PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.10.2008.

9. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

9. dan rada

18.10.2008

Sednicu je otvorio: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:05 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

U skladu sa članovima 225. i 226, u trenutku kada dve političke stranke, DS i SPS, potpisuju ugovor, sporazum, deklaraciju o pomirenju, sasvim je svejedno, to je počelo pre tridesetak minuta, mi, evo i u skladu sa ovim novim zakonom koji će početi da važi od 2010. godine, ne znamo kojim će novcima te dve stranke platiti viski i kolače kojima zalivaju i zatrpavaju taj sporazum o pomirenju.
Voleo bih da postavim pitanja pre svega, i nadam se da ću dobiti odgovor, u skladu sa Poslovnikom, u roku od osam dana, prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije i predsedniku SPS-a gospodinu Ivici Dačiću.
S obzirom na to kakve je SPS imao stavove dok smo raspravljali u ovom parlamentu o više rezolucija o Kosovu i Metohiji, kakve je stavove imao o Euleksu, kakve je stavove SPS imao, pa i sam gospodin Ivica Dačić, za vreme kampanje (na osnovu koje se valjda dobijaju glasovi) o Euleksu i o planu Martija Ahtisarija, želeo bih da ga pitam, i očekujem odgovor u pisanom obliku, da li je SPS promenio politiku, pošto vidimo da učestvuje u povećavanju cena gasa, telefonskih usluga, moguće i PDV-a, što je udar na standard građana, a pričalo se o socijalno odgovornoj Vladi. Da li još uvek stoji na istim stanovištima kada je u pitanju plan Martija Ahtisarija i Aneks 10, na osnovu kojeg se stacionira Euleks na Kosovu, da li to podržava, s obzirom na to da je ranije govorio da ne podržava?
Da li se slaže sa predsednikom Tadićem, sa kojim sad potpisuje sporazum, koji kaže da je Euleks prihvatljiv na Kosovu i Metohiji?
Da li se slaže sa ministrom Bogdanovićem koji je juče izgovorio da je potrebno veće prisustvo Evropske unije na Kosovu i Metohiji? Ako je potrebno, svi mi znamo, govorili smo u kom obliku, ali sigurno ne ono što je posao Euleksa - da instalira institucije države Kosovo, što mu je posao po Aneksu 10 plana Martija Ahtisarija, i da pravi nesposobnoj šiptarskoj vlasti na Kosovu državu, jer, naravno, kriminalci ne mogu da je naprave.
Znači, ponavljam još jednom, tražim da mi gospodin Ivica Dačić odgovori da li iza toga stoji i SPS, ili će se pridružiti grupi od 108 poslanika koji su podneli zahtev Narodnoj skupštini i Predlog deklaracije o Kosovu i Metohiji u kojoj jasno i eksplicitno piše da je Euleks neprihvatljiv za Republiku Srbiju. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Za evropsku Srbiju
Dame i gospodo narodni poslanici, javio sam se radi pojašnjenja u vezi sa amandmanom o kojem je govorila koleginica Vjerica Radeta. Mislim da je tu došlo do jedne nejasnoće u terminima kada zakon stupa na snagu i kada počinje jedan deo zakona da se primenjuje.
Ovaj zakon o agenciji stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja. Dakle, zakon će stupiti na snagu mnogo pre 1. oktobra 2009. godine. Zato smo i dali jedan period od godinu dana da bi mogao da se pripremi posao i da agencija počne da radi u 2010. godini u potpunosti osposobljena.
Dakle, mi ćemo u periodu od godinu dana izabrati direktora, kako je u prelaznim i završnim odredbama ovog zakona napisano. Članom 80. je propisana procedura izbora članova odbora, ko vodi prvi odbor a odbor je dužan da u roku od 60 dana od dana konstituisanja izabere direktora i zamenika direktora. Taj odbor se konstituiše u odnosu na rokove od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Druge tehničke detalje, kao što je sadržaj određenih izveštaja i obrazaca, direktor agencije je u obavezi da utvrdi, i to od 1. oktobra u roku od 30 dana. On to može da uradi. Dakle, zakon o agenciji pre toga stupa na snagu, direktor će biti izabran, cela agencija će biti formirana. Mislimo da nije nikakav problem da direktor agencije utvrdi obrazac izveštaja za političke stranke, kako one podnose svoj izveštaj i da utvrdi sadržaj izveštaja koji će se dalje razmatrati.
To vam sve govorim iz razloga što ćete ako pročitate član 16. st. 4. i 5. i stav 2. člana 14. videti da se radi o tehničkim stvarima, dakle o obrascima koje utvrđuje direktor agencije, a od 1. januara u punoj meri stupa na snagu agencija i baviće se onim delom koji se odnosi na sukob interesa.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanica Vjerica Radeta, na osnovu člana 101. pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Kolega Konstantinoviću, nisam pravno nepismena, znam da niste ni vi. Razumem vašu potrebu da pokušate da odbranite neodbranjivo. Slušali ste dva dana poslanike opozicije, čuli ste mnogo toga lošeg, ne lošeg nego onog što je činjenica, na račun ovog zakona o formiranju agencije za borbu protiv korupcije.
Čuli ste, više puta smo vam ponovili da se radi o organu, ako uopšte može da se nazove organom, koji je neustavan, nije predviđen Ustavom Republike Srbije. Niste imali nijednu ozbiljnu primedbu na sve ono što smo iznosili o stanju korupcije u samom vrhu države, o raznim korupcionaškim aferama.
Naravno, ne prozivam vas i nemam nameru da dalje sa vama polemišem, ali pošto ste vi malopre sve ovo rekli samo radi javnosti, da bi građani Srbije bili uvereni da ste vi u pravu kada to kažete, a da mi pričamo radi priče, želim da kažem, pre svega radi javnosti i radi zapisnika, da uopšte niste u pravu. Zaista verujem da ste vi toga svesni, jer znam da ste dobar pravnik.
Dakle, član 83. lepo kaže da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". To niko ne dovodi u pitanje. Ali, primenjivaće se, predvideli ste, od 1. oktobra 2009. godine, pa ste usvajanjem amandmana to prolongirali za još više od godinu dana. To što će u međuvremenu tehnički da se dešava, tehnički da se radi, zašto je potrebno više od godinu i po dana da se formira ta neustavna agencija, da se izabere taj direktor itd., ali dok se sve to ne završi, čak ako to završite i pre, ne možete zakon da primenjujete pre roka koji će biti sastavni deo zakona i koji će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Vi to znate i svi mi to znamo, ali nemojte da na taj način koristite vreme; mislite, danas je subota, završava se ručak, pa su ljudi ispred televizora, prate rad parlamenta, pa ćete vi da kažete kako vi radite nešto u skladu sa zakonom. Ne, ovo o čemu mi već tri dana pričamo je neustavno, nezakonito, a tek je besmisleno da danas donosimo nešto navrat-nanos, a primenjivaćemo ga 2010. godine.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, članovi 100, 103. i 226. i mnogo tih članova. Želim samo kratko, javnosti radi, da obavestim sledeće: najviše zloupotrebljavani članovi Poslovnika su član 225. i član 226, članovi koji govore o pravu poslanika da bude obavešten, koje nije sporno, ali je to pravo, to nije traženje prekida sednice zarad reagovanja povodom povrede Poslovnika. U ovoj našoj demokratskoj praksi imali smo prilike da se to odneguje do kraja, da bi svaki poslanik iskoristio svoje pravo da se obrati javnosti sa nekom aktuelnom temom, nekim aktuelnim pitanjima, i podržavam to.
Želim da kažem da poslanici SPS-a strpljivo sede i čekaju da se iskažu kada je u pitanju tačka koja je na dnevnom redu i ne reaguju mnogo. Želim ovoga puta da reagujem na jednu tešku zloupotrebu koju je, u stvari, do kraja iskoristio gospodin Šormaz.
Gospodin Šormaz se pozvao na član 226. Poslovnika koji govori da poslanik ima pravo da bude obavešten, što nije sporno, i da traži obaveštenja od predsednika Skupštine, odbora, ministara, funkcionera itd. Na to ima pravo da dobije odgovor.
Želim da kažem da poslanik Šormaz nema pravo da traži od predsednika jedne stranke informaciju o tome kakva je politika stranke i Socijalistička partija Srbije neće odgovarati na ta pitanja. SPS će ovde i pred građanima odgovarati o svojoj politici. E, to je zloupotreba, totalna zloupotreba.
Kada je u pitanju SPS, jeste, upravo se potpisuje sporazum o pomirenju, zato što Socijalistička partija Srbije ceni prošlost, ali neće da joj samo prošlost bude budućnost i neće da se u Srbiji samo bijemo, cepamo, delimo. Hoćemo da se okupljamo i da nešto uradimo u budućnosti. Za to odgovaramo i odgovaraćemo građanima Srbije.
Kada je u pitanju politika o Kosovu, Socijalistička partija Srbije nije promenila svoj stav. Zalagala se, zalaže se i uvek će se zalagati za to da je to pitanje od najznačajnijeg nacionalnog interesa i da je najbitnije da se o njemu ostvari nacionalni konsenzus. Kosovo nije trgovačko pitanje. Kosovo je pitanje par ekselans, najvažnije za Srbiju, i SPS će učiniti sve da se nađe zajednički jezik i da se ostvari nacionalni konsenzus po tom pitanju.
Što se tiče pitanja za gospodina Dačića, ministra, potpredsednika, neka gospodin Dačić, kao i svi drugi, odgovori na ta pitanja, ali SPS neće odgovarati. Hvala vam.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč traži narodni poslanik Dragan Šormaz. U raspravi o pojedinostima vaša poslanička grupa ima još 11 minuta i 30 sekundi.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Nisam ni pitao Dačića kao predsednika SPS-a, nego kao prvog potpredsednika Vlade, s obzirom na to šta je obećavao građanima u kampanji. Pitao sam ga da li se slaže sa predsednikom Republike i sa ministrom u toj vladi, čiji je on prvi potpredsednik, koji su rekli sasvim nešto suprotno od onoga što je SPS govorio u kampanji.
Ne može on sada da pobegne, zato što je potpredsednik Vlade, od toga da je iz SPS-a. Od toga ne može da pobegne, jer mora da sprovodi program. Program vam je povećanje penzija, a evro je skočio nekoliko dinara. Šta vredi to povećanje penzija od 10% koje ste dali, plus povećanje cene impulsa, plus povećanje cene grejanja putem gasa? Ne smanjujete cenu benzina, iako pada cena nafte na svetskom tržištu. Ima primera koliko god hoćete. Da li je vaš program, mene to ne interesuje, mene interesuje kako glasaju vaši poslanici.
Videćemo kako glasate za Statut Vojvodine. Videćemo kako glasate.
Gospodo, ako je decentralizacija... A ja vama verujem da će glasati sa sve četiri ruke, slažem se, za sve će glasati sa sve četiri ruke, i to se slažem, zato što je samo bitna podela preduzeća, da određeni ljudi dođu na funkcije, i doviđenja.
Ali, da li je decentralizacija to što vi kažete da se u Vojvodini novci kontrolišu u Novom Sadu? Pa kakva je razlika za one iz Zrenjanina, Pančeva, Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Rume? Kakva je razlika ako se novci kontrolišu u Novom Sadu ili Beogradu? Prava decentralizacija je regionalizacija Srbije, a ne stvaranje države u državi. Ako u tome budete učestvovali biće to suprotno od onoga što je program SPS-a i naravno da će građani reći svoj sud o tome.