Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.11.2013.

9. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

9. dan rada

14.11.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 20:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Naravno, imate pravo da posmatrate ovaj predlog zakona kako god želite. Ja sam iz vaše rasprave shvatio da je vama izuzetno bila važna forma. Vašu kritiku sam doživeo na takav način.
Mislim da je mnogo važnija suština. Voleo bih da ste ovako žestoko i ovako argumentovano radili u periodu kada je vaša stranka bila stožer vlasti i da ste rešili sve te probleme, da se zakon potpuno primenjuje, da nema dece kojoj fali zdravstvena zaštita, da su sva deca obezbeđena, da su obezbeđene sve kategorije, da se uopšte ne postavlja pitanje pet godina, deset godina, četiri godine, tri, nebitno, ali niste. U trenutku kada je moja stranka na vlasti osetio sam imam potrebu da nešto uradim.
Zahvalan sam svim onim narodnim poslanicima koji će taj rad da podrže, apsolutno očekujući da ćemo rešiti neke od problema. Pitajte one žene koje ne mogu da reše te probleme i te slučajeve koji su bili u medijima unazad godinu dana. Njima nije bilo smešno i nisu mogli da se pozovu na član 22. Oni nisu mogli da ostvare svoja prava. Kada vidim da neko ne može da ostvari svoja prava uvek ću se založiti da na bilo koji način pomognemo rešavanjem, pa makar to bilo i kroz „lex specialis“.
Da li se svi zakoni dobro primenjuju? Siguran sam da ne. Ja nisam ekspert za zdravstvenu zaštitu, ali ću se boriti dok sam narodni poslanik, i kada ne budem, naravno, bio, da se prava dece, žena, trudnica i porodilja maksimalno poštuju u ovoj zemlji. Učinićemo sve što je u našoj moći i SNS i svi ostali koji žele tome da se priključe, da se ne traže obrazloženja i razlozi zašto nešto nije urađeno, nego da uradimo. To je suština ovog zakona.
Nakon ovog zakona, kao što smo uradili sa izmenama Zakona o radu, kao što smo uradili i sa izmenama Zakona o parničnom postupku sa pravno nevidljivim licima, pomogli smo da situacija bude bolja nego što je bila i to je suština promena koje predlažemo i u ovom zakonu.
Naravno, ko ne želi da prihvati, očekujem da glasa protiv i da pokaže da suštinski, pragmatično stoji iza svojih reči. Kada kažete da nešto ne valja, nemojte da glasate za. Nemojte to podržati, jer ako budete glasali za, onda sve ovo što je rečeno danas kao kritika pada u vodu. Ako glasate protiv, onda ste dosledni svojim rečima. Pokažite da ste dosledni svojim rečima i glasate protiv i pokažite da ste protiv ovoga. Potpuno se slažem.
Ako budete glasali za, onda ne znam kako bih tumačio vaše reči, osim možda kao pokušaj opozicione stranke da kritikuje nešto što dolazi iz redova većine, makar to bilo dobro i za decu, trudnice i porodilje.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Ljiljana Lučić, pravo na repliku. Izvolite.

Ljiljana Lučić

Demokratska stranka
 Hvala, gospođo predsedavajuća.
Znate, rekli ste da se ovde radi o nerazumevanju šta je suština, šta je forma. Za mene i za poslanike DS suština je da li neka prava možete da realizujete ili ne, a ne da li se ovde bavimo proizvodnjom zakona.
Dakle, ja sam u svom izlaganju naglasila pre svega potrebu da važeće zakone sprovodimo, videla šta je problem, problem su nedostajuća sredstva, u tom smislu kritikovala vaše obrazloženje, da ako hoćemo istinsku zaštitu ovih najosetljivijih kategorija, ne treba dodatnih sredstava.
U budžetu za sledeću godinu je taj transfer koji ide iz republičkog budžeta, prema fondu prvi put naveden tako da ne znate koja sredstva idu za štićenje ove kategorije iz člana 22.
Dakle, svake godine smo znali, malo je tih sredstava, ali to je 600 i nešto miliona. To je jedna stvar.
Vi ste, gospodine Stefanoviću, sada uveli i neku stranačku priču ovde. Reči ću vam, imam sada pravo pošto ste vi to uradili, moguće je da se kvalifikuje kako smo mi radili na različite načine, ali ja ću da vam kažem, ne počinje život sa SNS. Rađala su se deca u Srbiji, žene su odlazile na trudničko bolovanje, išle kod lekara i treća stvar, ono što je jako važno. Rekla sam samo jednu stvar. To što vi nudite već postoji. Demokratska stranka je glasala za važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju. Nije nama problem deset puta da glasamo za ono što smo mi definisali i ovde usvojili. Nećete vi reći za šta ću ja da glasam. Samo kažem da smo mi danas izgubili jedan dan zbog demagogije, jer ta rešenja imamo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodni poslanik Nebojša Stefanović, predlagač akta. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka
Drago mi je da su ljudi u Srbiji mogli da čuju da ovo nazivate demagogijom i drago mi je da je to vaš stav, da ljudi mogu ogoljeno, jasno da čuju da je pozicija vaše stranke i vas lično po ovom pitanju, da su prava dece, trudnica i porodilja demagogija. Izuzetno mi je drago da ste to jasno rekli. I sada je ta priča potpuno ogoljena.
Što se tiče toga, naravno da ne počinje priča sa SNS, ali toga su neki trebali da se sete ranije kada je život počinjao sa njima pa do u periodu kada su na vlasti to kažu. Ja kažem u ovom trenutku kada je moja stranka na vlasti. Ne čekam da odem u opoziciju pa da kritikujem. Ne čekam da odem u opoziciju pa da se setim da je trebalo nekog pomoći i zaštititi. Ja se toga sećam u trenutku kada je moja stranka na vlast i mi preuzimamo svoju odgovornost zašto nešto ne funkcioniše najbolje i popravljamo. Ja očekujem, naravno, da to urade i svi drugi.
Naravno, ja niti bih se ikada usudio, niti mi pada napamet da odredim kako će ko da glasa. To treba da urade svi u ime svoje savesti, ali da o nekom zakonu kažu da je demagogija, da smo izgubili da za njega, sigurno ne bi glasao za taj zakon. Onda bih potpuno devalvirao sve što sam rekao. Samo sam u tom smislu rekao, ali hvala vam što ste nam pojasnili kakav je vaš stav po tom pitanju.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
 Reč ima narodna poslanica Ljiljana Lučić, replika.

Ljiljana Lučić

Demokratska stranka
Znate šta, svako za nas može da tvrdi šta god želi. Da li je neko demagog ili ne, drugi će da procene. Evo samo jedno pitanje koje na najbolji način razbija to pitanje o demagogiji.
Gospodine Stefanoviću, koliko sredstava iz republičkog budžeta je opredeljeno za štićenje prava na dostupnu zdravstvenu zaštitu svih kategorija stanovništva iz člana 22. važećeg zakona.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nebojša Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka
Mogu samo da vam kažem da su sredstva opredeljena za štićenje stanovništva iz kategorije zakona koji ja predlažem, što je moja obaveza, znam da je oko 500.000.000 dinara i to je moj posao.
Kada bude ministar zdravlja ovde i kada bude budžet na dnevnom redu, moći će da govori o drugim kategorijama. Ja ne mogu da govorim o tome danas, ali za ove kategorije stanovništva iz Predloga zakona koji je pred nama to je opredeljeno i to je dogovoreno u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje. Ne znam cifru u dinar, ali oko 500.000.000 dinara.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Ljiljana Lučić i ovim zatvaramo krug replika.