PRVA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 07.10.2010.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

4. dan rada

07.10.2010

Sednicu je otvorio: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:05 do 19:25

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Gospodin Miroslav Markićević ima reč. Izvolite.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Poštovana gospođo predsedniče, koristim vreme koje poslanički klub Nove Srbije ima.
Ne ulazeći u suštinu problema kakvo ovaj zakon treba da ima ime, naravno da podržavam amandmane koje su kolege iz SNS podnele, ali otvara se jedno pitanje koje neko može da tumači da naizgled nije tema današnje rasprave.
Dakle, gospodine ministre Milosavljeviću, pošto ste vi u trendu nove taktike ministara da ovde ne učestvujete u dijalogu sa poslanicima koji su vam učinili čast, svi koji su podneli amandmane, ne samo vama, nego svakom ministru treba da je čast kada poslanici podnesu amandmane, to znači da oni poštuju rad ministra, ministarstva ili bilo koga ko je napisao taj zakon.
Želim da vam dam priliku, kao što sam vam dao priliku na kojoj ste mi bili zahvalni pre godinu dana ovde, na ovom istom mestu, da vas pitam – da je ovaj zakon postojao pre godinu dana, da li biste vi nabavili tolike milione vakcina? Da li bi onaj postupak kojim su nabavljene vakcine prošao ovaj zakon o akreditaciji?
Uostalom, mislim da ste dužni građanima Srbije da konačno date odgovor – ko je organizovao prevaru sa epidemijom, tobože pandemijom gripa u Srbiji? Koliku štetu je budžet, dakle, građani Srbije, pretrpeo? Kada je istekao rok vakcina? Šta je urađeno sa tim vakcinama? Da li su, ako je rok prošao, uništene? Gde se uništavaju? Koji je postupak uništavanja tih vakcina?
To pričam kao zabrinuti građanin, kao i prošlog puta što sam vas pitao, pošto sam vas pre nekoliko dana video u nekom iznuđenom mini intervjuu, gde vas novinari pitaju šta se radi sa tim vakcinama, ko uništava.
Želeo bih da me podsetite - da li sam dobro čuo da ćete vi dati to nekoj siromašnoj zemlji u Africi, čini mi se, te vakcine? Da li je moguće da postoji toliko siromašna zemlja, pa makar bila i u Africi, koja će da primi vakcine?
(Predsednik: Htela bih ipak da vas samo podsetim na kojoj smo temi. Vi ste se javili po amandmanu.)
Gospođo predsedniče, vama se obraćam kao lekaru, građani Srbije su prevareni, odavde, iz Narodne skupštine, nažalost. Ja sam učestvovao u tome, imam pravo da pitam.
(Predsednik: Molim vas, institut postavljanja poslaničkih pitanja je prošao.)
Pitam - da je postojao zakon o akreditaciji pre godinu dana, da li bi vakcine bile uopšte nabavljene, da li bi one prošle odredbe ovog zakona? To je svrha mog pitanja.
(Predsednik: Ministar nam je danas predstavnik Vlade po određenom dnevnom redu. Molim vas, ne samo vas, sve nas, da se držimo samo dnevnog reda.)
Ako vi smatrate da ovo nije dnevni red, da treba građanima Srbije da se objasni nešto, zamislite sad u kojoj su zabludi građani Srbije. Zamislite, vi možete da mislite, gospodine ministre, o meni šta god hoćete, ovo pitam iskreno – da se za mesec dana zaista pojavi neka epidemija ili pandemija, da ne bude prevara, kao što je prošli put, a moram, kao ministra zdravlja, da vas podsetim da je ministar zdravlja…
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zamolila bih vas, pošto se ministar sprema čak i da vam odgovori, nemate, nažalost, pravo. Ovo nije tema danas. Nije uopšte sporno da u okviru instituta poslaničkih pitanja to bude pitanje, ali mi se moramo držati dnevnog reda. Zaista vas molim da mi u tome pomognete. Nemojte me dovoditi u situaciju da koristim neke druge odredbe Poslovnika, molim vas.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Dobro, predsedniče, vi vaša ovlašćenja koristite, pričam o zakonu o akreditaciji i pitam.
(Predsednik: Dobićete pismeno danas odgovor, ministar sada kaže.)
Onda mi dozvolite da završim, znači da sam u temi, je li tako?
(Predsednik: Završite rečenicu, ali se držite teme, molim vas.)
Prema tome, šta je svrha mog pitanja, gospodine ministre? Pitajte neke vaše kolege stranačke koje me poznaju, da oni znaju da ja uvek iskreno pričam. Ako bi se za mesec dana zaista pojavila neka epidemija ili pandemija, šta je sa poverenjem građana u zdravstveni sistem koji je poljuljan ovom prevarom prošlog puta?
Znate li kakva je kampanja u medijima bila? Koliko je bilo sastanaka i ovde u Skupštini? Ko će da veruje, prvo, da se neće davati vakcine kojima je istekao rok i ko će od građana da veruje da uopšte treba da upotrebljava vakcine? Podsećam vas da je danas 7. oktobar, čini mi se, početak sezonskog gripa.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Reč ima gospodin ministar.

Tomica Milosavljević

Zahvaljujem se na pitanju jer očigledno to pitanje zahteva odgovor, pošto ili ste duboko pogrešno informisani ili potpuno neobavešteni. Ne bih želeo da verujem da to činite namerno.
Prošle sezone Srbija je izgubila živote 10 trudnih žena i nerođene dece zbog H1N1 virusa. Smrtnost u toku trudnoće i tokom porođaja se na 60.000 trudnoća svake godine meri brojem koji je takođe nepodnošljivo veliki, ali je jednocifren, od različitih bolesti. Prošle sezone u toj, kako vi kažete, izmišljenoj pandemiji 10 trudnih žena izgubilo je život. Od svih ljudi koji su imali tešku formu bolesti, zapaljenje pluća, izazvano virusom, u dve trećine slučajeva to su bili ljudi starosti od 20 do 60 godina, koji su prethodno bili potpuno zdravi. Virus H1N1 je prošle sezone izazvao pandemiju širokih razmera i predstavlja veliki izazov za sve zdravstvene sisteme.
Tokom čitave epidemije, u Srbiji to su jasno pokazale sve epidemiološke analize, od svih nas u ovoj zemlji jedna trećina ima otpornost na taj virus. Stručnjaci koji su epidemiolozi iz ove zemlje i iz celog sveta kažu da ta činjenica ne treba da bude zanemarena. Vakcinacija protiv ovog virusa savetuje se i ove godine, 15. septembra ove godine vakcinacija je počela u Srbiji i trajaće tom vakcinom do 31. oktobra.
Medicinski, kolegijalno i ljudski savetujem, ako niste preležali grip i ako se niste vakcinisali učinite to, to se savetuje svima posle šestog meseca starosti, posebno trudnicama, posebno gojaznim, jer su to grupe koje su posebno ugrožene.
U ovoj sezoni pored ovog virusa H1N1 proizvedena je sezonska vakcina koja sadrži još dva manje značajna virusa i njome će se vakcinisati grupe po onoj proceduri, po kalendaru vakcinacije kako to ide svake godine, to znači, stariji od 65 godina i svi koji imaju neku hroničnu bolest.
Kao ministar zdravlja, čovek sam koji se trudi da bude odgovoran. Odgovor Vlade Srbije na pretnju pandemije, koja je bila pretnja za ceo svet i koja je odnela veliki broj života, bio je da se izvrši nabavka vakcina, potpisani ugovori, planirana nabavka u broju koji jeste tri miliona, ali je u zemlju ušlo i plaćeno osamsto hiljada doza i mislim da bi bio red da jednom prestanete da pominjete te milione koji nisu ni kupljeni ni ušli i koji su osamsto hiljada.
Vakcinisano je i potrošeno oko 200 hiljada doza. Sa 600 hiljada doza do 31. oktobra pokušaćemo, uprkos dezinformacijama koje se povremeno neodgovorno plasiraju, nažalost i iz ovog zdanja, u kome je inače SZO zasedala 2007. godine i to nam kao zemlji čini čast, pokušaćemo da građanima Srbije objasnimo da je osnovna namera bila zaštita.
Niti sam ja kupovao vakcine, niti sam sprovodio nabavku vakcinu, već je to radio onaj ko je po zakonu nadležan odlukom Vlade i to je bio RZZO za novac osiguranika, odnosno budžeta koji je pomogao zdravstvenom osiguranju. To je ono što je istina.
Ako vam je istina draga iznad svega, onda vas najlepše molim, nemojte govoriti neistinu građanima Srbije, trudite se da imate odgovornost koju svaki javni službenik u ovoj zemlji, u državnoj upravi i izabrani predstavnik narodne volje u parlamentu ima, a to je da čini dobro za sve građane Srbije, uprkos tome kako se zove stranka kojoj pripadate vi ili ja, ili neko četvrti.
Ovde postoji odgovornost za zdravlje građana Srbije i to je ono što je javni interes. Pozivam vas da pokušamo da svi zajedno služimo tom vrhunskom interesu iznad svega.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Gospodine ministre, zahvaljujem na vrlo korisnoj informaciji, ali moram podsetiti i poslanike i građane Srbije da smo u obavezi da se držimo određenog dnevnog reda.
Gospodine Markićeviću, ako imate nameru da polemišete na ovu temu, ne mogu vam dati reč, ako želite da govorite o amandmanima, imate vreme poslaničke grupe.
Izvolite, imate reč, ali na temu koje se zaista moramo držati.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Znači, vi kažete da ne smem ništa da odgovorim ministru, nijednu rečenicu. Ako to kažete, neću da govorim.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Ako želite po amandmanu, imate reč. Ne želite, zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe "Napred Srbijo". Reč ima narodni poslanik Zoran Antić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Antić

Napred Srbijo
Što se tiče člana 4, mislim da ovaj amandman, ako vam ovo nije odgovaralo sa promenom imena ovog tela koje ste osmislili, da je član 4. na mestu, a on se sastoji iz dve rečenice i kaže da je akreditacija dobrovoljna.
To u narednim članovima i piše – postupak se pokreće na zahtev stranke. To podrazumeva da je i sama akreditacija dobrovoljna i isto tako u sledećoj rečenici član se sastoji iz te dve rečenice i kaže se da – posebnim zakonom može biti utvrđeno da je akreditacija obavezna.
Naravno da će tim posebnim zakonom biti sama po sebi utvrđena obaveza akreditacije i nije potrebno da se nagoveštaj neke obaveze dodaje i nameće u ovaj zakon. Smatram da je bilo sasvim logično i krajnje dobronamerno od strane SNS što je podnela ovaj amandman i bez ikakvog razloga mislim da ga niste prihvatili.