TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.05.1998.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini.
Prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 130 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Dušku Matkoviću, prof. dr Milovanu Bojiću, Radetu Svilaru, Ljubomiru Pešalju i Velimiru Bati Živojinoviću.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Uručen vam je zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 6. i 7. aprila 1998. godine.
Da li ima primedaba na zapisnik? (Nema.)
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 6. i 7. aprila 1998. godine.
Zaključujem glasanje: Za su glasala 133, protiv jedan, uzdržanih nema, nije glasalo 19, ukupno je prisutno 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 6. i 7. aprila.
Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
U međuvremenu, primili ste pismo kojim je narodni poslanik Tihomir Arsić obavesio da povlači iz procedure svoj Predlog zakona o izmeni Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture - tačka 6. predloženog dnevnog reda.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno odredbama Poslovnika, potrebno je da odlučimo o predlozima za donošenje akata po hitnom postupku i o predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda sednice.
1. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. maja 1998. godine.
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje.
Zaključujem glasanje: Za su glasala 133, protiv jedan, uzdržanih sedam, nije glasalo 26, ukupno je prisutno 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
2. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri predlog akta kojim Narodna skupština Republike Srbije predlaže Saveznoj skupštini da uredi određena pitanja koja se odnose na izmirenje obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. maja 1998. godine.
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri predlog akta kojim Narodna skupština Republike Srbije predlaže Saveznoj skupštini da uredi određena pitanja koja se odnose na izmirenje obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana.
Zaključujem glasanje: Za su glasala 143 narodna poslanika, protiv pet, uzdržanih četiri, nije glasalo 26, ukupno je prisutno 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo sada na predloge za povlačenje pojedinih tačaka iz predloženog dnevnog reda.
Narodni poslanik Žarko Jokanović, u ime poslaničke grupe Nove demokratije, predložio je da se iz predloga dnevnog reda ove sednice povuče 2. tačka - Predlog zakona o univerzitetu.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Žarko Jokanović, predsednik poslaničke grupe Nove demokratije, želi reč? (Želi.)
Ima reč narodni poslanik Žarko Jokanović.

Žarko Jokanović

Dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Nove demokratije smatra da je uređenje problematike funkcionisanja i rada univerziteta jedna od najvažnijih oblasti, jedan od najvažnijih poslova koji ova skupština može i treba da uradi.
Međutim, poslanička grupa Nove demokratije takođe smatra da se teško mogu mimoići mnoga javno izrečena zalaganja samih univerziteta, brojnih fakulteta, naučnih institucija, Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih značajnih institucija da se donošenje ovog zakona odloži.
Zadatak Vlade i Narodne skupštine nije da produbljuje konflikte u društvu, već da u širokim konsultacijama dolaze do konsenzusa koji će eliminisati rastuće tenzije i dovoditi do najboljih rešenja.
Stav najeminentnijih naučnih radnika i studenata ne može se i ne sme ignorisati. Autonomija uniterziteta je svakako civilizacijsko dostignuće koga se ne možemo i ne smemo lako odreći. Zato poslanička grupa Nove demokratije smatra da je uz malo dobre volje moguće doći do rešenja koja bi bila u interesu društva, univerziteta i osnivača.
Zato smatramo da je celishodno da se ovaj predlog zakona povuče, a da Vlada u saradnji sa predstavnicima univerziteta ponudi novi predlog.
Nažalost, tek je juče Vlada obavila razgovore sa studentima i predstavnicima univezitetima. Moglo je to da se uradi mnogo ranije, izbegle bi se razne neželjene posledice i razna tumačenja, razne bojazni, razni strahovi i razni konflikti. Mislimo da je to moguće uraditi na opšte zadovoljstvo.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Da li predstavnik Vlade Republike Srbije želi reč? (Ne želi.)
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog koji je u ime poslaničke grupe Nove demokratije podneo narodni poslanik Žarko Jokanović da se iz predloga dnevnog reda ove sednice povuče 2. tačka: - Predlog zakona o univerzitetu.
Zaključujem glasanje: Za su glasala 42 narodna poslanika, protiv 145, uzdržanih nema, nije glasalo 6, ukupno je prisutno 193 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog većinom glasova.
Predlozi za proširenje dnevnog reda.
1. Odbor za pravosuđe i upravu predložio je da se, u okviru prve tačke predloženog dnevnog reda, razmatraju i predlozi za razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija, tako da prva tačka dnevnog reda glasi - Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne želi.)
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se u okviru prve tačke predloženog dnevnog reda razmatraju i predlozi za razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija, tako da prva tačka dnevnog reda glasi - Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija.
Za je glasalo 159, protiv pet, uzdržanih jedan, nije glasalo 27, ukupno je prisutno 192 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
2. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke predložila je da se u dnevni red sednice, kao druga tačka, uvrsti ostavka narodnog poslanika Dragana Todorovića na funkciju potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije i izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Stevo Dragišić, želi reč? (Ne želi.)
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe Srpske radikalne stranke da se u dnevni red sednice, kao druga tačka, uvrsti ostavka narodnog poslanika Dragana Todorovića na funkciju potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije i izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Za je glasalo 161, protiv sedam, uzdržanih pet, nije glasalo 19, ukupno su prisutna 192 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Predlozi za promenu redosleda pojedinih tačaka dnevnog reda.
1. Narodni poslanik Tomislav Marković predložio je da se osma tačka predloženog dnevnog reda - Predlozi odluka o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju su podnele poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije, razmotri iza prve tačke dnevnog reda - Izbor nosilaca pravosudnih funkcija.
Da li predlagač, narodni poslanik Tomislav Marković, želi reč? (Ne želi.)
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Tomislava Markovića da se osma tačka predloženog dnevnog reda razmotri iza prve tačke dnevnog reda.
Za je glasalo 140, protiv 27, uzdržanih 11, nije glasalo 15, ukupno su prisutna 193 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Saglasno odredbama Poslovnika Narodne skupštine, sve prihvaćene tačke uvršćuju se u dnevni red sednice po redosledu njihovog predlaganja, odnosno prihvatanja.
O predlozima prihvaćenih akata, nadležni odbori, odnosno Vlada Republike Srbije, ukoliko to već nisu učinili, podneće svoje izveštaje, odnosno mišljenja u toku trajanja sednice.
Pošto smo se izjasnili o svim predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda, molim narodne poslanike da se izjasnimo o dnevnom redu sednice u celini.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Za je glasalo 153, protiv 20, uzdržanih sedam, nije glasalo 14, ukupno su prisutna 194 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, u celini.
D n e v n i r e d
1. Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija,
2. Ostavka narodnog poslanika Dragana Todorovića na funkciju potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije i izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije,
3. Predlozi odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koje su podnele poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije,
4. Predlog zakona o univerzitetu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
6. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 1997. godinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
7. Predlog odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Kosova i Metohije za 1997. godinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
8. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenja usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru, koji su podneli narodni poslanici Veroljub Stevanović, Milija Sekulić, dr Gvozden Rosić i Tomislav Nikolić,
9. Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
10. Predlog akta kojim Narodna skupština Republike Srbije predlaže Saveznoj skupštini da uredi određena pitanja koja se odnose na izmirenje obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana, koji je podnela Vlada Republike Srbije.
Molim Službu Narodne skupštine da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda sednice i uruči ga narodnim poslanicima.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – IZBOR I RAZREŠENjE NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA
U okviru ove tačke primili ste:
1. Predlog odluke o izmeni Odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima, koji je podnelo Ministarstvo pravde,
2. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca, sa dopunom Predloga odluke od 19. maja 1998. godine, koju je podneo Republički javni tužilac,
3. Predlog odluke o prestanku funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
4. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca i zamenika javnih tužilaca, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
5. Predlog odluke o izboru sudija i predsednika Vrhovnog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
6. Predlog odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
7. Predlog odluke o izboru sudija i predsednika privrednih sudova, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
8. Predlog odluke o izboru sudija porotnika sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
9. Predloge odluka o izboru zamenika republičkog javnog tužioca, okružnog javnog tužioca u Sremskoj Mitrovici, zamenika okružnih javnih tužilaca, opštinskih javnih tužilaca i zamenika opštinskih javnih tužilaca, koje je podneo Republički javni tužilac, sa izmenama u predlozima odluka koje je 25. maja 1998. godine podneo Republički javni tužilac.
Pored toga, primili ste i izveštaje Odbora za pravosuđe i upravu o razmatranju Predloga odluke o izmeni Odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima i Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca sa dopunom Predloga odluke od 19. maja 1998. godine i mišljenje tog odbora o predlozima Republičkog javnog tužioca od 19. i 25. maja 1998. godine.
Odbor za pravosuđe i upravu je predložio da se Predlog odluke o prestanku funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca i zamenika javnih tužilaca razmotre pre odluka o izboru nosilaca pravosudnih funkcija.
Istovremeno, predlažem da se, pre odlučivanja o izboru sudija i javnih tužilaca, izjasnimo o predlozima odluka kojima se menja broj sudija i sudija porotnika u sudovima, odnosno zamenika javnih tužilaca, s obzirom da se izbor jednog broja sudija, odnosno zamenika javnih tužilaca predlaže i na mesta čije je otvaranje predloženo tim odlukama.
1. Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke o izmeni Odluke o broju sudova i sudija porotnika u sudovima.
Odbor za pravosuđe i upravu je podneo tri amandmana, i to na naziv Predloga odluke i na čl. 2. i 3, kojima se pravno-tehnički poboljšava tekst Predloga odluke.
(Amandman 1. glasi:
"U nazivu Predloga odluke: "izmeni", zameniti rečju: "izmenama".
(Amandman 2. glasi:
Uvodna rečenica člana 2. menja se i glasi:
"U članu 4. Odluke: - u delu okružni sudovi, tačka 1. menja se i glasi:"
(Amandman 3. glasi:
U članu 3. reč: "osmog" zameniti rečju: "narednog").
Ove amandmane je prihvatio predlagač i oni su postali sastavni deo Predloga odluke.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima.
Za je glasalo 155, protiv 3, uzdržanih 9, nije glasao 31 narodni poslanik, ukupno prisutno 198 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
2. Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca, sa dopunom predloga odluke od 19.maja 1998. godine.
Odbor za pravosuđe i upravu je podneo dva amandmana, i to na naziv Predloga odluke i na član 1. kojima se pravno tehnički poboljšava tekst Predloga odluke.
Amandman 1. glasi: "U nazivu Predloga odluke reči: "izmeni i dopuni" zamenjuju se rečju: "izmenama"".
Amandman 2. glasi: U uvodnoj rečenici člana 1. brišu se reči: "od 25.oktobra 1995. godine, u daljem tekstu: "Odluka".
Ove amandmane je prihvatio predlagač i oni su postali sastavni deo Predloga odluke.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca, sa dopunom Predloga odluke od 19.maja 1998. godine.
Za je glasalo 156, protiv jedan, uzdržanih 17, nije glasalo 18, ukupno prisutno 192 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke, sa dopunom.
3. Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova.
Da li predstanvik predlagača želi reč? (Ne.)
Da li neko od narodnih poslanika želi reč?
Ima reč narodni poslanik Milan Miković, šef poslaničke grupe SPO.

Milan Miković

Gospodine predsedniče, dame i gospodo, vi ste obavešteni od strane vršioca dužnosti predsednika suda o nosiocima pravosudnih funkcija koji obavljaju tu svoju dužnost, iako po slovu zakona to ne bi mogli da rade tokom proteklog vremena i, što je najinteresantnije, nikakva inicijativa nije postojala da se bar u skladu sa nekim proširenim tumačenjem  Zakona o radnim odnosima tako nešto uradi.
Tu imate jedan broj nosilaca pravosudnih funkcija koji su navedeni i imate još jedan broj nosilaca pravosudnih funkcija čija imena nisu navedena. Dato je obrazloženje, juče na sednicu Odbora za pravosuđe, da se to radi o nekim ljudima koji se nalaze na čelnim funkcijama u najvišim sudovima i da treba, na neki način, još jedan kraći period u kome bi se obezbedila zamena za njih i na neki način to dovelo u sklad sa zakonom.
Mi ćemo danas da se izjašnjavamo o budućim sudijama, o ljudima koji će svakom od nas da dele pravdu i da na svakog od nas primenjuju zakon.
Mislim da ovakav jedan propust nije smeo da se desi i mi smo danas suočeni sa činjenicom da pokušavamo da nađemo izlaz iz ove situacije. Ali, ne samo to, to nije jedina stvar gde se radi o primeni Zakona o sudovima. To je samo stvar u pogledu koje je bilo rasprave. Treba doneti novi zakon o sudijama, pa nova rešenja u tome.
Iz tih razloga mi moramo da izvedemo zaključak, hoće li naš zakon da se primenjuje u sudovima ili neće. Ako zakon ne primenjujemo onda kada su u pitanju nosioci pravosudnih funkcija, dozvolite, nema niko šanse da očekuje da će se u odnosu na njega primenjivati zakon.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova.
Za je glasalo 158, protiv 37, uzdržanih dva, nije glasalo četiri, ukupno prisutan 201 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
4. Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije Javnog tužioca i zamenika javnih tužilaca.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije Javnog tužioca i zamenika javnih tužilaca.
Za je glasalo 159, protiv 21, uzdržanih 12, nije glasalo 14, ukupno prisutno 209 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
Predlažem da se o svim predlozima odluka o izboru nosilaca pravosudnih funkcija obavi jedinstveni pretres, a da se Narodna skupština o svakom predlogu posebno izjasni.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Za je glasalo 154, protiv niko, uzdržanih 29, nije glasalo 14, ukupno prisutno 197 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o predlozima odluka o izboru nosilaca pravosudnih funkcija (od 5 - 9. tačke).
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Da li neko od narodnih poslanika želi reč? Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

Milan Miković

Gospodine predsedniče, dame i gospodo, jako je teško narodnim poslanicima koji su pre nekoliko minuta dobili ovu knjigu da se i konkretno izjašnjavaju u pogledu predloga za izbor novih nosilaca pravosudnih funkcija. Odbor za pravosuđe je obavio deo svog posla. Na neke stvari je ukazao, sa nekim stvarima se suočio, i dozvolite, u pogledu nekih stvari je imao različita mišljenja, u granicama onog što je moglo za to kratko vreme da se prouči ili da se uporedi, i došli smo danas ovamo da se ipak u pogledu nekih stvari i konkretno izjašnjavamo.
Moramo biti svesni činjenice, na koju je ukazivano već nekoliko godina, da se kod izbora nosilaca pravosudnih funkcija nije primenjivao Zakon o sudovima. Nije bilo urađeno onako kao što treba, nisu konkursi raspisivani na način na koji je trebalo da budu raspisivani. Bili su raspisivani konkursi za celu godinu, za sva mesta koja eventualno budu upražnjena i, na taj način, budući kandidati zaista nisu mogli da budu obavešteni o tome gde postoji prazno slobodno mesto, gde bi eventualno mogli da konkurišu.
U tom pogledu je na Odboru za pravosuđe zauzet stav da sa ovakvom praksom što pre mora da se prestane i mora Zakon da se primenjuje. S jedne strane, to je formalno stvar koja nije u redu. Međutim, ove godine je došlo i do suštinskih nepovoljnih stvari, negativnih posledica i izuzetnog nezadovoljstva među ljudima koji su bili spremni da konkurišu.
Naime, u toku ove godine nešto izmenjenim konkursom je jedan broj nosilaca pravosudnih funkcija ili kandidata za nosioce pravosudnih funkcija bio doveden u zabludu, jer je rečeno da nije potrebno, onaj ko želi na istom mestu da konkuriše, da ponovo konkuriše, jer njegova prijava već postoji. Tako se desilo da jedan ne mali broj naših kolega se obratio i pitao - zašto nas nema na spiskovima kandidata za buduće sudije i nosioce pravosudnih funkcija?
To je stvar koja je i faktički dovela do toga da danas na spisku onih koje treba da biramo nemamo jedan broj izuzetno časnih i izuzetno stručnih ljudi, koji bi nesumnjivo na neki način mogli da dobiju naše poverenje. Ja bih sada, s obzirom da nas ima mnogo i da je dugačak ovaj spisak, ipak izneo svoj predlog i predlog svoje poslaničke grupe, u tom pogledu da treba osporiti jedan broj predloženih kandidata. Ja ću ih navesti, nema ih mnogo.
"Osporavamo predlog da se za predsednika Vrhovnog suda Srbije izabere Balša Govedarica, v.d. predsednika Vrhovnog suda Srbije. Osporavamo predlog da se za sudiju i predsednika Privrednog suda u Beogradu izabere gospodin Čedomir Prostran. Osporavamo predlog da se za predsednika Privrednog suda u Zaječaru izabere gospodin Branislav Nikodijević, sudija Opštinskog suda u Zaječaru, da se za predsednika Privrednog suda u Valjevu izabere Aca Nikolić, sekretar SO Valjevo, i konačno, osporavamo predlog da se za predsednika Okružnog suda u Beogradu izabere gospodin Bogoje Marjanović".
Nekoliko konkretnih stvari zbog kojih smatramo da ovaj izbor ne treba da bude izvršen, posebno ne danas - ako smo utvrdili da je delom i zbog neefikasnosti u primeni odredbe člana 45. Zakona o sudovima došlo do zakašnjenja u razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija, koje smo malo pre razrešili. Ako procenimo situaciju da je predloženi kandidat za predsednika Vrhovnog suda Srbije u proteklom periodu, pored ovih funkcija, bio i na funkcijama u postupku izbora, ali ne izbora nosilaca pravosudnih funkcija, nego redovnih izbora i da ocena rada tih koji su u tome učestvovali očigledno nije pozitivna, jer je čak došlo i do neophodne potrebe da i predsednik Republike interveniše zahtevom Vladi da dostavi pred Skupštinu jedan poseban zakon "leks specijalis", ako procenimo da je pred ovom skupštinom bilo i predloga (nisu usvojeni) da se zbog rada u takvoj komisiji ustanovi i anketni odbor, onda je očigledno da je pređena granica između onoga što sudije, kao nezavisni organi, imaju dužnost i obavezu da postupaju. U takvoj situaciji smatramo da izbor predloženog kandidata, gospodina Balše Govedarice, ne bi bio dobar.
Međutim, ima i jedna stvar formalne prirode preko koje ne možemo da pređemo. Videli ste za sve predsednike sudova, pored onoga što je o njima rečeno, dostavljeni su i podaci o tome ko je još konkurisao za predsednika pojedinog suda. Takav papir ni članovi Odbora za pravosuđe nisu dobili. Ukoliko je čak i bio samo jedan kandidat, reći ću vam da postoji čitav niz sudova u kojima je takođe postojao samo jedan kandidat. To su predsednici opštinskih sudova, ali smo i za njih dobili i predlog i sve podatke o njihovom radu.
Prema tome, ovde i sa formalne strane ovako nešto nije urađeno. Mislim da je na taj način onemogućeno da se bira ili bar da dobijemo informaciju da niko drugi nije konkurisao, a da su ovo podaci koji nesumnjivo na neki način mogu negde da se pročitaju.
U pogledu predsednika Okružnog suda u Beogradu, gospodina Bogoja Marjanovića, ne dovodimo u pitanje njegovo znanje, jer je on sudija Vrhovnog suda Srbije i čovek sa izuzetnim iskustvom, i to uopšte ne bi bio problem. Ali, reći ću vam nešto iz njegovog kartona koji nam je dostavljen. Prvi podatak je da je rođen 1953. godine i da do onih godina ima jako malo, ne ceo sudijski staž. Ali, i to da oprostimo. Ima jedna druga stvar u podacima koje je sam dao - radni staž 40 godina. To je njegov podatak. Prvi put se zaposlio 1. septembra 1957. godine, tačno ima gde je i šta radio, i prema tome 1. septembra 1997. godine imao je 40 godina neprekidnog staža.
Glas iz sale: A, vojska.

Milan Miković

Čak i vojska, ali i od onda je prošlo još godinu dana, mada ovde ne piše.
Molim vas, od 01.9. do 28.02. je bio pravni referent despotovačkih rudnika, od 28. februara do 21. februara 1964. pripravnik, sudija i predsednik suda u Despotovcu. Februara 1964. godine, od dana do dana se poklapa sve ovo što je ovde navedeno.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Mikoviću, molim vas da vodite računa o vremenu.

Milan Miković

Ja znam, ali ja samo govorim o konkretnim stvarima.
Ima još jedna stvar koja je ovde izuzetno važna, a to je - ni za predsednika Okružnog suda u Beogradu nismo dobili listu onih, koji su sem njega konkurisali, niti se Odbor za pravosuđe mogao izjašnjavati o bilo kome drugom, jer jednostavno takva lista nama nije dostavljena.
Treća stvar, to je gospodin Čedomir Prostran.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Mikoviću, da li vi koristite i drugih 10 minuta, na šta imate pravo po Poslovniku?