PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 29.03.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

29.03.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:35

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da počnemo sa radom.
Nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.
Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da nemamo kvorum.
Nastavićemo rad u 10,30 časova.
(Nastavak sednice u 10,30 časova.)
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum potreban za nastavak sednice.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Muji Mukoviću, Nedi Arnerić, Radoju Simiću, Živici Predojev, Jožefu Kasi, Draganu Vukšiću, Milošu Radivojčeviću, Karolju Kermeciju, Zoranu Novakoviću, Draganu Šutanovcu, Marku Đurišiću, Srđi Popoviću, Marku Jakšiću, Vuku Antonijeviću i Bojanu Kostrešu.
Zakašnjenje su prijavili: Novica Đurašković, Pal Šandor, Ljubivoje Slavković, Dragan Rafailović i Predrag Bajčetić.
Obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Nastavljamo sa zajedničkim načelnim pretresom.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - ZAJEDNIČKI NAČELNI PRETRES O PREDLOGU ZAKONA O BUDžETU I GRUPI PRATEĆIH ZAKONA (nastavak)

Lazar Marjanski

Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedniče, gospodo narodni poslanici, povređen je član 79. i 80.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nisam vas razumeo, koji član?

Lazar Marjanski

Srpska radikalna stranka
Član 79. i 80. Zašto su povređeni? Skupština treba da počne u 10,00 sati, a član 80. kaže - da treba da obezbedite kvorum. Naime, ima nas koji putujemo i 200 do 300 kilometara, do kuće i nazad. U 10,00 sati vi nemate kvorum, a nije ni počela Skupština u 10,00 sati. Zato vas molim ubuduće, da Skupština počne u 10,00 sati i da obezbedite kvorum. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Član 89. uopšte ne govori o kvorumu, tako da  zaista ne znam koju ste vi to primedbu stavili.
Reč ima narodni poslanik Rodoljub Šabić, a posle njega narodni poslanik Slobodan Janjić.

Rodoljub Šabić

Gospodine predsedniče, poštovane kolege i koleginice, članovi Vlade, treći dan vodimo raspravu o usvajanju jednog jako bitnog akta, koji treba da obezbedi normativne okvire za finansiranje najbitnijih funkcija države i društva. Vodimo raspravu o budžetu. U kojoj atmosferi je vodimo, to sticajem srećnih ili nesrećnih okolnosti vidi i ceo narod Srbije.
Na samom početku izlaganja, dozvoljavam sebi jednu digresiju jer se nisam do sada nijednom pozvao na povredu Poslovnika, da kažem da mi se čini da je glavna obaveza svih nas, po Poslovniku, da vodimo računa o dostojanstvu ovog doma.
Ova skupština je nešto više od nas 250. Ona je nosilac zakonodavnog suvereniteta Srbije, ona je simbol državnosti Srbije i moramo je svi zajedno poštovati, pre svega ta obaveza važi za one koji ne propuštaju nijednu priliku da naglase kakva je glavna svrha njihovih političkih aktivnosti, upravo ljubav prema srpskom narodu, srpskoj državi, ponavljam, opet i prema instituciji te države . Dobro, rekao sam da ću se držati teme i izvinjavam se zbog ove digresije. Mi, dakle, vodimo raspravu o budžetu i normalno je da tu opozicija i pozicija imaju različite stavove. Bilo bi normalno, naravno, da ti stavovi i argumentacija koja se koristi imaju neke veze sa predmetom o kome raspravljamo. Ako bismo pažljivo pogledali stenogram, bojim se da bi došli do zaključka da smo više vremena u ovoj debati potrošili na raspravu postojećih ili nepostojećih povreda Poslovnika, nego što smo pričali o budžetu.
Govorim o budžetu. Dakle, usvajamo budžet, ne bilo kakav budžet, već budžet Republike Srbije. Odmah mogu da kažem, čim kažem - budžet Republike Srbije, ne mogu da kažem da je budžet lep. Kada pogledam prihodnu stranu nije lep, naravno da nije lep, tužan je, jer znam u kokvoj je situaciji ova zemlja, ovaj narod i ova privreda i znam da je veliki napor obezbediti tih gotovo 130 milijardi.
Naravno, kada pogledam rashodnu stranu, nije lepo, jer znam da ovoj zemlji i ovom narodu posle 13 godina razaranja svega što je imao treba i mnogo više novaca za finansiranje njegove funkcije. Prema tome, naravno da nije lepo, ali to je budžetni paket zakona koji ga prate, zapravo i ne moraju niti mogu da budu lepi. Oni treba da predstavljaju prvi korak na jednom putu sa koga smo sišli pre 13 godina. Dakle, prvi korak ka tome da nam budžet liči na budžet normalnih zemalja, a da nam se javne finansije na isti način zasnivaju na sistemu koji postoji u Evropi. Dakle, Vlada se odlučila na jedan hrabar korak. Prvi put ćemo imati budžet jasan, pregledan, budžet iz koga će građani moći da vide ko šta plaća, koliko plaća i zašta taj novac odlazi. S tog stanovišta reč je o koraku koji je morao da se učini. Jedna je stvar da li se nekom budžet dopada ili ne dopada, ali sasvim sigurno se i bolesniku ne dopada da guta gorke lekove i da prima injekcije. Nikom se to ne dopada, ali je to stvar koja mora da se uradi. Prema tome, s tog stanovišta podržavam taj korak Vlade i, naravno, glasaću za taj budžet. Jedina eventualna zamerka koja bi mogla da stoji Vladi, koja verovatno ima svoje opravdanje u atmosferi, u kratkom vremenu i periodu u kome se ovo moralo raditi, a to je što nije imala više snage da učini još više ka uspostavljanju atmosfere jednog opšte uštvenog konsenzusa.
Dakle, još više pažnje prema svim relevantnim faktorima u zemlji, da po že ovaj konstruktivan napor Vlade. Pri tome, pre svega mislim na relevantne subjekte, ali i na sve one druge relevantne subjekte. Dakle, da se vratimo na ono što je glavni predmet današnje rasprave. Mi ovaj budžet, naglašavam, moramo usvojiti.
(Šešelj sa mesta: Gospodine Perišiću.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Šešelj, prekinite sa dobacivanjem.
(Šešelj, sa mesta: Ne dobacujem, nego vodim komunikaciju sa Vladom.)

Rodoljub Šabić

Dakle, argumenti koji se koriste u ovoj raspravi mogu se kvalifikovati na različit način. Ja sebi dopuštam da neću to gledati demagoški, a pri tome konstatujući da je demagogija jedan od mogućih vidova uvođenja politike, ali ne mogu da propustim, a da ne prokomentarišem, dakle, da je prilično neukusno da slušam primedbe o inflatornom budžetu, kada predlagač unapred priznaje da će budžet prouzrokovati određeni procenat inflacije, jer je to jednostavno neizbežno. Da te primedbe slušam od predstavnika stranaka koje su svojevremeno kreirale paket budžeta ili vodile takvu finansijsku politiku koja nas je uvela u Ginisovu knjigu svetskih rekorda po inflaciji koja nije viđena nigde u svetu. Dosta mi je teško da slušam i primedbe o malom Agrarnom budžetu od bivših ministara, čija vlada nikada nije imala ni budžet tih proporcija.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Vreme.

Rodoljub Šabić

Naravno da je mali, ali je veći od  bilo koga koji je do sada postojao. Dobro, rekao sam, demagogija možda i jeste dopuštena. Ono što nije dopušteno, što apsolutno nije dopušteno, a to je govoriti neistinu. Plašiti narod i privredu, već inače prilično uplašen teškim uslovima u kojima živi, a zapravo zašta nije zaslužna današnja vlada. To apsolutno nije dopušteno. Dakle, gospodo, kada izađe neko za ovu govornicu, pa počne da govori o budžetu koji je četiri puta veći od prošlogodišnjeg, onda on sasvim sigurno svesno govori neistinu. Sasvim svesno govori neistinu. Ne želim da kvalifikujem šta to samo po sebi znači, ali, dakle, pričati o tome da je 32 milijarde četiri puta manje od 130 naravno da je sa formalnog stanovišta tačno, ali onda je i u pravu moj cenjeni kolega, koji nam je juče pokazao novčanicu od 500 milijardi, pa da to reši sve naše probleme. Ako su u pravu ti koji tako govore, onda kolega ima četiri godišnja budžeta, već rezervisana, pa mi nemamo problem. Dakle, o čemu se radi,  nije prošlogodišnji budžet bio 32 milijarde, bio je preko 50 milijardi i ako ga još indeksiramo koeficijentom inflacije, onda ćemo shvatiti da je to element koji je sigurno prešao u današnjih realnih 100 miliona.