Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.11.2012.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja

3. dan rada

26.11.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 16:35

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospođa Judita Popović, povreda Poslovnika.
...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Poštovana gospođo predsedavajuća, htela bih da podsetim narodne poslanike, kao i vas, da je danas na dnevnom redu Zakon o budžetu za 2013. godinu i zato se javljam po članu 27, s obzirom da bi zaista trebali da raspravljamo o ovom najvažnijem zakonu, jer trenutno ne postoji ništa bitnije za ovu državu nego da vidimo kakva će biti ekonomska politika koja će se sprovoditi u 2013. godini, i to najviše građane i građanke ove države interesuje.
Ne biste smeli da dozvolite bilo kome da na konto javljanja po Poslovniku ili po osnovu replike stavlja ad akta odgovornost politička i sve ostale odgovornosti za stanje u kome se trenutno nalazi privreda i ekonomija Srbije. Vrlo dobro znamo ko je bio u Vladi 1999. godine, ko je upravljao ovom državom, ko je tada toliko puno pričao o patriotizmu, gde je patriotizam stavio iznad bilo čega i iznad ekonomije, razvoja privrede, iznad života građana i građanki Srbije. Danas kada se prozivaju neki drugi koji su bili na vlasti od 2001. godine, mislim da bi bilo dobro da se osvrnemo na svoju političku istoriju i na svoje odgovornosti, jer čini mi se da do sada nisu odgovarali za sve ono što su proizveli svojim pogrešnim odlukama i pogrešnim politikama.
Prema tome, najbolje bi bilo da se najmanje bavite sa onim što se dešavalo u toku proteklog vremenskog perioda za vreme vlasti nekih drugih. Hajde malo pozabavite se sa onim u slučaju šta ste vi radili i šta nameravate da radite, jer ono…
(Predsedavajuća: Vreme.)
… nešto ne ukazuje na neki veliki prosperitet koji očekuje ovu Srbiju.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se gospođo Popović na vašoj sugestiji.
Vraćamo se na dnevni red sednice. Prekidam sve replike i nastavljamo po utvrđenom dnevnom redu.
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz.
Izvinjavam se, izvolite gospodine Nikoliću.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Skupština je politička institucija.
(Predsedavajuća: Gospodine Nikoliću, podsećam vas na vašu obavezu da kažete koji je član Poslovnika povređen.)
… Obraćanje drugom poslaniku, član 109.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Član 109. nije obraćanje drugom narodnom poslaniku. Hvala.
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz.
Nije tu trenutno.
Reč ima narodna poslanica Jelena Travan-Miljević.
(Narodni poslanik Balša Božović, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Gospodine Božoviću, dala sam reč gospođi Miljević i molim vas da sačekate da završi. Dobila je reč već.

Jelena Travar Miljević

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Poštovana predsedavajuća, poštovani predstavnici Vlade, koleginice i kolege, svoje izlaganje ću započeti jednom činjenicom i pohvalom što je budžet za poljoprivredu 4,5% od ukupnog budžeta u odnosu na onaj budžet koji je za 2011. godinu iznosio 2,6%. Dozvoliću sebi da napravim jednu paralelu između budžeta 2012. i budžeta 2013. godine koji se odnosio na poljoprivredu, dela koji se odnosio na poljoprivredu. Ako uzmemo u obzir da se najveći broj subvencija isplaćuje kroz Upravu za agrarna plaćanja, napomenula bih da iznos koji je za to bio predviđen u budžetu za 2012. godinu je bio 17 milijardi.
Ove godine je to 26 milijardi. Znači, devet milijardi više.
Isto tako bih iskoristila priliku da ukažem na to da je ova vlada i da je ovaj budžet sačinjen na realnim osnovama i davanjima samo za 2013. godinu. Znači, nema preuzetih dugova, kao što je to bio slučaj sa budžetom za 2012. godinu kada su preuzeti dugovi prema poljoprivrednicima iz 2011. godine.
Isto tako se govorilo kako je budžet ove i prošle godine bio 49 milijardi. Mislim da je neko zaboravio na činjenicu da je tada u okviru Ministarstva poljoprivrede bilo i Ministarstvo trgovine. Mislim da je neko zaboravio na činjenicu da su preuzeta dugovanja za poljoprivredu iz 2011. godine.
Pored pomenutog, pohvalila bih uvođenje podrške za investiciona ulaganja, a to je davanje 30-40% bespovratnih sredstava za sve što je uloženo u investicije.
Takođe, dobro je naglasiti da se zadržava subvencionisanje po hektaru. Isto tako, subvencionisanje u stočarstvu i da se nastavlja subvencionisanje za organsku proizvodnju.
Pored pomenutog, jedan segment na koji sam obratila pažnju jeste lokalna samouprava. Pohvalila bih odluku ministarstva da opredeli sredstva lokalnim samoupravama koja im pripadaju po Zakonu o finansiranju lokalnih samouprava. Tu pohvalu, na moje lično zadovoljstvo, deli i stalna konferencija gradova i opština koja je pozdravila novu praksu Ministarstva finansija i privrede da o najvažnijim pitanjima lokalnih finansija raspravlja sa predstavnicima lokalnih samouprava.
Ako pored toga uzmemo u obzir da su u ovom budžetu predviđena sredstva za održavanje puteva, koji su sa regionalnih prebačeni u lokalnu kategoriju, i za zimsko održavanje, mislim da je jasno da ova vlada želi da nastavi trend decentralizacije i davanja velikih mogućnosti lokalnim samoupravama.
Naglasila bih da postoje modeli koji uvode red u trošenje sredstava. Pored toga bih naglasila da Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu usvaja programe koji pružaju podršku najnerazvijenijim opštinama da unaprede lokalnu infrastrukturu, ali isto tako da ne umanjuju mogućnost onim opštinama iz prve, druge i treće kategorije da razvijaju svoju infrastrukturu, kao i program infrastrukturnih projekata, kao podršku investicijama, tj. infrastrukturno i komunalno opremanje radnih zona i projekti biznis inkubatora.
Kada sagledamo ova dva segmenta i ono što nastavlja Nacionalna služba za zapošljavanje kroz finansiranje lokalnih akcionih planova za zapošljavanje i vid decentralizacije u zapošljavanju su specifičnosti i svaka lokalna samouprava ima svoje specifičnosti i pružaju se mogućnosti da konkretno deluje tamo gde misli da je najpotrebnije. Nema razloga ne pružiti podršku i nema razloga da ne ukažem na doslednost URS kada govorim o povećanju budžeta u agrarnoj politici. Rekli smo da ćemo budžet za poljoprivredu udvostručiti u ovom mandatu. Mislim da smo na dobrom putu da to učinimo.
Ako sagledamo da je 85% teritorije ruralno, a naseljava ga samo 44% stanovništva, mislim da ove mere, koje sam iznela, daju dovoljan razlog da se borimo da zadržimo stanovništvo u ruralnim sredinama. Moje lično i političko zadovoljstvo je da u budućnosti podržavam rad ove vlade. Zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Balša Božović.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Povreda Poslovnika, član 107. Naime, kao predsedavajuća ste ugrozili dostojanstvo ove Skupštine. Ne možete da se ponašate na takav način i da nekome uzimate, dajete reč, da vi odlučujete kada neko ima pravo za repliku, kada nema, kada je povređen, a kada nije povređen Poslovnik, a da pri tome ne dopustite narodnom poslaniku da se javi po povredi Poslovnika. Dejan Nikolić se javio po članu 109. Nije istina da znate Poslovnik o radu Narodne skupštine, jer niste izrekli opomenu narodnom poslaniku koji se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku, a to je član 109. ovog Poslovnika o radu. Malo pre ste rekli da to nije član 109.
Ne bih da dostojanstvo Narodne skupštine svakog puta dovodimo u pitanje kada ste vi predsedavajuća ovog Doma. Ovde slušamo stavove onih ljudi koji su za istog ovog Mlađana Dinkića donosili robijaško odelo u Skupštinu Srbije, a sada se sa velikim žarom zalažu za ovaj budžet i onaj predlog budžeta koji je mr Mlađan Dinkić predložio.
Zaista, ne bih voleo da pričamo o nekim drugim stvarima. Želeo bih da pričamo o budžetu, a vaša je dužnost, kao predsedavajuće, da opominjete svakog ko skreće sa teme ili priča neke druge stvari koje nemaju veze sa današnjom temom. Zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Mislim da nisam povredila član 107, jer ste se javili nakon što sam dala reč gospođi Miljević.
Što se tiče člana 109, što mi osporavate da sam rekla da nije pogođen član Poslovnika. Član 109. govori o opomeni. Samo o opomeni. Ja opomenu ne izričem odmah, nego posle dva upozorenja.
Gospodine Arsiću, po kom osnovu se javljate?
(Veroljub Arsić, s mesta: Pravo na repliku.)
Zbog poslaničke grupe? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kada bude bilo rasprave o poverenju ministra finansija, spreman sam da pričam o Mlađanu Dinkiću, ali ovde je sada reč o budžetu Republike Srbije. Inače, kada bismo tako govorili, mogao bih da vam kažem da je on bio guverner kada ste vi bili na vlasti, već ste jednom sa njim bili u koaliciji, pa drugi put. Sada ne razumem zašto vam sada ne valja.
Isto tako, ako se stalno budemo vraćali u prošlost, pa čak i u devedesete, dođe mi da postavim pitanje – ko to živi u prošlosti, ko u sadašnjosti, a ko hoće da gleda na budućnost? Ovaj budžet, ovakav kakav jeste, sa mnogo manjim deficitom, i nominalno i procentualno, nego budžet koji je predložila Vlada Mirka Cvetkovića, koji je tada bi ministar finansija, daje nam za pravo da gledamo u budućnost. Da smo nastavili kako ste vi započeli, mislim da od ove države za par godina ne bi ništa ostalo. Vi to dobro znate.
Što se tiče kreditnog rejtinga zemlje, nismo ga mi oborili. Vi ste ga oborili. Kada se emituju državne hartije od vrednosti u iznosu od 700 miliona evra zarad likvidnosti budžeta u 2012. godini, pa ta sredstva potrošite u 2011. godini, onda dovodimo u pitanje kako ste vodili javne finansije u ovoj državi.