Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 24.05.2013.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

2. dan rada

24.05.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Pre sat vremena sam vas molio da mi date tu računicu, nećete da mi je date. Ovde sedi žena koja je radila sa koleginicom zakon. Zašto ne date da pogledamo to? Nemoguće je ako ne menjate ni jedan bitan parametar u Zakonu o zakonu o porezu na imovinu, stopu, ukidaš amortizaciju, ali menjaš način kako se utvrđuje. Pretežna tržišna cena je ta koja uključuje i amortizaciju već u samoj sebi. Dajte mi računicu. Dajte pokažite tih 868%. Ako ste u pravu, apsolutno nije namera, ali ne možete biti u pravu. Sakrili ste to. Dajte mi te papire sa kojima ste mahali. Što mi ne date to da pogledam? Služi vam za političku propagandu.
Nemam ništa protiv da stoji u zakonu i granica da ne može preko 10% godišnje da se za porez za fizička lica povećava. Nemam ništa protiv toga. Nije namera ovde bila da se povećava porez na imovinu za fizička lica. Namera je bila da pomognemo vama koji vodite lokalne samouprave, da imate kompenzaciju za gubitak naknade za građevinsko zemljište kod pravnih lica. Ako ni to ne želite, ne morate. Izbrišite i taj član. Da vidim od čega će onda da se finansiraju gradovi.
Nemojte da idete u demagogiju i nemojte da idete u neistinu. Radi se o ozbiljnim stvarima. Dajte mi tu računicu odmah. Dajte da ljudi koji su radili zakon pogledaju. Radili smo simulacije, to ne proizilazi apsolutno, jer jedina dva parametra koja se menjaju, za ljude koji žive u zgradama, ne postoji 10 ari ovog zemljišta koje se ne oporezuje. Dakle, to ne utiče. Može da utiče jedino to što nema više amortizacije, ali uvođenjem tržišne cene, to se niveliše. Pa, kolika je tržišna cena npr. u bloku 45 prometa? Ne može ona biti izmišljena. Koliko se prometalo, to je cena. Ona uključuje implicitno i amortizaciju, jer je niža nego, recimo, tržišna cena na Dedinju.
Znate šta ste vi ovde radili? Vi ste verovatno računali koliko bi trebalo da stavite porez na imovinu ljudima da bi nadoknadili eventualni gubitak od smanjenja učešća u porezu na zaradu, ili ste možda pobrkali lončiće, pa vam je Gradska poreska uprava rekla- da, izgubićete na ukidanju naknade za građevinsko zemljište toliko, pravna lica će platiti umesto toga ovoliko koliko kažete. Da li se radi o stanovima za poslovne svrhe, za firme, ili se radi o građanima?
Molim vas, izađite sa istinom. Ono što je sigurno ne radi se ni o kakvoj pljački. Pljačka je kada uništite "Razvojnu banku Vojvodine" i "Agrobanku", pa svi građani plate. Dajte tu računicu, inače ćutite. Nemojte da vam sat vremena tražim računicu da pogledamo, jer mi ne vidimo kako je to moguće o čemu vi pričate, kako to da samo Đilas vidi i vi te cifre, a da ne vidi ni jedan drugi grad? Zašto ni jedan drugi grad nije dao primedbu? Nemoguće je. Ovaj zakon nije promenio poresku stopu.
Znate i sami da možete imati nultu poresku stopu na imovinu, ako hoćete, 0,1, 0,3, 0,5, 70,4. Znači, ako vam je bilo kakva sumnja u pitanju, neka stoji ograničenje da ne može za fizička lica porez na imovinu biti u toku jedne godine povećan za više od 10% i to je za nas u Ministarstvu finansija apsolutno u redu.
Napominjem da ni jedan dinar tog poreza ne ide u republički budžet. Sve ide gradovima i opštinama. Bolje proverite još jednom. Dajte nam te računice, prosto, radi se o ozbiljnim stvarima i sa takvim stvarima pre nego što izađete u javnost, sedite sa našim stručnim službama, proverite, nećemo da se igramo sa takvim stvarima.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, Nenad Konstantinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Demokratska stranka
Nije bilo javne rasprave, kao što znate, tako da niko nije imao mogućnost da sedne sa vašim stručnim službama, da uporedi bilo kakve podatke, niti ste pitali lokalne samouprave, niti ste sa lokalnim samoupravama ukrstili podatke, napravili simulacije, pa videli kako se to prelama.
Neću da ćutim ni ja, neće niko da ćuti. Ne možete kao ministar da ućutkujete poslanike i da im govorite da ćute i da ne govore u Skupštini.
Stan na Savskom vencu od 80 kvadrata je 104.000. Dakle, nisu ovo napamet rađene projekcije. Rađene su po realnim cenama. Kolike su realne cene, kada realnu cenu ukrstite sa parametrima koje u zakonu niste menjali. Vi ste jedan deo menjali. Vi promenite način obračuna, ali ostavite istu progresivnu stopu. Promenite način obračuna, ali ne pustite nikakve olakšice.
Sve ono što sam izneo su realne projekcije. Realne projekcije da će biti kod vas u zgradi 100.000 dinara porez na imovinu. Vi ćete jednu vašu ministarsku platu dati na porez na imovinu. Nemaju svi u ovoj zemlji ministarsku platu, a mislim da je nenormalno da jednu platu jedan ministar mora da da na porez na imovinu na stan. Od čega živite tog meseca ako date platu za porez na imovinu?
Kupovali su ljudi stanove na kredite, pa možda otplaćuju i kredit, pa možda jedva skrpe za tu ratu da plate kredit. Jezive su projekcije kada ih pogledate i kada vidite i na 50 kvadrata i na 80 kvadrata, da ne pričamo o 100 i 150 kvadrata.
Hoću da vam se zahvalim na tome da je Ministarstvo spremno da prihvatimo svi zajedno i donesemo taj amandman da nema većeg povećanja od 10%. Ako mislite da ste na ovaj način dobro uredili sistem, u redu, ali da nemamo povećanje veće od 10% svake godine. Rešenje za sledeću godinu da ne bude više od 10% veće, nego što je bilo za prošlu.
Molim i druge poslaničke grupe, pretpostavljam da će URS to podržati, s obzirom da ministarstvo podržava, da i druge poslaničke grupe podrže jedan takav amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
O Zakonu o porezu na imovinu moj tim je razgovarao sa Stalnom konferencijom gradova i opština već nekoliko meseci. Rekao sam vam da od 1. januara sledeće godine prestaje da se primenjuje naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i da je morala da se nađe kompenzacija i faktički su ove odredbe urađene zajedno i uz konsultacije sa Stalnom konferencijom gradova i opština.
Ne vidim ni jedan jedini razlog zašto tu računicu, o kojoj govorite, ne želite već više od sat vremena da nam date. Nećemo napamet, sasvim sigurno, prihvatati vaše amandmane. Dajte mi računicu. Siguran sam da nije tačna. Nema razloga da dižete paniku. Dajte da pogledamo cifre. To je matematika.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jelena Travar Miljević. Izvolite.

Jelena Travar Miljević

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici Vlade, danas, kada govorimo o poreskim zakonima verovatno nije laka rasprava i sigurno nije, jer kada raspravljamo o poreskim zakonima i o novcu, to uvek izaziva burniju raspravu i veće obraćanje pažnje.
Pet poreskih zakona, koji predstavljaju nastavak mera u pripremi neophodne reforme poreskog sistema Srbije predstavljaju nastavak mera reformi poreskog sistema Srbije. Ovo je samo jedan od segmenata koji je neophodan srpskoj ekonomiji, pored regulatorne reforme i pojednostavljenja složenih zakonskih procedura.
Teško je danas preuzimati odgovornost u Srbiji i građani ne žive dobro u Srbiji. To je nešto što oni osećaju svakodnevno. Ne treba to niko da im kaže iz parlamenta, ili sa TV ekrana.
Ono što jeste dobro, jeste činjenica da ova Vlada ne gura probleme pod tepih, jeste činjenica da je neko uvideo šta je to što će u narednom periodu stvoriti problem i čini sve ono što je neophodno kako ne bi došlo do kulminacije problema. Naravno, da ni lokalnim samoupravama nije jednostavno, ali u krizi moraju svi da štede. Solidarnost je nešto što mora doći do izražaja kada imamo krizu svugde, a koja se posebno oseća u Srbiji.
Ciljevi ovih zakona jesu rasterećenje privrede, veći nameti za bogatije, stvaranje pravednijeg poreskog sistema, veća sigurnost za penzionere.
Kada govorimo o lokalnim samoupravama, naravno da i tu postoje razlike. Imamo lokalne samouprave koje su svoje budžete veoma mudro rasporedile i potrudile se da stvore još veće olakšice za privredu i povećaju stopu zapošljavanja. Imamo lokalne samouprave koje su zaista uložile u izgradnju vrtića i kapitalna ulaganja. Ali, isto tako, i to mogu da tvrdim sa punom sigurnošću, imamo lokalne samouprave koje su u prošlogodišnjem budžetu potrošile za reprezentaciju više od novca koji će im biti kroz ove reforme uskraćen. I to je ono što je žalosno u Srbiji. Žalosno je što nemaju svi jednak osećaj za rešavanje lokalnih problema. Žalosno je što ljudi i dan-danas glasaju za partije a ne za pojedince. Jer, i dalje sam uverena da samo oni ljudi koji mogu da osete probleme i ponude njihovo rešenje treba da vode lokalne samouprave, a ne oni koji će budžete koristiti na veće reprezentacije, na veće dotacije javnim preduzećima i, možda će biti suviše grubo, zapušavanje rupa koje nastaju. Tu je i zapošljavanje, gde se to jako puno zloupotrebilo u prethodnom periodu jer, jasno, bila je predizborna kampanja.
Ono što karakteriše ove zakone je smanjenje stope poreza na zarade sa 12 na 10%. Ja se izvinjavam kolegama, ako moraju sada da razmenjuju mišljenja oko računice poreza na imovinu, da li bi mogli da izađu pa da to tamo rade ili da mi dozvole da završim govor, pošto mi je ostalo još dva minuta?
(Predsednik: Još minut.)
Hvala.
Znači, ove zakone karakteriše smanjenje stope poreza na zarade sa 12 na 10%, povećanje neoporezivog iznosa plate, povećanje stope doprinosa za obavezno penzijsko-invalidsko osiguranje, kako bi se stvorio preduslov za održiv penzioni sistem, podizanje cenzusa za paušalna oporezivanja sa 3 na 6 miliona dinara. Kada sve ovo sagledamo, pošto nemam još mnogo vremena, ne bih volela da raspravljamo o tome da li će lokalne samouprave imati manje sredstava. Ne bih volela da raspravljamo o tome ko je kroz političke eksperimente oštetio ovaj budžet kroz "Razvojnu banku" i "Agrobanku". Volela bih da raspravljamo o tome kako da stvorimo preduslove da mala i srednja preduzeća ostvaruju rast i dobit, da im se olakša, da ne podnose 35 prijava nego jednu, da reše svoje poslovanje elektronskim putem i da to postane obaveza. Jer, samo povećanim brojem ljudi koji će biti upošljeni, povećavaće se i budžeti i samo time ćemo dovesti do toga da građani Srbije dođu do boljeg života.
Zato ova vlada koja ume da prepozna probleme i da rešenja na iste, nema razloga da ostane bez podrške URS i moje lične podrške. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić, po Poslovniku. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Vrlo ću kratko.
Formalno reklamiram član 108, mada niste vi, gospodine Stefanoviću, prekršili član 108. Ja sam bio najglasniji dok je koleginica Travar-Miljević govorila. Raspravljali smo o zakonu i želim da joj se izvinim ukoliko smo je ometali dok je govorila. Samo sam toliko želeo. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.