Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 24.05.2013.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

2. dan rada

24.05.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 22:40

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Šajn, duboko ste me uvredili sada što ste mi rekli da šaljem neke osmehe na to. Da vam kažem nešto gospodine Šajn, mene kamera ne snima sve vreme. To što ste sada izgovorili, velika je uvreda.
Neću vam dati opomenu, zato što bi to bilo suviše lično. Molim vas da ubuduće poštujete dostojanstvo Narodne skupštine jer ste narodni poslanik. Budite dostojanstveni.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, replika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, prihvatam deo odgovornosti za ovih devet meseci dok smo u Vladi. Hajde da tu inflaciju od 12 meseci da izmerimo koliko ste vi bili u Vladi. Što ne kažete da je inflacija za prvih šest meseci, do prošle godine dok ste držali vlast i koja i sada ulazi u obračunsku vrednost inflacije, bila 5,5%. O čemu pričate? To je vaša zasluga. Ova Vlada je formirana tek početkom avgusta prošle godine. Te vaše loše vaše rezultate vi hoćete da prikažete kao naše.
Kako kolegu nije sramota da kaže – inflacija u Srbiji 24%. To je sada rečeno. Zvaničan podatak – 12%. Taj zvaničan ste isto vi iznosili. U tih 12% pitam – koliko je vaših posto? To mi odgovorite. Odgovorite i za onaj haos u ekonomiji i privredi, koji je nastao 1. januara 2012. godine i počeo da se završava krajem avgusta 2012. godine, koji ste vi napravili zato što ste gurali sredstva iz budžeta Republike Srbije u kampanju.
Još nešto, kada neko govori o lažima, u stanju sam mnoge stvari da istrpim.
Ono što većina građana Srbije neće da istrpi i dok ste na vlasti mnogo toga možete da uradite, i što je lepo i što je ružno, verovatno će narod na nekim izborima to da vam oprosti, ali neće nikad, kad gurnete ruku u džepove tog istog naroda, pocepate te džepove,…
(Predsedavajuća: Vreme.)
…a onda to što je bilo u džepovima stavljate u svoje. To neće da vam oprosti i ne treba nikome.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Gorica Mojović.
Borislav Stefanović, malo ste se kasno javili, hteli ste repliku. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Borko Stefanović

Demokratska stranka
Završavam sa replikama.
Samo ću vam reći jedan podatak. U martu 2012. godine, kad su raspisani izbori, inflacija je bila 4,4%.
(Veroljub Arsić: Do marta.)
U martu 2013. godine, inflacija je 14,1%.
(Veroljub Arsić: Do marta, ne u martu.)
Ja sam vam lepo objasnio, za četiri godine koliko se zadužila prethodna vlada, a kolko ova za osam meseci. Apsolutno, na žalost građana Srbije, podaci pokazuju da nemate kompetentnu stručnost da ne znate to da radite, da hoćete istovremeno i da stisnete i da pustite. Pa to ne ide. Nemojte me pogrešno razumeti, zaista ovo iskreno kažem. Ne možete istovremeno da ovde držite potrošnju, da gurate partijske kadrove, da SNS pumpa pare u vašu stranku koja 1000 evra dnevno ima po selima za kampanju, odakle? A nemate donatore. A nemate donaciju od Univerzal banke, koja nema nikakve veze s Miškovićem. Jel i to tačno? Jel nema nikakve veze? Nemojte gospodo.
Znači, to što vi radite pokazuje samo parametre i brojke, a činjenica je da ste se zadužili preko četiri milijarde evra za osam meseci, da preko 30 hiljada nezaposlenih ima za tri meseca, novih nezaposlenih. Jel sad niko nema pravo to da vam kaže? Jel niko nema pravo? Jel niko ne sme da ukaže na te brojke? Jel niko nema pravo na kritiku? Zbog čega? Kako mislite da nam zpušite usta? Kada sve zaustavite i kada u ovu stranku spustite sve vaše medijske, da ne kažem šta, opet ćemo mi stajati, demokrate ispred vas i govoriti vam ko ste i šta ste, gospodo…
(Predsedavajuća: Vreme.)
…opet ćemo se boriti protiv vas. I noge kad nam slomite ćemo se tući sa vama.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Opet bih zamolio da se iznose tačni podaci. Nije inflacija bila mart 2011-mart 2012. godine, 4,1%, nego januar 2012.-mart 2012. godine 4,1%. To je, morate da priznate, rekord.
Kada pričate o kampanji, nije SNS uzimala kredit kada je znala koliko će para da dobije iz budžeta Republike Srbije na osnovu rezultata koje je ostvarila na izborima, pa je uzela više nego DS, i to gle od koga je uzela, od Bojana Pajtića, pa je posle Bojan Pajtić morao da vas blokira. Šta da vam radim? Po meni jako liči na jednu smešnu i žalosnu priču, da nije stvar ozbiljna.
Kada spominjete dugove, desi se da sin nasledi oca. Nasledi i dugove. Nasledili smo od vas dugove, samo nam niste vi očevi, hvala Bogu. Nasledili smo dugove koji nisu bili projektovani na prihodnoj, ni na rashodnoj strani budžeta, gde je kršen i Zakon o budžetu, gde je kršen Zakon o budžetskom sistemu i sada nas krivite što smo morali da podignemo kredite za račune koje ste vi potpisali. Stvarno vam je dobar način razmišljanja i dobru logiku imate.
Ostavite se te priče. Jedino što od vas tražim je – kritikujte, ali argumentovano. Pogledajte koliki je bio evro prošle godine, a pogledajte koliki je sada. Svakako da to utiče na inflaciju, samo ne u onom smislu u kome ste je vi pravili…
(Predsedavajuća: Vreme.)
…nego može da se desi da čak bude i negativna.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Predrag Marković, povreda Poslovnika.

Predrag Marković

Poštovana predsedavajuća, molim vas, imate jasne članove 103, 106, 107. i  27. i svo pravo, upravo radi očuvanja dostojanstva Skupštine da odlučite kada ćete dati repliku u odnosu na to šta je danas tema, a podsećam vas da je danas Dan slovenske pismenosti, pa nema razloga da nam se usmeno prepričava šta je ko čitao na fejsbuku ili ko koje podatke ima, podatke neka ljudi prilože, ali dajte da mi nastavimo posao zbog koga smo danas ovde. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Kao i uvek, gospodine Markoviću, vi ste u pravu, poslušaću vas. Zato dajem reč ministru Dinkiću. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Narodna skupština je mesto gde moraju da se daju tačni podaci i da se koristi ista metodologija. Vi, kada govorite o Vladi Mirka Cvetkovića, koristite jednu metodologiju za obračun inflacije, a kad pominjete sad ovaj period, potpuno drugu. Govorite o međugodišnjoj inflaciji kada je u pitanju naša vlada, a govorite o mesečnoj inflaciji kada je u pitanju Vlada Mirka Cvetkovića. Šta je istina? Istina jeste da je inflacija još uvek visoka, ali da je usporila u odnosu na prethodni period, jer u martu mesecu, koji ste pominjali, inflacija je bila 0%. Gospodin Arsić je u pravu kada to govori.
Takođe, nije tačan iznos javnog duga. Više puta sam to pominjao, ponoviću još jednom. Rast javnog duga u prethodnom mandatu, u prethodnoj vladi Mirka Cvetkovića je iznosio devet milijardi evra. Naša vlada je odgovorna za dodatni rast od 1,4 milijarde evra, jer nije jednostavno u uslovima nasleđenog deficita od skoro 8% BDP iz prošle godine, neplaćenih raznih dugova, troškova za spašavanje depozita Razvojne banke Vojvodine i Agrobanke, nije jednostavno voditi ekonomiju i rešiti probleme.
Tačno je da mnogi ekonomski parametri nisu dobri i svi ovde govorimo o tome da je situacija teška, ali je činjenica da ima nekih pomaka o kojima sam jutros govorio, a ponoviću vam zato što ste rekli da nema nikakvih pomaka. Prvo, izvoz je porastao 22%. To ne bi moglo da se desi da je samo Fijat u pitanju. Nije tačno da je to samo zato što je Fijat doprineo tome. Njegov dopisno je veliki ali 22% rasta izvoza ne bi bilo moguće da je samo jedna kompanija u pitanju, već je ipak u pitanju jedan broj kompanija koji treba da bude veći, ali je zato i ovo na neki način rezultat, jer uvoz nije rastao, ostao je 0% i smanjen je deficit tekućeg računa platnog bilansa za ¼.
Činjenica je da je stabilan dinar i činjenica je da jedan dobar deo privrede je imao problema zbog negativnih kursnih razlika u prošloj godini, jer nije postojao predvidiv ambijent.
Konačno, mislim da nije u redu kad vi meni zamerate na tonu, na načinu obraćanja, a kao da ne čujete kako se vi obraćate, kojim tonom i koje reči govorite.
Kada pominjete pitanje mog stana apsolutno se zalažem da, na predlog ljudi koji se godinama bore protiv korupcije, se donese taj zakon o ispitivanju porekla imovine, da vidimo kako sam ja stekao, ja tu nemam nikakav problem. Svaki dinar ću dokumentovati. Nemam stan od nekoliko stotina kvadrata, kako ste neistinito rekli.
(Borislav Stefanović: Nisam to rekao.)
Rekli ste.
Druga stvar, hoću da vidim kako je vaš lider, kako ste vi, kako je gospodin Đelić stekao koju imovinu i da li je imovina npr. koja je privatna imovina uknjižena kao imovina firme, da li je to urađeno po zakonu ili ne. Znate vi za vilu na Senjaku koja se vodi kao poslovna imovina, a u stvari, do pre nekoliko godina Đilas je čak tu i živeo. Hajde da vidimo ko je ko i ko je šta i da ne pričamo prazne priče.
Na kraju, čovek koji daje naloge za hapšenja, kao tužilac, nije ga postavio ni Aleksandar Vučić, niti sam ga ja postavio, Miljka Radisavljevića, tužioca, postavili ste vi, tako da, ako govorite o nekoj neobjektivnosti, ne možete se žaliti na čoveka koga je postavi potpredsednik vaše stranke Miki Rakić. On je i danas potpredsednik vaše stranke. Dakle, očito da čovek radi nepristrasno, da radi po zakonu i to je jedini način da se to nastavi.
Zameram šefu mog poslaničkog kluba što je izrekao ono vezano za hapšenja. Nije na poslanicima da bilo šta najavljuju, niti da bilo šta govore o tome. U njegovo ime vam se izvinjavam, ali činjenica je da treba pravosuđe da nastavi da radi svoj posao. Samo je molba da u ovoj skupštini govorimo o činjenicama, istinito, bez prejakih reči, jer situacija je dovoljno teška da ne mora da se preteruje, dovoljno je govoriti istinu.