DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da nastavimo rad, sa zajedničkim pretresom o sedam predloga zakona u okviru pete tačke dnevnog reda ove sednice.
Da bi smo mogli da nastavimo sa radom moramo najpre da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da imamo kvorum i da možemo da nastavimo sa radom. Za reč su se već javili i govorili predsednici poslaničkih grupa, gospodin Šešelj i gospodin Jovanović.
Da li se još neko od predsednika poslaničkih grupa javlja za reč? Izvolite, gospodine Ivkoviću.

Branislav Ivković

Dobar dan i poštovanje, dame i gospodo poslanici. Želeo sam da se javim za reč kada je ministar Đelić ovde, jer sam lično hteo njemu da se obratim, jer sam uočio jednu vrstu demagogije koja dosta loše govori o građanima Srbije.
Ta vrsta demagogije se sastojala u tome da je on, želeći da ukazuje da neko ko ima vile na Dedinju, neko ko ima mobilne telefone, neko ko ima čamce, kuće na vodi - taj će da plaća. A vi, koji to nemate, budite srećni što će taj da plaća i tu nađite svoju utehu. Taj način, taj pristup lično me je, i kao građanina Srbije, a i kao poslanika koga su građani Srbije ovde izabrali, pogodio.
Jer, nije moguće da građani Srbije uoče da sami neće najmanje dva a negde i tri puta više plaćati dažbine nego u prethodnoj godini. Prema tome, ovde jasno i glasno treba reći - jeste jedan vrlo mali deo dažbina snižen, ali će uglavnom porezi koje plaćaju građani koji imaju najobičnije stanove, najobičnija kola, biti plaćeni i dva i tri puta više.
Ali, potcenjujuće je za građane Srbije da ministar DOS-ovske vlade istupi i da kaže - u principu, budite srećni. Oni tamo na Dedinju plaćaće mnogo više progresivnom stopom, i nemojte onda da vidite da ćete vi plaćati dva puta više, jer u svojoj sreći što će neko mnogo više da plati, valjda nećete to da primetite.
Varaju se oni koji su projektovali prvo tri i po puta veći budžet nego prošle godine. Ponavljam, nemojte da kalkulišete 20 milijardi dinara koje su se prošle godine morale da potroše na rekonstrukciju i obnovu zemlje od NATO agresije. To ne ulazi u budžet.
Prema tome, budžet je bio 32 milijarde. Mi smo ovde glasali protiv, ali vi ste iz DOS-a usvojili budžet od 127 milijardi. Nisu plate u prosveti, zdravstvu, kulturi, u nauci planirane da se povećaju toliko puta, 3,5 puta, koliko je povećan budžet. Gde pare idu?
Ne idu u privredu. Jer da idu u privredu, privreda bi već krenula. Međutim, privreda radi svega sa 25% kapaciteta, sa trendom da radi još manje, jer nema podrške. Neka kaže ministar za rad i socijalna pitanja kako je završio svoju posetu IMT-u iako je direktor Unije nezavisnost. Kakva vam je nezavisnost, vidi se da je odmah u Vladi za koju je radio.
Prema tome, ne varajte se. Radnici uočavaju o čemu se radi. I demagogija koja ide ka tome da se neko raduje što neko ko ima mobilni telefon plaća porez, a ti koji nemaš se raduješ što on plaća a ne primetiš da ti plaćaš dva ili tri puta više, ne prolazi.
Oko demagogije da odmah raščistimo, pošto neću da dajem izjave novinarima. Demagogija je i današnja sednica Administrativnog odbora. Vašeg kolegu poslanika niko nije pozvao da ga pita da li hoće da učestvuje...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Ivkoviću, o tome će se voditi posebna rasprava na narednoj sednici.

Branislav Ivković

... Da je pozvan on bi saznao o čemu se radi. Međutim, nije pozvan da bi demagogija bila i da bi se nastavila medijska hajka protiv partije koja se doživljava ne kao politički neistomišljenik, nego kao politički protivnik.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko od predsednika poslaničkih grupa javlja za reč po drugi put? (Ne.)
Prelazimo na raspravu. Prvi od prijavljenih narodnih poslanika je narodni poslanik Tomislav Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, možda je i dobro što ste spojili ovu raspravu, da jednu istu priču, primenjenu samo na nekoliko zakona, ne moramo da vam ponavljamo više puta. Imalo bi svrhe da ponavljamo više puta kada bi to ulazilo u vaš mozak, i kada biste shvatili kakve će posledice biti toga što ne prihvatate čak ni deo ove naše priče.
Ali, sad, tu smo gde jesmo. Treba pronaći u ovim zakonima ono što će loše da se odrazi na građane Srbije. Treba pronaći ono što je dobro. U principu zakoni su dobri zato što je njihov tekst, njihova forma, oblik znači, istovetan dosadašnjim zakonima. Ali su zakoni loši zato što nameću nove obaveze, nove dažbine, nove namete građanima Srbije, rukovođeni stravičnom cifrom budžeta koji ste usvojili za ovu godinu, i koji mora da bude opravdan matematički, pošto Vlada Republike Srbije samo matematički sagledava stvari, monetaristički, iako se čak ni tu nije trudila u budžetu.
Trenutno je verovatno preko 30 milijardi rashoda nepokriveno prihodima, ali da vidimo šta je to na dnevnom redu. Peta tačka je Predlog zakona o porezu na dobit preduzeća.
Ja vam garantujem, ukoliko se ne budete ponašali otimački, ovaj zakon vam ove godine uopšte nije potreban. Ove godine, pri ovim uslovima poslovanja, sa ovakvom privrednom, ekonomskom i socijalnom situacijom, nema preduzeća koje će ostvariti dobit u poslovanju. A, kako će, kad se - evo ušli smo u četvrti mesec - nigde ne odvija proizvodnja.
Odvija se, da, da, samo skupštinski materijal se štampa bržim tempom nego prošle godine. Nađite mi jednu fabriku koja ima hiljadu zaposlenih da radi. Nađite mi jednu fabriku koja će, pod ovim uslovima koje ste nametnuli privredi, raditi do kraja godine tako dobro da podmiri sve dažbine, da isplati radnike i da ostane dobit koja će biti oporezovana.
Možete vi da pronađete fiktivnu dobit u preduzećima tako što ćete uzeti periodične obračune, završni račun, pa reći - ove troškove ne priznajem, ove ne priznajem, one ne priznajem, i da se tu pojavi neka dobit, koja će biti oporezivana. Ali, u ovoj situaciji, kada su nam giganti na kolenima, kada ne postoje mala i srednja preduzeća, kada nemamo nikakav izvoz, kad se sve svelo na uvoz jeftinijih roba, nego što su bile do sada, ovaj zakon, izuzev što će da postoji u pravnom prometu, izuzev što će poneko preduzeće imati posledice po tom zakonu, ovaj zakon, kao izvor prihoda u budžet, odmah možete da otpišete i da sklonite u stranu.
Voleo bih da ste se okrenuli od septembra meseca proizvodnji, pa da mogu da kažem - jeste, vidim da se trudite, vidim da proizvodnja kreće, biće dobiti u preduzećima. Ali ministre, u ovoj situaciji, ne znam kako ćete obezbediti da preduzeća isplaćuju plate radnicima, a dobit neće postojati.
Sledeći zakon je onaj koji građane interesuje možda više od drugih zakona, možda neopravdano, ali zove se porez na imovinu, i građane odmah poziva da razmišljaju o tome - šta će im to biti oporezovano, šta neće, a ono što će biti oporezovano, hoće li biti na isti način kao do sada, ili će biti na drugi način?
Ako bude na drugi način, hoće li porez biti manji, ili veći. Ovaj zakon donosi veće poreze, donosi veće procente za poreze. Onda ne možete da mi kažete da neće biti veći porez. Sada postoje čitave skale na nepokretnosti, pa kažete - do šest miliona je 0,4, odatle ide 24000+1%, pa onda preko jedanaest miliona drugi procenat.
Ovaj zakon će dovesti mnoge građane u situaciju da neće moći da odgovore obavezama po porezima. Zahvatili ste skoro sve što može da se oporezuje, izgleda da mnogi od vas imaju isključivi zadatak da razmišljaju šta još može da se oporezuje u ovoj zemlji. Izgleda kao u Albaniji, u jedno vreme bilo je polovina normalnih građana, a polovina je radila za državnu bezbednost. Izgleda da i kod DOS-a, polovina razmišlja o običnim stvarima, a polovina traži gde još parče kože nije skinuto, kome još može da se zahvati, na koji način da se još neki deo prihoda u budžet stavi. Kad bi neko otvorio glave mnogih DOS-ovaca, našao bi samo tri vijuge - ulaz, izlaz i saldo. Vi ste se u to pretvorili. Vi ni o čemu više ne razmišljate.
Vama je sada budžet osnovna preokupacija. Kažem vam - tražite čoveka u ovom društvu, razmišljajte malo. Govorili ste da deca nisu imala nikakvu perspektivu, da su bežala u inostranstvo, govorili ste da fabrike nisu imale posla. Što to niste promenili? U čemu ste uspešniji za ovih sedam meseci, od dosadašnjih vlada? U tome što je Vlada prošle godine potrošila tridest dve milijarde, a vi planirate sto trideset dve. U tome ste uspešniji. To nećete moći da računate u neki veliki uspeh. To do kraja ove godine može da se pokaže kao razlog za vaš odlazak sa vlasti.
Ja sam u to ubeđen, i kad sam bio ubeđen i u neke druge stvari, pojavljivali su se ljudi koje su govorili da nisam u pravu i da nije tačno, a tačno je, gospodine ministre, ovaj porez na imovinu u mnogim slučajevima je neprimenjiv. Pronašli ste imovinu koja ne služi oporezivanju, koja ne stvara nikakav dohodak, ne stvara nikakvu dobit. Kako ćete vi seljacima da dokažete da će sada početi da plaćaju poreze na sve i svašta, pa i na kuće, u koje ćete zalaziti. Jer, u selima nemamo podatke o tome kolika je čija kuća. Vi ćete krenuti da snimate seljacima kuće, da vidite koliko članova porodice imaju, koliki će porez biti, koliko mu kuća vredi, ali izgleda da ono što ste obećali, da nećete uvoditi "šok terapije", izgleda da je to u stvari bila najveća obmana za građane Srbije. Vi nam uvodite "šok terapije" tako što nas udarate svakog dana po glavi, a to nije "šok terapija". "Šok terapija" je ona koja donosi bolje, a ne ona od koje glava boli.
Trebalo bi da Vlada održi sednicu, ako imamo Vladu. Sudeći po sednicama Narodne skupštine, koje su najveća obaveza za Vladu, mi Vladu nemamo. Predsednik Vlade se izgleda tako žestoko naljutio na Narodnu skupštinu, da više nikada neće doći na sednicu. A i Vladan Batić, samo kad pronađe još neki papirić, on dođe ovde da ga iščita i odmah pobegne sa sednice, do tačke u kojoj ćemo raspravljati o njemu.
Ali, vi uvodite porez na držanje, nošenje i upotrebu nekih dobara. Istina je da smo bili prinuđeni 1999. godine da popunjavamo socijalne fondove taksama na dobra, koja vi sada želite da oporezujete i istina je da su sredstva bila strogo namenski određena, ali to je bila godina kad smo pretrpeli razaranja, recimo da je cifra od 50 milijardi negde najpribližnija šteti koju je NATO naneo Jugoslaviji, i istina je da je to bila godina kad su skoro sve fabrike prestale da rade, jer su skoro sve, one koje nose proizvodnju, bile srušene.
Vama je sada palo na pamet da uvedete porez, jer kažete - imaju ljudi mobilne telefone, treba im oporezovati to što imaju mobilne telefone. Ministre, možda ja sada denunciram građane, ali mnogi imaju i personalne računare, mnogi imaju satelitske antene, mnogi kupuju crni luk na pijaci, u vreme kad je skuplji nego što bi to građani mogli da podnesu. Što vam vaši agenti, koji se time bave, ne javiše da neki imaju "cepter" posuđe? Pogledajte kakvi su sve izvori prihoda, ni sanjali niste o tome.
Mnogi građani se voze taksijem - odmah u kuću, da mu se utvrdi imovno stanje, jer očigledno da nije platio sve poreze koje može da plati državi - vozi se taksijem. Neko ide na fudbalsku utakmicu. Ministre, odakle mu pare za kartu za fudbalsku utakmicu? Odmah da uvedete porez na to.
Narodna poslovica kaže: "Go se ne svlači". Ministre, vas treba naučiti da golog samo možete da oderete.
Porez na finansijske transakcije - to treba ukinuti odmah. Uveden je u isto vreme o kome vam govorim, jedino ako ne planirate da nas NATO ponovo napadne. Uveden je sa strogom namenom - zemljotres, obnova i izgradnja zemlje, po 0,15% na finansijske transakcije. Vi sada sabirate taj iznos i ubacujete u budžet, da ga transparentno trošite. Ono je bilo transparentno - 0,15 za Kolubarski okrug, 0,15 za obnovu zemlje. A sada, u budžet - tu transparentnosti nema. Naravno, vas ne interesuje šta poslanici imaju da kažu. O Predlogu zakona o stanovanju sve je rečeno. Sama činjenica da je ministar priznao amandmanima Vlade da je načinjena greška u vezi stanova solidarnosti, dovoljno govori o tome koliko je Vlada bila spremna da nam predloži zakone imanentne našoj situaciji. Ne zakone Evropske unije. Tekstualno, ovo su zakoni Evropske unije, sadržinski ovo treba da budu srpski zakoni.
Ne može zakon u Srbiji da bude i tekstualno i sadržinski zakon Evropske unije. Izmislili ste porez na jahte - pa koliko to građana Srbije ima jahtu? Neko vam je rekao da građani Srbije imaju jahte. Nećete valjda da krenete po Adi ciganliji i ovima što su na burićima sklepali daske i napravili splavove, da i njima otimate neki porez?
U Bajinoj Bašti, čujem, ljudi rasturaju one splavove koje su napravili na brani, da se vozikaju leti sa komšijama i sa familijom, zato što ste im navalili na dušu, ili natovarili obećane poreze.
Idući set, rekao bih, socijalnih zakona, očekuje nas u nastavku ove sednice. Ovaj nehumani, grubi, set zakona koji uopšte ne poznaje Srbiju, bilo bi najbolje da povučete. Ali, pošto na to niste spremni, ostaje da sačekamo kako ćete glasati. Pošto ste spremni da glasate - za, ostaje da vidimo kako će to dočekati građani.
Sudeći po tome kako građani na neke od vas, koje već pomalo prepoznaju na ulici, reaguju, očigledno je da se nećete dobro provoditi na ulici, nećete svi moći da se sakrijete iza tamnih stakala i neće svakoga moći po tri automobila da prate. Kao što vidim, kada mnogi od vas kreću sa sednica Narodne skupštine, nastane zbrka oko pratnje, oko džipova, oko policije, zato što se više ne zna ko koga prati. Desetorica od vas ovde dolaze sa po šest pratilaca na sednice Narodne skupštine.

Miloš Lučić

Gospodine predsedniče, gospodo potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, smatram da je povređen član 99. u kojem se kaže da se narodni poslanici obraćaju jedni drugima  sa uvažavanjem. U stavu 3. piše da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza.
Kao lekar specijalista koji se bavi neuroradiologijom, koji može sebe da smatra čovekom koji se dobro razume u anatomiju centralnog nervnog sistema, znači i mozga, smatram da nije u redu da se poslanik izražava o broju vijuga koje poslanici DOS-a imaju.
S druge strane, što se tiče struke, na koju mogu vrlo kompetentno da se pozovem, isto tako nije u redu da nam o mozgu govore ljudi kojima je sahrana stručno usavršavanje.
Hvala vam lepo. (Aplauz u sali.)
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Evo, gospodin predsednik kaže da ste, govoreći, mislili na mene.
Znate šta, ja sam ovde, za ovom govornicom, u vreme kad su socijalisti bili mnogo jači nego vi sada, "sahranjivao" mnogo jače nego što ste vi sada. Da vas podsetim na likove koji su za vas sad besprizorni, a onda su bili jači od svih vas zajedno.
To što sam radio u jednom periodu svog života daje mi dovoljno iskustva da procenim ko mi je sledeći na redu. Čuvajte se, neko je u ovoj sali na visokoj ceni.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žarko Obradović, posle njega narodni poslanik Milutin Prodanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Žarko Obradović

Poštovani predsedniče, poštovano predsedništvo, kolege poslanici, poštovani članovi Vlade, želeo bih da kažem nekoliko reči o zakonima koji tangiraju lokalnu samoupravu i o njihovom negativnom uticaju na lokalnu samoupravu, odnosno nivo komunalnih usluga, koji će proizvesti.
Danas smo saznali da je Vlada povukla jedan zakon, odnosno, odlučila da prizna grešku i oko jednog lokalnog prihoda priznala da nije u pravu. Naime, Vlada je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi predvidela da se ukine naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa.
Po mom mišljenju, to je vrlo loše.
Zašto?
Zato što su ova sredstva bila strogo namenskog karaktera. Tačno se znalo za šta su namenjena, za šta se troše. Ne mogu se saglasiti sa onim što je danas ministar rekao, govoreći o ukupnim efektima ovih zakona - da su neki prihodi bili krišom uvedeni. Očigledno, nije reč o ovome, jer to Vlada priznaje u obrazloženju Zakona.
Komunalna naknada je bila predviđena za izgradnju posebnih objekata u oblasti komunalne infrastrukture, za unapređenje rada komunalnih preduzeća. Da podsetim, Vlada je odobravala korišćenje ove naknade na osnovu podnetih zahteva i projekata lokalne samouprave.
Sredstva su usmeravana u vrlo konkretne projekte, koji su za građane u tim opštinama i gradovima značili i podizanje komunalnih uslova u lokalnoj samoupravi. Samim tim, to je značilo i bolji život. Navešću nekoliko primera koji pokazuju opravdanost lokalnog prihoda, odnosno projekata za koje su ti prihodi trošeni.
Na primer, u Knjaževcu je izgrađeno 17 seoskih vodovoda, asfaltiran lokalni put, u Žitištu je počela izgradnja vodovoda, u Vrnjačkoj Banji započeti radovi na gasifikaciji, u Aranđelovcu se završavaju radovi na izgradnji deponije smeća, u Dimitrovgradu je počela izgradnja sportske hale. Stavljena je pod krov. Očekuje se nastavak radova.
Ukidanje ove komunalne naknade može dovesti u pitanje ostvarenje započetih projekata. Zašto? Pre svega, zato što novi lokalni izvor prihoda - porez na fond zarada neće, po mom mišljenju, nadomestiti ovaj lokalni prihod, iz prostog razloga što u postojećim uslovima velikog pada proizvodnje neće biti ostvaren.
Drugo, sredstva poreza na fond zarada nemaju, po predloženim zakonskim rešenjima, posebnu namenu, nemaju obavezni karakter za pomenute komunalne projekte, već je ostavljeno lokalnoj samoupravi, opštinama i gradovima da samostalno odlučuju o tome gde će i koliko novca trošiti, a neka iskustva iz proteklih meseci govore da su ta sredstva trošena za budžetske deficite i za lična primanja.
Ovu moju tvrdnju dokazuje ili potvrđuje i zakonodavac, odnosno Vlada, kada u Predlogu zakona konstatuje da se očekuje da će lokalna samouprava, opštine i gradovi, ove lokalne prihode usmeravati u oblast komunalne potrošnje.
Naravno, ne bih voleo da se porez na fond zarada troši za nešto drugo i da određeni projekti dožive sudbinu nekih započetih objekata. Moj kolega, član Socijalističke partije Srbije, iz Prokuplja, odnosno iz Žitorađe, kazao mi je da je u selu Banjevci započeta izgradnja četvorogodišnje škole, delom iz donacija Ministarstva prosvete, delom iz budžeta opštine Žitorađa.
Po njegovoj tvrdnji, na sednici Skupštine opštine, na pitanje odbornika kada će biti završena škola i zašto u budžetu nisu predviđena sredstva za nastavak izgradnje škole, dobio je jedan krajnje politički odgovor: ko je školu započeo, taj neka je završi. Verujem da Ministarstvo neće poći stopama lokalne samouprave, nego da će svoje obaveze izvršiti.
Što se tiče sredstava za solidarnu stambenu izgradnju, drago mi je što ta sredstva ostaju. Ta sredstva su za mnoge ljude u ovoj državi bila jedini način da se dođe do krova nad glavom. Danas je nekoliko poslanika govorilo o tome. Nisam imao utisak da je iko doveo u pitanje namenu tih sredstava. Bilo je više reči o tome kako su se stanovi solidarnosti delili, ali to je nešto drugo.
U prilog potvrdi da je dobro što je ovo rešenje ostalo, to su reči mog kolege Slobodana Pavlovića, u Beogradu je od 70-tih godina do 2001. preko 30 hiljada stanova izdato.
Na kraju, za predlagača u obrazloženju ovog zakona vezano za ovu nadoknadu, upotrebljava se mnogo puta i netačna reč - transparentno. Znam da ta reč postaje zaštitno obeležje DOS-a, ali mislim da joj u ovom slučaju nije bilo mesta. Zašto? Zato što se ukida jedan lokalni prihod za koji se zna i visina i namena, a uvodi se drugi za koji se samo zna visina, a ne zna mu se namena. Nadam se da će namena biti u interesu građana.
I, još jedan detalj vezan za ove zakone. Ministar Đelić je danas govorio o efektima ovih zakona vezano za životni standard građana, odnosno za poreze na kola. To je u obrazloženju tvrdio i pominjao skupocena kola, naravno, ona koja su najjeftinija. Pre neki dan jedan dnevni list je doneo egzaktne podatke koji kazuju da ovi zakoni imaju negativan efekat po standard građana, a pogotovu po džep. Naveli su jedan primer koji ću ja ovde pomenuti: za jedno vozilo od pet godina starosti, kubikaže 2.000 kubnih centimetara, uz sve ostale poreze, doprinose, takse, osiguranje i sl. u odnosu na 4.000 dinara, koliko je to bilo ove godine, mora se platiti 14.000 dinara.
Naravno, u vezi ovih negativnih posledica, ako nekoga treba demantovati, treba demantovati zakone i ono što se piše i to možemo vrlo egzaktno utvrditi. Iz svih ovih razloga mislim da će zakoni koji su podneti izazvati negativan efekat po standard stanovnika i da ih ne treba iz tog razloga prihvatiti.