PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 28.03.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

28.03.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:20 do 19:30

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da počnemo sa radom.

Nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.

Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje 137 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da nemamo kvorum.

Dajem pauzu od 15 minuta.

Nemamo kvorum i neću više da dopuštam neodgovorno ponašanje poslanika, kako onih koji nisu u sali, tako i onih koji su u sali, a ne ubacuju svoje identifikacione kartice.

Nastavljamo rad u 10,45 časova.

(Posle pauze u 10,45 časova.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, da bismo videli da li ima uslova za nastavak rada, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice.

Konstatujem da imamo kvorum potreban za nastavak rada.

Dragoljub Stamenković

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, reklamiram povredu člana 79. Poslovnika Narodne skupštine. Sednice Narodne skupštine održavaju se u vremenu od 10,00 do 19,30 časova, ukoliko za pojedine slučajeve to predsednik drugačije ne odredi, a to se obično radi na početku sednice. Juče nas je predsednik obavestio da sednica počinje u 10,00 časova. Sada je 10,45. Danas je praznik. Insistirali ste da radimo na državni praznik. Onda je i potrebno da se obezbedi kvorum, kako bi rad počeo na vreme. Mislim da poslanici DOS-a izbegavaju da dođu na ovu skupštinu, jer su svesni da će donošenjem ovog budžeta i ovih zakona izazvati veliki revolt u narodu. Dokaz je i 10 hiljada okupljenih ljudi juče u Nišu, koji su demonstrirali i protestovali protiv ovakvog načina vođenja politike države. Insistiram da se utvrdi da li je Poslovnik povređen ili prekršen.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ne vidim šta ovde može da se odgovori. Ovo nije prigovor na kršenje Poslovnika. Ovo je samo konstatacija da je sednica počela sa zakašnjenjem. Ona ne može početi pre nego što postoji kvorum. Prema tome, potpuno je jasno o čemu se radi. Možete samo da tražite da se Skupština izjasni o tome da je prekršen član 79. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije.

Dragoljub Stamenković

Srpska radikalna stranka
Tražim.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Stavićemo na glasanje vaš predlog.
Za je 18, protiv 135, uzdržanih troje, nije glasao 21 narodni poslanik, ukupno prisutno 177.
Konstatujem da je Narodna skupština zaključila da nije bilo kršenja Poslovnika o radu Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je odobreno odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Radomiru Naumovu, Muji Mukoviću, Nebojši Lekoviću, Vladanu Jovičiću, Draganu Šutanovcu, Marku Đurišiću, Srđi Popoviću i Nataši Milojević.
Pozvani su da sednici Narodne skupštine prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - ZAJEDNIČKI NAČELNI PRETRES O PREDLOGU ZAKONA O BUDžETU I GRUPI PRATEĆIH ZAKONA (nastavak)
Podsećam vas da smo na jučerašnjoj sednici započeli zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz dnevnog reda ove sednice.
Nakon izlaganja gospodina Zorana Đinđića, predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Božidara Đelića, ministra finansija i ekonomije i gospodina Dragana Veselinova, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u raspravi su učestvovali:
- gospodin Borislav Pelević, koji je obrazložio svoje izdvojeno mišljenje na sednici Odbora za odbranu i bezbednost, povodom razmatranja Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2001. godinu,
- predsednici poslaničkih grupa: gospodin Vojislav Šešelj (u dva obraćanja - po pet minuta), gospodin Branislav Ivković (u prvom obraćanju - 10 minuta), gospodin Borislav Pelević (u dva obraćanja - po pet minuta) i gospodin Čedomir Jovanović (u prvom obraćanju pet minuta) i - 26 narodnih poslanika.
Vreme izlaganja je ograničeno na pet minuta.
Nastavljamo zajednički načelni pretres o:
- Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2001. godinu,
- Predlogu zakona o korišćenju sredstava Agrarnog budžeta u 2001. godini,
- Predlogu zakona o akcizama,
- Predlogu zakona o porezu na promet,
- Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima,
- Predlogu zakona o obimu sredstava i učešću opština i gradova u porezu na promet u 2001. godini.
Ima reč Čedomir Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, imam predlog u skladu sa članom 79. koji je prethodno tendenciozno citiran. Kaže se da se skupštine održavaju u vremenu od 10,00 do 19,30 časova. Mi nismo prekršili Poslovnik. Čestitam poslanicima na ispravnom i pravilnom tumačenju Poslovnika. Istovremeno, pozivajući se na isti član, predlažem da danas radimo do 24,00 sata, dakle do ponoći, i da na takav način pokušamo da savladamo opstrukciju sa kojom se suočavamo kroz stotine amandmana koji su predloženi i da istovremeno imamo pauzu od sat i trideset minuta od 14,00 do 15,30.

Stevo Dragišić

Dame i gospodo, kada smo donosili ovaj novi poslovnik, produžili smo uobičajeno radno vreme, koje je bilo Poslovnikom predviđeno, da bi Skupština efektivno mogla da radi otprilike osam sati, imajući u vidu koliko pažnja može da drži sve poslanike u ovoj skupštini, koliko ljudi mogu da izdrže sedenje u klupama, učestvovanje u diskusijama i u raspravama i svim onim što se nalazi na dnevnom redu. Razumem da je ovo obiman dnevni red, da je obiman materijal ispred nas i da ima mnogo amandmana, ali sudeći po tome kako je počela ova sednica bez kvoruma, kako inače uvek imamo problem sa nedostatkom kvoruma, mislim da je potpuno besmisleno da radimo do 24,00 sata. Ako niste mogli u 10,00 ujutru da sakupite 126 poslanika, nećete moći da ih održite na okupu ni do ponoći. Vi to uvek tvrdite, ali iskustvo nas uči drugačije. Iskustvo nas uči da ne postoji disciplina, pre svega u vladajućoj poslaničkoj grupi. Disciplina postoji, na primer, u poslaničkoj grupi Srpske radikalne stranke - ili svi ubacujemo kartice ili svi izvadimo kartice. Kad hoćemo da vršimo opstrukciju, mi to radimo organizovano i disciplinovano. Kad hoćemo da učestvujemo u radu, takođe radimo organizovano i disciplinovano. Dakle, jedini zavidan nivo discipline i organizacije pokazala je poslanička grupa Srpske radikalne stranke. Vi ćete nas dovesti u situaciju da sedimo ovde do ponoći, da čekamo da vi skupljate vaše poslanike po hotelima, po privatnim firmama, po kućama, po stanovima i na kraju nećemo ništa uraditi. U svakom slučaju, nećemo uspeti da završimo današnji dnevni red do ponoći. Izmaltretiraćete celu Skupštinu, pa ćemo opet sutra morati da se skupimo, a sutra će biti još veći problem da sakupite poslanike. Tako da ne dobijate apsolutno ništa. Samo ćete još jednom demonstrirati svoju nesposobnost da držite kvorum u Skupštini. Kukate kako je budžet važan, kako ima mnogo amandmana, kako skupštine opštine treba da održe svoje sednice i da donesu svoje budžete. Niste sposobni da obezbedite većinu u ovoj skupštini za njen rad, a kamoli za odlučivanje. Zamislite ....

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Prošlo je tri minuta, a niste izneli predlog. Vi komentarišete prethodni predlog, a niste izneli svoj predlog za tri minuta.

Stevo Dragišić

Zamislite bruku da mi na glasanju izvadimo kartice, a vi nemate dovoljno za kvorum. Pa, da vam padne možda budžet zbog toga. Dakle, predlažem da ako već treba da se produžuje rad Skupštine, neka se produži do 20 sati, eventualno do 21 čas. Potpuno je besmisleno da radimo do 24 časa.