TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 07.12.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

07.12.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 00:00 do 21:45

 • TAGOVI

 • Treća sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Treća sednica Drugog redovnog zasedanja) (1998)
 • Izbor nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 1999. godinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 1999. godinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o budžetu AP Kosova i Metohije za 1999. godinu (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o korišćenju sredstava agrarnog budžeta (u celini) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 1999. godinu (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o budžetu AP Kosova i Metohije za 1999. godinu (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog odluke o korišćenju sredstava agrarnog budžeta (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije u 1999. godini (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije u 1999. godini (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o učešću opština i gradova u porezu na promet u 1999. godini (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o učešću opština i gradova u porezu na promet u 1999. godini (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o akcijskom fondu Republike Srbije (načela) (1998)
 • Predlog zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o akcijskom fondu Republike Srbije (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o akcijskom fondu Republike Srbije (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji (pojedinosti) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodne poslanike da zauzmu mesta da bismo počeli rad.
  Poštovani narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini.
  Prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 201 narodni poslanik.
  Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Milanu Nikoliću, dr Karolj Kasašu, Živojinu Stefanoviću, Đorđu Predinu, dr Leposavi Milićević, Velimiru Bati Živojinoviću i Šemsudinu Kučeviću.
  Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik i potpredsednici Vlade Republike Srbije, ministri u Vladi Republike Srbije, republički javni tužilac, sekretar Vlade Republike Srbije i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
  Dostavljen vam je zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 17. i 18. novembra 1998. godine.
  Da li ima primedbi na zapisnik? (Nema.)
  Pošto nema primedbi na zapisnik, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 17. i 18. novembra 1998. godine.
  Za 177, protiv niko, uzdržanih dva, nije glasalo osam, a ukupno je prisutno 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini održane 17. i 18. novembra 1998. godine, bez primedbi.
  Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije na upražnjeno poslaničko mesto koje pripada izbornoj listi Srpske radikalne stranke - dr Vojislav Šešelj.
  Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnog poslanika u Izbornoj jedinici 28 - Priština, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnog poslanika, sa predlogom da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Žarku Redžiću, izabranom sa izborne liste Srpske radikalne stranke - dr Vojislav Šešelj u Izbornoj jedinici 28 - Priština.
  Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, shodno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata poslaniku Žarku Redžiću.
  Čestitam narodnom poslaniku Žarku Redžiću na izboru.
  Uručeno vam je obaveštenje Koalicije "Vojvodina" o razlozima prestanka mandata narodnih poslanika Branislava Pomoriškog, Nenada Čanka i Ratimira Svirčevića..
  Saglasno članu 102. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Administrativnog odbora, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslanicima: Branislavu Pomoriškom, izabranom sa izborne liste Koalicije "Vojvodina" - Čanak - Veselinov, u Izbornoj jedinici 6 - Zrenjanin i Nenadu Čanku i Ratimiru Svirčeviću, izabranim sa izborne liste Koalicije "Vojvodina" - dr Dragan Veselinov - mr Miodrag Mile Isakov, u Izbornoj jedinici 9 - Novi Sad.
  Saglasno članu 106. Zakona o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
  Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.
  U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
  Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno odredbama Poslovnika, potrebno je da odlučimo o predlozima za donošenje akata po hitnom postupku i o predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda sednice.
  (Glas u sali: Ovde ima građana.)
  ( Nenad Čanak, s mesta: Zahvaljujem se, gospodo.)
  (Ratimir Svirčević, s mesta: Zahvaljujem se. Meni ovde nije mesto, a vama nije mesto u Srbiji.)
  1. Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 1999. godinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 3. decembra 1998. godine.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 1999. godinu.
  Za 183, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 18, ukupno je glasao 201 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
  2. Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog odluke o budžetu Autonomne pokrajine Kosova i Metohije za 1999. godinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 3. decembra 1998. godine.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog odluke o budžetu Autonomne pokrajine Kosova i Metohije za 1999. godinu.
  Za 192, protiv niko, uzdržanih niko, nije glasalo 14, ukupno prisutno 206 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
  3. Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o korišćenju sredstava Agrarnog budžeta, koji je podnela Narodnoj skupštini 3. decembra 1998. godine.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona okorišćenju sredstava Agrarnog budžeta.
  Za 201, protiv niko, uzdržanih niko, nije glasalo 8, ukupno prisutno 209 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
  4. Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije u 1999. godini, koji je podnela Narodnoj skupštini 3.12.1998. godine.
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije u 1999. godini.
  Za 192, protiv dva, uzdržanih tri, nije glasalo 8, ukupno je prisutno 212 narodnih poslanika u sali.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
  5. Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o učešću opština i gradova u porezu na promet u 1999. godini, koji je podnela Narodnoj skupštini 3.12.1998. godine.
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o učešću opština i gradova u porezu na promet u 1999. godini.
  Za 204, protiv niko, niko se nije uzdržao, nije glasalo 8, ukupno je prisutno 212 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
  6. Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica, koji je podnela Narodnoj skupštini 4.12.1998. godine.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica.
  Za 197, protiv 6, uzdržanih dva, nije glasalo 6, ukupno je prisutno 214 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
  7. Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o akcijskom fondu Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 3.12.1998. godine.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o akcijskom fondu Republike Srbije..
  Za 194, protiv niko, uzdržanih 7, nije glasalo 11, ukupno je prisutno 212 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
  8. Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakona Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 3.12.1998. godine.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se, po hitnom postupku, razmotri Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakona Republike Srbije.
  Za 204, protiv jedan, uzdržanih niko, nije glasalo 7, ukupno je prisutno 212 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
  Predlozi za proširenje dnevnog reda.
  Narodni poslanik Tihomir Arsić predložio je da se dnevni red ove sednici proširi razmatranjem Predlog zakona o javnom informisanju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Žarko Jokanović, Nebojša Leković i Tihomir Arsić 14. maja 1998. godine.
  Da li predlagač želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Tihomir Arsić.

  Tihomir Arsić

  Uvažene kolege narodni poslanici, poštovani predsedniče, Nova demokratija je 14. maja ove godine obnovila svoj zahtev za usvajanje ranijeg predloga za inoviranje propisa u oblasti informisanja i Predloga zakona o Radio televiziji Srbije. U članu 134. Poslovnika stoji da se materijal ima uvrstiti u dnevni red u roku ne kraćem od 15 dana i ne dužem od 60 dana. S obzirom da smo 14. maja pokrenuli ovu inicijativu i predali materijal, konstatujem da je od tada prošlo 82 dana. U tom članu Poslovnika postoji mogućnost da predsednik Narodne skupštine prolongira za još 30 dana stavljanje ovog predloga na dnevni red, pod uslovom da obavesti podnosioca o razlozima zbog čega taj predlog nije uvršten u dnevni red.
  S obzirom da nam do sada ništa nije javljeno, mi smo bili prinuđeni da zahtevamo proširenje dnevnog reda i uvršćenje u dnevni red našeg Predloga zakona o informisanju i Predloga zakona o Radio televiziji.
  Što se tiče našeg Predloga, smatramo da je neophodno u ovom trenutku naš Predlog staviti na dnevni red današnje sednice Skupštine iz više razloga. Već je dovoljno govoreno u javnosti ovih dana o trenutno važećem Zakonu o informisanju i na mnogim instancama je konstatovano da je ovaj specijalitet nešto što postoji sa dva svoja dela, od kojih je prvi deo, to ne treba poricati, sa zaista dobrim namerama da se ostvare neka određena prava i slobode i da se pojača odgovornost za javno izgovorenu reč.
  Međutim, u prilici smo da konstatujemo svi zajedno da je ta dobra namera izmanipulisana i to upravo do te mere, da jesu sprečene neke neistine, ali u svakom slučaju ovim zakonom, koji je trenutno na snazi, sprečena je i mogućnost da u medije dođe i neka istina koja nije po ukusu i po meri vladajuće koalicije, odnosno onih koji su ovaj zakon i doneli.
  Globalno gledajući ovaj zakon, koji je trenutno na snazi, ima i problem ustavne zasnovanosti. Ja ću vas podsetiti, u članu 46. stav 6. Ustava SR Jugoslavije stoji - da niko ne može sprečavati rasturanje štampe i drugih obaveštenja, osim ako se odlukom nadležnog suda utvrdi da se njima poziva na nasilno rušenje ustavom utvrđenog uređenja itd.
  Vi znate da su ovde ingerencije date prekršajnom organu, koji je organ izvršne vlasti, odnosno prekršajnom organu kojeg postavlja Vlada, a ne sudstvu, koje bi bar teoretski trebalo da bude nezavisno.
  O karakteristikama u vezi tog zakona ne bih govorio više, jer je dosta toga izgovoreno. O karakteristikama našeg Predloga zakona o informisanju i o Radio-televiziji Srbije svega nekoliko reči ću reći. Zanimljivo je da je do donošenja ovog zakona bila velika povika na Zakon o Radio-televiziji Srbije, prvenstveno zbog toga što doskorašnji Zakon o informisanju, znači pre ovog važećeg zakona, i nije imao neke značajne manjkavosti i da je praktično javna reč bila, na određen način, i u velikoj meri slobodna, bar kada se poredi sa ovim zakonom koji je trenutno na snazi. Ja o tome neću ni govoriti.
  Ja bih rekao, pre svega, nekoliko reči o zakonu o Radio-televiziji Srbije i dve tri stavke o zakonu o javnom informisanju, koji mi predlažemo. Zakon je inoviran utoliko što promene zapravo nisu glomazne, jer prethodni zakon nije predstavljao značajnu prepreku za izgovaranje slobodne reči.
  Mi smo novim predlogom zakona uvažili činjenicu, što je za predstavnike sedme sile i te kako važno, da postoje različita profesionalna udruženja novinara i praktično tu činjenicu ozakonili, odnosno u ovom predlogu zakona našli smo mesto za različita profesionalna udruženja novinara.
  Značajnije od toga su promene koje se odnose na programsku orijentaciju javnih glasila. Jasno je postavljena razlika između onih koji se finansiraju iz budžeta i onih koji se finansiraju samostalno. Mi smo u našem Predlogu zakona jasno podvukli i druge funkcije, pored informativne funkcije i to funkcije koje smatramo i te kako važnim, a to je obrazovna, kulturna i funkcija javnih glasila. Uostalom, svi ste imali prilike da dobijete ovaj zakon i iskreno se nadam da ste, kao i sve naše predloge, to pomno i pažljivo pročitali, pa se nadam da ne moram dalje da obrazlažem.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Tihomira Arsića da se dnevni red ove sednice proširi razmatranjem Predloga zakona o javnom informisanju, koji su podneli narodni poslanici Žarko Jokanović, Nebojša Leković i Tihomir Arsić.
  Za 51, protiv 170, niko nije uzdržan, četiri narodna poslanika nisu glasala, ukupno je prisutno 225 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanik Tihomir Arsić predložio je da se dnevni red ove sednice proširi razmatranjem Predloga zakona o Radio-televiziji, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Žarko Jokanović, Nebojša Leković i Tihomir Arsić.
  Da li predlagač želi reč? (Ne želi.)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Tihomira Arsića da se dnevni red ove sednice proširi razmatranjem Predloga zakona o radio televiziji, koji su podneli narodni poslanici Žarko Jokanović, Nebojša Leković i Tihomir Arsić.
  Za 47, protiv 168, niko nije uzdržan, nije glasalo tri, ukupno je prisutno 218 narodnih poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Poslanička grupa Srpskog pokreta obnove predložila je da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom dnevnog reda - Poslanička pitanja i da se ova tačka razmatra kao sedma tačka dnevnog reda.
  Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Milan Miković, želi reč? (Ne želi.)
  Predložio bih jedno kompromisno rešenje. Pošto nikada ne uspevamo da održimo kvorum kada su poslanička pitanja i zbog toga nismo mogli da ostavimo prošli put uključene televizijske kamere, danas smo razgovarali o tome i sa predsednikom partije Srpskog pokreta obnove, zbog ovog predloga, da ovlasti Skupština mene da, i pored toga što neće biti kvoruma, da se održe poslanička pitanja kao poslednja tačka dnevnog reda.
  Da li može da se prihvati ovaj kompromis? (Može.)
  Onda nema potreba da glasamo o ovome.
  Gospodine Mikoviću, da li je u redu? (Da.)
  Predlozi za spajanje rasprave.
  Narodni poslanik Života Cvetković predložio je da Narodna skupština obavi zajednički načelni pretres o:
  - Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 1999. godinu;
  - Predlogu zakona o korišćenju sredstava Agrarnog budžeta;
  - Predlogu zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije u 1999. godini; i
  - Predlogu zakona o učešću opštine i gradova u porezu na promet u 1999. godini.
  Da li narodni poslanik Života Cvetković želi reč? (Ne želi.)
  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Živote Cvetkovića da Narodna skupština obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona za koje je on to predložio.
  Za 205, niko protiv, dva uzdržana, nije glasalo 13, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
  Saglasno odredbama Poslovnika Narodne skupštine, sve prihvaćene tačke uvršćuju se u dnevni red sednice po redosledu njihovog predlaganja, odnosno prihvatanja.
  O predlozima prihvaćenih akata, nadležni odbori, odnosno Vlada Republike Srbije, ukoliko to već nisu učinili, podneće svoje izveštaje, odnosno mišljenja u toku trajanja sednice.
  Pošto smo se izjasnili o svim predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda, molim narodne poslanike da se izjasnimo o dnevnom redu sednice u celini.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda u celini.
  Za 218, protiv niko, niko nije uzdržan, nije glasalo 7, ukupno je prisutno 225 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini u celini.
  Molim Službu Narodne skupštine da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda sednice i uruči ga narodnim poslanicima.
  D n e v n i r e d:
  1. Izbor nosilaca pravosudnih funkcija,
  2. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 1999. godinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  3. Predlog odluke o budžetu Autonomne pokrajine Kosova i Metohije za 1999. godinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  4. Predlog zakona o korišćenju sredstava Agrarnog budžeta, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  5. Predlog zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije u 1999. godini, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  6. Predlog zakona o učešću opština i gradova u porezu na promet u 1999. godini, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  7. Predlog zakona o posebnim pravima i obavezama izabranih lica, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  8. Predlog zakona o Akcijskom fondu Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  10. Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakona Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
  12. Poslanička pitanja.
  Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - IZBOR NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA
  U okviru ove tačke primili ste:
  - Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudije Ustavnog suda Srbije, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu, i
  - predloge Republičkog javnog tužioca za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca, okružnih javnih tužilaca, zamenika okružnih javnih tužilaca, opštinskih javnih tužilaca i zamenika opštinskih javnih tužilaca.
  Pored toga, primili ste izmenu i dopunu Republičkog javnog tužioca za izbor zamenika opštinskih javnih tužilaca i izveštaj Odbora za pravosuđe i upravu, koji nije imao primedaba na predloge Republičkog javnog tužioca za izbor nosilaca javno-tužilačke funkcije.
  Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudije Ustavnog suda Srbije.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne želi.)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (ne želi)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.
  Podsećam da, saglasno članu 174. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština odlučuje o izboru, odnosno razrešenju ili prestanku funkcije svakog sudije Ustavnog suda pojedinačno, tajnim glasanjem, ukoliko ne odluči da glasanje bude javno.
  Ima li predloga da glasanje bude javno?
  Ima reč narodni poslanik Miloje Mihajlović.

  Miloje Mihajlović

  Socijalistička partija Srbije
  Dame i gospodo, zbog efikasnosti predlažem da se glasanje obavi javno, elektronskim putem.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Pošto je narodni poslanik Miloje Mihajlović predložio da glasanje bude javno, upotrebom elektronskog sistema glasanja, potrebno je da se izjasnimo o tom predlogu.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Miloja Mihajlovića.
  Za 202, protiv šest, uzdržanih nema, nije glasalo pet, a ukupno je prisutno 213 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudije Ustavnog suda Srbije.
  Za 203, protiv jedan, uzdržanih 10, nije glasalo pet, a ukupno je prisutno 219 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog.
  Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o predlozima odluka o izboru: zamenika Republičkog javnog tužioca; okružnih javnih tužilaca; zamenika okružnih javnih tužilaca; opštinskih javnih tužilaca i zamenika opštinskih javnih tužilaca, sa izmenom i dopunom republičkog javnog tužioca od 4. decembra 1998. godine.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Da.)
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković. Ja se izvinjavam, nisam vas video.

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo, nisam izašao da osporim bilo čiji izbor, ali sam izašao da skrenemo pažnju javnom tužilaštvu u celini da ovog trenutka i nakon ovog zasedanja postajaće svi uslovi za normalan rad, postojaće svi uslovi da ne možemo da se pozivamo na neefikasnost javnog tužilaštva.
  Vi imate na dnevnom redu danas izbor oko 115 do 120 novih tužilaca i njihovih zamenika, sa jedne strane, a vi ćete u toku ovog dana ili ova dva dana imati jednu novu situaciju u krivično pravnoj oblasti, gde će nesumnjivo opštinska javna tužilaštva postati daleko opterećenija nego što su do sada bila, jer izmenama odredaba Krivičnog zakona jedan broj predmeta, koji bi po dosadašnjim propisima išao pred okružne sudove, ići će pred opštinske sudove.
  Konačno, ukoliko danas ili sutra usvojimo Zakon o posebnim pravima i obavezama izabranih lica i materijalni položaj javnih tužilaca biće izmenjen i znatno poboljšan. U takvoj situaciji postoje svi uslovi da se najnormalnije radi, najefikasnije, a možda je problem što će tu biti dosta mladih ljudi, ali i ti ljudi, većina tih ljudi je školovana u tužilaštvima, okružnim i opštinskim.
  Prema tome, u jednoj takvoj situaciji mislim da je ovo trenutak kada su i u oblasti sudovanja i optuženja stvoreni normalni uslovi koliko god je moguće u ovoj situaciji u kojoj se zemlja nalazi i mislimo da je to prilika za jedan krupan korak da postanemo pravna država, onako kako to želimo. Hvala vam.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Izvolite.

  Fevzija Murić

  Dame i gospodo poslanici, gospodine predsedniče, danas pred sobom imamo materijal o javnom tužilaštvu, a u pripremljenom materijalu vidim da je za zamenika opštinskog javnog tužioca u Novom Pazaru predloženo lice iz Rume. Pomenutu gospođu ili gospođicu ne poznajem lično i moja diskusija nije uopšte lične prirode, već principijelne. Dosadašnje imenovanje nosilaca pravosudnih funcija već godinama pokazuje nepoverenje, da ne kažem mržnju prema Bošnjacima, a na drugoj strani država traži da Bošnjaci budu lojalni građani.
  Ovaj današnji predlog nažalost pokazuje da ponestaje poverenje vlasti prema lokalnim Srbima, a već su počeli za Novi Pazar i sa uvozom kadrova.
  U Novom Pazaru, je gospodo, sledeći odnos stanovništva: 80% čine Bošnjaci, 19% Srbi, i jedan posto su ostali. Međutim, nosioci pravosudnih funkcija su na primer: predsednik Opštinskog suda je Srbin, predsednik Okružnog suda je Srbin, starešina organa za prekršaje je takođe Srbin, opštinski javni tužilac je Srbin i okružni javni tužilac je Bošnjak, međutim pod kontrolom SPS-a.
  Dalje, gospodo, jedna veoma bitna anomalija na koju oni koji rukovode pravosuđem nikako ne žele da obrate pažnju, jeste daje 80% sudija bez obzira na nacionalnu pripadnost potpuno lojalno SPS-u ili je pod kontrolom SPS-a. U nekim slučajevima supružnici ili bliski rođaci povezani su relacijom sud-policija-SPS, tako da ovakva situacija ne vredi samo u Novom Pazaru, već uopšte u drugim opštinama Sandžaka. U ovakvoj situaciji, verujte mi, nema uopšte govora o nezavisnom sudstvu, ne postoji vladavina prava, već se omogućava represija i obračunavanje sa ljudima koji drugačije misle. Podsetiću vas samo na jedan primer. U Novom Pazaru se od 1993. godine vodi montirani politički proces protiv 24 Bošnjaka koji, dakle nakon pet godina, još nije završen.....

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Izvinite, molim vas isključite mobilne telefone.

  Fevzija Murić

  Iako se isti takav proces po istim članovima zakona i po istoj optužnici vodio i protiv 21 Bošnjaka u Bijelom Polju, odnosno na području Republike Crne Gore i ti ljudi su oslobođeni optužbe i materojalno i novčano su nadoknađeni.
  U Novom Pazaru, dakle, sud nije u stanju da ove ljude oslobodi, već se ti ljudi osećaju kao taoci politike jer ne mogu da se zaposle, da dobiju putnu ispravu, ne mogu nikakvo pravo, socijalno, zdravstveno, penzijsko da ostvare. To je drastično kršenje osnovnih elementarnih ljudskih prava. Mi ovde imamo primer poslanika gospodina Kučevića koji je čak i predsednik Skupštine opštine u Tutinu i nema putnu ispravu, iako sud kaže da uopšte nema razloga da on nema putnu ispravu. Jednostavno, policija mu ne da putnu ispravu. Dakle, svi ovi građani koji drugačije misle, a globalno svi Bošnjaci u Sandžaku se osećaju kao taoci, zato što, kažem, postoji odsustvo vladavine prava. Na ovaj način i sa ovim predlogom, vidim da je počelo i sa uvozom kadrova jer vlast osim što nema poverenja u Bošnjake u Sandžaku, očigledno da više nema poverenja ni u Srbe u Sandžaku. Hvala vam.