Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Riza Halimi

Samostalni poslanici
Gospodine predsedavajući, mislim da nemate osnova za ovakvo ponašanje, ali to je u vašem ovlašćenju. Gospodin ministar je rekao toliko toga da ja ne mogu i ovo vreme koje imam, da dam sve odgovore.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Recite mi, molim vas, koji je član u pitanju?

Riza Halimi

Samostalni poslanici
Član 107. Mislim da nema smisla da se traži od mene da izrazim zadovoljstvo što je 2008. godine u Preševu ukinuto i osnovno…
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Halimi, molim vas, ja sam vama dao reč na osnovu povrede Poslovnika. Iskoristite to pravo. Molim vas da me saslušate do kraja. Nemojte da zloupotrebljavate to pravo povrede Poslovnika u smislu replike.
Da vas podsetim, povredu Poslovnika sam mogao ja da uradim i u tom smislu vi mene ubedite kako sam ja povredio Poslovnik. Izvolite.

Riza Halimi

Samostalni poslanici
Ovde smo čuli dosta stvari koje ne stoje, nisu tačne i moram da iznesem svoj stav. Ako ne mogu, šta onda ja tražim ovde, čemu služi moje prisustvo, ako to ne mogu ovde da izrazim?
Gospodo, da se traži od mene da se zahvalim zato što su ukinuti prvostepeni sudski organi i ostao samo sud za prekršaje, mislim da je to jedan prvi osnov.
Drugo, ovde se kaže da se insistira preko nekih ultimativnih mera da se…
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Moram ponovo da vas upozorim, vi i dalje vršite repliku.

Riza Halimi

Samostalni poslanici
U čemu je problem?
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ako niste u stanju da objasnite u čemu je došlo do povrede replike, onda vas molim, najpametnije je…

Riza Halimi

Samostalni poslanici
Povreda je jer vi niste intervenisali kada su ovde na moj račun iznete dosta nekorektne stvari, šta sada treba drugo da kažem?
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala vam gospodine Halimi.
Dužan sam samo da dam odgovor na povredu replike. Ovo što je ministar govorio je rezultat vaše replike i diskusije i samo je odgovarao na vašu repliku i na vaše činjenice, koji ih je proširio i sa argumentovanim činjenicama govorio pozivajući, što je najbitnije, vas da samo u razgovoru u dijalogu se mogu problemi rešavati.
(Narodni poslanik Riza Halimi, dobacuje sa mesta, ali se ne čuje.)
To je cela poruka i ja vas molim da ne raspravljate sa mnom na glas, nećete sa tim ništa postići i idemo dalje. Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Aleksandar Senić i Mladen Grujić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Đidić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić. Izvolite.