31. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.10.2023.

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 24. oktobra 2023. godine, razmotrili u pojedinostima, predloge zakona koje Narodna skupština razmatra na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2023. godini.

Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu podneto je ukupno 186 amandamana.

Odbor je ocenio da devet amandmana podnetih na član 1, dva amandmana podneta na član 4. i šest amandmana podneta na član 5. Predloga zakona nisu u skladu sa članom 28. Zakona o budžetskom sistemu, zatim, da dva amandmana podneta na član 1. i po jedan amandman podnet na članove 5,6. i 8. Predloga zakona nisu u skladu sa članom 44. Zakona o budžetskom sistemu. Takođe, Odbor je ocenio i da jedan amandan podnet na član 4. Predloga zakona nije u skladu sa članovima 28. i 44. Zakona o budžetskom sistemu. Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Narodni poslanici podneli su na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima ukupno 237 amandmana. Odbor je ocenio da jedan amandman podnet na član 159. Predloga zakona nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, dok su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o elektronskim medijima podneto je 130 amandmana. Amandman podnet na član 130. Predloga zakona Odbor je ocenio da nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, dok je amandman podnet na član 4. Predloga zakona odbacio kao nepotpun, u skladu sa članom 161. stav 1. i članom 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine. Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da su sva četiri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da je svih 14 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da su tri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 narodni poslanici podneli su 101 amandman. Odbor je ocenio da četiri amandmana podneta na član 18. Predloga zakona nisu u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, dok je ocenio da su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da je jedan amandman podnet na Predlog zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju podneto je 16 amandmana. Odbor je ocenio da član 11. Predloga zakona nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, dok je ocenio da su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da su sva četiri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, od ukupno pet podnetih amandmana, Odbor je ocenio da dva amandmana podneta na član 2. Predloga zakona nisu u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Odbor je ocenio da su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis podneta su četiri amandmana. Odbor je ocenio da dva amandmana podneta na član 2. Predloga zakona nisu u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Odbor je ocenio da su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da je svih sedam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Takođe, Odbor je ocenio i da je 17 amandmana podnetih na Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Ocenjeno je i da je 15 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da, od ukupno 33 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, jedan amandman podnet na član 23. Predloga zakona nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, dok su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da su tri amandmana podneta na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok jedan amandman podnet na član 1. Predloga zakona nije u skladu sa članom 172. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Osam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Od ukupno podnetih 50 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Odbor je ocenio da samo jedan amandman, podnet na član 40. Predloga zakona, nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima podneto je 22 amandmana. Odbor je ocenio da jedan amandman podnet na član 16. Predloga zakona nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Odbor je ocenio da su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da, od ukupno 31 amandmana podnetog na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, samo jedan amandman podnet na član 25. Predloga zakona nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

Od ukupno 16 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Odbor je ocenio da jedan amandman podnet na član 10. Predloga zakona nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da svih 100 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da je jedan amandman koji je podnet na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I) podneto je pet amandmana za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Od ukupno šest anamdmana podnetih na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, Odbor je ocenio da amandman podnet na član 3. Predloga zakona nije u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu podneto je 24 amandmana. Odbor je ocenio da tri amandmana podneta na Predlog zakona nisu u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Odbor je kao nepotpune odbacio amandmane podnete na članove 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. i 18. Predloga zakona, a u skladu sa članom 161. stav 1. i 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine. Odbor je ocenio da su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu podnetno je 18 amandmana. Odbor je odbacio kao nepotpune amandmane podnete na članove 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. i 13. Predloga zakona u skladu sa članom 161. stav 1. i 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine. Odbor je ocenio i da dva amandmana podneta na član 3. Predloga zakona nisu u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da su sva četiri amandna podneta na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da su sva tri amandmana podneta na Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije su i četiri amandmana podneta na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 53169.

Odbor je ocenio i da su tri amandmana podneta na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio i da su tri amandmana podneta na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Takođe, Odbor je ocenio da su tri amandmana podneta na Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio i da su sva tri anmandmana podneta na Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj podneto je tri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije

Na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca podneta su tri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije

Sednici je predsedavao predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Uglješa Mrdić, dr Žika Bujuklić, Jelena Milivojević, Marija Todorović, Zoran Tomić, Ratko Nikolić, Ljubomir Marić, Milica Nikolić, Sanja Jefić Branković i Pavle Grbović.

Prisutni članovi

...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Žika Bujuklić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Milivojević

Srpska napredna stranka
...

Marija Todorović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Ratko Nikolić

Socijalistička partija Srbije
...

Ljubomir Marić

Srpska napredna stranka
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Sanja Jefić Branković

Liberalno demokratska partija Socijaldemokratska partija Srbije
...

Pavle Grbović

Stranka slobode i pravde

Diskutovano o aktima

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027

Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima

Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd

Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu

Poslednji put ažurirano: 26.10.2023, 08:26