu taksu koja je propisana zakonom.
Na ovaj način ćemo moći kod određenih prodavaca da kupimo taksene marke. Mislim da će to naročito pomoći i advokatima da mogu na brži i lakši način nekad da plate ove predviđene sudske takse.
Ono na šta bi se u svom izlaganju osvrnuo sa par minuta jeste da se u poslednje vreme mnogo govori o tome šta je zadatak Pravosudne akademije i ove promene u Zakonu o sudijama, javnom tužilaštvu, o Državnom veću tužilaca, o Visokom savetu sudstva su i rezultat svega toga.
Interesantno je da mnogi koji sada kritikuju i rad Pravosudne akademije i ono što izlazi i proizilazi iz njenog rada nisu ni reč govorili pre par godina kada smo bili, bukvalno naterani da donesemo Zakona o Pravosudnoj akademiji i kada se na veliko govorilo da jedino Pravosudna akademija treba da daje kadrove za javno tužilačke funkcije i za sudije.
Primenom u praksi se pokazalo da to nije baš najbolje rešenje, ali sa druge strane mi moramo ipak da cenimo napor i rad svih oni polaznika Pravosudne akademije koji završe, polože i dobiju dobru ocenu na završnom ispitu u Pravosudnoj akademiji da imaju ipak neku prednost u odnosu na one kandidate za sudijske i javnotužilačke funkcije koji nisu bili polaznici, koji nisu položili završni ispit na Pravosudnoj akademiji.
Po čemu bi onda oni imali obavezu da polažu isti ispit, kao što polažu sudijski pomoćnici, sudijski saradnici i javnotužilački pomoćnici? Ja se tu možda i ne slažem sa mišljenjem ministra, ali ipak oni moraju da imaju bar toliku, da kažem, satisfakciju, prednost da taj ispit kada sutra konkurišu za sudiju ili za zamenika osnovnog tužioca budu, da kažem, oslobođeni obaveze na za polaganje tog ispita, s tim što ima se ocena sa završnog ispita upodobljava ocenama koje će dobijati ti drugi kandidati koji učestvuju na konkurs za izbor sudije koji se prvi put biraju ili zamenika osnovnih javnih tužilaca.
Kada govorimo o javnosti rada, pre nego što bi bilo šta rekao o javnosti rada i obaveze javnog održavanja sednica pred javnošću kada je u pitanju i DVT i VSS, ja bih samo da vam kažem, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, da je za jedan konkurs za jedan osnovni sud u Beogradu za 12 kandidata, koje je trebalo birati, prijavilo se 453 kandidata. I zamislite sada da svih 453 kandidata žele da prisustvuju sednici VSS na kome treba da se izaberu 12 kandidata.
Izvinite, onda bi morali da zakupimo Marakanu, pa da tamo održimo sednicu VSS, verovatno bi mi sedeli, članovi na zapadu, a oni dole na terenu, možda i na stadionu JNA ili nekom bližem stadionu gde mogu da stanu toliko kandidata, pa još tetke, ujne, strine, očevi i majke itd, koji su zainteresovani da njihova deca, ili njihove snaje, ili njihovi sinovi, zetovi itd. budu izabrani za sudiju tog suda.
Prema tome, ako neko želi da se obavesti o tome kako radi VSS i DVT može uvek kao kandidat da dođe da pogleda sve spise i da vidi da li je nešto urađeno u skladu sa propisima ili nije sa propisima.
Dakle, ja nisam protiv javnosti rada, ali moramo da budemo realni i da vidimo šta to znači ta javnost rada dostupnost informacijama koje treba da dobije svaki kandidat koji učestvovao na konkursu itd.
Uostalom, sve odluke sa imenima kandidata koji su izabrani objavljuju se na internet sajtu i DVT i VSS, tako da svako zainteresovan može da vidi gde se on nalazi i gde se ne nalazi i itd.
Što se tiče izbora kandidata, jeste jedno od merila sigurno uspeh i ocena u dosadašnjem radu, uspeh i ocena na fakultetu, ali je vrlo bitno, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, kada komisija VSS ili DVT u neposrednom kontaktu sa zainteresovanim kandidatom obavi razgovor i vidi kakva su njegova razmišljanja, jednostavno kako izgleda, jednostavno kako se obukao kada dođe da razgovara sa komisijom, a želi da bude zamenik osnovnog tužilaca, ili da bude sudija osnovnog suda. Moram da kažem, pa neka se neko i naljuti, da se tamo pojavljuju kandidati koji u najboljem slučaju ne bi bili kandidati ni za sekretara neke zemljoradničke zadruge 1948. godine. Toliko je moj komentar o tome. Prema tome, ima i takvih kandidata nažalost.
Da zaključim, da ne dužim, ovi zakoni jesu proizvod dosadašnje prakse primene postojećih zakona, uočenih slabosti i nedorečenosti i nepravilnosti itd. težnja da se poboljšaju postojeći tekstovi zakona upravo sve u želji da naše zakonodavstvo upodobimo sa zakonodavstvom EU, gde smo jednim velikim korakom od juče počeli da ulazimo i na taj način će Srbija vrlo brzo steći uslove da se otvaraju poglavlja 23 i 24 i još brže da kreće prema EU.
Da zaključim, iz svih tih razloga poslanička grupa JS će u Danu za glasanje podržati sve predloge zakona.