Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.11.2013.

9. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

9. dan rada

14.11.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 20:10

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pošto se ovde otvara tema prošlosti, situacija koju je prethodna Vlada ostavila 2012. godine u oblasti zdravstvene zaštite dece, trudnica i njihovog zdravlja mnogo je bolja nego situacija koja je zatečena 2000. godine, kada se ovoj socijalno osetljivoj kategoriji dugovalo 24 dečijih dodataka i gde ste vi toj politici kumovali.
Nemamo mi problem da deset puta glasamo za zakone za koje smo već glasali, to je najmanji problem za DS. Nemamo problem da glasamo ni za one zakone koji su već izglasani i koji se već primenjuju. Ako će to da umiri nečiju savest zbog toga što ste propustili da za te zakone glasate kada su bili u skupštinskoj proceduri, mi vas podržavamo u tome. Ako će to vašu savest umiriti zbog vašeg političkog delovanja ili nedelovanja, ja ću vas podržati i kazaću – u redu, predložite vi zakon koji već postoji. Na stranu što postoji i član Ustava 68. koji kaže da svako ima pravo na zaštitu fizičkog i psihičkog zdravlja i da deca, trudnice i majke tokom porodiljskog odsustva, samohrani roditelji sa decom do sedme godine i stari ostvaruju zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda.
Ako vam je ovo početak kampanje za gradonačelnika Beograda, i to pozdravljam. To je vaše legitimno pravo. Vi ste i predsednik Skupštine i imate pravo da se kandidujete sa raznim političkim temama, ali u Beogradu na ovu temu kucate na otvorena vrata. Nigde u Srbiji nije uređena zaštita žena, trudnica i dece kao u gradu Beogradu. Tu se najviše odmaklo.
Ovo vam je kao u Bibliji, svako ima pravo da primi svoju platu, i oni koji su došli u prvi sat, a i oni koji su došli u jedanaestom satu. Mi iz DS se ne ljutimo što će plata onih koji su došli u jedanaestom satu biti ista kao plata onih koji su došli u prvi sat. Samo neka zabludeli sinovi dođu svojoj evropskoj kući, na evropski put, mi smo apsolutno saglasni i glasaćemo za ovaj zakon, barem ja, ako će to umiriti nečiju savest zbog onoga što je propustio u ranijem političkom delovanju.
Ali, kada govorimo o ovom zakonu, želim da vam kažem da postoje gradovi u Srbiji u kojima se danas preti trudnicama da moraju da napuste odbornički klub DS i priđu odborničkom klubu SNS. Vi koji govorite: „o“, to se dešava u Despotovcu. Nemojte od mene da pravite vašeg bivšeg stranačkog kolegu i prijatelja, onih s bedžom, jer ja to nisam. Ali, ako baš hoćete, u Karavukovu se kandidatu za gradonačelnika ne maze psi i mačke, nego mu se mrtav pas, njemu i njegovoj trudnoj ženi, stavlja ispred vrata da se upozori da ne sme da se kandiduje. Nemojte tako da brinete o trudnicama.
Na kraju, pošto će o ovome mnogo ozbiljnije govoriti moje koleginice i kolege koji se bave ovom problematikom, samo ću vam kazati jednu stvar. Ako već hoćete da brinete o trudnicama, a nećete da čekate Vladu da se godinu, dve, tri ili pet seti da donese zakon o ostvarenju prava na zaštitu dece i trudnica i porodilja, dođite u Trstenik. Evo, pozivam i kolegu iz Vrnjačke Banje da i on dođe u Trstenik. Tamo je SNS dala istražno pravo za traženje nikla. Znate li kako će nikl da ugrozi zdravlje dece, trudnica i porodilja? Istraživanje nikla u Trsteniku će pokazati i te kako kako zaista ova Vlada vodi brigu o zdravlju nacije. Ne postoji prljavija tehnologija i molim vas da nas, kada je reč o ovom zakonu, ne vraćate na teren prošlosti. Na terenu prošlosti nema ničega sem različitog sećanja i uloga u istoj tragediji, koju ne valja ni prizivati, niti zaboraviti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Javljam se po čl. 106, 107. i 108. Poslovnika.
Mislim da ste, gospodine predsedavajući, prekršili nekoliko puta Poslovnik. Prvo zato što se prethodni govornik sve vreme obraćanja, iako je rekao da mnogi drugi imaju mnogo pametnije stvari da kažu, direktno obraćao nekome u sali, a znate da za tako nešto nema pravo, već vama kao predsedavajućem.
Drugo, pričalo se o Karavukovu, pričalo se o mnogim drugim stvarima. Možemo da pričamo i o Mladenovcu, možemo da pričamo i o takvim stvarima, možemo da pričamo i o mandatima koji su prelazili motivisani i dolazili na stranu DS. Možemo da pričamo o svemu, ali ne mogu da prihvatim činjenicu da je SNS dala istražno pravo. Srpska napredna stranka je politička organizacija koja ni Ustavom ni zakonom ne može takve stvari da radi. Zbog toga nemojte da mešamo babe i žabe i da ovde ovo najviše zakonodavno telo koristimo za takve neke tirade.
Zamolio bih vas da svako ko se vraća u prošlost i ko svaki trenutak u ovoj sali koristi za vraćanje u prošlost, mislim da možemo jednog dana videti opet ovde neke ljude oko zgrade Narodne skupštine kako nose neke slike, neke televizore ili ne znam ti ni ja šta. Ovde govorimo o budućnosti. Ovde govorimo da će svako dete u Srbiji dobiti pravo, svaka trudnica, svaka porodilja će dobiti pravo na besplatno lečenje. To je osnovno ljudsko pravo. Ne mogu da nam budu puna usta budućnosti, puna usta dece, a da za njih ništa ne radimo. Ovo je jedan od koraka da se za budućnost Srbije i radi i molim vas da uvedete ovu raspravu u normalne tokove.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Samo jedan mali komentar.
Ko god koristi ovaj predlog zakona da se služi iznošenjem političkih stavova, mislim da ne dobija ništa sa tim, naprotiv. Iskreno da vam kažem, zbog toga sam i ćutao. Ako neko pokušava ovaj zakon da zloupotrebi u neke druge svrhe, neka mu služi na čast, svakome.
Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, mislim da ste povredili član 107, odnosno dostojanstvo Narodne skupštine.
Mislim da nije vaše da procenjujete da li neko neku temu na određeni način zloupotrebljava u političke svrhe. Lično smatram da je ovaj zakon par ekselans primer upotrebe dece u političke svrhe, odnosno korišćenje …
Gospodine predsedniče Skupštine, molim vas da ne dobacujete dok ja govorim.
Predsedavajući, da li možete da mi obezbedite da obrazložim zbog čega ste povredili Poslovnik?
Dakle, šef poslaničke grupe SNS u svom govoru, koji ste vi dopustili i zbog toga reklamiram Poslovnik, se osvrnuo na činjenicu da je poslanik DS govorio o nečemu što se desilo ovih dana, a to je da je domaća životinja, kućni ljubimac ubijen i bačen na vrata potencijalnog kandidata za predsednika opštine Odžaci, a da je pre toga predsednik Narodne skupštine Republike Srbije govorio da smo mi mazili kučiće i mačiće. Da, mi smo mazili kučiće i mačiće, ali nismo ubijali kučiće i mačiće. I to jeste ozbiljan problem ovog sistema – da se ne osudi takvo ponašanje i da se niko o tome ne oglasi, a to je činjenica koja se desila. Pokušajte preko vaših stranačkih tela u Odžacima da proverite da li se to desilo, da li je vašem bivšem članu stranke učinjeno ovo, gotovo da ne mogu ni da ponovim, gnusno delo koje je svojstveno režimima kojima ne bi voleli da se vraćamo? Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, uopšte nije moj pokušaj bio da ja cenim šta ko želi da kaže. Ali, ja vas molim, ako već reklamirate povredu Poslovnika, pokušajte vi da se njega pridržavate. Jeste li svesni da ste i vi prekršili Poslovnik, jer ste replicirali Babiću koji je takođe izašao iz okvira Poslovnika? Meni je najlakše da ja vama izričem opomene. Ali, tražiti od nekoga drugoga da se ponaša, a sami se tako ne ponašate, dobacujete i jedni i drugi - tako ne može. Možete da tražite da se u Danu za glasanje izjasnimo o tome da li je prekršen Poslovnik. (Ne)
Reč ima Nebojša Stefanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka
Vi ste u velikoj meri rekli u jednoj rečenici ono što sam ja hteo. Ja to nisam shvatio možda na početku ove rasprave, ali sada shvatam da postoje poslanici u ovom parlamentu koji sve gledaju kroz stranačku politiku. Žao mi je zbog toga. Žao mi je zbog jedne rasprave koja je bila veoma dobra i kvalitetna i koju su podržali, ja sam to uvek isticao na početku ali to više neću činiti, očigledno da ovaj zakon ne podržavaju sve poslaničke grupe i ne podržavaju svi narodni poslanici. To treba reći. To treba građani da znaju, ko podržava a ko ne podržava, ko pokušava i na ovom zakonu da gradi jeftine političke poene. I to danas građani Srbije jasno vide.
Da nije bilo problema, da deca, trudnice i porodilje nisu imali problema u prethodnom periodu sa mnogim stvarima, mi danas možda ne bi razgovarali o ovom zakonu. Međutim, pošto su imali probleme, pokušali smo ovo da rešimo. Ovaj zakon je i kada smo ga imali na Odboru za zdravlje dobio apsolutnu podršku svih članova Odbora i meni je zbog toga veoma drago. Međutim, drago mi je da u plenumu vidimo da je nekim ljudima teško da podrže nešto dobro a što dolazi iz neke druge poslaničke grupe. I tu se vide velike zavere, izborne kampanje, kandidature itd. Meni je zbog toga žao, zato što svi narodni poslanici u sazivu, makar kad su bili pripadnici vlasti, su mogli da menjaju te zakone brže i efikasnije. Žao mi je što danas to ne vide kao svoje pravo da govore o tome na pozitivan način i žao mi je što ne prepoznaju da postoje određene kategorije našeg društva koje nisu imale adekvatnu zaštitu u skladu sa zakonima koji su donošeni u prošlosti. Jednostavno, dešava se. Nije sve bilo onako kako je možda zakonodavac i želeo, a možda je nešto i propušteno.
Kada bi sve gledali malo ozbiljnije, kada bi se gledali sa pozicije da ovim zakonom nešto poboljšavamo tim ljudima, da im pomažemo, pri čemu svako ko se uključi u to i brani može da uzme deo kredita, na kraju krajeva, kada budemo glasali za to, svi oni koji budu glasali „za“ jednako su zaslužni, jer ne mogu ja sam da izglasam ovaj zakon u Narodnoj skupštini, koliko god bio predlagač. Žao mi je što to ne vide mnogi na takav način, ili bar neki, i što pokušavaju da raspravu o ovom zakonu pretvore u političko nadmetanje. Ja u tome neću da učestvujem. Ja hoću da govorim o zakonu, hoću da govorim o tome kako daljim zakonima i javnim raspravama da poboljšavamo zdravstveno stanje ljudi u ovoj zemlji, kako da ono što danas nemaju imaju sutra, kako da radimo na tome da Srbiji i njenim građanima bude bolje, a ne bilo kojoj političkoj stranci, a oni koji to vide kao poligon za priliku da stranački zarade neki poen ili da se dodvore nekome ko je mazio goluba Gutu, ja u tome zaista ne mogu da im pomognem. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Uvaženi gospodine Stefanoviću, nemamo mi problem da podržimo odnosno da glasamo za ovaj zakon. Mi smo vam samo rekli šta će to naše glasanje predstavljati. To će biti glasanje za nešto što smo već usvojili, što smo izglasali. Mi ćemo u Danu za glasanje glasati za nešto što je prethodna Skupština usvojila, a što ste vi trebali samo da primenjujete.
Vi zbog toga što niste sposobni, odnosno vaša Vlada da primenjuje doneto, zbog toga što ste doveli zemlju pred bankrot i zbog toga što imate nesposobne ministre, od ministra finansija, ekonomije, do ministra zdravlja, donosite pred poslanike ovakve zakone koji jesu populistički. Nije nama trebao zakon kojim ćemo mi definisati šta je dete, pa se u članu 1. ovog zakona kaže: „Dete u smislu ovog zakona smatra se lice do navršenih 18 godina“. Ko to ne zna? Ko ne zna da se sa 18 godina stiče punoletstvo? Zar smo trebali danas da se sastanemo ovde zbog toga?
Da nismo možda trebali da pričamo kako da izmenimo Zakon o javnim nabavkama pa da se omogući popravka aparata koji ne rade u dečijim bolnicama i zbog toga deca ne mogu da se leče čak ni od hemofilije, gospodine Stefanoviću? Zar nismo o tome trebali pričati, a ne o golubu Guti? Vi ste prvi pomenuli stranku, SNS. Mi smo vrlo argumentovano razgovarali i opovrgavali vaša nastojanja da kažete da je ovo novost. Ovo nije nikakva novost, niti će ovim deca i porodilje dobiti bilo šta novo. U tome je suštinska razlika.
Mi ćemo glasati za ovaj zakon ako vi tvrdite da vam je to potrebno, da vam je potrebna naša podrška, ali mi kažemo da sa ovim ništa novo nećemo dobiti. Hvala.