TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 08.12.2008.

19. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

19. dan rada

08.12.2008

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:10 do 01:50

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Gospodine potpredsedniče Narodne skupštine, vi ste malopre prekršili član 104. Poslovnika, a dva puta uzastopno član 100. Član 104. ste prekršili, jer ste povredili dostojanstvo Narodne skupštine kada ste pretrčali preko dva amandmana, a narodni poslanici SRS-a su se javljali da govore o tim amandmanima. Posle toga, kolegi Ljubiši Petkoviću niste znali ime.
Šta to govori? Govori o tome da ste vi, očigledno, premoreni, da ne možete više da se koncentrišete i da bi bilo dobro da pozovete, recimo, gospođu Čomić, koja bi, u međuvremenu se odmara, mogla da nastavi da predsedava. S obzirom na to da ste vi, gospodine Novakoviću, proveli vikend na Divčibarama o državnom trošku i tamo pravili zakon o Narodnoj skupštini, očekivala sam da ste se odmorili, nadisali svežeg vazduha i da ćete bar vi moći da izdržite noćas da komunicirate s narodnim poslanicima, pošto bi trebalo, ono što je vaša sledeća povreda, da vodite računa o članu 100. stav 3. Poslovnika.
Stav 3. člana 100. kaže da je predsednik Narodne skupštine dužan da da objašnjenje kada se narodni poslanik obrati u vezi s povredom Poslovnika. Vi ste već imali tri narodna poslanika koja su govorila o povredi Poslovnika, a da li to čujete ili ne čujete, baš vas briga, vi prozivate sledećeg koji podigne Poslovnik.
Ne možete tako, gospodine Novakoviću, da vodite sednicu Parlamenta. Nije u skladu ni sa članom 27. Ako ste u stanju da to radite u skladu s Poslovnikom, hajde da nastavimo da radimo. Ako niste i ako Gordana Čomić nije tu, onda lepo da se raziđemo, pa da sutra od 10 časova nastavimo rad o amandmanima, onako kako bi i trebalo i kako je normalno da se radi.
Ako mislite da ćete iscrpljivanjem narodnih poslanika da dođete do nekog vašeg cilja, pogrešili ste. Vreme od tri minuta je isteklo, pa, čućemo se još.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala. Gospodinu Petkoviću sam se izvinio. Mislim da je on moje izvinjenje prihvatio. Što se tiče amandmana, pre nego što ste se javili, pokušao sam da se izvinim svim narodnim poslanicima, jer stvarno nisam video da se iko javio za reč. Kada sam hteo da se vratim na amandman, da ga pročitam iz početka, gospodin Todorović je dobio reč po Poslovniku i tog momenta, jednostavno, nemam drugu mogućnost nego da, prema redosledu javljanja, dajem reč narodnim poslanicima.

Tumačenja oko ''šodera'' i drugih pitanja, stvarno nisam vlastan, što bi rekao gospodin Marković, da dajem. Svakako ćemo insistirati da pitanja budu upućena nadležnim ministarstvima, pa će svako ko ih je postavio dobiti odgovor.

Izvolite, gospođo Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Gospodine Novakoviću, nisam zadovoljna odgovorom koji ste dali. Tražim da se u danu za glasanje Narodna skupština izjasni o povredi Poslovnika. Očekujem da će sve moje drage kolege iz SRS-a insistirati da se u danu za glasanje glasa o povredi Poslovnika. Evo, to kažu i gospođica Nataša Jovanović, Dragan Todorović i Ljubiša Petković, koji su se već javljali, a ostali će već da kažu ako su nezadovoljni. Mi do sada jesmo bili, pa izvolite, u danu za glasanje, izjašnjavajte se o povredama Poslovnika.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala. Svakako, Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o povredi na koju ste ukazali.

Reč da govori o povredi Poslovnika ima narodni poslanik Momir Marković. Izvolite.

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se po članu 226. i molim vas da mi zaustavite vreme, jer ću da citiram Poslovnik.
"Narodni poslanik ima pravo da traži objašnjenja i obaveštenja od predsednika Narodne skupštine, predsednika odbora Narodne skupštine, ministara i funkcionera u drugim republičkim organima i organizacijama, o pitanjima iz okvira prava i dužnosti ovih ovih funkcionera, iz nadležnosti organa na čijem se čelu nalaze, a koja su mu potrebna za ostvarivanje funkcije narodnog poslanika".
Ovih 45 sekundi mi nećete računati.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je šef Poslaničke grupe načeo temu kriminala i korupcije na aerodromu u Beogradu i pošto je Skupština nekoliko dana raspravljala o gomilama prekršaja i o neverovatnom kriminalu, Bojan Krišto je, kao što znate, avionom, pre jedno nedelju dana, zbrisao za Dizeldorf i odande mu se gubi svaki trag.
Danas se Bojan Krišto, pošto mu je neko garantovao da neće biti uhapšen, pojavio na aerodromu u Beogradu, zaključio radnu knjižicu, protiv njega krivična prijava nije podignuta, nije uhapšena lopuža, i otišao je, više se neće pojavljivati na aerodromu u Beogradu. To što je Bojan Krišto u crno zavio Aerodrom Beograd, izgleda, više nikoga nije interesovalo. Uostalom, znali smo da će se tako desiti kada je njegov šef, stranački šef, počeo onako zdušno da ga brani – mlad, pametan, radan, vredan, jedino ne reče da ima onoliko lepljive prste.
Dame i gospodo narodni poslanici, Bojan Krišto je samo jedna crtica na ogromnom rabošu koji se zove kriminal vladajuće koalicije. Bojan Krišto je samo jedan koga smo iščačkali i naterali vas da ga primorate da odstupi od funkcije i da više ne pljačka.
Nema javnog preduzeća, nema preduzeća, nema ničega čega ste se vi dokopali a da nije zavijeno u crno. Raspravljanje o korupciji i kriminalu ćemo nastaviti i sigurno ćete već na sednici povodom budžeta...
Mislio sam da je ovoliko oduševljenje mojim izlaganjem, a ono, došla gospođa Gordana Čomić.
Pošto mi se onih 50 sekundi ne računa, jer sam citirao, pitam direktora Agencije za privatizaciju, pitam ministre, pitam predsednika Vlade – da li je moguće da se još jedna neverovatna pljačka sprema, vezana je za privatizaciju ''Geneksa''? Da vas podsetim, prvo je bilo 40 miliona evra, pa je drugi tender bio na 23 miliona, pa se pojavio, znate ko – Miki Kostić, "MK komerc", bio je vaš direktor, ''žutog preduzeća''.
Pošto je isteklo vreme, izvinjavam se za ove dve sekunde, javiću se ponovo po Poslovniku.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Želi da govori o povredi Poslovnika narodni poslanik Tomislav Ljubenović i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka
Javljam se po čl. 225. i 226.
Stanje u pravosuđu u Jablaničkom okrugu odavno je poznato Vrhovnom sudu Srbije i Ministarstvu pravde i, naravno, ništa se ne preduzima, jer dosovska vlast štiti svoje kadrove u pravosuđu i koliko god su lojalni dosovskoj vlasti, moći će da kradu budžet, odnosno sve građane Srbije. Ovakve sudije treba da štite i garantuju ljudska prava i imovinska prava.
Da je to tako, citiraću vam jedan konkretni slučaj, slučaj Medveđe. Sudija Opštinskog suda za prekršaje u Medveđi Snežana Radović, u prekršajnom postupku protiv Petrović Radoslava iz Vrapca, za prekršaj iz člana 226. stav 1. tačka 1) Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, a na osnovu čl. 84-118, 232. i 235. Zakona o prekršajima i člana Zakona o izmenama Zakona kojima se određuju novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje, "Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 101/05, donosi dana 26.04.2007. godine rešenje.
''Okrivljeni Petrović Radoslav, od oca Radovana, po zanimanju nekvalifikovani radnik, nezaposlen, rođen 24.06.1933. godine u Vrapcu, sa mestom prebivališta u Vrapcu, odgovoran je što je dana 25.04.2007. godine, u vremenu od 13,30 do 15,00 časova i od 16,00 do 17,15 časova, na seoskom putu u Vrapcu, izvršio blokadu puta, na taj način što je preko istog preprečio, odnosno zakovao jedno stablo drveta dužine oko šest metara i debljine oko 10 santimetara, na visini od 80 santimetara.''
Hoću da konstatujem da je deo površine zauzeo i zaštitio ovog puta svoju imovinu, a da sud radi po ovoj konstataciji koju sam u prethodnom slučaju rekao.
Okrivljeni je dobio novčanu kaznu od pet hiljada dinara. Pošto je iz prigraničnog područja sa Kosovom, slabijeg je imovinskog stanja, čovek je morao da odleži kaznu zatvora od deset dana.
Mislim da sam po ovoj osnovi i u prethodnom slučaju dosta pričao, kada je u pitanju zakonodavna i sudska vlast u Jablaničkom okrugu. Imamo i druge organe koji na krajnje neprimeren način reaguju, a to je upravo izjavio i Petrović Radoslav, da je 13.03.2007. godine, dok je boravio u svojoj kući, u svojoj avliji, došao policajac Vučković Novak, sa još dva policajca službenika, i tom prilikom uputio reči pretnje njegovoj supruzi, Petrović Jelisaveti, i sinu, Petrović Ratku, da će oni videti svoje kada ih budu našli.
Znači, i u ovom slučaju se vidi na koji način dosovski predstavnici dominiraju i sprovode vlast u sredinama nad nemoćnim i siromašnim stanovništvom.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Govorite tri minuta i 30 sekundi.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka
Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, ima ukupno 12 narodnih poslanika koji su se prijavili da govore o povredi Poslovnika Narodne skupštine. Među njima je dvoje predsednika poslaničkih grupa, tako da sada dajem reč narodnom poslaniku Milošu Aligrudiću. Posle njega, reč ima narodna poslanica Nada Kolundžija.