16. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

24.10.2023.

Na sednici, koja je održana 24. oktobra 2023. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su više predloga zakona u pojedinostima, koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.

Odbor je u pojedinostima razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podnet je jedan amandman od strane narodnog poslanika Marka Ristića, koji Odbor i Vlada nisu prihvatili.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona narodni poslanici podneli su četiri amandmana, od kojih Odbor nije prihvatio ni jedan, te je u skladu sa tim, predložio Narodnoj skupštini da odbije navedene amandmane.

Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na navedeni Predlog zakona podneto je osam amandmana, od kojih je Odbor prihvatio pet, te predložio Narodnoj skupštini da ih usvoji.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Dubravka Kralj, Bratimir Vasiljević, Milica Nikolić, Bojan Torbica, Andrijana Vasić, Jovan Palalić i Đorđe Todorović.

Prisutni članovi

...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Milica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Andrijana Vasić

Srpska napredna stranka
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 26.10.2023, 09:04