PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 22.10.2008.

12. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

12. dan rada

22.10.2008

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:00 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 120 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno je da je u sali prisutan 91 narodni poslanik, odnosno više od jedne trećine narodnih poslanika, i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je predsednica Narodne skupštine, gospođa Slavica Đukić-Dejanović, saglasno članu 88. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, pozvala da sednici prisustvuju gospodin Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Aleksandar Veljković, načelnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Nenad Banović, načelnik Uprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE (pojedinosti)
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Nataša Jovanović, Vladan Jeremić, Slađan Mijaljević, zajedno Milica Vojić-Marković, Miroslav Petković i Arsen Đurić, Dušan Marić, Milan M. Nikolić, Ljubomir Kragović, Miroslav Markićević, Radica Jocić, Milorad Krstin, Lidija Dimitrijević i Sreto Perić.
Primili ste mišljenje Vlade i Izveštaj Zakonodavnog odbora o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 140. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 5, amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Vlada nije prihvatila amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Za reč, zato što žele da govore o povredi Poslovnika, javili su se narodni poslanik Dragan Todorović, narodna poslanica Vjerica Radeta, narodni poslanik Miroslav Markićević.
Da li je još neko iskazao želju da govori o povredi Poslovnika?
(Nataša Jovanović, s mesta: Nismo na licitaciji, reći će taj neko kad bude hteo.)
Molim narodnu poslanicu Natašu Jovanović, potpredsednicu Skupštine...
(Nataša Jovanović, s mesta: I ja molim vas da vodite sednicu kako treba. Ja sam tu da vas upozorim, kao potpredsednik Skupštine. Šta će ovaj ovde?)
Izričem opomenu potpredsednici Narodne skupštine i narodnoj poslanici Nataši Jovanović.
To je druga opomena zbog nepoštovanja dostojanstva Narodne skupštine i ometanja predsedavajućeg da vodi Narodnu skupštinu i, na osnovu povrede člana 104, zbog ophođenja bez uvažavanja i poštovanja prema kolegama narodnim poslanicima. To je druga opomena koja je u toku ove sednice izrečena narodnoj poslanici Nataši Jovanović, a na osnovu člana 106. i člana 100, koji govori o našim obavezama kao narodnih poslanika i funkcionera Narodne skupštine.
Reč ima narodni poslanik Dragan Todorović. Želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu člana 100. Poslovnika Narodne skupštine, zato što sam upozorio predsedavajućeg na to da sam se javio po Poslovniku, što je predsedavajući potpuno ignorisao, želeći da otvori tačku dnevnog reda, misleći da će tako na neki način sprečiti poslanike opozicije da iskažu sve ono što misle da treba da se kaže i predstavnicima pozicije i građanima Srbije.
Molio bih vas da uvažavate ovo što piše u Poslovniku Narodne skupštine, da poslanik koji želi da govori o kršenju Poslovnika dobija reč odmah.
Inače sam se javio zbog člana 33, zbog koga sam i juče reklamirao povredu Poslovnika, koji se odnosi na sekretara Narodne skupštine i njegovu obavezu da rukovodi službom Narodne skupštine. Rekao sam vam za problem koji smo imali u Poslaničkoj grupi, vezano za ulazak u prostorije Poslaničke grupe, premeštanje stvari, čupanje telefonskih kablova i nalaženje nekih plakata, na šta mi je, prvo, usmeno, predsednik Skupštine, a zatim služba poslala dopis da su u prostorije Poslaničkog kluba SRS-a ulazili radnici "Jadrana", kako bi izvršili neophodne molersko-farbarske radove.
Problem je u tome što u prostorijama uopšte nisu vršeni nikakvi zanatski radovi, niti su prostorije krečene, niti je menjan pod; jedino su počupani kablovi i menjan raspored nameštaja od strane nekih lica. Da li su stvarno bili predstavnici preduzeća "Jadran", u to uopšte neću da ulazim, ali ovo što je navela skupštinska služba nije tačno.
Zahtevam od sekretara Narodne skupštine da ispita kompletan slučaj i dostavi Poslaničkom klubu SRS-a precizne, odnosno istinite informacije, jer preko ovog što se dešava ne možemo da pređemo, niti da dozvolimo. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, nema povrede člana 100. i nisam povredila Poslovnik ne dajući vam reč, iz prostog razloga što dok ne otvorim sednicu i dok ne otvorim tačku dnevnog reda nemate na osnovu čega da dajete primedbe da je nastupila povreda Poslovnika, pošto se povreda Poslovnika odnosi na tok sednice. Da bi bilo moguće dati vam reč, mora da postoji sednica, da bi bilo sednice, mora da bude otvorena tačka dnevnog reda o kojoj raspravljamo na sednici.
Smatram neistinitom vašu tvrdnju da na bilo koji način imam namere, pokazujem namere da sprečim bilo koga da govori kada na osnovu Poslovnika ima pravo da dobije reč. Kao što nemam nameru, i nisam, niti ću sprečavati bilo koga da dobije reč, tako isto imam nameru da primenjujem Poslovnik.
Reč želi, povodom povrede Poslovnika, narodni poslanik Vjerica Radeta. Želi da govori o povredi Poslovnika na osnovu člana 100. i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javila sam se na osnovu člana 201. Poslovnika Narodne skupštine. Pre toga bih zamolila gospođu Čomić da nam objasni gde to piše u Poslovniku da mora da otvori sednicu pre nego što da narodnom poslaniku reč na osnovu člana 100. Poslovnika.
Recimo, ako ste juče završili sednicu, a u međuvremenu ste, pred kraj same sednice, napravili povredu Poslovnika, zar nije moguće da danas, odmah pre početka, odnosno pre otvaranja neke naredne tačke dnevnog reda, narodni poslanik interveniše po Poslovniku? Naravno da je moguće.
Molim vas, gospođo Čomić, pošto, inače, volite da pričate po Poslovniku, kada završim, objasnite nam gde ste pročitali, možda imate neki poslovnik koji mi nemamo, da narodni poslanik ne dobija reč po članu 100. odmah, nego kad vama padne na pamet, a ono što ste malopre uradili je, upravo, kad vama padne na pamet?!
Juče sam započela raspravu vezanu za način odgovaranja narodnim poslanicima kada se obraćaju, pre svega, predsedavajućem Parlamenta, na osnovu člana 226. Poslovnika Narodne skupštine. Po tom članu, obaveza je predsedavajućeg da dobije određenu informaciju, odnosno odgovor na pitanje koje je narodni poslanik postavio i da javno saopšti narodnom poslaniku, svim ostalim narodnim poslanicima i javnosti Srbije šta je to što je odgovor na ono što je narodni poslanik želeo da čuje.
Juče sam rekla o odgovoru na pitanje vezano za odnos države Srbije prema optuženima u Haškom tribunalu. U odgovoru stoji sve u superlativu, rekao bi čovek da ova država stvarno vodi računa o Srbima zatočenim u Haškom tribunalu.
Mi, članovi tima koji pomaže pripremanju odbrane dr Vojislava Šešelja i svi članovi SRS-a, najbolje znamo kakav je odnos državnih organa prema haškim optuženicima. Neverovatno je i sramota je da ste ovde napisali kako Ambasada Republike Srbije u Hagu, u okviru svog delokruga, pruža pomoć našim državljanima koji su optuženi pred Haškim tribunalom.
Treba li da vas podsećamo na onaj sramni intervju prošle godine, koji je ambasador, u pijanom stanju, očigledno, pošto je, uglavnom, pijan, dao listu "Vreme" i na način na koji je okarakterisao sve Srbe zatočene u Haškom tribunalu? Da li je to pomoć Srbima koji su u Haškom tribunalu?
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Govorite tri minuta, 30 sekundi.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Gospođo Čomić, upravo kršite Poslovnik. Pogledajte član koji sam reklamirala. Imam pravo da govorim pet minuta na osnovu tog člana. Molim da se u danu za glasanje Parlament izjasni da li ste sad povredili Poslovnik, jer ste me prekinuli.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nemate pravo da govorite pet minuta, zbog toga što se radi o članu 201. koji se odnosi na poslanička pitanja. Ni u jednom trenutku ove sednice nemamo raspravu o poslaničkim pitanjima.
Kada, po okončanju svih tačaka dnevnog reda, bude poslaničkih pitanja, tada ćete imati pravo na pet minuta za obrazlaganje poslaničkih pitanja. Kada na zahtev bilo koje poslaničke grupe bude zakazana sednica na kojoj će Vlada, pojedini ministri ili cela Vlada i predsednik Vlade odgovarati na pitanja, tada ćete imati pravo na pet minuta. Sada imate pravo na tri minuta, po želji, da govorite o povredi Poslovnika. Hvala vam.
Što se tiče primedbe koju ste istakli, nije došlo do povrede Poslovnika. Povreda Poslovnika odnosi se na povredu u proceduri. Da bi bilo povrede procedure, mora da bude otvorena sednica, odnosno da raspravljamo o bilo kojoj tački dnevnog reda, tako da narodni poslanik može da istakne povredu Poslovnika.
Naš neformalni dogovor da se daje reč na osnovu člana 100, a da se govori na osnovu dela Poslovnika koji se tiče prava i dužnosti naših poslanika, naš je prećutni dogovor, koji će i dalje biti poštovan, ali ako je zloupotreba Poslovnika usmerena na to da se ne otvori sednica Narodne skupštine, da se ne otvori tačka dnevnog reda, onda bi to bilo zajedničko kršenje Poslovnika Narodne skupštine i ne verujem da bi iko od nas 250 pristao da učestvuje u očiglednom kršenju Poslovnika Narodne skupštine.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Markićević, pa narodni poslanici Dragan Todorović, Vjerica Radeta, Dragan Stevanović i Zoran Krasić.
Da li se još neko javio sa željom da govori o povredi Poslovnika?
Narodni poslanici Gordana Pop-Lazić, Željko Tomić i Sreto Perić.
Da li još neko želi da govori o povredi Poslovnika? Narodni poslanik Dragan Živkov.
Molim narodnu poslanicu Natašu Jovanović, potpredsednicu Narodne skupštine, da se obraća s uvažavanjem narodnim poslanicima. Sve ono što govorimo za predsedavajućim stolom čuje se i u direktnom prenosu. Bez obzira na to da li se čuje ili ne, ne možete se obraćati s omalovažavanjem narodnim poslanicima. Zaista vas molim da me ne primoravate na meru oduzimanja reči na ovoj sednici.
Oduzimam reč u toku ove sednice narodnoj poslanici Nataši Jovanović.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Poštovana potpredsednice, kolege narodni poslanici i građani Srbije, pozivam se na član 226. našeg poslovnika, jer su mi potrebna neka obaveštenja bez kojih, verovatno, ne bih mogao kvalitetno da obavljam funkciju narodnog poslanika. O čemu se radi?
Pre nekoliko dana, Vlada Crne Gore je priznala deo naše teritorije, kako volimo da kažemo, neko iskreno, neko neiskreno, dakle, najsvetiji deo naše teritorije, kao nezavisnu državu. Nekoliko desetina narodnih poslanika je tražilo obaveštenje od vas, od predsednika Skupštine i svih koji su predsedavali da nam kažu koji su koraci Vlade Republike Srbije i šta će Vlada Republike Srbije da preduzme povodom tog koraka.
Kako dani prolaze, vidim da neko u Vladi Republike Srbije računa na kratko pamćenje građana Srbije. Ovog puta se to neće desiti i ja vas uveravam da građani Srbije, bar, dobar deo njih, očekuju dalje korake Vlade Republike Srbije.
Zbog čega ovo najviše govorim? Zbog toga što se u Crnoj Gori, u ovom trenutku, vrši veliki progon Srba, veliki progon građana koji su se u svim anketama, preko 80%, izjasnili protiv odluke Vlade Crne Gore. Samo naša vlada ne reaguje dalje. Govorim ovo zbog toga što je u ovom trenutku, već deveti dan, jedan čestiti čovek, jedan Srbin, rešio da se žrtvuje i štrajkuje glađu, tražeći da Vlada Crne Gore povuče sramnu odluku. Taj čovek se zove Andrija Mandić. Tražim, verujem da svi tako mislite, da mu svi zajedno, u srcu i duši, damo podršku, moleći gospoda Boga da on, ipak, sačuva svoje zdravlje, a od Vlade Republike Srbije tražim da reaguje, da podrži naše sunarodnike u Crnoj Gori u njihovoj pravednoj borbi i pravednu borbu Andrije Mandića, koji hoće svojom žrtvom da spere sramotu sa lica Crne Gore.
Nije Crna Gora ono što je donela Vlada Crne Gore. Crna Gora su 85% građana koji su protiv te odluke, a ja očekujem od Vlade Republike Srbije da ne očekuje da će građani Srbije zaboraviti da se već deset ili petnaest dana ništa ne dešava i da ona ne preduzima nikakve sledeće korake, kao suverena i nezavisna država, spram Vlade Crne Gore. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Pre nego što dam reč narodnom poslaniku Draganu Todoroviću, obaveštenje. Odbor za industriju, koji je bio zakazan za danas u 11 časova, pomera se za 11,30 časova. Sednici Odbora će prisustvovati i gospodin Petar Škundrić, ministar za energetiku u Vladi Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Dragan Todorović. Želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
Reklamiram povredu Poslovnika na osnovu člana 100, stav 4. i, gospođo Čomić, postavljam jednostavno pitanje i vama i Skupštini Srbije. Ako vi niste prekršili Poslovnik time što mi niste dali reč kada sam je zatražio, onda je juče predsedavajuća, odnosno predsednik Skupštine, gospođa Slavica Đukić-Dejanović, prekršila Poslovnik, jer je dala šefu Poslaničke grupe G17 plus reč pre nego što je otvorila sednicu i pre nego što je otvorena sednica.
Ne tvrdim da mogu da vam to objasnim, odmah da se razumemo, ali postavljam vam pitanje, pošto imamo potpuno identičnu situaciju, početak sednice koji se odigrao juče i početak sednice danas. Recite mi da li postoji isto objašnjenje za jedan i drugi početak?
To su stvari o kojima morate da vodite računa. Znam da je vama rezerva neophodna, znam i da ste obezbedili rezervu, ali ne možete zbog rezerve ovako brutalno da gazite Poslovnik i da se ovako ponašate prema poslanicima jedne političke stranke.
Stvarno, nema smisla. Upadate nam u prostorije, navodno, moleri, čupate telefonske kablove, pomerate nameštaj, ne date nam reč po Poslovniku, misleći da ćete takvim nasiljem obezbediti mogućnost da produžite malo vlast, jer imate rezervu, a da je očito da nešto škripi, pa baš je juče izlazak prvog poslanika za govornicu nagovestio da se u vladajućoj većini dešavaju neke stvari koje nagoveštavaju određene promene. Zato vi grčevito, na svaki mogući način, želite da sprečite poslanike SRS-a da rade u skladu sa Poslovnikom.
Mi nijednog momenta nismo uradili ništa drugo nego ukazivali na kršenje Poslovnika. U ovom slučaju, na kršenje Poslovnika od strane predsedavajućeg, odnosno vas, a vi mi objasnite, pošto možete sve i svašta da objasnite, samo ovo – jučerašnju sednicu, jučerašnji početak i današnji.